Bố cục và giao diện bộ sưu tập

Bạn có thể chỉnh sửa tên hoặc nội dung mô tả của bộ sưu tập, thay đổi hình ảnh nổi bật hoặc thứ tự hiển thị sản phẩm của bộ sưu tập. Nếu bạn đã tạo mẫu tùy chỉnh cho trang bộ sưu tập của mình, bạn cũng có thể sử dụng một mẫu khác. Trước khi cập nhật bộ sưu tập, bạn có thể kiểm tra đầu trang để xác định xem có nhân viên nào cũng đang thực hiện thay đổi với bộ sưu tập đó hay không.

Thay đổi tên hoặc nội dung mô tả của bộ sưu tập

Thêm hoặc thay đổi hình ảnh đại diện cho bộ sưu tập

Thay đổi thứ tự sắp xếp sản phẩm trong bộ sưu tập

Khi hiển thị một bộ sưu tập tại cửa hàng trực tuyến, các sản phẩm trong bộ sưu tập đó sẽ hiển thị theo thứ tự sắp xếp bạn đã chọn. Sản phẩm được sắp xếp mặc định theo thứ tự bảng chữ cái theo tiêu đề sản phẩm.

Bạn có thể chọn từ một số tùy chọn sắp xếp:

  • Sản phẩm bán chạy nhất, dựa trên số lượng đơn hàng có chứa sản phẩm tại mọi thời điểm. Nếu bạn chưa bán sản phẩm nào, tùy chọn này sẽ sắp xếp sản phẩm từ mới nhất đến cũ nhất.
  • Tiêu đề sản phẩm, theo thứ tự bảng chữ cái hoặc thứ tự bảng chữ cái đảo ngược.
  • Giá sản phẩm cao nhất hoặc thấp nhất.
  • Sản phẩm mới nhất hoặc cũ nhất, dựa trên ngày tạo sản phẩm.
  • Thủ công, dựa trên sở thích của bạn.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí