Shopifys standardprodukttaxonomi

En produktkategori är standardkategorin för en produkt från Shopifys standardprodukttaxonomi. Alla produkter ska tilldelas en specifik kategori i Shopifys standardprodukttaxonomi.

Se Shopifys standardprodukttaxonomi för att visa en lista över produktkategorier och underkategorier.

Shopifys standardkategorier används för att göra följande:

 • Låsa upp produktattribut, så kallade kategorimetafält, som hör till varje produktkategori.
 • Bättre hantera dina produkter i Shopify, till exempel som ett villkor för en automatiserad produktserie eller för att hjälpa dig att filtrera din produktlista.
 • Göra det lättare att sälja produkter i andra kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, som Facebook eller Google.
 • Bestämma produktens skattesats när du använder Shopify Tax. Dina produkter kan omfattas av särskilda avgifter eller undantag. När en produkt kategoriseras korrekt kommer den mest korrekta skattesatsen att hämtas in i kassan. Att ta upp för mycket eller inte tillräckligt med omsättningsskatt kan få finansiella eller juridiska konsekvenser för ditt företag.

Ett exempel på en produktkategori är Kläder och accessoarer > Kläder > Skjortor och toppar.

Vissa standardproduktkategorier har tillgängliga kategorimetafält med standardposter. Om du till exempel lägger till produktkategorin Kläder och accessoarer > Kläder > Skjortor och toppar kan du lägga till kategorimetafält för storlek, halsringning, typ av ärmlängd, typ av topplängd, åldersgrupp, tyg, avsett för, detaljer för kläder och färg. Kategorimetafält har standardmetaobjektsposter som du antingen kan använda som de är eller anpassa ytterligare. Om färgen svart till exempel inte stämmer överens med din varumärkeshantering kan du byta namn på den till grafit. Dessa kategorimetafält kan användas i ditt skyltfönster så att kunderna hittar de produkter de behöver snabbare. När du använder färgposter som variantalternativ kan du visa variantalternativ som prover för färgalternativ på produktsidorna i ditt skyltfönster.

Vad är skillnaden mellan produktkategori och produkttyp?

Var och en av dina produkter kan endast ha en produktkategori och en produkttyp. Produktkategori är ett standardfält från Shopifys standardprodukttaxonomi och kan hjälpa till med dina skatteberäkningar och när du säljer produkter i dina försäljningskanaler, till exempel Facebook. Produkttypen är ett anpassat fält som är unikt för dina produkter. Du kan använda både produkttyp och produktkategori för att underlätta organiseringen i din butik.

Läs mer om produkttyper.

Att tänka på vid användning av produktkategori

När du ställer in appar och kanaler, som Google, till att synkroniseras med dina produkter importeras produktuppgifter som du angett i Shopify. Skicka uppgifter av hög kvalitet för dina produkter så att apparna och kanalerna har den mest korrekta informationen.

Granska följande innan du lägger till en produktkategori:

 • Använd endast en fördefinierad Shopify-produktkategori som anges i Shopifys standardprodukttaxonomi.
 • I en CSV kan du skicka in antingen ID-numret eller sökvägen till produktkategorin, men inte båda. Både ID och sökvägen kan finnas tillgängliga i Shopifys standardprodukttaxonomi.
 • Använd den produktkategori som bäst beskriver din produkt. Välj kategori utifrån produktens huvudfunktion. Till exempel: din produkt är en klocka som har andra funktioner, till exempel en inbyggd lampa, men dess huvudfunktion är en väckarklocka. I det här fallet använder du kategorin för väckarklockor. Använd formatet Hem och trädgård > Dekor > Klockor > Alarmklockor (eller ID 3097) i en CSV-fil.
 • Använd en så specifik kategori som möjligt. Använd till exempel kategorin "alarmklocka" för en väckarklocka. Använd formatet Hem och trädgård > Dekor > Klockor > Alarmklockor (eller ID 3097) i en CSV-fil. Använd inte bara Klockor (eller ID 3096).
 • Om taxonomin för produktkategorier inte finns på ditt språk använder du engelska värden eller numeriskt ID.
 • Om du redan har en Google-produktkategori för dina produkter och föredrar att använda den taxonomin kartlägger Shopify den korrekta produktkategorin till dina produkter. Din Google-produktkategori måste matcha Googles värden på engelska eller ID-numret. Se Googles produktkategori-taxonomi för acceptabla kategorier och ID-nummer.
 • Om dina kunder går till kassan direkt på Instagram eller Facebook måste du tillhandahålla Googles produktkategorier av skatteskäl även om du redan tillhandahåller en vanlig produktkategori från Shopify.
 • Alla produkter ska tilldelas en Shopify-produktkategori. Om en kategori inte tilldelas sparas produkten som okategoriserad. Detta kan även inträffa om en produkt skapas med CSV eller en app. Om du inte vill att produkten ska vara okategoriserad så kan du lägga till en produktkategori.

Automatiska produktkategoriförslag

När du skapar en produkt och lägger till namn, beskrivning och produktbilder, används den här informationen för att generera ett produktkategoriförslag som drivs av Shopify Magic. Du kan använda den föreslagna kategorin eller så kan du välja en kategori som är så specifik som möjligt för din produkt.

Shopify Magic lägger också till kategorimetafält och värden som är relevanta för din produkt baserat på produktinformationen. Du kan behålla de kategorimetafälten och lägga till andra tillgängliga kategorimetafält till din produkt.

Lägg till en produktkategori

Fram till att du tilldelar en produktkategori till varje produkt kan ett förslag, som du kan acceptera eller avvisa, visas för varje produkt. I annat fall kan produkten märkas som okategoriserad. Om förslaget är felaktigt eller om du vill söka bland produktkategorier för att hitta en mer korrekt typ så kan du söka efter den bästa produktkategorin.

Steg:

Migrera befintliga produktkategorier

Lanseringen av Shopifys nya standardprodukt-taxonomi innebär att några av de produktkategorier som du tidigare använt kan ha ändrats eller ersatts.

Om en kategori du tidigare använde har ändrats, föreslås en kategori som bäst matchar din produkts information. Om det inte finns någon kategori sparas produkten som okategoriserad. Detta kan även inträffa om en produkt skapas med CSV eller en app.

Det är viktigt att granska dessa rekommendationer och alla produkter som är okategoriserade för att säkerställa att de matchar med dina produkter. När du granskar produkterna kan du slutföra någon av följande åtgärder:

 • Acceptera den rekommenderade kategorin: Om den föreslagna kategorin är korrekt för produkten så kan du acceptera förslaget.
 • Utforska nya kategorier: Om den föreslagna kategorin inte passar, om produkten är okategoriserad, eller om du vill utforska andra kategorier så kan du granska rullgardinsmenyn Kategori från produktsidan i Shopify-admin. Du kan även granska Shopifys standardprodukt-taxonomi för att hitta en mer lämplig kategori att tillämpa för produkten.

Mer information om vilka kategorier som har ändrats i Shopifys nya standardprodukt-taxonomi.

Kategorimetafält

Kategorimetafält kopplas till specifika produktkategorier i Shopifys standardprodukttaxonomi. Kategorimetafält, som kallas produktattribut i taxonomin, hjälper dig att lägga till rätt information till dina produkter för att besökare lättare ska hitta dem på din webbplats, på marknadsplatser och i sökmotorer.

Om du till exempel lägger till produktkategorin Kläder och accessoarer > Kläder > Skjortor och toppar kan du lägga till kategorimetafält för klädstorlek, halsringning, typ av ärmlängd och mycket mer. Baserat på förutsägelser från Shopify Magic läggs vissa kategorimetafält till som standard. Andra kategorimetafält kan föreslås och du kan välja att lägga till dem i din butik. Kategorimetafält har standardposter som du antingen kan använda som de är eller anpassa ytterligare.

Du kan ansluta kategorimetafält till dina produktvariantalternativ och posterna till dina alternativvärden. Det innebär att du kan ändra färgen svart till grafit så att dina variantvärden uppdateras överallt där den färgen används. När du använder färgposter som variantalternativ kan du visa variantalternativ som prover för färgalternativ på produktsidorna i ditt skyltfönster.

Lägg till kategorimetafält

Du kan lägga till kategorimetafält när du tilldelar en av dina produkter en standardkategori.

Utgående från information som lagts till i dina produktdetaljer kan en föreslagen kategori visas i fältet Kategori. När du har sparat din produkt bekräftas alla förslag som inte har redigerats.

Steg:

Massredigera produktkategorier

Du kan redigera dina produktkategorier i bulk snarare än en i taget.

Steg:

 1. Klicka på Produkter från din Shopify admin.
 2. Välj de produkter som du vill ändra genom att göra något av följande:

  • Markera kryssrutan bredvid varje produkt för att endast redigera specifika produkter.
  • Om du bara vill redigera varianterna för en produkt väljer du endast den produkten.
  • Markera kryssrutan högst upp i produktlistan för att välja alla listobjekt på en sida.
  • Markera kryssrutan högst upp i produktlistan och klicka sedan på Välj alla 50+ artiklar från din butik för att välja alla produkter i din butik.
 3. Klicka på Massredigera.

 4. Om du inte har kolumnen Produktkategori i din vy klickar du på Kolumner och väljer sedan Produktkategori.

 5. Gör följande i kolumnen Produktkategori för dina produkter:

  • Acceptera eller avvisa varje förslag som genereras automatiskt, vid behov.
  • Klicka på rullgardinsmenyn för att se en lista över produktkategorier. Välj produktkategori. Du kan klicka på Bläddra igenom alla för att expandera listan eller söka efter en kategori.
 6. Klicka på Spara.

Hantera produktkategorier med hjälp av en CSV-fil

Du kan importera produktkategorier och typer med hjälp av en CSV-produktimport. Du kan även lägga till och redigera produktkategorier och produkttyper i CSV-filen.

För att säkerställa att dina värden för produktkategori matchar Shopifys fördefinierade lista kan du hänvisa till Shopifys standardprodukttaxonomi.

Om du redan har en Produktkategori för Google för dina produkter och föredrar att använda den taxonomin kartlägger Shopify den korrekta produktkategorin för dina produkter endast om den matchar ett taxonomivärde på engelska exakt eller om Unik Identifierare (UID) tillhandahålls.

Du kan göra följande i din CSV-fil:

 • Hänvisa till den korrekta Google-produktkategorin med fältet google_product_category i din CSV-uppdatering.
 • Ange en kategori som stöds från Googles produkt-taxonomi.
 • Ange antingen kategorisökvägen eller ID-numret, som du kan med Shopifys produktkategori.

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

Begränsningar i Shopifys standardprodukttaxonomi

Produktalternativ som skapas med Shopifys nya standardprodukttaxonomin har följande begränsningar:

 • Du måste använda den senaste versionen för att kunna använda Shopifys standardprodukttaxonomi med prover i Dawn.
 • Nya kategorier kanske inte är kompatibla med försäljningskanaler. Granska din produkts försäljningskanaler innan du ändrar en publicerad produktkategori.
 • Måttenhet och attribut för dimensionstyp är inte tillgängliga för närvarande.
 • Anpassade attribut stöds för närvarande inte.
 • Attribut stöds inte i följande Shopify-appar: Search and Discovery och Shopify Bundles.

Ytterligare API-resurser

 • Läs mer i Liquid-dokumentationen om du vill använda prover med en anpassad Liquid-implementering. Du kan även läsa mer i denna guide.
 • Om du använder ett tema från tredjepart kan du kontrollera den viktiga informationen för ditt tema för att avgöra om det har stöd för prover.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis