Att använda CSV-filer

Du använder en CSV-fil (kommaseparerade värden) för att importera produkter till din Shopify-butik och exportera produkter från din butik. Genom att använda en CSV-fil kan du importera eller exportera ett stort antal produkter, och respektive detaljuppgifter, på en gång. Det här kan vara användbart om du vill överföra produktinformation mellan Shopify och ett annat system.

Läs om hur du öppnar och redigerar en CSV-fil.

Få ett exempel på en CSV-fil

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

 • Exempelfilen innehåller en exempelprodukt och ett par varianter. Din importfil innehåller troligtvis många fler produkter och varianter. Se till att du tar bort alla exempelprodukter om du använder exempelfilen för att skapa din egen importfil.

 • Exempelfilen innehåller en Variant Inventory Qty-kolumn, som endast används för butiker som har en enda plats. Om du använder flera platser och vill importera eller exportera lagerkvantiteter, använd lager-CSV-filen.

Produkt-CSV-filformat

Den första raden i din produkts CSV-fil måste innehålla de fälthuvuden som beskrivs i tabellen, i samma ordning, avgränsade med ett kommatecken. Senare rader i filen ska innehålla data för din produkt med samma fält i exakt samma ordning.

Om en kolumn är tom och du väljer att skriva över produkter med samma namn när du laddar upp CSV-filen kan detta ta bort data i din Shopify-butik som är relaterad till kolumnen. För mer information, se nedanstående tabell.

Handle

Handtag är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, streck och siffror men inga mellanslag eller andra tecken, inklusive punkter. Ett handtag används i URL:en för varje produkt.

Handtaget för en ”Snowboard för kvinnor” skulle till exempel vara kvinna-snowboard och produktens URL skulle vara https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Varje rad i CSV-filen som börjar med ett annat handtag behandlas som en ny produkt. Om du vill lägga till flera bilder för en produkt bör du lägga till flera rader med samma handtag.

Namn-kolumnen kan inte vara tom eller saknas.

Title

Din produkts titel Exempel: Snowboard för kvinnor

Kolumnen Titel kan inte vara tom eller utelämnas.

Body (HTML)

Beskrivningen av produkten i HTML-format. Detta kan även vara ren text utan formatering.

Kolumnen Brödtext (HTML) kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer de befintliga beskrivningarna raderas.

Vendor (minst 2 tecken)

Namnet på säljaren av din produkt. Till exempel, Johns kläder.

Kolumnen Säljare kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer de befintliga säljarnamnen raderas.

Type

Produkttypen Till exempel Snowboard.

Kolumnen Typ kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer de befintliga produkttyperna raderas.

Tags

En kommaseparerad lista med taggar som används för att märka produkten. De flesta kalkylarksprogram lägger automatiskt till citattecken runt taggarna åt dig. Om du använder en vanlig textredigerare måste du manuellt lägga till citattecknen. Till exempel "tag1, tag2, tag3".

Kolumnen Taggar kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga produkttaggar raderas.

Published

Talar om huruvida en produkt publiceras i din online-butik eller ej. Giltiga värden är TRUE om produkten publiceras i din online-butik, eller FALSE om produkten är dold från din online-butik.

Publicerat-kolumnen får inte utelämnas. Om du lämnar fältet tomt publiceras produkten.

Option1 Name

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Färg.

Kolumnen Alternativ1-namn kan inte vara tom eller utelämnas. För produkter med endast ett enda alternativ ska detta ställas in på Title.

Option1 Value

Om du ändrar informationen i den här kolumnen kan befintliga variant-ID tas bort och nya variant-ID skapas. Varje ändring av variant-ID kan bryta tredjepartsberoenden av variant-ID.

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Svart.

Kolumnen Alternativ1-värde kan inte vara tom eller utelämnas. För produkter med endast ett enda alternativ ska detta ställas in på Default Title.

Option2 Name

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Storlek.

Kolumnen Alternativ2-namn kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga Alternativ2-namn raderas.

Option2 Value

Om du ändrar informationen i den här kolumnen kan befintliga variant-ID tas bort och nya variant-ID skapas. Varje ändring av variant-ID kan bryta tredjepartsberoenden av variant-ID.

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Stor.

Alternativ2-värde-kolumnen kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över befintliga produkter som har samma handtag. Befintliga värden kommer att användas för eventuella saknade kolumner. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga Alternativ2-värden raderas.

Option3 Name

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn.

Kolumnen Alternativ3-namn kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga Alternativ3-namn att raderas.

Option3 Value

Om du ändrar informationen i den här kolumnen kan befintliga variant-ID tas bort och nya variant-ID skapas. Varje ändring av variant-ID kan bryta tredjepartsberoenden av variant-ID.

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn.

Kolumnen Alternativ3-värde kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga Alternativ3-värden raderas.

Variant SKU

SKU för produkten eller varianten. Detta används för att spåra lager med lagerspårningstjänster.

Det här fältet kan inte lämnas tomt om du använder en anpassad distributionstjänst.

Kolumnen Variant-SKU kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga Variant-SKU raderas.

Variant Grams

Produktens vikt eller variant i gram. Ange inte en måttenhet och använd inte decimaler. Till exempel för en vikt på 5,125 kg ska du ange 5125.

Shopify importerar och exporterar alltid vikten i gram, även om du anger en annan enhet. Du måste använda exakta vikter om du har för avsikt att erbjuda transportörsberäknad frakt eller använda en tredjepartsdistributionstjänst.

Kolumnen Variantens gram kan inte vara tom eller utelämnas. Den behöver ett värde, även om det värdet är 0 .

Variant Inventory Tracker

Inkludera din lagerspårning för denna variant eller produkt. Giltiga värden inkluderar shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller tomt om lagret inte spåras.

Variantens lagerspårning-kolumnen kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över befintliga produkter som har samma handtag. Befintliga värden kommer att användas för eventuella saknade kolumner. när du laddar upp CSV-filen kommer de befintliga lagerspårningsalternativen att raderas och lagret kommer inte längre att spåras.

Variant Inventory Qty

Antalet varor du har i lager för denna produkt eller variant. Kolumnen används endast för Shopify-butiker som har en enda plats.

Om din butik hanterar lager på flera platser, ingår inte denna kolumn. Om du vill importera eller exportera lagerkvantiteter, använd lager-CSV-filen.

Kolumnen Variantens lagerkvantitet kan vara tom men den kan inte utelämnas om din butik bara har en plats. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över befintliga produkter som har samma handtag. Befintliga värden kommer att användas för eventuella saknade kolumner. när du laddar upp CSV-filen kommer de befintliga lagerkvantiteterna för produkterna raderas.

Variant Inventory Policy

Så här hanterar du beställningar när lagernivån för denna produkt eller variant har nått noll. Varianter med en neka-lagerpolicy kan inte köpas efter att deras lagernivå har nått noll. Varianter med en fortsätt-lagerpolicy kan köpas efter att deras lagernivå har nått noll, vilket möjliggör negativa lagernivåer.

Kolumnen Variantens lagerpolicy kan inte vara tom eller utelämnas.

Variant Fulfillment Service

Den produkt- eller distributionstjänstvariant som används. Giltiga värden är: manuell, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Om du använder en anpassad distributionstjänst kan du lägga till namnet på tjänsten i den här kolumnen. För det anpassade namnet, använd endast små bokstäver. Mellanslag är inte tillåtna – ersätt dem med ett bindestreck (-). Punkter och andra specialtecken tas bort. Till exempel, om "Joans Distribution" är namnet på din distributionstjänst anger du joans-distribution i CSV-filen.

Du måste ha en anpassad distributionstjänst konfigurerad i din Shopify-admin innan du kan lägga till namnet på tjänsten i den här kolumnen.

Kolumnen Variantens distributionstjänst kan inte vara tom eller utelämnas.

Variant Price

Priset för produkten eller varianten. Inkludera inte valutasymboler, inkludera endast priset. Till exempel, 9,99.

Kolumnen Variantpris kan inte vara tom eller utelämnas.

Variant Compare at Price

"Ordinariepris" för produkten eller varianten. Inkludera inte valutasymboler, inkludera endast priset. Till exempel, 9,99 .

Kolumnen Variantens ordinariepris kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga "ordinariepriser" för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Variant Requires Shipping

Möjlighet att kräva frakt. Giltiga värden är TRUE, FALSE eller tomt (vilket motsvararFALSE).

Varianten kräver frakt-kolumnen kan vara tom men den kan inte utelämnas.

Variant Taxable

Tillämpa skatt på denna variant. Giltiga värden är TRUE, FALSE eller tomt (vilket motsvararFALSE).

Varianten är beskattningsbar-kolumnen kan vara tom men den kan inte utelämnas.

Variant Barcode

Streckkoden, ISBN eller UPC för produkten.

Kolumnen Variantens streckkod kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga streckkoder för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Image Src

Ange webbadressen för produktbilden. Shopify laddar ner bilderna under importen och laddar upp dem igen till din butik. Dessa bilder är inte variantspecifika. Variantbildskolumnen är där du anger variantbilder.

Du kan inte ändra bildfilnamnet efter det att bilden har laddats upp i din butik. Ladda inte upp bilder som har _thumb, _small eller _medium som suffix i sina namn.

Bild-Src-kolumnen kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga bilder för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Image Position

Ange det nummer som representerar den ordning i vilken du vill att bilden ska visas på produktens sida. Bilderna visas i ordning från lägsta till högsta med utgångspunkt från ett bildpositionsvärde på 1. Ange till exempel 1 om du vill att bilden ska visas först för den produkten.

Kolumnen Bildposition kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga bildpositioner för produkternas bilder i din Shopify-butik raderas.

Image Alt Text

Alt-text (alternativ text) beskriver en bild och är en viktig del av en produktbeskrivning. Om en bild av någon anledning inte kan laddas upp, visas alt-text istället. Det används även av assistansteknologi för att beskriva en bild för en kund som är synskadad. Att inkludera alt-text kommer öka din webbplats SEO. Håll din alt-text kort och beskrivande. Den maximala längden är 512 tecken, men 125 eller färre rekommenderas.

Kolumnen Alt-text för bilder kan vara tom men den kan inte utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över befintliga produkter som har samma handtag. Befintliga värden kommer att användas för eventuella saknade kolumner. när du laddar upp CSV-filen kommer den befintliga alt-texten för bilder för dessa produkter i din Shopify-butik att raderas.

Gift Card

Talar om huruvida produkten är ett presentkort eller inte. Giltiga värden är TRUE eller FALSE. Genom att lägga till den här kolumnen kan du även redigera andra presentkortsuppgifter, till exempel kolumnerna Huvudtext eller Taggar, och importera dessa ändringar. Ett presentkort kan endast skapas och aktiveras i Shopify-admin. Du kan inte initialt skapa ett presentkort genom en produkt-CSV-import.

Kolumnen Presentkort kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga presentkortsvärden för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

SEO Title

SEO-titeln finns på en produkts informationssida under headern Förhandsgranskning av sökmotorlista i fältet Sidtitel. SEO-titeln har en teckengräns (bokstäver och siffror) på 70. Om du lämnar fältet tomt när du importerar en produkt fylls fältet automatiskt i med produkttiteln.

Kolumnen SEO-titel kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga SEO-titlar för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

SEO Description

SEO-beskrivningen finns även på en produkts informationssida under headern Förhandsgranskning av sökmotorlista i fältet Meta-beskrivning. SEO-beskrivningen har en teckengräns (bokstäver och siffror) på 320. Om du lämnar fältet tomt när du importerar en produkt fylls fältet automatiskt i med produktbeskrivningen.

Kolumnen SEO-beskrivning kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga SEO-beskrivningar för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Google Shopping metafält

Google Shopping-fälten kan användas av en app för att synkronisera produkter till Google Merchant Center. Shopifys Google-kanal använder emellertid inte dessa metafält. Du kan ignorera fält i kolumnerna som inkluderar Google Shopping i namnet såtillvida du inte har en app som talar om att du ska använda dem.

Kolumnen Google Shopping-metafält kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga metafält för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Variant Image

URL:en för bilder av varianter. Om du lägger till en URL måste den vara en fungerande bild-URL.

Kolumnen Variantbild kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga bilder för dessa varianter i din Shopify-butik raderas.

Variant Weight Unit

Giltiga värden är g, kg, lb och oz.

Kolumnen Variantviktenhet kan vara tom eller utelämnas. Om det här fältet lämnas tomt är Variantviktenheten kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Avalara-koden för att tillämpa skatt på denna produkt. Detta fält gäller endast när du importerar till eller exporterar från en butik som använder Shopify Plus integration med Avalara AvaTax.

När du skapar en CSV-fil genom att exportera produkter från en butik som använder Avalara, fylls fältet Variantskattkod i. Om du importerar den här CSV-filen till en butik som inte har Avalara konfigurerad, kommer din import inte gå igenom.

Kolumnen Variantens skattekod kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga skattekoder för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Cost per item

Hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten. Inkludera inte valutasymboler, inkludera endast kostnaden. Till exempel 9,99.

Kolumnen Kostnad per artikel kan vara tom eller utelämnas. Om du lämnar den här kolumnen tom och markerar Skriv över alla nuvarande produkter som har samma namn kommer. Befintliga värden kommer att användas för alla kolumner som saknas. när du laddar upp CSV-filen kommer befintliga kostnader för dessa produkter i din Shopify-butik raderas.

Undantag för seriekolumn

Om du vill organisera dina produkter i produktserier under uppladdningen av CSV-filen kan du lägga till en ny kolumn varsomhelst i din CSV-fil med titelnamnet Collection. Det här är den enda kolumnen du kan lägga till CSV-filen som inte bryter formatet:

Collection (must create a new column, can be left blank) Klicka på namnet på den serie som du vill lägga till produkter för. Om det är en befintlig automatisk serie måste produkten uppfylla villkoren för serien. Om serien inte existerar skapas en manuell serie. Du kan endast lägga till en produkt i en serie.

Skapa din produkt-CSV-fil

För varje produkt måste du bestämma om det är en enkel produkt eller en produkt med varianter:

 • Enkel produkt (har inga varianter)

  Om du laddar upp en produkt som inte har några varianter anger du alla fält (som beskrivs ovan) för produkten på första raden tillsammans med webbadressen för den första bilden. På de följande raderna anger du bara handtaget och webbadressen för varje ytterligare bild.

 • Produkter med varianter

  Om du laddar upp en produkt med varianter anger du alla fält (som beskrivs ovan) för produkten på första raden tillsammans med webbadressen för den första bilden. På de följande raderna, ange handtaget. Hoppa sedan över kolumnerna Titel, Huvudtext (HTML), Leverantörer och Taggar. Fyll i resten av variantdetaljerna och var och en av deras bild-URL.

När du har lagt till alla dina produkter och bilder, spara din CSV-fil i UTF-8-format med hjälp av LF-style linefeeds. Om du inte är van vid koder, se dokumentationen i kalkylarket eller textredigeringsprogrammet.

För att se ett exempel på en CSV-fil laddar du ner denna testprodukt-CSV-fil och öppnar den sedan i Google Sheets eller ett annat kalkylarksprogram.

Förbered dina bilder

En CSV-fil kan endast innehålla text. Så du måste försäkra dig om att alla produktbilder finns på en befintlig webbplats. Bild-URL:en används endast under importprocessen för CSV-filen (vilket innebär att du kan ta bort dem när importen är klar).

 • Om filerna bara finns i din dator måste du ladda upp dem till din Shopify-butik eller en annan bildhotelltjänst för att länka till deras webbadresser.

 • Om du byter till Shopify från en annan plattform kan du kopiera de aktuella bildernas webbadresser och använda dem i CSV-filen.

 • Om produktens CSV-fil producerades genom att exportera dina produkter från Shopify behöver du inte göra någonting eftersom dina bilder redan finns på din webbplats.

När du har webbadresser för varje produktbild kan du börja skapa din CSV-fil.

Lägg till flera produktbilder i en CSV-fil

Du kan lägga till fler produktbilder till din CSV-fil genom att ladda upp fler bilder till din Shopify-admin. Om du skapar din Shopify-butik med en CSV-fil, är processen lite annorlunda. Det här är vad du behöver veta:

 • Du måste kunna redigera en CSV-fil. Shopify rekommenderar att du använder Google Kalkylark för att visa en formaterad version av dina CSV-filer.

 • Du kan lägga till upp till 250 bilder för en produkt.

 • Dina produktbilder måste laddas upp till en offentligt tillgänglig URL. Det vill säga, de borde finnas bakom ett https://-protokoll utan lösenordsskydd. Det bästa sättet att göra detta är att ladda upp bilder till sidan Filer i Shopify-administratören. URL skapas automatiskt. När du klickar på Ladda upp filer kan du välja upp till ett par hundra bilder att ladda upp i bulk.

För att lägga till flera bilder måste du:

 1. Lägga in nya rader (en per bild).
 2. Kopiera + klistra in "handtaget".
 3. Kopiera + klistra in bildernas webbadresser.

Infoga nya rader (en per bild)

 1. Öppna CSV-filen i ett kalkylarksprogram, till exempel Google Sheets.

 2. Lokalisera produkterna som du vill lägga bilder till.

 3. Klicka och dra i radnummernästa radför att välja flera rader. Välj samma antal rader som antalet bilder som du lägger till.

 4. När dessa rader är markerade högerklickar du inom det markerade området och väljer Lägg till X rader ovan

  Detta skapar tre tomma rader under produkten som du vill lägga till ytterligare bilder till.

Kopiera + klistra in "Handtag"

Kopiera och klistra in "Handtag" för önskad produkt i kolumn A för dina nya rader.

Kopiera + klistra in bildernas webbadresser

 1. Ladda upp dina bilder till Shopify på Fil-sidan

 2. Markera sedan + kopiera en bildwebbadress åt gången.

 3. Gå tillbaka till kalkylprogrammet och bläddra till sidan med de sista kolumnerna i CSV-filen.

 4. I kolumnen "Image Src" (kort för "Bildkälla") klistra in en bildwebbadress för varje rad.

 5. Upprepa steg 2 - 4 för alla bilder på denna produkt

 6. (Valfritt): Fyll i fälten under nästa kolumn "Bild alt-text" för att öka din SEO. Klicka här för att läsa mer om Bild alt-text.

Du kan sedan spara filen och importera den till Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis