Ustawienia podatkowe oparte na lokalizacji

Konfigurowanie podatków opiera się na rejestracjach podatkowych dla następujących regionów:

Jeśli musisz pobierać podatki, ale nie masz siedziby w żadnym z tych regionów, podatki naliczane są na poziomie kraju lub regionu w zależności od lokalnych przepisów podatkowych.

Skonfiguruj stawki podatku oparte na lokalizacji

W wielu krajach podatki są naliczane na podstawie miejsca docelowego zamówienia, co oznacza naliczanie podatku od sprzedaży według stawki zdefiniowanej w regionie, do którego dostarczany jest produkt. Jeśli nie masz pewności w tej kwestii, skontaktuj się z ekspertem podatkowym.

Zanim skonfigurujesz podatki na podstawie miejsca docelowego, sprawdź, czy masz obowiązek naliczania podatków od sprzedaży swoim klientom i czy Twój produkt podlega opodatkowaniu. Potwierdź również, że adres Twojego sklepu nie znajduje się w regionie, w którym stosowane są podatki oparte na rejestracji, i że skonfigurowano strefę wysyłki dla kraju docelowego.

Kroki:

Wymagania dotyczące numeru identyfikacji podatkowej w Kanadzie

Jeśli Twój sklep ma siedzibę w Kanadzie, zazwyczaj musisz założyć konto GST/HST, o ile spełniasz są oba poniższe warunki:

 • Sprzedajesz lub wynajmujesz produkty bądź usługi podlegające opodatkowaniu.
 • Twój przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie wynosi więcej niż 30 000 CAD w ciągu ostatnich czterech zakończonych kolejnych kwartałów kalendarzowych lub więcej niż 30 000 CAD w bieżącym kwartale kalendarzowym.

Jeśli Twój sklep nie ma siedziby w Kanadzie, zazwyczaj musisz założyć konto GST/HST, o ile spełniasz są oba poniższe warunki:

 • Sprzedajesz produkty lub usługi podlegające opodatkowaniu klientom w Kanadzie i realizujesz te zamówienia z magazynu znajdującego się w Kanadzie.
 • Przychód ze sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w Kanadzie uzyskany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi ponad 30 000 CAD.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z powyższych przypadków, może być konieczne pobieranie podatków od sprzedaży, przekazywanie tych podatków do odpowiedniego urzędu podatkowego i regularne składanie sprawozdań w urzędzie podatkowym. Jeśli wartość Twojej sprzedaży jest niższa niż próg, nie musisz zakładać konta GST/HST i pobierać ani odprowadzać podatków.

Kroki

 1. Zarejestruj się w urzędzie Canada Revenue Agency na stronie https://www.canada.ca/en/services/taxes/gsthst.html.
 2. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 3. W sekcji Regiony podatkowe kliknij Kanada.
 4. Kliknij opcję Dodaj numer GST/HST.
 5. W polu Numer GST/HST wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej. Jeśli złożyłeś(-aś) wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej, ale jeszcze go nie masz, pozostaw to pole puste. Możesz je zaktualizować po otrzymaniu numeru.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Uwzględnij podatki w cenach produktów

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, należy uwzględnić podatek od sprzedaży w wyświetlanych cenach większości typów towarów.

Gdy aktywujesz tę funkcję, podatek będzie obliczany za pomocą wzoru Podatek = (Stawka podatku X Cena) / (1 + Stawka podatku). Podatek jest wyświetlany jako pozycja pojedyncza zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów, nawet jeśli wydaje się, że nie dodano podatków. Suma częściowa i końcowa są takie same, ale podana jest również kwota podatku, którą należy zapłacić z tytułu zamówienia.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Podatki i cła.
 2. Wybierz opcję Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki.
 3. Kliknij opcję Zapisz.
 4. Opcjonalnie: Aby użyć lokalnej stawki podatku klienta, wykonaj następujące czynności:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
  2. W sekcji Inne rynki kliknij Preferencje.
  3. Zaznacz opcję Uwzględnij lub wyklucz podatek w zależności od kraju klienta.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Po skonfigurowaniu cen tak, aby zawierały podatki, pozostaw opcję Nalicz podatki dla tego produktu zaznaczoną na stronach produktu, aby podatki zostały zawarte w wyświetlanej cenie. Uwzględniona kwota podatku jest wyświetlana klientom obok sumy podczas realizacji zakupu.

Skonfigurowanie cen, aby uwzględniały podatki, nie ma wpływu na raportowanie podatkowe.

Maja i Gabriel mieszkają w tym samym regionie i oboje prowadzą sklepy online. W regionie obowiązuje stawka podatku 10%. Właściciele firm mogą sami zdecydować, czy chcą uwzględnić podatki w cenach.

 • Maja nie uwzględnia podatków w swoich cenach. Jeśli oferuje produkt za 100 USD, wówczas obliczony podatek wynosi 10 USD, a całkowita cena sprzedaży 110 USD. Stosowany wzór to: Suma = Cena katalogowa X (1 + Stawka podatku):

 • Gabriel zdecydował się na uwzględnianie wszystkich podatków w cenach katalogowych. Aby uzyskać łączną cenę katalogową w wysokości 100 USD, która obejmuje podatek, do obliczenia części podatkowej używa wzoru uwzględniającego podatek. Stosowany wzór to: Podatek = (Stawka podatku X Cena) / (1 + Stawka podatku):

Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta

Jeśli prowadzisz sprzedaż międzynarodową, możesz uwzględniać lub wykluczać podatki w cenach produktów na podstawie lokalizacji klienta. Jeśli włączysz to ustawienie, klientom w krajach lub regionach, takich jak Wielka Brytania, będą wyświetlane ceny z wliczonym lokalnym podatkiem od wartości dodanej (VAT) lub bez podatków w krajach lub regionach, takich jak Stany Zjednoczone, gdzie klienci oczekują na dodanie podatków przy realizacji zakupu.

Jeśli korzystasz z nadpisań podatku dla określonych produktów lub kolekcji produktów, może to mieć wpływ na Twoje marże. Dowiedz się więcej o zagadnieniach dotyczących uwzględniania lub wykluczania podatku na podstawie kraju klienta.

Na przykład, Gabriel mieszka w regionie ze stawką podatku wynoszącą 10%, ustawił ceny zawierające podatek i sprzedaje do kilku regionów poza jego własnym. Aktywuje on ustawienie Uwzględnianie lub wykluczanie podatku w zależności od kraju klienta. Sprzedaje produkt za 100 USD.

 • W jego regionie produkt kosztuje 100 USD. Zgodnie ze wzorem Podatek = (Stawka podatku X Cena) / (1 + Stawka podatku) część ceny dotycząca produktu wynosi 90,91 USD, a część ceny stanowiąca podatek wynosi 9,09 USD.
 • W regionach, w których Gabriel nie ma obowiązku naliczania podatku, cena produktu przy realizacji zakupu wynosi 90,91 USD - część stanowiąca cenę produktu.
 • W regionie, w którym Gabriel jest zobowiązany do naliczania podatku w wysokości 20%, cena produktu przy realizacji zakupu wynosi 109,09 USD. Ta cena jest obliczana poprzez zastosowanie regionalnej stawki podatku 20% do części stanowiącej cenę produktu.

Adres Twojego sklepu w panelu administracyjnym Shopify jest używany do ustalania lokalnej stawki podatku, która jest odejmowana od cen zawierających podatek przy sprzedaży do innego kraju lub regionu, gdzie podatek jest uwzględniany. Zmiana adresu Twojego sklepu w panelu administracyjnym na inny kraj lub region powoduje zmianę lokalnej stawki podatku.

Zagadnienia dotyczące uwzględniania lub wykluczania podatku na podstawie kraju klienta

Przed aktywacją opcji Uwzględnij lub wyklucz podatek w zależności od kraju klienta zapoznaj się z poniższymi informacjami.

 • Uwzględnianie lub wykluczanie podatku na podstawie kraju lub regionu klienta nie jest obsługiwane w następujących przypadkach:

  • Sklepy w planie Shopify Plus, które używają Avalara AvaTax.
  • Sklepy korzystające z aplikacji firm zewnętrznych, które oferują sprzedaż droższych produktów po zakupie.
  • Metody przyspieszonych płatności, takie jak Google Pay lub Apple Pay, są obsługiwane tylko dla sprzedawców korzystających z Shopify Payments. Metody przyspieszonych płatności nie są obsługiwane dla sprzedawców korzystających z innych bramek płatniczych.
  • Dynamiczne przyciski realizacji zakupu nie są obsługiwane przy uwzględnianiu lub wykluczaniu podatku w zależności od kraju klienta. Jeśli chcesz uwzględnić lub wykluczyć podatek w swoich cenach na podstawie lokalizacji klienta, wyłącz dynamiczne przyciski realizacji zakupu.
 • Twoja lokalna stawka podatku jest ustalana na podstawie adresu Twojego sklepu. Może to wpłynąć na nadpisania podatku. Na przykład, jeśli masz nadpisanie dla produktu, który ma stawkę podatku 10%, ale lokalna stawka podatku w Twoim sklepie jest wyższa, w przypadku wysyłki za granicę naliczana jest wyższa lokalna stawka podatku od tych produktów. Może to mieć wpływ na marże. Jeśli chcesz zapobiec wysyłaniu takich produktów za granicę, użyj profilów wysyłki.

 • Twoja lokalna stawka podatku jest używana do obliczania ceny przy realizacji zakupu. Może to spowodować nieścisłości, jeśli masz lokalizacje przetwarzające realizacje w regionach o różnych stawkach podatku.

 • Po aktywacji ustawienia Uwzględnianie lub wykluczanie podatku na podstawie kraju klienta ceny są wyświetlane poprawnie przy realizacji zakupu. Jednak strony produktów lub koszyk nie wyświetlają poprawnie cen, chyba że spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Sprzedajesz w wielu walutach i korzystasz z usługi Shopify Payments. W takim przypadku ceny są wyświetlane poprawnie przy realizacji zakupu, na stronach produktów i w koszyku.
  • Klienci dokonują zakupów przy użyciu adresu znajdującego się w regionie, który kwalifikuje się do korekty cen, mają aktywowane pliki cookie, nie wyczyścili pamięci podręcznej przeglądarki i nie odwiedzają sklepu w trybie incognito. W takim przypadku ceny są wyświetlane poprawnie na stronie realizacji zakupu, na stronach produktów i w koszyku przy kolejnych wizytach w sklepie.

Aktywacja uwzględniania lub wykluczania podatku w zależności od kraju klienta

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij Preferencje.
 3. Włącz opcję Uwzględnij lub wyklucz podatek w zależności od kraju klienta.

Nalicz podatki od stawek wysyłki

W niektórych regionach wymagane jest naliczanie podatków od wysyłki. Jeśli Twój sklep znajduje się poza Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, Wielką Brytanią, Norwegią, Szwajcarią, Australią lub Nową Zelandią, wykonaj poniższe kroki, aby naliczyć podatki od stawek wysyłki.

Kroki:

Wyklucz duplikowanie się podatków

Konfigurując podatki dla kraju i jego podregionów, musisz określisz, czy podatek regionalny ma zostać dodany do podatku federalnego bądź z nim połączony, lub czy ma być stosowany zamiast takiego podatku. Jeśli podatek jest naliczany dla Twoich klientów w kraju dwukrotnie, być może podatki podregionu mogą być skonfigurowane tak, by sumowały się z całkowitym podatkiem obowiązującym w tym kraju.

Załóżmy na przykład, że masz produkt, który kosztuje 100 USD. Klient kupuje ten produkt w obszarze, w którym istnieją stawki podatkowe krajowe i regionalne, obie wynoszące 10%.

 • Jeśli wybierzesz opcję dodane do, podatek krajowy i regionalny są naliczane i dodawane razem. W tym przypadku kwota podatku krajowego wynosi 10,00 USD, a podatek regionalny wynosi 10,00 USD. Kwoty te dają łączną cenę 120 USD.

 • Jeśli wybierzesz zamiast, kwota podatku regionalnego jest naliczana, a kwota podatku krajowego nie. W tym przypadku nie ma podatku krajowego, a podatek regionalny w wysokości 10 USD. Łączna cena produktu to 110 USD.

 • Jeśli wybierzesz naliczone od zwiększonej podstawy, najpierw określana jest kwota podatku krajowego, a następnie dla tej sumy częściowej naliczany jest podatek regionalny. W tym przypadku kwota podatku krajowego wynosi 10 USD. Podatek regionalny jest następnie obliczany od sumy częściowej 110 USD, dając kwotę podatku regionalnego w wysokości 11 USD. Kwoty te dają łączną cenę 121 USD.

Możesz zweryfikować lub zmienić ustawienia podatkowe dla regionu.

Kroki:

Zmień domyślną nazwę podatku VAT

W przypadku krajów, w których obowiązuje podatek od wartości dodanej, domyślna nazwa tego podatku to VAT. Skrócona forma VAT pojawia się na stronie realizacji zakupu, paragonach klientów i w sekcji zamówień Szczegóły zamówienia.

Jeśli prowadzisz działalność w kraju, w którym używana jest inna skrócona forma podatku, możesz zmienić nazwę na stronie Podatki. Na przykład w niektórych krajach używa się skrótu IVA zamiast VAT. Nazwę można zmienić tylko wtedy, gdy w panelu administracyjnym Shopify są uwzględnione podregiony dla danego kraju, np. dla Włoch i Hiszpanii. Nie można zmienić nazwy, jeśli podregiony nie są uwzględnione, np. dla Austrii i Norwegii.

Kroki:

Podatki brytyjskie i Brexit

 • Jeśli wartość sprzedanych towarów nie przekracza 135 GBP, musisz zarejestrować się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku podatek VAT jest pobierany w punkcie sprzedaży i odprowadzany przez sprzedawcę.
 • Jeśli wartość sprzedanych towarów przekracza 135 GBP, pobranie podatku VAT w punkcie sprzedaży może nie być wymagane. W takim przypadku podatek VAT i cła są opłacane przez importera. Jeśli chcesz, możesz naliczać klientowi podatek VAT i cła w momencie sprzedaży, a następnie przekazywać te środki spedytorowi lub importerowi, używając etykiety wysyłkowej. Alternatywnie możesz wysyłać zamówienia bez naliczania podatku VAT i ceł, a klient będzie dokonywać dodatkowych opłat w momencie dostawy. Dowiedz się więcej o obsłudze podatku VAT i ceł.

Dowiedz się więcej na temat konsekwencji Brexitu dla Twojej firmy.

Zagadnienia dotyczące zwolnień podatkowych w przypadku cen zawierających podatek

Jeśli w ceny Twoich produktów wliczone są podatki, nie możesz wyświetlać cen zwolnionych z podatku dla niektórych klientów, np. zwolnień z podatku GST w przypadku klientów spoza Australii i Nowej Zelandii.

Jeśli zwolnienie podatkowe dla niektórych klientów jest wymagane, rozważ następujące opcje:

 • Nie wliczaj podatków do cen.
 • Zmodyfikuj swój szablon, aby wyświetlić ceny zwolnione z podatku w Twoim sklepie i użyj Shopify Scripts, aby zastosować zwolnienie z podatku VAT w wysokości 20% podczas realizacji zakupu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo