Loại bộ sưu tập

Bạn có thể tạo hai loại bộ sưu tập là bộ sưu tập tự động hoặc bộ sưu tập thủ công.

Bộ sưu tập tự động

Bộ sưu tập tự động sử dụng điều kiện lựa chọn để tự động thêm các sản phẩm phù hợp. Bạn có thể thêm đến 60 điều kiện lựa chọn. Bạn cũng có thể chỉ định xem sản phẩm cần đáp ứng tất cả điều kiện hay một số điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

Khi thêm sản phẩm mới đáp ứng các điều kiện lựa chọn cho bộ sưu tập, sản phẩm sẽ tự động được thêm vào bộ sưu tập.

Bộ sưu tập tự động thường được ưu tiên lựa chọn hơn vì sau khi thiết lập điều kiện, các sản phẩm trong tương lai sẽ tự động được thêm. Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nhờ sử dụng bộ sưu tập tự động nếu có nhiều lựa chọn sản phẩm hoặc nếu có hàng trong kho theo mùa hoặc quay vòng. Ví dụ: Giả sử bạn có một cửa hàng may mặc. Nếu bạn gắn sản phẩm với thẻ mùa, như summer hoặc fall, tất cả trang phục theo mùa có thể được tự động đưa vào bộ sưu tập phù hợp.

Một nhược điểm khi tạo bộ sưu tập tự động là bạn không thể gỡ bỏ sản phẩm cụ thể khỏi bộ sưu tập trừ khi thay đổi điều kiện của bộ sưu tập hoặc chỉnh sửa chi tiết sản phẩm để sản phẩm không còn phù hợp với điều kiện lựa chọn nữa.

Bộ sưu tập thủ công

Bộ sưu tập thủ công chỉ gồm các sản phẩm bạn chọn riêng lẻ. Vì thế, bộ sưu tập này luôn bao gồm những sản phẩm đó trừ khi bạn thêm hoặc gỡ sản phẩm cụ thể.

Bạn sẽ tốn nhiều công sức hơn để duy trì bộ sưu tập thủ công nhưng đây có thể là lựa chọn lý tưởng cho bộ sưu tập nhỏ hoặc đặc biệt mà bạn muốn quản lý riêng. Ví dụ: Nếu bạn dự định tổ chức chương trình ưu đãi chớp nhoáng một lần cho một vài sản phẩm, bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công cho những sản phẩm đó và thiết lập giảm giá dành riêng cho các sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Sau khi tạo bộ sưu tập, bạn không thể thay đổi loại bộ sưu tập.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí