Phương tiện sản phẩm

Phương tiện sản phẩm có thể bao gồm hình ảnh, mô hình 3D và video. Sử dụng phương tiện như mô hình 3D cho sản phẩm của bạn sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chức năng và kích cỡ của mặt hàng, cũng như gia tăng lòng tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí