Kategorie produktów

Kategorie produktów to etykiety przypisane do produktów lub kolekcji produktów. Wskazują one na zobowiązania i zwolnienia podatkowe, które klienci mają przy zakupie określonych produktów. Kategorie produktów są wybierane ze Standardowej taksonomii produktów Shopify, która jest wstępnie zdefiniowaną, standaryzowaną listą.

Kategorie produktów są również przydatne do zarządzania produktami i mogą być używane do:

Automatyczne propozycje kategorii produktów

Po utworzeniu produktu i wprowadzeniu nazwy, opisu i dodaniu zdjęć produktu, informacje te są wykorzystywane do generowania sugestii kategorii produktu za pomocą narzędzia Shopify Magic. Możesz skorzystać z sugerowanej kategorii lub wybrać kategorię, która jest najbardziej zgodna ze specyfiką Twojego produktu.

Shopify Magic dodaje również istotne dla Twojego produktu metapola kategorii i wartości wybrane na podstawie szczegółów produktu. Możesz zachować te metapola kategorii i dodać inne dostępne metapola kategorii do swojego produktu.

Taka kategoria jest tylko propozycją i nie powinna być traktowana jako porada podatkowa. Przed akceptacją należy zweryfikować prawidłowość kategorii produktu i w razie potrzeby skontaktować się z doradcą podatkowym.

Możesz uzyskać dostęp do sugerowanych kategorii produktów i je przejrzeć w panelu administracyjnym Shopify. Możesz również uzyskać dostęp do listy wszystkich produktów, dla których musisz ręcznie wybrać kategorię produktów.

Wszystkie produkty należy przypisać do kategorii produktów Shopify. Jeśli kategoria nie jest przypisana, produkt zostanie zapisany jako nieskategoryzowany. Może się to zdarzyć również wtedy, gdy produkt utworzono za pomocą pliku CSV lub aplikacji. Jeśli nie chcesz, aby Twój produkt był nieskategoryzowany, możesz dodać kategorię produktu do produktu.

Uzyskaj dostęp do kategorii produktów

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. W sekcji Zarządzaj pobieraniem podatku od sprzedaży kliknij Stany Zjednoczone.
 3. W sekcji Określ kategorię produktów do celów podatkowych kliknij opcję Zarządzaj kategoriami.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby przypisać kategorie produktów:

Wybieranie kategorii produktów i zarządzanie nimi

Na stronie Kategorie produktów wyświetlane jest powiadomienie, jeśli masz produkty, które nie mają przypisanych kategorii produktów, lub jeśli masz propozycje kategorii produktów, które wymagają weryfikacji. Produkty, które wymagają weryfikacji, są wyświetlane na dwóch kartach. Na karcie W oczekiwaniu na sprawdzenie wyświetlane są produkty z proponowanymi kategoriami. Kategorie produktów proponowane na tej karcie są stosowane dopiero po ich akceptacji. Na karcie W oczekiwaniu na wybór wyświetlane są produkty, które nie mają propozycji i które należy wybrać ręcznie.

Kategorie produktów można zastosować do produktów na wiele sposobów.

Wybierz lub zatwierdź kategorię produktu indywidualnie

 1. Na stronie Kategorie produktów znajdź produkt, który chcesz wybrać lub zatwierdzić.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli istnieje proponowana kategoria produktu, zatwierdź propozycję:
   1. Kliknij znacznik wyboru w polu Kategoria produktu.
   2. Kliknij opcję Zapisz.
  2. Wyszukaj i wybierz kategorię produktu:
   1. Kliknij x w polu Kategoria produktu.
   2. W polu Kategoria produktu zacznij wprowadzać opis produktu.
   3. Kliknij kategorię produktu, gdy propozycja jest prawidłowa.
   4. Kliknij opcję Zapisz.

Wybierz lub zatwierdź kategorie produktów zbiorczo

 1. Na stronie Kategorie produktów kliknij pole wyboru obok wszystkich produktów, które chcesz wybrać lub zatwierdzić.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Jeśli pojawią się propozycje, zatwierdź proponowaną kategorię produktu dla wszystkich wybranych produktów:
   1. Pod listą produktów kliknij opcję Zaakceptuj i zapisz.
   2. Kliknij Zaakceptuj i zapisz wszystko.
  2. Jeśli pojawią się propozycje, wyszukaj i wybierz kategorię dla wybranych produktów:
   1. Pod listą produktów kliknij opcję Edytuj produkty.
   2. W polu Kategoria produktu zacznij wprowadzać opis produktu.
   3. Kliknij kategorię produktu, gdy propozycja jest prawidłowa.
   4. Kliknij opcję Zapisz.
  3. Jeśli propozycje nie są dostępne, wyszukaj i wybierz kategorię dla wszystkich wybranych produktów:
   1. Pod listą produktów kliknij opcję Wybierz kategorię.
   2. W polu Wybierz kategorię zacznij wprowadzać opis produktu.
   3. Kliknij kategorię produktu, gdy propozycja jest prawidłowa.
   4. Kliknij Zaakceptuj i zapisz wszystko.

Wybierz kategorię produktu, korzystając z pliku CSV

Możesz importować kategorie produktów, używając funkcji importu produktów CSV. Aby sprawdzić, czy wartości kategorii produktów są zgodne ze wstępnie zdefiniowaną listą Shopify, zapoznaj się ze Standardową taksonomią produktów Shopify.

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu.

Migracja istniejących kategorii produktów

Wydanie nowej Standardowej taksonomii produktów Shopify oznacza, że niektóre z wcześniej używanych kategorii produktów mogły zostać zmienione lub zastąpione.

Jeśli kategoria używana przez Ciebie wcześniej uległa zmianie, proponowana jest kategoria, która najlepiej pasuje do szczegółów produktu. Jeśli nie ma kategorii, Twój produkt zostanie zapisany jako nieskategoryzowany. Może się to zdarzyć również, jeśli produkt utworzono za pomocą pliku CSV lub aplikacji.

Ważne jest, aby przejrzeć te rekomendacje i wszelkie niekategoryzowane produkty, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi produktami. Podczas przeglądania produktów możesz wykonać jedną z poniższych czynności:

 • Zaakceptuj rekomendowaną kategorię: Jeśli sugerowana kategoria jest odpowiednia dla Twojego produktu, możesz ją zaakceptować.
 • Poznaj nowe kategorie: Jeśli proponowana kategoria nie jest właściwa, jeśli produkt jest nieskategoryzowany lub jeśli chcesz poznać inne kategorie, możesz przejrzeć menu rozwijane Kategoria na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz również sprawdzić Standardową taksonomię produktów Shopify, aby znaleźć bardziej odpowiednią kategorię do zastosowania dla Twojego produktu.

Dowiedz się więcej o tym, jakie kategorie uległy zmianie w Standardowej taksonomii produktów Shopify.

Obliczanie podatku za pomocą kategorii produktów

Po przypisaniu produktów do kategorii kategorie są używane do automatycznego ustalania zobowiązań podatkowych przy sprzedaży do określonego stanu. Użycie kategorii produktów zwiększa dokładność obliczeń podatkowych i zmniejsza konieczność zastosowania nadpisań podatku.

Załóżmy na przykład, że sprzedajesz podkoszulki. W Nowym Jorku odzież i obuwie o wartości poniżej 110 USD są zwolnione z miejskiego i stanowego podatku od sprzedaży. Jeśli dla Twoich produktów ustawione są odpowiednie kategorie produktów, podatki nie są naliczane przy sprzedaży tych produktów klientom w Nowym Jorku. Jeśli w przyszłości zmienią się przepisy dotyczące tych produktów, sposób obliczania podatku od Twoich produktów zostanie automatycznie zaktualizowany, bez konieczności podejmowania żadnych działań z Twojej strony.

Jeśli ustawisz kategorię produktu dla produktu, który ma nadpisanie, będzie ono mieć pierwszeństwo przed obliczeniami podatku dla takiej kategorii produktu. Dotyczy to nadpisań podatku opartych na kolekcji. Rozważ usunięcie wszelkich nadpisań podatku od produktów, które są niezgodne z Twoimi kategoriami produktów. Jeśli jednak znasz przepisy podatkowe, zgodnie z którymi podatek nie jest obliczany na podstawie kategorii produktów, zachowaj nadpisania podatku od produktów.

Nie musisz korzystać z kategorii produktów. Jeśli jednak nie zdecydujesz się na zastosowanie kategorii w przypadku swoich produktów, musisz używać nadpisań podatku i ręcznie je aktualizować.

Ograniczenia

Istnieją pewne sytuacje, w których kategorii produktów nie można stosować do obliczania podatków:

 • Podatki specyficzne dla branży lub produktu, które skutkują oddzielną pozycją podatkową, taką jak opłaty za odpady elektroniczne.
 • Podatki oparte na ilości, wadze, składnikach lub rozmiarze, takie jak podatek akcyzowy.
 • Warianty pojedynczego produktu nie mogą mieć różnych kategorii produktów.
 • Towary w pakietach stanowiące pojedynczy produkt mają jedną kategorię produktu.
 • Kategorie produktów nie są synchronizowane między Shopify a platformami handlowymi, takimi jak Meta lub Google.
 • Kategorie produktów nie są stosowane do zamówień, które nie kwalifikują się do Shopify Tax.
 • Produkty i kategorie z nadpisaniami podatku.

Testowanie podatku obliczonego przy użyciu kategorii produktów

Ponieważ nie ma możliwości podglądu konkretnych stawek podatkowych, najlepiej utworzyć wersje robocze zamówień, aby sprawdzić, czy Twoje produkty są opodatkowane zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli wynikowe obliczenie podatku nie będzie zgodne z Twoimi oczekiwaniami, sprawdź kod produktu, aby upewnić się, że jest prawidłowy. Aby uzyskać pomoc w ustawianiu kategorii produktów, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify. Jeśli nie masz pewności, czy ustawione przez Ciebie kategorie produktów są prawidłowe, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo