Thêm trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục vào cửa hàng và di chuyển sản phẩm hiện có sang trường thông tin bổ sung danh mục.

Khi bạn chỉ định một danh mục tiêu chuẩn, danh mục đó sẽ mở khóa một tập hợp các trường thông tin bổ sung danh mục định sẵn. Mỗi trường thông tin bổ sung danh mục đi kèm các mục nhập liên quan, mặc định. Ngoài ra, bạn có thể kết nối những mục nhập này với tùy chọn mẫu mã.

Ví dụ: Nếu thêm danh mục sản phẩm Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo sơ mi và áo mặc bên trong thì bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục cho kích cỡ, đường viền cổ, loại chiều dài tay áo, loại chiều dài áo, nhóm tuổi, vải, giới tính mục tiêu, tính năng của quần áomàu sắc. Bạn có thể sử dụng màu làm tùy chọn mẫu mã và thêm các màu như đenđỏ.

Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập màu đen thành graphite tại một địa điểm, sau đó, giá trị mẫu mã sẽ được cập nhật ở bất kỳ nơi nào kết nối với màu đó. Khi sử dụng mục nhập màu làm tùy chọn mẫu mã, bạn có thể hiển thị các tùy chọn mẫu mã dưới dạng mẫu cho tùy chọn màu trên các trang sản phẩm của cửa hàng.

Tìm hiểu thêm về Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify.

Thêm trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể thêm trường thông tin bổ sung danh mục khi chỉ định danh mục tiêu chuẩn cho một trong các sản phẩm.

Dựa trên thông tin được thêm vào chi tiết sản phẩm, bạn có thể hiển thị danh mục gợi ý trong trường Danh mục. Sau khi bạn lưu sản phẩm, mọi gợi ý chưa chỉnh sửa sẽ được xác nhận.

Bước:

Kết nối mẫu mã với trường thông tin bổ sung danh mục

Khi bạn thêm mẫu mã, một danh sách các trường thông tin bổ sung danh mục mà bạn có thể kết nối hoặc có thể tạo tùy chọn tùy chỉnh sẽ hiển thị.

Bước:

Ngắt kết nối mẫu mã với trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể ngắt kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với mẫu mã.

Bước:

Di chuyển tùy chọn mẫu mã hiện có sang trường thông tin bổ sung danh mục

Nếu đã tạo một sản phẩm với các tùy chọn mẫu mã thì bạn có thể di chuyển các giá trị sang trường thông tin bổ sung danh mục và nhanh chóng tạo nhiều tổ hợp mẫu mã mới. Nếu sử dụng trường thông tin bổ sung danh mục để tạo tùy chọn mẫu mã thì bạn có thể chỉnh sửa tên tùy chọn mẫu mã tại một địa điểm duy nhất và tên đó sẽ cập nhật ở bất cứ đâu kết nối với giá trị trường thông tin bổ sung danh mục đó.

Ví dụ: Nếu bạn đang cung cấp ba kích cỡ (Nhỏ, Trung bìnhLớn) và hai màu (ĐỏXanh dương), và bạn muốn thêm màu thứ ba Vàng thì phương pháp này sẽ tạo ra cùng lúc 3 kích cỡ có thể có của các mẫu mã màu vàng.

Kết nối trường thông tin bổ sung danh mục với tùy chọn hiện có bằng cách nhấp vào biểu tượng nguồn động:

Biểu tượng Kết nối nguồn động

Chỉnh sửa hoặc thêm mục nhập cho trường thông tin bổ sung danh mục

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm mục nhập mới vào trường thông tin bổ sung danh mục. Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập từ trang sản phẩm trên Trang quản trị Shopify hoặc từ mục Nội dung > Siêu đối tượng. Khi bạn thêm mục nhập mới, các mục nhập này sẽ khả dụng để thêm vào bất kỳ sản phẩm nào được kết nối với trường thông tin bổ sung danh mục. Khi bạn chỉnh sửa các mục nhập hiện có, các mục nhập sẽ cập nhật ở mọi nơi kết nối với mục nhập đó.

Chỉnh sửa hoặc thêm trường thông tin bổ sung danh mục từ trang sản phẩm

Bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa trường thông tin bổ sung danh mục từ trang sản phẩm cho một sản phẩm cụ thể.

Bước:

Chỉnh sửa hoặc thêm mục nhập cho trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung

Bạn có thể chỉnh sửa mục nhập cho trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung trên trang quản trị Shopify trên cả máy tính để bàn và trong ứng dụng Shopify.

Bước:

Thêm mục nhập vào trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung

Bạn có thể thêm mục nhập mới liên quan đến trường thông tin bổ sung danh mục từ trang Nội dung trên trang quản trị Shopify trên máy tính. Sau khi thêm mục nhập mới, bạn có thể sử dụng mục nhập đó trong bất kỳ sản phẩm nào có trường thông tin bổ sung danh mục.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Nội dung > Siêu đối tượng.
  2. Nhấp vào tên định nghĩa của trường thông tin bổ sung danh mục mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc thêm.
  3. Nhấp vào Thêm mục nhập.
  4. Điền các trường cho mục nhập mới.
  5. Nhấp vào Lưu.

Các hạn chế của Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify

Các tùy chọn sản phẩm đã tạo bằng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn mới của Shopify có những hạn chế sau:

  • Để sử dụng Cây phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify để hỗ trợ mẫu trên Dawn, bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất.
  • Danh mục mới có thể không tương thích với kênh bán hàng. Xem lại kênh bán hàng của sản phẩm trước khi sửa đổi danh mục của sản phẩm đã đăng.
  • Hiện không có thuộc tính đơn vị đo lường và loại kích thước.
  • Thuộc tính tùy chỉnh hiện không được hỗ trợ.
  • Các ứng dụng Shopify sau đây không hỗ trợ các thuộc tính: Search and Discovery và Shopify Bundles.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí