Bộ sưu tập tự động

Bộ sưu tập tự động sử dụng các điều kiện chọn lọc để tự động đưa vào những sản phẩm phù hợp. Bạn có thể thêm tối đa 60 điều kiện chọn lọc và chỉ định xem sản phẩm cần đáp ứng tất cả các điều kiện hay chỉ một số điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

Nếu muốn chọn một số sản phẩm cho một bộ sưu tập, bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công thay vì bộ sưu tập tự động.

Gói Shopify Starter không hỗ trợ nhóm sản phẩm thành bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Nếu muốn có khả năng tạo bộ sưu tập thì bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn, ví dụ như Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về các tính năng của gói khác.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí