Att använda CSV-filer

Du använder en CSV-fil (kommaseparerade värden) för att importera produkter till din butik och exportera produkter från din butik. Genom att använda en CSV-fil kan du importera eller exportera ett stort antal produkter, och respektive detaljuppgifter, på en gång. Det här kan vara användbart om du vill överföra produktinformation mellan Shopify och ett annat system.

Läs om hur du öppnar och redigerar en CSV-fil.

Få ett exempel på en CSV-fil

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

 • Exempelfilen innehåller en exempelprodukt och ett par varianter. Din importfil innehåller troligtvis många fler produkter och varianter. Se till att du tar bort alla exempelprodukter om du använder exempelfilen för att skapa din egen importfil.

 • Exempelfilen innehåller en Variant Inventory Qty-kolumn, som endast används för butiker som har en enda plats. Om du använder flera platser och vill importera eller exportera lagerkvantiteter, använd lager-CSV-filen.

Produkt-CSV-filformat

Den första raden i din produkts CSV-fil måste innehålla de fälthuvuden som beskrivs i tabellen, i samma ordning, avgränsade med ett kommatecken. Senare rader i filen ska innehålla data för din produkt med samma fält i exakt samma ordning.

Handle Handtag är unika namn för varje produkt. De kan innehålla bokstäver, streck och siffror men inga mellanslag eller andra tecken, inklusive punkter. Ett handtag används i URL:en för varje produkt. Handtaget för en ”Snowboard för kvinnor” skulle till exempel vara kvinna-snowboard och produktens URL skulle vara https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard.

Varje rad i CSV-filen som börjar med ett annat handtag behandlas som en ny produkt. Om du vill lägga till flera bilder för en produkt bör du lägga till flera rader med samma handtag.

Title Din produkts titel Exempel: Snowboard för kvinnor
Body (HTML) Beskrivningen av produkten i HTML-format. Detta kan även vara ren text utan formatering.
Vendor (minst 2 tecken) Namnet på säljaren av din produkt. Till exempel, Johns kläder.
Type Produkttypen Till exempel Snowboard.
Tags (kan lämnas tom) En kommaseparerad lista med taggar som används för att märka produkten. De flesta kalkylarksprogram lägger automatiskt till citattecken runt taggarna åt dig. Om du använder en vanlig textredigerare måste du manuellt lägga till citattecknen. Till exempel "tag1, tag2, tag3".
Published Talar om huruvida en produkt publiceras i din online-butik eller ej. Giltiga värden är TRUE om produkten publiceras i din online-butik, eller FALSE om produkten är dold från din online-butik. Om du lämnar fältet tomt publiceras produkten.
Option1 Name Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Färg.

För produkter med endast ett enda alternativ ska detta ställas in på Title.

Option1 Value

Om du ändrar informationen i den här kolumnen kan befintliga variant-ID tas bort och nya variant-ID skapas. Varje ändring av variant-ID kan bryta tredjepartsberoenden av variant-ID.

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Svart.

För produkter med endast ett enda alternativ ska detta ställas in på Default Title.

Option2 Name (kan lämnas tom) Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Storlek.
Option2 Value (kan lämnas tom)

Om du ändrar informationen i den här kolumnen kan befintliga variant-ID tas bort och nya variant-ID skapas. Varje ändring av variant-ID kan bryta tredjepartsberoenden av variant-ID.

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn. Till exempel Stor.

Option3 Name (kan lämnas tom) Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn.
Option3 Value (kan lämnas tom)

Om du ändrar informationen i den här kolumnen kan befintliga variant-ID tas bort och nya variant-ID skapas. Varje ändring av variant-ID kan bryta tredjepartsberoenden av variant-ID.

Om en produkt har ett alternativ, ange dess namn.

Variant SKU (kan lämnas tom)

SKU för produkten eller varianten. Detta används för att spåra lager med lagerspårningstjänster.

Det här fältet kan inte lämnas tomt om du använder en anpassad distributionstjänst.

Variant Grams

Produktens vikt eller variant i gram. Ange inte en måttenhet och använd inte decimaler. Till exempel för en vikt på 5,125 kg, ange 5125.

Shopify importerar och exporterar alltid vikten i gram, även om du anger en annan enhet. Du måste använda exakta vikter om du har för avsikt att erbjuda transportörsberäknad frakt eller använda en tredjepartsdistributionstjänst.

Variant Inventory Tracker (kan lämnas tom) Inkludera din lagerspårning för denna variant eller produkt. Giltiga värden inkluderar shopify, shipwire, amazon_marketplace_web eller tomt om lagret inte spåras.
Variant Inventory Qty

Antalet varor du har i lager för denna produkt eller variant. Denna kolumn används endast för butiker som har en enda plats.

Om din butik hanterar lager på flera platser, ingår inte denna kolumn. Om du vill importera eller exportera lagerkvantiteter, använd lager-CSV-filen.

Variant Inventory Policy Så här hanterar du ordrar när lagernivån för denna produkt eller variant har nått noll. Giltiga värden är deny eller continue.
deny slutar att säljas när lagret når 0. continue gör det möjligt för produkten eller varianten att fortsätta till negativa lagernivåer.
Variant Fulfillment Service

Den produkt- eller distributionstjänstvariant som används. Giltiga värden är: manuell, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web. Om du använder en anpassad tjänst, kan du lägga till namnet på tjänsten i den här kolumnen. För det anpassade namnet, använd endast små bokstäver. Mellanslag är inte tillåtna—ersätt dem med ett bindestreck (-). Punkter och andra specialtecken tas bort. Till exempel, om namnet på din distributionstjänst är "Herr Distributör", skriv herr-distributör i CSV-filen.

Du måste ha en anpassad distributionstjänst konfigurerad i din Shopify-admin innan du kan lägga till namnet på tjänsten i den här kolumnen.

Variant Price Pris för produkten eller varianten. Inkludera inte valutasymboler. Till exempel,9,99.
Variant Compare at Price "Jämförpris" för produkten eller varianten. Inkludera inte valutasymboler. Till exempel,9,99.
Variant Requires Shipping (blank = FALSE) Alternativet att kräva frakt. Giltiga värden är TRUE, FALSE eller tomt.
Variant Taxable (blank = FALSE) Tillämpa skatt på denna variant. Giltiga värden är TRUE, FALSE, eller tomt.
Variant Barcode (kan lämnas tom) Streckkoden, ISBN eller UPC för produkten.
Image Src (can be left blank)

Ange webbadressen för produktbilden. Shopify laddar ner bilderna under importen och laddar upp dem igen till din butik. Dessa bilder är inte variantspecifika. Variantbildskolumnen är där du anger variantbilder.

Du kan inte ändra bildfilnamnet efter det att bilden har laddats upp i din butik. Ladda inte upp bilder som har _thumb, _small eller _medium som suffix i sina namn.

Image Position Ange det nummer som representerar den ordning i vilken du vill att bilden ska visas på produktens sida. Bilderna visas i ordning från lägsta till högsta med utgångspunkt från ett bildpositionsvärde på 1. Ange till exempel 1 om du vill att bilden ska visas först för den produkten.
Image Alt Text (kan lämnas tom) Alt-text (alternativ text) beskriver en bild och är en viktig del av en produktbeskrivning. Om en bild av någon anledning inte kan laddas upp, visas alt-text istället. Det används även av assistansteknologi för att beskriva en bild för en kund som är synskadad. Att inkludera alt-text kommer öka din webbplats SEO. Håll din alt-text kort och beskrivande. Den maximala längden är 512 tecken, men 125 eller färre rekommenderas.
Gift Card Talar om huruvida produkten är ett presentkort eller inte. Giltiga värden är TRUE eller FALSE. Genom att lägga till den här kolumnen kan du även redigera andra presentkortsuppgifter, till exempel kolumnerna Huvudtext eller Taggar, och importera dessa ändringar. Ett presentkort kan endast skapas och aktiveras i Shopify-admin. Du kan inte initialt skapa ett presentkort genom en produkt-CSV-import.
SEO Title SEO-titeln finns på en produkts informationssida under headern Förhandsgranskning av sökmotorlista i fältet Sidtitel. SEO-titeln har en teckengräns (bokstäver och siffror) på 70. Om du lämnar fältet tomt när du importerar en produkt fylls fältet automatiskt i med produkttiteln.
SEO Description SEO-beskrivningen finns även på en produkts informationssida under headern Förhandsgranskning av sökmotorlista i fältet Meta-beskrivning. SEO-beskrivningen har en teckengräns (bokstäver och siffror) på 320. Om du lämnar fältet tomt när du importerar en produkt fylls fältet automatiskt i med produktbeskrivningen.
Google Shopping metafält Google Shopping-fälten kan användas av en app för att synkronisera produkter till Google Merchant Center. Shopifys Google-kanal använder emellertid inte dessa metafält. Du kan ignorera fält i kolumnerna som inkluderar Google Shopping i namnet såtillvida du inte har en app som talar om att du ska använda dem.
Variant Image URL-adressen för bilder av varianter.
Variant Weight Unit (can be left blank) Giltiga värden är g, kg, lb och oz. Om det här fältet lämnas tomt är variantviktenheten kg .
Variant Tax Code SHOPIFY PLUS

Avalara-koden för att tillämpa skatt på denna produkt. Detta fält gäller endast när du importerar till eller exporterar från en butik som använder Shopify Plus integration med Avalara AvaTax.

När du skapar en CSV-fil genom att exportera produkter från en butik som använder Avalara, fylls fältet Variantskattkod i. Om du importerar den här CSV-filen till en butik som inte har Avalara konfigurerad, kommer din import inte gå igenom.

Cost per item Hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten. Inkludera inte valutasymboler. Till exempel,9,99.

Undantag för seriekolumn

För att organisera dina produkter till produktserier under uppladdningen av CSV kan du lägga till en ny kolumn var som helst i din CSV-fil med huvudnamnet Collection. Det här är den enda kolumn du kan lägga till i CSV-filen som inte gör att formatet bryts:

Collection (must create a new column, can be left blank) Klicka på namnet på den serie som du vill lägga till produkter för. Om det är en befintlig automatisk serie, måste produkten uppfylla villkoren för serien. Om serien inte existerar skapas en manuell serie. Du kan endast lägga till en produkt i en serie.

Skapa din produkt-CSV-fil

För varje produkt måste du bestämma om det är en enkel produkt eller en produkt med varianter:

 • Enkel produkt (har inga varianter)

  Om du laddar upp en produkt som inte har några varianter anger du alla fält (som beskrivs ovan) för produkten på första raden tillsammans med webbadressen för den första bilden. På de följande raderna anger du bara handtaget och webbadressen för varje ytterligare bild.

 • Produkter med varianter

  Om du laddar upp en produkt med varianter anger du alla fält (som beskrivs ovan) för produkten på första raden tillsammans med webbadressen för den första bilden. På de följande raderna, ange handtaget. Hoppa sedan över kolumnerna Titel, Huvudtext (HTML), Leverantörer och Taggar. Fyll i resten av variantdetaljerna och var och en av deras bild-URL.

När du har lagt till alla dina produkter och bilder, spara din CSV-fil i UTF-8-format med hjälp av LF-style linefeeds. Om du inte är van vid koder, se dokumentationen i kalkylarket eller textredigeringsprogrammet.

Om du vill se ett exempel på CSV-fil klickar du på Importera på sidan Produkter och klickar på länken exempel på CSV-mall:

Förbered dina bilder

En CSV-fil kan bara innehålla texter. Därför måste du se till att alla produktbilder finns på en befintlig webbplats. Bildernas URL:er används bara under importprocessen för CSV (vilket innebär att du kan ta bort dem när importen är klar).

 • Om filerna bara finns i din dator måste du ladda upp dem till din Shopify-butik eller en annan bildhotelltjänst för att länka till deras webbadresser.

 • Om du byter till Shopify från en annan plattform kan du kopiera de aktuella bildernas webbadresser och använda dem i CSV-filen.

 • Om produktens CSV-fil producerades genom att exportera dina produkter från Shopify behöver du inte göra någonting eftersom dina bilder redan finns på din webbplats.

När du har webbadresser för varje produktbild kan du börja skapa din CSV-fil.

Lägg till flera produktbilder i en CSV-fil

Du kan lägga till fler produktbilder till din CSV genom att ladda upp fler bilder till din Shopify-admin. Om du skapar din butik med en CSV-fil, är processen lite annorlunda. Det här är vad du behöver veta:

 • Du måste kunna redigera en CSV-fil. Shopify rekommenderar att du använder Google Kalkylark för att visa en formaterad version av dina CSV-filer.

 • Dina produktbilder måste laddas upp till en offentligt tillgänglig webbadress. Det vill säga de borde finnas bakom ett https://-protokoll utan lösenordsskydd. Det bästa sättet att göra detta är att ladda upp bilder till sidan Filer i Shopify-admin. Vi genererar automatiskt webbadresserna åt dig:

När du klickar på Ladda upp filer kan du välja upp till ett par hundra bilder för att ladda upp i bulk. Om du väljer för många filer (vanligtvis över ~ 300) kan uppladdningen misslyckas.

För att lägga till flera bilder måste du:

 1. Lägga in nya rader (en per bild).
 2. Kopiera + klistra in "handtaget".
 3. Kopiera + klistra in bildernas webbadresser.

Infoga nya rader (en per bild)

 1. Öppna din CSV-fil i valfri kalkylprogramvara. Shopify rekommenderar att du använder Google Sheets:

 2. Lokalisera den produkt/de produkter du vill lägga bilder till i. I det här exemplet visas det "svartvita armbands-setet".

 3. Klicka och dra i radnummernästa radför att välja flera rader. Välj samma antal rader som antalet bilder som du lägger till.

 4. När dessa rader är markerade högerklickar du inom det markerade området och väljer Lägg till X rader ovan

  Detta skapar tre tomma rader under produkten som du vill lägga till ytterligare bilder till.

Kopiera + klistra in "Handtag"

Kopiera och klistra in "Handtag" för önskad produkt i kolumn A för dina nya rader.

Kopiera + klistra in bildernas webbadresser

 1. Ladda upp dina bilder till Shopify på Fil-sidan

 2. Markera sedan + kopiera en bildwebbadress åt gången.

 3. Gå tillbaka till kalkylprogrammet och bläddra till sidan med de sista kolumnerna i CSV-filen.

 4. I kolumnen "Image Src" (kort för "Bildkälla") klistra in en bildwebbadress för varje rad.

 5. Upprepa steg 2 - 4 för alla bilder på denna produkt

 6. (Valfritt): Fyll i fälten under nästa kolumn "Bild alt-text" för att öka din SEO. Klicka här för att läsa mer om Bild alt-text.

Du kan sedan spara filen och importera den till Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis