Dodawanie próbek kolorów za pomocą metapól kategorii

Metapola kategorii są mapowe na konkretne kategorie produktów w Standardowej taksonomii produktów Shopify. Metapola kategorii, które w taksonomii nazywane są atrybutami produktu, pomagają dodać odpowiednie informacje do produktów, aby były one łatwiejsze do znalezienia przez odwiedzających w witrynie, na platformach handlowych i w wyszukiwarkach.

Na przykład, jeśli dodasz kategorię produktu Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy, możesz dodać metapola kategorii dla rozmiaru odzieży, dekoltu, typu długości rękawa i nie tylko. Niektóre metapola kategorii dodawane są domyślnie na podstawie przewidywań Shopify Magic. Inne metapola kategorii mogą zostać zasugerowane i możesz je wówczas dodać do swojego sklepu. Metapola kategorii mają domyślne wpisy, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować.

Metapola kategorii można łączyć z opcjami wariantów produktów i wpisami wartości opcji. Oznacza to, że możesz zmienić kolor czarny na grafitowy, a wartości wariantów zostaną zaktualizowane w każdym miejscu, w którym wykorzystywany jest ten kolor. Jeśli używasz wpisów kolorów jako opcji wariantów, możesz wyświetlić opcje wariantów jako próbki dla opcji kolorów w witrynie sklepu na stronach produktów.

Metapola kategorii możesz dodawać do produktów bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Aby wykonać wszystkie kroki, potrzebujesz najnowszej wersji szablonu Dawn lub szablonu obsługującego opcje wariantów z próbkami. Jeśli używasz klasycznych szablonów lub chcesz dodać funkcje, których nie obsługuje Twój szablon, możesz edytować kod szablonu lub zatrudnić partnera Shopify, który Ci w tym pomoże.

Jest to 4-krokowy tutorial opisujący Standardową taksonomię produktów Shopify, dodawanie metapól kategorii, łączenie opcji wariantów z metapolami kategorii i publikowanie próbek kolorów w sklepie online.

Krok pierwszy: Dodaj kategorię produktu

Kategoria produktu jest wybierana ze wstępnie zdefiniowanych kategorii w Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Standardowa taksonomia produktów Shopify jest używana do następujących celów:

  • odblokowania atrybutów produktu zwanych metapolami kategorii, które są przypisane do każdej kategorii produktu.
  • zarządzania produktami na platformie Shopify, na przykład jako warunek automatycznej kolekcji, lub na potrzeby usprawnienia filtrowania listy produktów.
  • ułatwiania sprzedaży produktów w innych kanałach, które wymagają standaryzowanego typu produktu, takich jak Facebook lub Google.
  • ustalania stawki, według której produkt jest opodatkowany, jeśli korzystasz z aplikacji Shopify Tax. Produkty mogą podlegać specjalnym stawkom lub wyjątkom. Gdy produkt zostanie prawidłowo skategoryzowany, podczas realizacji zakupu zostanie pobrana najdokładniejsza stawka podatku. Pobieranie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego podatku od sprzedaży może mieć konsekwencje finansowe lub prawne dla Twojej firmy.

Przykładowa kategoria produktów to Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy. Jest to przykładowa kategoria używana w tym tutorialu. Możesz jednak dodać próbki kolorów dla dowolnego metapola kategorii z atrybutem produktu kolor.

Inne metapola kategorii Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy obejmują rozmiar, dekolt, typ długości rękawa, typ długości topu, grupę wiekową, materiał, płeć docelową i cechy odzieży. Metapola kategorii mają domyślne wpisy, których można używać bez żadnych modyfikacji lub dostosować w celu zachowania spójności brandingu. Na przykład, jeśli kolor czarny nie jest zgodny z Twoim brandingiem, możesz zmienić jego nazwę na grafitowy.

W zależności od informacji i multimediów dostępnych dla produktu kategoria może być wypełniana automatycznie. Możesz zmienić kategorię na inną.

Kroki:

Krok drugi: Dodaj i edytuj wpisy dla metapól kategorii

Po dodaniu kategorii produktów możesz dodać wszystkie wpisy, których potrzebujesz dla wartości opcji wariantu produktu.

Kroki:

Krok trzeci: Połącz metapola kategorii z opcjami wariantów

Na potrzeby tego tutoriala połączysz metapole kategorii dla koloru. W razie potrzeby możesz połączyć wszystkie inne metapola kategorii.

Podczas dodawania wariantu wyświetlana jest lista metapól kategorii, które można połączyć. Możesz też utworzyć opcję niestandardową.

Kroki:

Przenieś opcje wariantów do kategorii metapól

Jeśli masz już utworzony produkt z opcjami wariantów, możesz przenieść swoje wartości do metapól kategorii i szybko wygenerować wiele nowych kombinacji wariantów. Jeśli używasz metapól kategorii do tworzenia opcji wariantów, możesz zaktualizować nazwy opcji wariantów w jednym miejscu i wówczas będą się one aktualizować wszędzie tam, gdzie podłączona jest wartość metapola kategorii.

Połącz metapole kategorii z już istniejącą opcją, klikając ikonę dynamicznego źródła:

Podłącz ikonę dynamicznego źródła

Krok czwarty: Dodaj próbki kolorów do sklepu online

Następnie opublikuj próbki kolorów w swoim sklepie online.

Przykładowy sklep online z możliwymi do wyboru opcjami próbek

Przykładowe ustawienia próbek dla szablonu Dawn

Dostosuj próbki w szablonie Dawn

  1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
  2. Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję szablonu Dawn, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
  3. Przejdź do produktu, do którego dodano opcje koloru.
  4. Opcjonalnie: Aby dostosować próbki, kliknij blok Selektor wariantów. Możesz zmienić wyświetlanie próbek, wybierając Koło, Kwadrat lub Brak.
  5. Kliknij Zapisz, aby zapisać szablon.

Teraz możesz przejść do strony produktu w sklepie online. Próbki kolorów są wyświetlane dla wartości opcji wariantów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo