Produktkategorier

Produktkategorier är etiketter som tilldelas till produkter eller produktkollektioner. De visar vilka skatteförpliktelser och skattebefrielser som kunderna har när de köper dessa specifika produkter. Produktkategorierna väljs från Shopifys standardprodukttaxonomi, som är en fördefinierad och standardiserad lista.

Produktkategorier är även användbara för att hantera dina produkter och kan användas för följande:

Automatiska produktkategoriförslag

När du skapar en produkt och lägger till namn, beskrivning och produktbilder, används den här informationen för att generera ett produktkategoriförslag som drivs av Shopify Magic. Du kan använda den föreslagna kategorin eller så kan du välja en kategori som är så specifik som möjligt för din produkt.

Shopify Magic lägger också till kategorimetafält och värden som är relevanta för din produkt baserat på produktinformationen. Du kan behålla de kategorimetafälten och lägga till andra tillgängliga kategorimetafält till din produkt.

Den här kategorin är bara ett förslag och bör inte betraktas som skatterådgivning. Det är viktigt att du verifierar exaktheten i produktkategorin innan du godkänner den och att du vid behov talar med en skattespecialist.

Du kan komma åt och granska föreslagna produktkategorier i din Shopify-admin. Du kan även komma åt en lista över alla produkter som du måste välja en produktkategori för manuellt.

Alla produkter ska tilldelas en Shopify-produktkategori. Om en kategori inte tilldelas sparas din produkt som okategoriserad. Det här kan också inträffa om en produkt skapas med CSV eller en app. Om du inte vill att din produkt ska vara okategoriserad kan du lägga till en produktkategori till produkten.

Få tillgång till produktkategorier

 1. Från din Shopify-administratör går du till Inställningar > Skatter och tullavgifter.
 2. Klicka på USA i avsnittet Hantera inhämtning av försäljningsskatt.
 3. Klicka på Hantera kategorier i avsnittet Kategorisera produkter för skatteändamål.
 4. Gör något av följande för att tilldela produktkategorier:

Att välja och hantera produktkategorier

På sidan Produktkategorier visas ett meddelande om du har produkter som inte tillämpar produktkategorier eller om du har förslag på produktkategorier som måste granskas. Det finns två flikar som visar produkter som behöver granskas. Fliken Väntar på granskning visar produkter som har produktkategorier som föreslagits för dem. Produktkategorier som föreslås på den här fliken tillämpas inte förrän accepterar dem. Fliken Väntar på val visar produkter för vilka det inte finns förslag och som måste väljas manuellt.

Du kan tillämpa produktkategorier på flera sätt för dina produkter.

Välj eller godkänn en produktkategori individuellt

 1. På sidan Produktkategorier hittar du den produkt som ska väljas eller godkännas.
 2. Gör något av följande:

  1. Om en föreslagen produktkategori tillhandahålls godkänner du förslaget:
   1. Klicka på kryssrutan i rutan Produktkategori.
   2. Klicka på Spara.
  2. Sök efter och välj en produktkategori:
   1. Klicka på x i rutan Produktkategori.
   2. Börja skriva en beskrivning av produkten i rutan Produktkategori.
   3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
   4. Klicka på Spara.

Välj eller godkänn produktkategorier i bulk

 1. På sidan Produktkategorier klickar du på kryssrutan bredvid alla produkter som du vill välja eller godkänna.
 2. Gör något av följande:

  1. Om förslag tillhandahålls godkänner du den föreslagna produktkategorin för alla valda produkter:
   1. Klicka på Acceptera och spara under produktlistan.
   2. Klicka på Acceptera och spara alla.
  2. Om förslag ges kan du söka efter och välja en produktkategori för valda produkter:
   1. Klicka på Redigera produkter under produktlistan.
   2. Börja skriva en beskrivning av produkten i rutan Produktkategori.
   3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
   4. Klicka på Spara.
  3. Om förslag inte tillhandahålls söker du efter och väljer en produktkategori för alla valda produkter:
   1. Klicka på Välj kategori under produktlistan.
   2. Börja skriva en beskrivning av produkten i rutan Välj kategori.
   3. Klicka på produktkategorin när rätt förslag erbjuds.
   4. Klicka på Acceptera och spara alla.

Välj en produktkategori genom att använda en CSV-fil

Du kan importera produktkategorier med hjälp av en CSV-produktimport. Se Shopifys standardprodukttaxonomi för att verifiera att dina produktkategorivärden matchar Shopifys fördefinierade lista.

Obs! Du kan ladda ner och visa ett exempel på CSV-fil för att använda som mall.

Migrera befintliga produktkategorier

Lanseringen av Shopifys nya standardprodukt-taxonomi innebär att några av de produktkategorier som du tidigare använt kan ha ändrats eller ersatts.

Om en kategori du tidigare använde har ändrats, föreslås en kategori som bäst matchar din produkts information. Om det inte finns någon kategori sparas produkten som okategoriserad. Detta kan även inträffa om en produkt skapas med CSV eller en app.

Det är viktigt att granska dessa rekommendationer och alla produkter som är okategoriserade för att säkerställa att de matchar med dina produkter. När du granskar produkterna kan du slutföra någon av följande åtgärder:

 • Acceptera den rekommenderade kategorin: Om den föreslagna kategorin är korrekt för produkten så kan du acceptera förslaget.
 • Utforska nya kategorier: Om den föreslagna kategorin inte passar, om produkten är okategoriserad, eller om du vill utforska andra kategorier så kan du granska rullgardinsmenyn Kategori från produktsidan i Shopify-admin. Du kan även granska Shopifys standardprodukt-taxonomi för att hitta en mer lämplig kategori att tillämpa för produkten.

Mer information om vilka kategorier som har ändrats i Shopifys nya standardprodukt-taxonomi.

Skatteberäkning genom att använda produktkategorier

När du har kategoriserat dina produkter används kategorierna för att automatiskt bestämma din skattskyldighet när du säljer till en viss stat.Om du använder produktkategorier ökar exaktheten i skatteberäkningar och behovet av åsidosättande av skatt minskar.

Antag till exempel att du säljer t-shirts. I New York är kläder och skor under 110 USD undantagna från New York City och New York State Sales Tax. Om rätt produktkategorier ställs in för dina produkter debiteras inte dessa skatter när du säljer dina produkter till kunder i New York. Om reglerna som styr dessa produkter ändras i framtiden uppdateras automatiskt hur skatt beräknas för dina produkter, utan att någon åtgärd krävs från din sida.

Om du ställer in en produktkategori för en produkt som har ett åsidosättande av skatt konfigurerat har åsidosättandet företräde framför beräkningar av produktkategoriskatt. Detta inkluderar inhämtningsbaserat åsidosättande av skatt. Överväg att ta bort åsidosättanden av produktskatt som inte stämmer överens med dina produktkategorier. Om du däremot känner till skatteregler som inte beräknas av produktkategorier kan du behålla dina åsidosättanden av produktskatt.

Du måste inte använda produktkategorier. Om du däremot inte väljer att tillämpa produktkategorier för dina produkter måste du använda ändringar av skattesatser och uppdatera dem manuellt.

Begränsningar

Det finns vissa situationer där produktkategorier inte kan användas för att beräkna skatter:

 • Branschspecifika eller produktspecifika skatter som leder till en separat skattepost, till exempel avgifter för elektroniskt avfall.
 • Skatter som är baserade på volym, vikt, ingredienser eller storlek, till exempel punktskatter.
 • Varianter av en enda produkt kan inte ha olika produktkategorier.
 • Paketerade varor som skapas som en enda produkt har en enda produktkategori.
 • Produktkategorier synkroniseras inte mellan Shopify och marknadsplatser, som till exempel Meta eller Google.
 • Produktkategorier tillämpas inte på ordrar som inte är kvalificerade för Shopify Tax.
 • Produkter och kategorier med åsidosättning av skatt.

Testskatt beräknas med hjälp av produktkategorier

Eftersom det inte finns ett sätt att granska specifika skattesatser är det bäst att skapa orderutkast för att validera att dina produkter beskattas som förväntat. Granska produktkoden för att säkerställa att den är korrekt om den slutliga skatteberäkningen inte är den du förväntar dig. Kontakta Shopify-support om du vill ha hjälp med att ställa in dina produktkategorier. Om du inte är säker på att du har ställt in rätt produktkategorier ska du kontakta en skattespecialist.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis