Ustal ceny produktów według kraju

Oprócz ustawiania reguł zaokrąglania dla cen produktów i stawek wysyłki oraz ustawiania korekt cen, możesz również kształtować lokalne ceny, ustawiając osobne ceny produktów dla krajów i regionów.

Dzięki ustaleniu stałych cen produktów można określić cenę dowolnego produktu w dowolnym kraju lub regionie. Jeśli masz dużą liczbę produktów, dla których chcesz ustalić stałe ceny produktów, możesz importować ceny za pomocą pliku CSV. Jeżeli korzystasz z aplikacji lub integracji firmy zewnętrznej, możesz ustalić ceny produktów dla kraju lub regionu za pomocą interfejsu Shopify API.

Możesz wyświetlić zestawienie pokazujące, jak każda cena produktu jest obliczana dla każdego rynku.

Opłaty za przeliczenie

Opłaty za przeliczenie waluty mają zastosowanie do wszystkich zamówień w walucie lokalnej i są automatycznie uwzględniane w przeliczonej cenie. Jeśli ustalasz stałe ceny dla rynku, musisz uwzględnić opłaty za przeliczenie waluty w stałych cenach.

Ustaw stałe ceny produktów dla rynku

Na stronie Rynki w panelu administracyjnym Shopify możesz ustawić ceny poszczególnych produktów dla każdego aktywnego rynku. Możliwe jest ustawienie stałych cen dla niektórych lub wszystkich produktów i wariantów. Dla rynków wielokrajowych można ustawić tylko stałe ceny za pomocą podstawowej waluty danego rynku. Ustawione stałe ceny automatycznie nadpisują przeliczane ceny międzynarodowe dla każdego aktywowanego rynku.

Jeśli chcesz utworzyć stałe ceny sprzedaży dla produktów na rynkach międzynarodowych, możesz to zrobić, importując ceny za pomocą pliku CSV.Nie można tworzyć cen sprzedaży w panelu administracyjnym Shopify.

Aby ustawić stałą cenę, wprowadź cenę międzynarodową w walucie podstawowej każdego rynku. Na przykład głównym rynkiem Gabriela są Stany Zjednoczone, a walutą dolary amerykańskie. Ma on rynek jednokrajowy obejmujący Kanadę, na którym podstawową walutą są dolary kanadyjskie, oraz rynek wielokrajowy obejmujący Australię i Nową Zelandię, gdzie walutą podstawową są dolary australijskie. Gabriel wprowadza stałe ceny dla każdego rynku w następujący sposób:

 • Na rynku obejmującym Kanadę wprowadza cenę, która ma być wyświetlana klientom w Kanadzie. Na przykład dla produktu, który ma być wyświetlany w cenie 5 CAD, wprowadza 5.00.
 • Na rynku obejmującym Australię wprowadza cenę, która ma być wyświetlana klientom w Australii. Na przykład dla produktu o cenie 6 AUD wprowadza 6.00.

Ponieważ nie można wprowadzić stałych cen dla wielu krajów w ramach tego samego rynku, dla klientów Gabriela w Nowej Zelandii wyświetlane są ceny przeliczone z ceny podstawowej w dolarach australijskich na dolary nowozelandzkie. Na przykład klient w Nowej Zelandii będzie widział produkt o stałej cenie 6 AUD jako ok. 6,25 NZD.

Jeśli Gabriel będzie chciał w późniejszym czasie wprowadzić stałe ceny dla Nowej Zelandii w dolarach nowozelandzkich, będzie mógł utworzyć nowy rynek dla Nowej Zelandii.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, dla którego chcesz wyświetlić ceny.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. Kliknij ikonę wyszukiwania i filtra, a następnie wpisz nazwę produktu, dla którego chcesz wprowadzić stałą cenę na pasku wyszukiwania.
 5. Kliknij cenę obok produktu, który chcesz edytować, a następnie wprowadź nową stałą cenę. Jeśli produkt ma wiele wariantów, kliknij opcję Wyświetl ceny, a następnie wprowadź stałe ceny dla każdego wariantu.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli nie chcesz już używać stałej ceny, kliknij cenę obok produktu i opcję Zresetuj. Cena zostanie zamieniona na poprzednią, automatycznie przeliczoną cenę.

Ustaw stałe ceny produktów za pomocą plików CSV

Jeśli masz dużą liczbę produktów, dla których chcesz ustawić stałe ceny produktów, możesz importować ceny za pomocą pliku CSV.

Aby dodać ceny produktów, najpierw eksportuj plik CSV dla produktów, których cena ma być ustalana według rynku. Plik eksportu CSV zawiera dodatkowe kolumny dla cen produktów i ceny do porównania dla każdego aktywnego rynku; kolumny używają nazwy każdego rynku. Możesz zmodyfikować plik CSV, aby dodać swoje ceny, a następnie zaimportować plik CSV do swojego sklepu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Korzystanie z plików CSV.

Krok 1: Eksportuj produkty za pomocą pliku CSV

W panelu administracyjnym Shopify możesz wyeksportować plik CSV zawierający kolumny cen i ceny do porównania dla każdego aktywnego rynku.

Jeśli chcesz wyeksportować tylko niektóre z produktów, możesz odfiltrować listę produktów, aby wyświetlić i wybrać określone produkty do eksportu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Eksport produktów.

Krok 2: Zmodyfikuj plik CSV

Możesz zmodyfikować plik CSV produktu wyeksportowany z panelu administracyjnego Shopify, aby dodać ceny dla rynków. Aby usunąć istniejącą cenę produktu dla danego rynku, usuń wartość z kolumny, a następnie zaimportuj plik CSV. Jeśli usuniesz całą kolumnę dla aktywnego rynku, istniejąca cena pozostanie niezmieniona.

Prześlij ceny produktów dokładnie w takiej formie, w jakiej mają się wyświetlać na każdym rynku.

Jeśli używasz dynamicznych cen obejmujących podatki w celu uwzględnienia lub wykluczenia podatków na podstawie lokalizacji klienta, pamiętaj, aby sprawdzić kraje lub regiony, w których podatki są domyślnie zawarte w cenach. Jeśli masz obowiązek podatkowy przy sprzedaży do tych krajów lub regionów, załaduj ceny produktów, aby uwzględnić lokalną stawkę podatku.

Nagłówki kolumn w pliku CSV powinny odzwierciedlać nazwę każdego z rynków. Na przykład, jeśli masz rynek o nazwie Ameryka Północna, nagłówek kolumny, do której będą importowane ceny dla tego rynku, powinien mieć nazwę Cena / Ameryka Północna.

Nie możesz importować różnych stałych cen dla wielu krajów lub regionów w ramach tego samego rynku. Jeśli to konieczne, każdy kraj lub region powinien zostać utworzony jako osobny rynek.

Dla każdego rynku wstawiasz ceny produktów w wybranej walucie podstawowej. Jeśli rynek obejmuje wiele krajów lub regionów, Twoje stałe ceny są przeliczane na każdą walutę lokalną przy użyciu aktualnego kursu wymiany. Aby prowadzić sprzedać do wielu krajów lub regionów na jednym rynku w jednej walucie, możesz wyłączyć waluty lokalne dla tego rynku.

Krok 3: Importuj produkty za pomocą pliku CSV

Po zmodyfikowaniu pliku CSV produktu w celu dodania i wyczyszczenia cen produktów można zaimportować plik do panelu administracyjnego Shopify. Plik CSV produktu nie musi zawierać pełnych informacji o produkcie, ale musi zawierać co najmniej kolumny Uchwyt, Tytuł, Opcja wariantu oraz kolumny cen rynkowych, które chcesz zaimportować.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przejdź do sekcji Importowanie produktów za pomocą pliku CSV.

Krok 4: Wyświetl międzynarodowe ceny

Możesz wyświetlać ceny dla każdego ze swoich rynków w walucie podstawowej w panelu administracyjnym Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.
 2. Kliknij rynek, dla którego chcesz wyświetlić ceny.
 3. Kliknij opcję Produkty i ceny.
 4. Ceny są wyświetlane w walucie podstawowej dla danego rynku. W przypadku produktów z wieloma wariantami kliknij tytuł produktu, aby zobaczyć cenę każdego wariantu.

Aby wyświetlić podgląd cen dla wielu krajów lub regionów na tym samym rynku, musisz mieć obsługiwany selektor krajów, taki jak aplikacja Geolokalizacja, i wyświetlić podgląd tych cen w witrynie sklepu.

Ustaw stałe ceny produktów za pomocą Shopify API

Jeśli korzystasz z aplikacji firmy zewnętrznej lub integracji, możesz utworzyć ustawione ceny produktów dla kraju lub regionu za pomocą interfejsuAPI PriceList.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo