Skapa och modifiera automatiserade serier

Att skapa en automatiserad serie innebär att du definierar villkor för att matcha de produkter du vill inkludera i serien. Du kan även ställa in en sorteringsordning och andra detaljer. Du kan skapa upp till 5 000 automatiska serier.

Produktserier kan ha maximalt 60 villkor.

Om du redan har en produktserie med mer än 60 villkor kan du fortfarande använda den. Du kan redigera eller ta bort de befintliga villkoren, men du kan inte lägga till några villkor när gränsen har uppnåtts.

Innan du uppdaterar en produktserie kan du granska den högst upp på sidan för att säkerställa att ingen annan personal gör ändringar i samma produktserie.

Skapa en automatisk serie

Om du inte vill publicera serien direkt när du har skapat den kan du ställa in ett visst datum när serien ska publiceras i din online-butik. Läs mer om framtida publicering.

Du kan skapa upp till 5 000 automatiska serier.

Du kan bara lägga till hela produkter till en produktserie. Du kan inte lägga till specifika varianter.

Steg:

Lägg till urvalsvillkor för en automatiserad serie

När du skapar en automatiserad produktserie kan du lägga till ett eller flera villkor för den i avsnittet Villkor. Avsnittet visar även alla villkor som du redan har lagt till för produktserien.

Mer information om villkor finns i Villkor för automatiserade produktserier.

Steg:

Ändra publiceringsdatum för en serie

Du kan ställa in ett specifikt publiceringsdatum för när en serie ska bli tillgänglig i din online-butik.

Steg:

  1. Från din Shopify-admin går du till Produkter > Produktserier.

  2. Klicka på en serie.

  3. I avsnittet försäljningskanaler klickar du på kalenderikonen bredvid webbshop.

  4. Ange datum och tid då du vill publicera serien.

  5. Klicka på Spara.

Ändra innehållet i en automatiserad serie

Du kan ändra innehållet i en automatiserad serie genom att redigera villkoren eller genom att redigera en produkt så att den inte uppfyller villkoren.

Steg:

Ersätt en manuell produktserie med en automatiserad produktserie

Du kan inte ändra en manuell produktserie till en automatiserad produktserie men du kan skapa en ny automatiserad produktserie som ersätter den befintliga manuella produktserien.

Steg:

  1. Lägg till en tagg till alla produkter i din manuella produktserie.
  2. Skapa sedan en ny automatisk serie och ställ in taggen som villkor.
  3. När du har konfigurerat den automatiska serien kan du ta bort den ursprungliga manuella serien.

Radera serie

Steg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis