Użycie plików CSV

Korzystasz z pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami), aby importować produkty do swojego sklepu i je z niego eksportować. Korzystając z pliku CSV, można importować lub eksportować dużą liczbę produktów i ich dane naraz. Jest to przydatne, jeśli chcesz wymieniać zbiorcze informacje o produktach między Shopify a innym systemem.

Dowiedz się, jak otworzyć i edytować plik CSV.

Pobierz przykładowy plik CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablon:

 • Przykładowy plik zawiera przykładowy produkt i kilka wariantów. Twój plik importu zawiera prawdopodobnie więcej produktów i wariantów. Jeśli używasz przykładowego pliku do utworzenia własnego pliku importu, upewnij się, że usunąłeś(-aś) wszystkie przykładowe produkty.

 • Przykładowy plik zawiera kolumnę Variant Inventory Qty, która jest używana tylko w sklepach z jedną lokalizacją. Jeżeli obsługujesz kilka lokalizacji i chcesz importować lub eksportować ilości zapasów, skorzystaj z pliku CSV zapasów.

Format pliku CSV produktu

Pierwsza linia pliku CSV produktu musi zawierać nagłówki pól opisane w tabeli, ustawione w tej samej kolejności i rozdzielone przecinkiem. Kolejne linie w pliku powinny zawierać dane Twojego produktu, w takich samych polach i w identycznej kolejności.

Handle Uchwyty są unikalnymi nazwami każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji ani innych znaków, w tym kropek. Uchwyt jest używany w adresie URL każdego produktu. Na przykład, uchwytem dla pozycji „Snowboard dla kobiet” powinna być nazwa snowboard-dla-kobiet, a adresem URL produktu: https://yourstore.myshopify.com/produkty/snowboard-dla-kobiet.

Każda linia pliku CSV, która zaczyna się od innego uchwytu, jest traktowana jak nowy produkt. Aby dodać kilka obrazów do produktu, należy dodać kilka linii z tym samym uchwytem.

Title Tytuł produktu. Przykład:Snowboard dla kobiet
Body (HTML) Opis produktu w formacie HTML. Może to być również zwykły tekst bez formatowania.
Vendor (min. 2 znaki) Nazwa dostawcy produktu. Np. John's Apparel.
Type Typ produktu. Np., Snowboard.
Tags (można pozostawić puste) Rozdzielana przecinkami lista tagów używanych do oznaczania produktu. Większość aplikacji arkuszy kalkulacyjnych automatycznie wstawia cudzysłów przy tagach. Jeśli używasz zwykłego edytora tekstu, musisz ręcznie dodać cudzysłów, np. "tag1, tag2, tag3".
Published Wskazuje, czy produkt jest publikowany w Twoim sklepie online. Poprawne wartości to TRUE, jeśli produkt jest publikowany w Twoim sklepie online lub FALSE, jeśli produkt jest ukryty w sklepie online. Pozostawienie pustego pola spowoduje opublikowanie produktu.
Option1 Name Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę, np. Kolor.

W przypadku produktów z pojedynczą opcją należy wykonać ustawienie na Title.

Option1 Value

Zmiana informacji w tej kolumnie powoduje konieczność usunięcia istniejących ID wariantów i utworzenia nowych ID wariantów. Wszelkie zmiany identyfikatorów wariantów może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość, np. Czarny.

W przypadku produktów z pojedynczą opcją należy wykonać ustawienie na Default Title.

Option2 Name (można pozostawić puste) Jeśli produkt ma drugą opcję, wprowadź jej nazwę, np. Rozmiar.
Option2 Value (można pozostawić puste)

Zmiana informacji w tej kolumnie powoduje konieczność usunięcia istniejących ID wariantów i utworzenia nowych ID wariantów. Wszelkie zmiany identyfikatorów wariantów może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma drugą opcję, wprowadź jej wartość, np. Duży.

Option3 Name (można pozostawić puste) Jeśli produkt ma trzecią opcję, wprowadź jej nazwę.
Option3 Value (można pozostawić puste)

Zmiana informacji w tej kolumnie powoduje konieczność usunięcia istniejących ID wariantów i utworzenia nowych ID wariantów. Wszelkie zmiany identyfikatorów wariantów może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma trzecią opcję, wprowadź jej wartość.

Variant SKU (można pozostawić puste)

Jednostka magazynowa produktu lub wariantu. Służy do śledzenia zapasów za pomocą usług śledzenia zapasów.

To pole nie może być puste, jeśli korzystasz z usługi niestandardowej realizacji.

Variant Grams

Waga produktu lub wariant w gramach. Nie określaj jednostki miary ani nie używaj liczb dziesiętnych. Na przykład, dla wagi 5,125 kg, wprowadź 5125.

Shopify zawsze importuje i eksportuje wagę w gramach, nawet jeśli określisz inną jednostkę. Musisz używać dokładnych wag, jeżeli zamierzasz oferować przesyłkę skalkulowaną przez przewoźnika lub skorzystać z usługi realizacji dostaw przez firmę zewnętrzną.

Variant Inventory Tracker (można pozostawić puste) Uwzględnij śledzenie zapasów dla tego wariantu lub produktu. Prawidłowe wartości to shopify, shipwire, amazon_marketplace_web lub pusta wartość, jeśli zapasy nie są śledzone.
Variant Inventory Qty

Liczba pozycji tego produktu lub wariantu w magazynie. Ta kolumna jest używana tylko w przypadku sklepów, które mają jedną lokalizację.

Jeśli Twój sklep zarządza zapasami w kilku lokalizacjach, ta kolumna nie jest uwzględniana. Jeżeli importujesz lub eksportujesz ilości zapasów. użyj pliku CSV zapasów.

Variant Inventory Policy Jak obsługiwać zamówienia, gdy poziom zapasów dla tego produktu lub wariantu osiągnął wartość zero. Prawidłowe wartości to deny lub continue.
deny spowoduje wstrzymanie sprzedaży, gdy poziom zapasów osiągnie 0, a continue umożliwi kontynuację sprzedaży do ujemnych poziomów zapasów.
Variant Fulfillment Service

Skorzystano z usługi realizacji produktu lub wariantu. Prawidłowymi wartościami są: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web. Jeśli korzystasz z niestandardowej usługi realizacji, możesz dodać nazwę usługi w tej kolumnie. W przypadku nazwy niestandardowej używaj tylko małych liter. Spacje są niedozwolone—zastąp je myślnikiem (-). Okresy i inne znaki specjalne są usuwane. Na przykład, jeśli "Mr. Fulfiller" jest nazwą usługi realizacji, wprowadź mr-fulfiller w pliku CSV.

Musisz mieć ustawioną usługę niestandardowej realizacji na panelu administracyjnym Shopify zanim dodasz nazwę usługi w tej kolumnie.

Variant Price Cena produktu lub wariantu. Nie dołączaj symboli walut. Np., 9.99.
Variant Compare at Price "Cena do porównania" produktu lub wariantu. Nie dołączaj symboli walut. Np., 9.99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) Opcja wymagająca wysyłki. Poprawne wartości to: TRUE, FALSE lub pusta wartość.
Variant Taxable (blank = FALSE) Zastosuj podatki do tego wariantu. Poprawne wartości to: TRUE, FALSE lub pusta wartość.
Variant Barcode (można pozostawić puste) Kod kreskowy, ISBN lub UPC produktu.
Image Src (can be left blank)

Wprowadź adres URL obrazu produktu. Shopify pobiera obrazy podczas importowania i ponownie przesyła je do sklepu. Te obrazy nie są specyficzne dla wariantu. Kolumna obrazu wariantu to miejsce, w którym definiuje się obrazy wariantu.

Nie można zmienić nazwy pliku obrazu po przesłaniu go do sklepu. Nie przesyłaj zdjęć, których nazwy zawierają przyrostki _thumb, _small lub _medium.

Image Position Wprowadź liczbę reprezentującą kolejność, w jakiej obraz ma się pojawić na stronie produktu. Obrazy będą wyświetlane w kolejności od najmniejszej do największej, począwszy od obrazu z wartością 1. Na przykład, wprowadź 1, jeśli chcesz, aby obraz pojawił się jako pierwszy dla tego produktu.
Image Alt Text (można pozostawić puste) Tekst alternatywny opisuje obraz i stanowi ważną część opisu produktu. Jeśli obraz nie może zostać załadowany z jakiegokolwiek powodu, zamiast niego wyświetlany jest tekst alternatywny. Jest on również wykorzystywany przez technologię asystującą, aby opisać obraz niedowidzącemu klientowi. Dołączenie tekstu alternatywnego poprawi pozycjonowanie (SEO) Twojej strony internetowej. Tekst alternatywny powinien być krótki i opisowy. Maksymalna długość to 512 znaków, ale zalecanych jest 125 lub mniej.
Gift Card Wskazuje, czy produkt jest kartą prezentową. Poprawne wartości to TRUE lub FALSE. Dodanie tej kolumny umożliwia również edycję innych szczegółów karty prezentowej, takich jak kolumny Tekst lub Tagi, oraz zaimportowanie tych zmian. Kartę prezentową można utworzyć i aktywować tylko na panelu administracyjnym Shopify. Początkowo nie można utworzyć karty prezentowej poprzez import CSV produktu.
SEO Title Tytuł SEO znajduje się na stronie szczegółów produktu w nagłówku Podgląd wpisu w wyszukiwarce w polu Tytuł strony. Tytuł SEO ma limit 70 znaków (litery i cyfry). Jeśli pozostawisz to pole puste podczas importowania produktu, zostanie ono automatycznie wypełnione tytułem produktu.
SEO Description Opis SEO znajduje się również na stronie szczegółów produktu w nagłówku Podgląd wpisu w wyszukiwarce w polu Metaopis. Opis SEO ma limit znaków (liter i cyfr) do 320. Jeśli pozostawisz to pole puste podczas importowania produktu, pole zostanie automatycznie wypełnione opisem produktu.
Metapola Google Shopping Pola Google Shopping mogą być używane przez aplikację do synchronizowania produktów z Google Merchant Center. Jednak kanał Google w Shopify nie wykorzystuje tych metapól. Możesz pominąć pola w kolumnach, które zawierają w nazwie Google Shopping, chyba że aplikacja wymaga ich użycia.
Variant Image Adres URL dla obrazów wariantów.
Variant Weight Unit (can be left blank) Poprawne wartości to g, kg, lb i oz. Jeśli to pole pozostanie puste jednostką wagi wariantu będzie kg.
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

Kod Avalara do naliczania podatków od tego produktu. To pole ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy wykonujesz import lub eksport ze sklepu wykorzystującego integrację Shopify Plus z Avalara AvaTax.

Podczas tworzenia pliku CSV poprzez eksportowanie produktów ze sklepu, w którym używany jest program Avalara, wypełniane jest pole Kod podatku wariantu. Import pliku CSV do sklepu, który nie ma skonfigurowanego programu Avalara nie powiedzie się.

Cost per item Ile kosztuje produkt lub wariant. Nie dołączaj symboli walut. Np., 9.99.

Wyjątek kolumny kolekcji

Aby uporządkować swoje produkty w kolekcjach podczas ładowania pliku CSV, możesz dodać nową kolumnę w dowolnym miejscu pliku CSV z nazwą nagłówka Collection. To jedyna kolumna, którą możesz dodać do pliku CSV bez wpływu na format:

Collection (must create a new column, can be left blank) Wprowadź nazwę kolekcji, do której chcesz dodać ten produkt. Jeśli jest to istniejąca automatyczna kolekcja, produkt musi spełniać jej warunki. Jeśli kolekcja jeszcze nie istnieje, tworzona jest kolekcja ręczna. Produkt można dodać tylko do jednej kolekcji.

Utwórz plik CSV produktu

W przypadku każdego produktu musisz zdecydować, czy jest to produkt prosty, czy z wariantami:

 • Produkt prosty (bez wariantów)

  Jeśli ładujesz produkt, który nie ma wariantów, wprowadź wszystkie pola (jak opisano powyżej) dla produktu w pierwszej linii, wraz z adresem URL dla pierwszego obrazu. W kolejnych liniach wprowadź tylko uchwyt i adres URL każdego dodatkowego obrazu.

 • Produkt z wariantami

  Jeśli ładujesz produkt, który ma warianty, wprowadź wszystkie pola (jak opisano powyżej) dla produktu w pierwszej linii, wraz z adresem URL dla pierwszego obrazu. W kolejnych liniach wprowadź uchwyt. Następnie pomiń kolumny Tytuł, Treść (HTML), Dostawca i Tagi. Wypełnij pozostałe szczegóły wariantów i każdy adres URL obrazu.

Po dodaniu wszystkich produktów i obrazów zapisz plik CSV w formacie UTF-8, używając wysuwów linii w stylu LF. Jeśli nie znasz kodowania, zapoznaj się z dokumentacją programu arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.

Aby wyświetlić przykładowy plik CSV, kliknij Importuj na stronie Produkty, a następnie kliknij link Przykładowy szablon CSV:

Przygotuj obrazy

Plik CSV może zawierać tylko tekst. Musisz się więc upewnić, że wszystkie obrazy produktów znajdują się na istniejącej stronie internetowej. Te adresy URL obrazów są używane tylko podczas importowania CSV (co oznacza, że można je usunąć po zakończeniu importu).

 • Jeśli pliki znajdują się tylko na Twoim komputerze, musisz przesłać je do sklepu Shopify lub przekazać do innej usługi hostowania obrazów, aby utworzyć połączenie z ich adresem URL.

 • Jeśli przełączasz się na Shopify z innej platformy, możesz skopiować bieżące adresy URL obrazów i użyć ich w pliku CSV.

 • Jeśli plik CSV produktu został utworzony poprzez eksport produktów z Shopify, nie musisz nic robić, ponieważ Twoje obrazy są już dostępne na Twojej stronie.

Gdy masz adresy URL dla każdego obrazu produktu, możesz rozpocząć tworzenie pliku CSV.

Dodaj kilka obrazów produktów do pliku CSV

Możesz dodać więcej obrazów produktu do pliku CSV, ładując je do panelu administracyjnego Shopify. Jeśli budujesz sklep z wykorzystaniem pliku CSV, proces przebiega inaczej. Oto, co należy wiedzieć:

 • Musisz mieć możliwość edycji pliku CSV. Shopify zaleca używanie Arkuszy Google do wyświetlania sformatowanej wersji plików CSV.

 • Obrazy produktów muszą zostać przesłane na publicznie dostępny adres URL. Oznacza to, że powinny się znajdować za protokołem https:// bez zabezpieczenia hasłem. Najlepszym sposobem jest załadowanie obrazów na stronę Pliki na pulpicie administracyjnym Shopify. Adresy URL zostaną wygenerowane automatycznie:

Po kliknięciu przycisku Załaduj pliki możesz wybrać do kilkuset obrazów do zbiorczego załadowania. Wybranie zbyt wielu plików (zwykle powyżej 300) może spowodować, że ich załadowanie nie powiedzie się.

Aby dodać większą liczbę obrazów, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wstaw nowe linie (jedna na zdjęcie).
 2. Skopiuj + wklej "uchwyt".
 3. Skopiuj + wklej adresy URL obrazów.

Wstaw nowe linie (po jednej na zdjęcie)

 1. Otwórz plik CSV w wybranym oprogramowaniu arkusza kalkulacyjnego.. Shopify zaleca użycie Arkuszy Google:

 2. Znajdź produkty, do których chcesz dodać obrazy. W tym przykładzie jest to „Zestaw czarnych i białych bransoletek”.

 3. W kolejnej linii kliknij numery, aby wybrać kilka linii. Wybierz tę samą liczbę linii, co liczba dodanych dodatkowych obrazów.

 4. Jeśli te linie są wyróżnione, kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu wyróżnionego obszaru i wybierz opcję Wstaw X linii powyżej

  Spowoduje to utworzenie trzech pustych linii pod produktem, do którego chcesz dodać dodatkowe obrazy.

Skopiuj + wklej „uchwyt”

Skopiuj i wklej „uchwyt” żądanego produktu do kolumny A dla nowych linii.

Skopiuj + wklej adresy URL obrazów

 1. Załaduj obrazy do Shopify na stronie Pliki

 2. Następnie podświetl + skopiuj jeden adres URL obrazu naraz.

 3. Wróć do oprogramowania arkusza kalkulacyjnego i przewiń w bok do ostatnich kolumn pliku CSV.

 4. W kolumnie "Image Src" (skrót od "Image Source") wstaw po jednym adresie URL obrazu do każdej linii.

 5. Powtórz kroki od 2 do 4 w odniesieniu do wszystkich obrazów tego produktu

 6. (Opcjonalnie): Wypełnij pola w następnej kolumnie "Alternatywny tekst obrazu", aby poprawić pozycjonowanie stron (SEO). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat alternatywnego tekstu obrazu.

Następnie zapisz plik i zaimportuj go do Shopify.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo