GST w Indiach — często zadawane pytania

Podatek od towarów i usług (GST) wszedł w życie w Indiach 1 lipca 2017 roku.

GST jest podatkiem pośrednim obowiązującym w Indiach. Zastępuje on inne podatki i opłaty, które są stosowane przez administrację centralną i stanową, w tym między innymi podatek od wartości dodanej (VAT), centralny podatek od sprzedaży, podatek akcyzowy i podatek handlowy.

Porozmawiaj z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że Twoja firma jest zarejestrowanym płatnikiem GST i spełnia wymogi związane z tym podatkiem.

Czy muszę rejestrować się do GST?

To zależy. Ogólnie rzecz biorąc, rejestracja GST jest obowiązkowa, jeśli Twoja firma spełnia którekolwiek z następujących warunków:

 • Twoje obroty w roku obrotowym przekraczają 20 lakhów INR (10 lakhów INR dla stanów północno-wschodnich i górskich)
 • firma jest zarejestrowana zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem, np. dotyczącym podatku od usług lub VAT
 • zajmujesz się dostawą towarów między stanami
 • prowadzisz sprzedasz na rynkach online.

Nie jest to pełna lista. Porozmawiaj z doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, czy musisz się zarejestrować.

Jaka jest różnica między podatkami: IGST, CGST i SGST?

W przypadku zamówień realizowanych na obszarze kraju, w którym znajduje się Twoja firma, musisz zapłacić centralny podatek GST (CGST) na rzecz centralnej administracji i stanowy podatek GST (SGST) na rzecz administracji stanowej. W przypadku zamówień realizowanych poza granicami kraju, w którym znajduje się Twoja firma obowiązuje jeden zintegrowany podatek GST (IGST) płatny na rzecz centralnej administracji rządowej.

Nie można ustawić wielu pozycji podatku w Shopify, ale można skonfigurować podatki tak, aby naliczana była suma podatku SGST i CGST od sprzedaży towarów w stanie, w którym znajduje się Twoja firma.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o różnych kategoriach GST?

Informacje na temat kategorii GST można znaleźć na stronie internetowej Central Board of Excise and Customs.

Jak skonfigurować podatki?

Stawka podatku różni się w zależności od typu produktu, więc nie można ustawić określonej stawki w sposób automatyczny. Zamiast tego Shopify dokonuje pewnych ustawień domyślnych, które należy zaktualizować w zależności od potrzeb.

Ustawienia początkowe podatków w Indiach
Ustawienie podatku Shopify Typ podatku Domyślna kwota podatku Postępowanie podatkowe
Podatek krajowy CGST 9%
Regiony - wszystkie stany z wyjątkiem Karnataka IGST 18% zamiast 9% podatku federalnego
Regiony - Karnataka SGST 9% dodano do 9% podatku federalnego

Użyj domyślnych stawek podatku jako punktu wyjścia do konfiguracji swoich podatków.

Załóżmy na przykład, że masz siedzibę w stanie Maharashtra, gdzie stosuje się stawkę 28% GST. Aby naliczyć prawidłowe wartości procentowe podatku, wprowadź następujące zmiany w domyślnych ustawieniach podatku:

 1. Ustaw stawkę podatku krajowego na 14%.
 2. W sekcji Regiony dla wszystkich krajów z wyjątkiem Karnataka i Maharashtra ustaw stawkę podatku IGST na 28%.
 3. Dla Karnataka:

  1. Ustaw stawkę podatku na 28%.
  2. Zmień nazwę podatku na IGST.
  3. Ustaw zasadę postępowania podatkowego na zamiast 14% podatku federalnego.
 4. Dla Maharashtra:

  1. Ustaw stawkę podatku na 14%.
  2. Zmień nazwę podatku na SGST.
  3. Ustaw zasadę postępowania podatkowego dodano do 14% podatku federalnego.

Aby zastosować różne stawki dla różnych typów produktów, możesz utworzyć ukryte kolekcje dla każdej kategorii podatku i przypisać produkty do tych kolekcji, a następnie nadpisać stawki podatku dla każdej kolekcji.

Jak mogę sprawdzić, czy moje ustawienia podatkowe są prawidłowe?

Shopify pomaga zautomatyzować Twoje podatki, ale nie przekazuje ani nie przesyła Twoich podatków. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie w lokalnych organach podatkowych lub u lokalnego doradcy podatkowego, czy naliczasz prawidłowe stawki.

Gdy wiesz, co należy naliczyć i wprowadziłeś(-aś) stawki podatku, możesz wykonać kilka zamówień testowych, aby upewnić się, że podatki są naliczane poprawnie. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Składanie zamówienia testowego.

Dlaczego nie widzę stawek podatku, których oczekuję?

Istnieje kilka różnych ustawień, które mogą mieć wpływ na sposób, w jaki podatki są naliczane klientom. Jeśli nie widzisz oczekiwanych wyników, sprawdź:

 • Jeśli podatki regionalne nie są naliczane, sprawdź, czy nie wprowadzono żadnych ustawień, które mogą je blokować. Jeśli klient ma ustawione zwolnienie z podatku, nie nalicza się podatku od jego zamówień. Jeśli produkt ma ustawione zwolnienie z podatku, nie nalicza się podatku od tego produktu.

 • Jeśli jest naliczany zbyt wysoki podatek, upewnij się, że stawki podatku regionalnego mają odpowiednie ustawienie dla ich postępowania podatkowego. Większość stanów w Twoim sklepie jest domyślnie ustawiana na zamiast, dzięki czemu jest używana tylko podstawowa wartość procentowa podatku dla tego stanu. Postępowania podatkowe, takie jak dodane do i naliczone od zwiększonej podstawy, zwiększają kwotę naliczonego podatku. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Wyklucz duplikowanie się podatków.

 • W przypadku skonfigurowania cen produktów w taki sposób, by zawierały podatek, może się wydawać, że podatek nie został naliczony. To ustawienie powoduje naliczenie klientom dokładnie takiej ceny, jaką podano w ofercie dla tego produktu. Następnie oblicza się, jaka część tej ceny jest podatkiem. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Uwzględnij podatki w cenach produktów.

Jak ustawić kod HSN w produktach?

Możesz użyć kodu taryfy HS dla produktów do przechowywania kodu HSN. To pole znajduje się w sekcji Wysyłka na stronie produktu.

To pole wymaga, aby kody miały co najmniej 6 cyfr. Jeśli chcesz używać krótszych kodów HSN, musisz dodać kody HS jako metapola lub tagi produktów.

Czy Shopify udostępnia rachunek zgodny z GST?

Nie. Shopify nie tworzy faktury zgodnej z GST. Aby utworzyć rachunek zgodny z GST, użyj lokalnej zewnętrznej usługi fakturowania GST lub aplikacji ze sklepu Shopify App Store.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo