Dodaj metapola kategorii

Możesz dodać metapola kategorii do swojego sklepu i dokonać migracji istniejących produktów do metapól kategorii.

Przypisanie standardowej kategorii powoduje odblokowanie zestawu wstępnie zdefiniowanych metapól kategorii. Każde metapole kategorii zawiera powiązane, domyślne wpisy. Ponadto można je połączyć z opcjami wariantów.

Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy, możesz dodać metapola kategorii dla rozmiaru, dekoltu, typu długości rękawa, typu długości topu, grupy wiekowej, materiału, płci docelowej, cech odzieży i koloru. Możesz użyć koloru jako opcji wariantu i dodać kolory, takie jak czarny i czerwony.

Możesz zmienić wpis koloru czarny na grafitowy w jednym miejscu, a wówczas wartości wariantów zostaną zaktualizowane w każdym miejscu, w którym połączony jest ten kolor. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantów, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Dowiedz się więcej o Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Dodaj metapola kategorii

Metapola kategorii można dodawać po przypisaniu standardowej kategorii do jednego z Twoich produktów.

Na podstawie informacji dodanych w szczegółach produktu, w polu Kategoria może wyświetlać się sugerowana kategoria. Po zapisaniu produktu wszelkie nieedytowane sugestie są potwierdzone.

Kroki:

Połącz wariant z metapolami kategorii

Podczas dodawania wariantu wyświetlana jest lista metapól kategorii, które można połączyć. Możesz też utworzyć opcję niestandardową.

Kroki:

Odłącz wariant od metapól kategorii

Możesz odłączyć metapole kategorii od wariantu.

Kroki:

Przenieś istniejące opcje wariantów do metapól kategorii

Jeśli masz już utworzony produkt z opcjami wariantów, możesz przenieść swoje wartości do metapól kategorii i szybko wygenerować wiele nowych kombinacji wariantów. Jeśli używasz metapól kategorii do tworzenia opcji wariantów, możesz edytować nazwy opcji wariantów w jednym miejscu, a zaktualizują się one wszędzie tam, gdzie połączone jest metapole kategorii.

Na przykład, jeśli obecnie oferujesz trzy rozmiary (Mały, Średni i Duży) oraz dwa kolory (Czerwony i Niebieski) i chcesz dodać trzeci kolor Żółty, ta metoda pozwoli Ci utworzyć jednocześnie 3 możliwe rozmiary żółtych wariantów.

Połącz metapole kategorii z już istniejącą opcją, klikając ikonę dynamicznego źródła:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

Edytuj lub dodaj wpisy dla metapól kategorii

Możesz edytować lub dodawać nowe wpisy do metapól kategorii. Wpisy możesz edytować na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify lub w opcji Zawartość > Metaobiekty. Po dodaniu nowych wpisów stają się one dostępne do dodania do dowolnego produktu połączonego z metapolem kategorii. Podczas edycji istniejących wpisów są one aktualizowane w każdym miejscu, w którym dany wpis jest połączony.

Edytuj lub dodaj metapola kategorii na stronie produktu

Metapola kategorii można dodawać lub edytować na stronie produktu dla określonego produktu.

Kroki:

Edytuj lub dodaj wpisy dla metapól kategorii na stronie Zawartość

Możesz edytować wpisy metapól kategorii na stronie Zawartość w panelu administracyjnym Shopify zarówno na komputerze, jak i w aplikacji Shopify.

Kroki:

Dodaj wpisy do metapól kategorii na stronie Zawartość

Możesz dodać nowe wpisy związane z metapolami kategorii na stronie Zawartość w panelu administracyjnym Shopify na komputerze. Po dodaniu nowego wpisu możesz użyć go w dowolnym produkcie z metapolem kategorii.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Zawartość > Metaobiekty.
  2. Kliknij nazwę definicji metapola kategorii, które chcesz edytować lub do którego chcesz dodać wpis.
  3. Kliknij opcję Dodaj wpis.
  4. Wypełnij pola nowego wpisu.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Ograniczenia Standardowej taksonomii produktów Shopify

Opcje produktów utworzone za pomocą Standardowej taksonomii produktów Shopify mają następujące ograniczenia:

  • Aby używać Standardowej taksonomii produktów Shopify do obsługi próbek w szablonie Dawn, musisz korzystać z najnowszej wersji.
  • Nowe kategorie mogą nie być kompatybilne z kanałami sprzedaży. Przed zmodyfikowaniem kategorii opublikowanego produktu przejrzyj kanały jego sprzedaży.
  • Jednostka miary i atrybut typu wymiar nie są obecnie dostępne.
  • Atrybuty niestandardowe nie są obecnie obsługiwane.
  • Atrybuty nie są obsługiwane w następujących aplikacjach Shopify: Search and Discovery oraz Shopify Bundles.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo