Shopify Tax

Shopify Tax zapewnia amerykańskim sprzedawcom prowadzącym sprzedaż dla klientów w USA najwyższy poziom zgodności z przepisami dotyczącymi podatku od sprzedaży przy najniższych nakładach na utrzymanie. Aplikacja Shopify Tax udostępnia następujące funkcje:

 • Informacje na temat obowiązku związanego z podatkiem od sprzedaży zawierają interpretację przepisów podatkowych każdego stanu, pomagając ustalić Ci, gdzie możesz mieć obowiązek pobierania podatków.
 • Funkcja maksymalnej dokładności wykorzystuje precyzyjną technologię obliczeniową do pobierania podatku na podstawie konkretnego adresu klienta w ponad 11 000 jurysdykcji podatkowych w USA. To ulepszenie w stosunku do obliczeń opartych na kodzie pocztowym pozwala zoptymalizować rejestrację stawek podatku, które mogą się różnić w zależności od regionów, i pomaga uniknąć dodatkowych kosztów w przypadku nieprawidłowych obliczeń podatkowych.
 • Funkcja Kategorie produktów automatycznie sugeruje kategorie dla każdego z Twoich produktów, które możesz przeglądać, zatwierdzać lub zmieniać, a następnie stosuje najbardziej dokładną stawkę podatku dla tego produktu w oparciu o lokalne przepisy podatkowe obowiązujące w przypadku danego klienta.
 • Rozszerzone raporty dotyczące podatku od sprzedaży (dostępne na początku 2023 r.) znacznie ułatwiają składanie deklaracji podatkowych dzięki zapewnieniu możliwości filtrowania danych dotyczących sprzedaży, co pozwala na generowanie raportów gotowych do wysłania do każdej jurysdykcji.

Możesz także wybrać jedną z dwóch darmowych usług podatkowych Shopify: Basic Tax lub Manual Tax. Usługi te zapewniają niższy poziom automatycznej zgodności z przepisami i wymagają znacznie większej pracy z Twojej strony w celu utrzymania aktualnych stawek podatkowych i monitorowania zmian w regulacjach. Może to narazić Twoją firmę na większą odpowiedzialność podatkową w jurysdykcjach USA. Dowiedz się więcej o opcjach usług podatkowych w USA i sposobu przełączania.

Ceny Shopify Tax

Wszystkie sklepy w Stanach Zjednoczonych mogą korzystać z aplikacji Shopify Tax bez opłat do momentu osiągnięcia w danym roku kalendarzowym progu sprzedaży online w USA wynoszącego 100 000 USD. Od 15 stycznia 2023 r. po osiągnięciu tego progu obowiązują poniższe opłaty.

 • Opłata kalkulacyjna w wysokości 0,35% jest naliczana od zamówień, w których podatek jest obliczany w sklepach korzystających z planu Shopify Starter, Shopify Lite, Basic Shopify, Shopify i Advanced Shopify.
 • Opłata kalkulacyjna w wysokości 0,25% jest naliczana od zamówień, w których podatek jest obliczany w sklepach korzystających z planu Shopify Plus.

Próg opłat Shopify Tax

Opłaty za obliczenia podatkowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy w jednym roku kalendarzowym wartość sprzedaży zrealizowanej przez sklep wyniesie co najmniej 100 000 USD. W przypadku wartości sprzedaży niższej niż 100 000 USD opłaty za obliczenia podatkowe nie obowiązują. Rok kalendarzowy to okres rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia.

Sprzedaż, którą wlicza się do tego progu, dotyczy zamówień pochodzących z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych i wysyłanych do tego kraju, i obejmuje:

 • sprzedaż z innych kanałów połączonych z Shopify (np. Facebook, Instagram i inne)
 • sprzedaż kart prezentowych
 • sprzedaż realizowaną za pośrednictwem aplikacji Shop
 • sprzedaż produktów niepodlegających opodatkowaniu
 • sprzedaż realizowaną za pośrednictwem wszystkich bramek płatniczych
 • podatki i opłaty za wysyłkę w przypadku sprzedaży

Sprzedaż POS i importowane zamówienia nie wliczają się do tego progu.

Opłaty Shopify Tax

Opłaty nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży osobistej ani sprzedaży w stanach, w których nie pobierasz podatku. Ponadto obowiązują następujące limity opłat:

 • Limit 0,99 USD za zamówienie. Bez względu na sumę zamówienia nie zostanie Ci naliczona opłata wyższa niż 0,99 USD za zamówienie.
 • Limit roczny 5000 USD. Bez względu na wielkość sprzedaży w ciągu roku kalendarzowego nie zostanie Ci naliczona opłata wyższa niż 5000 USD rocznie.

Jeśli łączna wartość sprzedaży w Twoim sklepie wynosi co najmniej tyle, co próg opłat, naliczana jest procentowa opłata za zrealizowane w Twoim sklepie transakcje, dla których obliczono podatek. Opłata dotyczy zamówień ze stanów, w których włączono pobieranie podatku, w tym zamówień, w których nie jest naliczany podatek ze względu na produkty lub klientów, którzy są zwolnieni z podatku. Opłata nie jest stosowana w przypadku:

 • zamówień ze stanów, w których nie pobierasz podatku
 • zamówień POS
 • zamówienia, które pochodzą z kraju innego niż Stany Zjednoczone i są wysyłane do kraju innego niż Stany Zjednoczone
 • zamówień importowanych spoza Shopify
 • zamówień lub części zamówień opłaconych kartą prezentową

Ta opłata jest uwzględniana na Twojej fakturze za subskrypcję Shopify. Nie są nią obciążani Twoi klienci i nie pojawia się na ich fakturze.

Dowiedz się więcej o opcjach usług podatkowych w USA.

Uwagi dotyczące korzystania z Shopify Tax

Kalkulacje mogą być dokonywane za pomocą aplikacji Shopify Tax tylko w przypadku niektórych transakcji. Jeśli nie można obliczyć podatku przy użyciu aplikacji Shopify Tax, jest on obliczany na podstawie rejestracji firmy, a wówczas stopień dokładności takiej kalkulacji nie jest najwyższy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Podatki w USA lub Ustawienia podatkowe oparte na rejestracji.

Kalkulacje mogą być dokonywane przy użyciu aplikacji Shopify Tax tylko w przypadku poniższych zamówień:

 • Zamówień, które pochodzą z lokalizacji w Stanach Zjednoczonych i których miejsca docelowe znajdują się w tym kraju.
 • Zamówienia opłacane przy użyciu poniższych metod płatności:
  • karty kredytowe
  • karty prezentowe
  • zamówienia, które ręcznie oznaczono jako opłacone

Kalkulacje nie mogą być dokonywane przy użyciu aplikacji Shopify Tax w przypadku poniższych zamówień:

 • zamówień pochodzących z kraju innego niż Stany Zjednoczone
 • zamówień wysyłanych do kraju innego niż Stany Zjednoczone
 • zamówień, na które wpływ mają aplikacje umożliwiające użycie opcji Kup teraz, zapłać później
 • wszystkich zamówień generowanych przez API
 • zamówień z cenami z wliczonym podatkiem
 • zamówienia zawierające jeden lub więcej produktów z powiązanym produktem lub nadpisanie podatku od wysyłki
 • zamówienia zawierające jeden lub więcej produktów, które są ustawione jako niepodlegające opodatkowaniu
 • zamówienia opłacane przy użyciu poniższych metod płatności:
  • POS
  • przelewy bankowe
  • wiele metod płatności
  • odroczone płatności

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo