Phương tiện sản phẩm

Phương tiện sản phẩm có thể bao gồm hình ảnh, mô hình 3D và video. Sử dụng phương tiện như mô hình 3D cho sản phẩm của bạn sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chức năng và kích cỡ của mặt hàng, cũng như gia tăng lòng tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm.

Lưu ý: Để trưng bày mô hình 3D hoặc video trên cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng phiên bản mới nhất của chủ đề hỗ trợ mô hình 3D và video. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi chủ đề hiện tại bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần hướng dẫn về chủ đề.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí