Serietyp

Du kan skapa två typer av produktserier: en automatiserad och en manuell produktserie.

Automatiserad produktserie

En automatiserad serie använder valvillkor för att automatiskt inkludera matchande produkter. Du kan lägga till upp till 60 valvillkor . Du kan även ange om produkterna måste uppfylla alla villkor eller, vissa av villkoren som ska inkluderas för serien.

När du lägger till en ny produkt som matchar valvillkoren för en serie läggs produkten automatiskt till serien.

Automatiska serier föredras vanligtvis eftersom de, efter det att du har ställt in villkoren, lägger till framtida produkter automatiskt. Du kan spara mycket tid genom att använda automatiska serier om du har ett stort utbud av produkter eller om du har säsongs- eller roterande varulager. Antag exempelvis att du driver en klädaffär. Om du märker alla dina produkter med en säsongsbetonad tagg, t.ex. summer eller fall, så kan alla dina säsongsbetonade kläder automatiskt inkluderas den matchande serien.

En nackdel med att skapa en automatiserad produktserie är att du inte kan ta bort vissa produkter från den om du inte ändrar seriens villkor eller redigerar produktinformationen så att den inte längre matchar villkoren.

Manuell produktserie

En manuell kollektion innehåller endast de produkter du väljer individuellt. På grund av detta innehåller kollektionen alltid samma produkter om du inte specifikt lägger till eller tar bort produkter.

Manuella serier tar mer arbete att underhålla, men kan vara ett bra val för små eller specialiserade serier som du avser att hantera personligen. Om du till exempel vid ett enstaka tillfälle vill hålla en utförsäljning av några få produkter, kan du skapa en manuell serie för dem och skapa en rabatt för bara produkterna i den serien.

När du har skapat en serie kan du inte ändra dess typ.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis