Użycie plików CSV

Korzystasz z pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami), aby importować produkty do swojego sklepu Shopify i je z niego eksportować. Korzystając z pliku CSV, można importować lub eksportować dużą liczbę produktów i ich dane naraz. Jest to przydatne, jeśli chcesz wymieniać zbiorcze informacje o produktach między Shopify a innym systemem.

Dowiedz się, jak otworzyć i edytować plik CSV.

Pobierz przykładowy plik CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablon:

 • Przykładowy plik zawiera przykładowy produkt i kilka wariantów. Twój plik importu zawiera prawdopodobnie więcej produktów i wariantów. Jeśli używasz przykładowego pliku do utworzenia własnego pliku importu, upewnij się, że usunąłeś(-aś) wszystkie przykładowe produkty.

 • Przykładowy plik zawiera kolumnę Variant Inventory Qty, która jest używana tylko w sklepach z jedną lokalizacją. Jeżeli obsługujesz kilka lokalizacji i chcesz importować lub eksportować ilości zapasów, skorzystaj z pliku CSV zapasów.

Format pliku CSV produktu

Pierwsza linia pliku CSV produktu musi zawierać nagłówki pól opisane w tabeli, ustawione w tej samej kolejności i rozdzielone przecinkiem. Kolejne linie w pliku powinny zawierać dane Twojego produktu, w takich samych polach i w identycznej kolejności.

Jeśli kolumna jest pusta i zdecydujesz się nadpisać produkty z tym samym uchwytem podczas ładowania pliku CSV, może to spowodować usunięcie danych w sklepie Shopify, które są powiązane z kolumną. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Handle

Uchwyty są unikalnymi nazwami każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji ani innych znaków, w tym kropek. Uchwyty są używane w adresie URL każdego produktu.

Na przykład, uchwytem dla pozycji „Snowboard dla kobiet” powinna być nazwa snowboard-dla-kobiet, a adresem URL produktu: https://yourstore.myshopify.com/produkty/snowboard-dla-kobiet.

Każda linia pliku CSV, która zaczyna się od innego uchwytu, jest traktowana jak nowy produkt. Aby dodać kilka obrazów do produktu, należy dodać kilka linii z tym samym uchwytem.

Kolumna Uchwyt nie może być pusta ani nie może jej brakować.

Title

Tytuł produktu. Przykład:Snowboard dla kobiet

Kolumna Tytuł nie może być pusta ani nie może jej brakować.

Body (HTML)

Opis produktu w formacie HTML. Może to być również zwykły tekst bez formatowania.

Kolumna Treść (HTML) może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące opisy zostaną usunięte.

Vendor (min. 2 znaki)

Nazwa dostawcy produktu. Np. John's Apparel.

Kolumna Dostawca może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące nazwy dostawców zostaną usunięte.

Type

Typ produktu. Np., Snowboard.

Kolumna Typ może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące nazwy dostawców zostaną usunięte.

Tags

Rozdzielana przecinkami lista tagów używanych do oznaczania produktu. Większość aplikacji arkuszy kalkulacyjnych automatycznie wstawia cudzysłów przy tagach. Jeśli używasz zwykłego edytora tekstu, musisz ręcznie dodać cudzysłów, np. "tag1, tag2, tag3".

Kolumna Tagi może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące tagi produktów zostaną usunięte.

Published

Wskazuje, czy produkt jest publikowany w Twoim sklepie online. Poprawne wartości to TRUE, jeśli produkt jest publikowany w Twoim sklepie online lub FALSE, jeśli produkt jest ukryty w sklepie online.

Nie może brakować kolumny Opublikowane. Pozostawienie pola pustego spowoduje opublikowanie produktu.

Option1 Name

Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę, np. Kolor.

Kolumna Opcja1 Nazwa nie może być pusta ani nie może jej brakować. W przypadku produktów z pojedynczą opcją należy wykonać ustawienie na Title.

Option1 Value

Zmiana informacji w tej kolumnie powoduje konieczność usunięcia istniejących ID wariantów i utworzenia nowych ID wariantów. Wszelkie zmiany identyfikatorów wariantów może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość, np. Czarny.

Kolumna Opcja1 Wartość nie może być pusta ani nie może jej brakować. W przypadku produktów z pojedynczą opcją należy wykonać ustawienie na Default Title.

Option2 Name

Jeśli produkt ma drugą opcję, wprowadź jej nazwę, np. Rozmiar.

Kolumna Opcja2 Nazwa może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące nazwy Opcja2 zostaną usunięte.

Option2 Value

Zmiana informacji w tej kolumnie powoduje konieczność usunięcia istniejących ID wariantów i utworzenia nowych ID wariantów. Wszelkie zmiany identyfikatorów wariantów może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma drugą opcję, wprowadź jej wartość, np. Duży.

Kolumna Wartość Opcja2 może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, istniejące wartości Opcja2 zostaną usunięte.

Option3 Name

Jeśli produkt ma trzecią opcję, wprowadź jej nazwę.

Kolumna Opcja3 Nazwa może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące nazwy Opcja3 zostaną usunięte.

Option3 Value

Zmiana informacji w tej kolumnie powoduje konieczność usunięcia istniejących ID wariantów i utworzenia nowych ID wariantów. Wszelkie zmiany identyfikatorów wariantów może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma trzecią opcję, wprowadź jej wartość.

Kolumna Opcja3 Wartość może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące wartości Opcja3 zostaną usunięte.

Variant SKU

Jednostka magazynowa produktu lub wariantu. Służy do śledzenia zapasów za pomocą usług śledzenia zapasów.

To pole nie może być puste, jeśli korzystasz z usługi niestandardowej realizacji.

Kolumna SKU wariantu może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas istniejące SKU wariantów zostaną usunięte.

Variant Grams

Waga produktu lub wariantu w gramach. Nie określaj jednostki miary ani nie używaj liczb dziesiętnych. Na przykład, dla wagi 5,125 kg, wprowadź 5125.

Shopify zawsze importuje i eksportuje wagę w gramach, nawet jeśli określisz inną jednostkę. Musisz używać dokładnych wag, jeżeli zamierzasz oferować przesyłkę skalkulowaną przez przewoźnika lub skorzystać z usługi realizacji dostaw przez firmę zewnętrzną.

Kolumna Wariant Gramy nie może być pusta i nie może jej brakować. Musi zawierać wartość, nawet jeśli wynosi ona 0.

Variant Inventory Tracker

Uwzględnij śledzenie zapasów dla tego wariantu lub produktu. Prawidłowe wartości to shopify, shipwire, amazon_marketplace_web lub pusta wartość, jeśli zapasy nie są śledzone.

Kolumna Monitor śledzenia zapasów wariantu może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, istniejące opcje śledzenia zapasów zostaną usunięte i zapasy przestaną być śledzone.

Variant Inventory Qty

Liczba pozycji tego produktu lub wariantu w magazynie. Ta kolumna jest używana tylko w przypadku sklepów Shopify, które mają jedną lokalizację.

Jeśli Twój sklep zarządza zapasami w kilku lokalizacjach, ta kolumna nie jest uwzględniana. Jeżeli importujesz lub eksportujesz ilości zapasów. użyj pliku CSV zapasów.

Kolumna Ilość zapasów wariantu może być pusta, ale nie może jej brakować, jeśli Twój sklep ma tylko jedną lokalizację. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, istniejące ilości zapasów produktów zostaną usunięte.

Variant Inventory Policy

Jak obsługiwać zamówienia, gdy poziom zapasów dla danego produktu lub wariantu osiągnął zero. Wariantów z opcją odrzuć dla polityki zapasów nie można kupować po tym, jak poziom ich zapasów spadnie do zera. Warianty z opcją kontynuuj dla polityki zapasów można kupować po tym, jak poziom ich zapasów spadnie do zera, co pozwala na ujemne poziomy zapasów.

Kolumna Polityka zapasów wariantu nie może być pusta ani nie może jej brakować.

Variant Fulfillment Service

Skorzystano z usługi realizacji produktu lub wariantu. Prawidłowymi wartościami są: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Jeśli korzystasz z niestandardowej usługi realizacji, możesz dodać nazwę usługi w tej kolumnie. W przypadku nazwy niestandardowej używaj tylko małych liter. Spacje są niedozwolone—zastąp je myślnikiem (-). Kropki i inne znaki specjalne są usuwane. Przykładowo, jeśli nazwa usługi realizacji to „Joan's Fulfiller”, wprowadź joans-fulfillment w pliku CSV.

Musisz mieć ustawioną usługę niestandardowej realizacji na panelu administracyjnym Shopify zanim dodasz nazwę usługi w tej kolumnie.

Kolumna Usługa realizacji wariantu nie może być pusta ani nie może jej brakować.

Variant Price

Cena produktu lub wariantu. Nie dołączaj symboli walut, uwzględnij tylko cenę. Na przykład: 9,99.

Kolumna Cena wariantu nie może być pusta ani nie może jej brakować.

Variant Compare at Price

„Cena do porównania” produktu lub wariantu. Nie dołączaj symboli walut, uwzględnij tylko cenę. Na przykład: 9,99 .

Kolumna Cena do porównania wariantu może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas ceny do porównania dla tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Variant Requires Shipping

Opcja wymagania wysyłki. Prawidłowymi wartościami są TRUE, FALSE lub brak wartości (tożsamy zFALSE).

Kolumna Wariant wymaga wysyłki może być pusta, ale nie może jej brakować.

Variant Taxable

Zastosuj podatki do tego wariantu. Prawidłowymi wartościami są TRUE, FALSE lub brak wartości (tożsamy z FALSE).

Kolumna Wariant podlegający opodatkowaniu może być pusta, ale nie może jej brakować.

Variant Barcode

Kod kreskowy, ISBN lub UPC produktu.

Kolumna Kod kreskowy wariantu może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas kody kreskowe dla tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Image Src

Wprowadź adres URL obrazu produktu. Shopify pobiera obrazy podczas importowania i ponownie przesyła je do sklepu. Te obrazy nie są specyficzne dla wariantu. Kolumna obrazu wariantu to miejsce, w którym definiuje się obrazy wariantu.

Nie można zmienić nazwy pliku obrazu po przesłaniu go do sklepu. Nie przesyłaj zdjęć, których nazwy zawierają przyrostki _thumb, _small lub _medium.

Kolumna Źródło obrazu może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas obrazy tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Image Position

Wprowadź liczbę reprezentującą kolejność, w jakiej obraz ma się pojawić na stronie produktu. Obrazy będą wyświetlane w kolejności od najmniejszej do największej, począwszy od obrazu z wartością 1. Na przykład, wprowadź 1, jeśli chcesz, aby obraz pojawił się jako pierwszy dla tego produktu.

Kolumna Pozycja obrazu nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas pozycje obrazów dla tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Image Alt Text

Tekst alternatywny opisuje obraz i stanowi ważną część opisu produktu. Jeśli obraz nie może zostać załadowany z jakiegokolwiek powodu, zamiast niego wyświetlany jest tekst alternatywny. Jest on również wykorzystywany przez technologię asystującą, aby opisać obraz niedowidzącemu klientowi. Dołączenie tekstu alternatywnego poprawi pozycjonowanie (SEO) Twojej strony internetowej. Tekst alternatywny powinien być krótki i opisowy. Maksymalna długość to 512 znaków, ale zalecanych jest 125 lub mniej.

Kolumna Alternatywny tekst obrazu może być pusta, ale nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, istniejący alternatywny tekst obrazu dla tych produktów w sklepie Shopify zostanie usunięty.

Gift Card

Wskazuje, czy produkt jest kartą prezentową. Poprawne wartości to TRUE lub FALSE. Dodanie tej kolumny umożliwia również edycję innych szczegółów karty prezentowej, takich jak kolumny Tekst lub Tagi, oraz zaimportowanie tych zmian. Kartę prezentową można utworzyć i aktywować tylko na panelu administracyjnym Shopify. Początkowo nie można utworzyć karty prezentowej poprzez import pliku CSV produktu.

Kolumna Karta prezentowa nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas wartości kart prezentowych istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

SEO Title

Tytuł SEO znajduje się na stronie szczegółów produktu w nagłówku Podgląd wpisu w wyszukiwarce w polu Tytuł strony. Tytuł SEO ma limit 70 znaków (litery i cyfry). Jeśli pozostawisz to pole puste podczas importowania produktu, pole zostanie automatycznie wypełnione tytułem produktu.

Kolumna Tytuł dla pozycjonowania stron (SEO) nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas tytuły dla pozycjonowania stron (SEO) dla Tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

SEO Description

Opis pozycjonowania stron (SEO) znajduje się również na stronie szczegółów produktu w nagłówku Podgląd wpisu w wyszukiwarce w polu Metaopis. Opis pozycjonowania stron (SEO) ma ograniczenie do 320 znaków (liter i cyfr). Jeśli pozostawisz to pole puste podczas importowania produktu, pole zostanie automatycznie wypełnione opisem produktu.

Kolumna Opis pozycjonowania stron (SEO) nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas opisy pozycjonowania stron (SEO) dla Tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Metapola Google Shopping

Pola Google Shopping mogą być używane przez aplikację do synchronizowania produktów z Google Merchant Center. Jednak kanał Google w Shopify nie wykorzystuje tych metapól. Możesz pominąć pola w kolumnach, które zawierają w nazwie Google Shopping, chyba że aplikacja wymaga ich użycia.

Kolumna Metapola Google Shopping nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas metapola dla tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Variant Image

Adres URL dla obrazów wariantów. Jeśli dodajesz adres URL, musi on być działającym adresem URL obrazu.

Kolumna Obraz wariantu nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas obrazy dla tych wariantów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Variant Weight Unit

Poprawne wartości to g, kg, lb i oz.

Kolumna Jednostka wagi wariantu nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli to pole pozostanie puste jednostką wagi wariantu będzie kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Kod Avalara do naliczania podatków od tego produktu. To pole ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy wykonujesz import lub eksport ze sklepu wykorzystującego integrację Shopify Plus z Avalara AvaTax.

Podczas tworzenia pliku CSV poprzez eksportowanie produktów ze sklepu, w którym używany jest program Avalara, wypełniane jest pole Kod podatku wariantu. Import pliku CSV do sklepu, który nie ma skonfigurowanego programu Avalara nie powiedzie się.

Kolumna Kod podatku wariantu nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas kody podatku dla tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Cost per item

Ile kosztuje produkt lub wariant. Nie dołączaj symboli walut, uwzględnij tylko koszt. Na przykład: 9,99.

Kolumna Koszt za sztukę nie może być pusta ani nie może jej brakować. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą i zaznaczysz opcję Nadpisz wszystkie obecne produkty z tym samym uchwytem. Istniejące wartości zostaną użyte dla wszystkich brakujących kolumn. podczas ładowania pliku CSV, wówczas koszty tych produktów istniejące w Twoim sklepie Shopify zostaną usunięte.

Wyjątek kolumny kolekcji

Aby uporządkować swoje produkty w kolekcjach podczas ładowania pliku CSV, możesz dodać nową kolumnę w dowolnym miejscu pliku CSV z nazwą nagłówka Collection. To jedyna kolumna, którą możesz dodać do pliku CSV bez wpływu na format:

Collection (must create a new column, can be left blank) Wprowadź nazwę kolekcji, do której chcesz dodać ten produkt. Jeśli jest to istniejąca automatyczna kolekcja, produkt musi spełniać jej warunki. Jeśli kolekcja jeszcze nie istnieje, tworzona jest kolekcja ręczna. Produkt można dodać tylko do jednej kolekcji.

Utwórz plik CSV produktu

W przypadku każdego produktu musisz zdecydować, czy jest to produkt prosty, czy z wariantami:

 • Produkt prosty (bez wariantów)

  Jeśli ładujesz produkt, który nie ma wariantów, wprowadź wszystkie pola (jak opisano powyżej) dla produktu w pierwszej linii, wraz z adresem URL dla pierwszego obrazu. W kolejnych liniach wprowadź tylko uchwyt i adres URL każdego dodatkowego obrazu.

 • Produkt z wariantami

  Jeśli ładujesz produkt, który ma warianty, wprowadź wszystkie pola (jak opisano powyżej) dla produktu w pierwszej linii, wraz z adresem URL dla pierwszego obrazu. W kolejnych liniach wprowadź uchwyt. Następnie pomiń kolumny Tytuł, Treść (HTML), Dostawca i Tagi. Wypełnij pozostałe szczegóły wariantów i każdy adres URL obrazu.

Po dodaniu wszystkich produktów i obrazów zapisz plik CSV w formacie UTF-8, używając znaków wysuwu wiersza w stylu LF. Jeśli nie znasz kodowania, zapoznaj się z dokumentacją programu arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.

Aby wyświetlić przykładowy plik CSV, kliknij Importuj na stronie Produkty, a następnie kliknij link Przykładowy szablon CSV:

Przygotuj obrazy

Plik CSV może zawierać tylko tekst. Musisz się więc upewnić, że wszystkie obrazy produktów znajdują się na istniejącej stronie internetowej. Te adresy URL obrazów są używane tylko podczas importowania CSV (co oznacza, że można je usunąć po zakończeniu importu).

 • Jeśli pliki znajdują się tylko na Twoim komputerze, musisz przesłać je do sklepu Shopify lub przekazać do innej usługi hostowania obrazów, aby utworzyć połączenie z ich adresem URL.

 • Jeśli przełączasz się na Shopify z innej platformy, możesz skopiować bieżące adresy URL obrazów i użyć ich w pliku CSV.

 • Jeśli plik CSV produktu został utworzony poprzez eksport produktów z Shopify, nie musisz nic robić, ponieważ Twoje obrazy są już dostępne na Twojej stronie.

Gdy masz adresy URL dla każdego obrazu produktu, możesz rozpocząć tworzenie pliku CSV.

Dodaj kilka obrazów produktów do pliku CSV

Możesz dodać więcej obrazów produktu do pliku CSV, ładując je do panelu administracyjnego Shopify. Jeśli budujesz sklep z wykorzystaniem pliku CSV, proces przebiega trochę inaczej. Oto, co należy wiedzieć:

 • Musisz mieć możliwość edycji pliku CSV. Shopify zaleca używanie Arkuszy Google do wyświetlania sformatowanej wersji plików CSV.

 • Można dodać maksymalnie 250 obrazów do produktu.

 • Obrazy produktów muszą zostać przesłane na publicznie dostępny adres URL. Oznacza to, że powinny się znajdować za protokołem https:// bez zabezpieczenia hasłem. Najlepszym sposobem jest załadowanie obrazów na stronę Pliki na pulpicie administracyjnym Shopify. Adresy URL zostaną wygenerowane automatycznie:

Po kliknięciu przycisku Załaduj pliki możesz wybrać do kilkuset obrazów do zbiorczego załadowania.

Aby dodać większą liczbę obrazów, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wstaw nowe linie (jedna na zdjęcie).
 2. Skopiuj + wklej "uchwyt".
 3. Skopiuj + wklej adresy URL obrazów.

Wstaw nowe linie (po jednej na zdjęcie)

 1. Otwórz plik CSV w wybranym oprogramowaniu arkusza kalkulacyjnego.. Shopify zaleca użycie Arkuszy Google:

 2. Znajdź produkty, do których chcesz dodać obrazy. W tym przykładzie jest to „Zestaw czarnych i białych bransoletek”.

 3. W kolejnej linii kliknij numery, aby wybrać kilka linii. Wybierz tę samą liczbę linii, co liczba dodanych dodatkowych obrazów.

 4. Jeśli te linie są wyróżnione, kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu wyróżnionego obszaru i wybierz opcję Wstaw X linii powyżej

  Spowoduje to utworzenie trzech pustych linii pod produktem, do którego chcesz dodać dodatkowe obrazy.

Skopiuj + wklej „uchwyt”

Skopiuj i wklej „uchwyt” żądanego produktu do kolumny A dla nowych linii.

Skopiuj + wklej adresy URL obrazów

 1. Załaduj obrazy do Shopify na stronie Pliki

 2. Następnie podświetl + skopiuj jeden adres URL obrazu naraz.

 3. Wróć do oprogramowania arkusza kalkulacyjnego i przewiń w bok do ostatnich kolumn pliku CSV.

 4. W kolumnie "Image Src" (skrót od "Image Source") wstaw po jednym adresie URL obrazu do każdej linii.

 5. Powtórz kroki od 2 do 4 w odniesieniu do wszystkich obrazów tego produktu

 6. (Opcjonalnie): Wypełnij pola w następnej kolumnie "Alternatywny tekst obrazu", aby poprawić pozycjonowanie stron (SEO). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat alternatywnego tekstu obrazu.

Następnie zapisz plik i zaimportuj go do Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo