Thêm phương tiện cho sản phẩm

Bạn có thể thêm tối đa 250 ảnh, mô hình 3D hoặc video cho một sản phẩm. Mô hình 3D và video có giới hạn lưu trữ cụ thể tùy theo gói Shopify của bạn. Bạn cũng có thể trực tiếp quét và xây dựng mô hình 3D ngay trong ứng dụng Shopify trên các thiết bị iOS tương thích có tính năng máy quét 3D.

Mục phương tiện đầu tiên của mỗi sản phẩm được gọi là mục phương tiện đại diện hay mục phương tiện chính. Mục phương tiện chính hiển thị trên các trang bộ sưu tập, trang giỏ hàng, trang thanh toán và trang chủ. Bạn có thể thay đổi mục phương tiện chính bất cứ lúc nào.

Thêm phương tiện cho sản phẩm

Thay đổi phương tiện sản phẩm chính

Xóa phương tiện

Bạn có thể xóa từng phương tiện hoặc hàng loạt phương tiện.

Xóa từng phương tiện

Nếu gỡ bỏ tệp khỏi một sản phẩm, bạn vẫn chưa gỡ bỏ tệp đó khỏi cửa hàng. Để xóa một phương tiện khỏi cửa hàng, bạn phải xóa phương tiện đó trong trình quản lý tệp trong mục Nội dung > Tệp của trang quản trị.

Xóa hàng loạt phương tiện

Nếu có bất kỳ tệp nào trong số tệp đã chọn đang được sử dụng ở nơi khác trong cửa hàng thì tệp đó sẽ chỉ bị xóa khỏi sản phẩm bạn đang chỉnh sửa. Để xóa một phương tiện khỏi cửa hàng, bạn phải xóa phương tiện đó trong trình quản lý tệp trong mục Nội dung > Tệp của trang quản trị.

Video và mô hình 3D

Bạn cần thực hiện một trong những cách sau để hiển thị mô hình 3D hoặc video trong cửa hàng trực tuyến:

Giới hạn lưu trữ video và mô hình 3D

Tổng số video và mô hình 3D được lưu trữ trên Shopify mà cửa hàng của bạn có thể có trên các trang sản phẩm và trang Tệp bị giới hạn. Giới hạn 3D này phụ thuộc vào gói Shopify cửa hàng của bạn đang sử dụng:

Starter Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
250 250 1000 5000 Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus

Thêm phương tiện sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung

Nếu muốn tùy chỉnh cách phương tiện sản phẩm hiển thị trong cửa hàng trực tuyến, bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để tạo trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp cho sản phẩm. Trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp hỗ trợ tải lên hình ảnh hiển thị sản phẩm của bạn hoặc tất cả các loại tệp khác để khách hàng tải xuống. Bạn có thể hiển thị hình ảnh JPEG, PNG, WEBP, SVG, HEIC hoặc GIF trong trường thông tin bổ sung trên cửa hàng trực tuyến. Trường thông tin bổ sung chỉ có thể chứa một tệp tại một thời điểm.

Nếu đã có chủ đề Online Store 2.0 thì bạn có thể kết nối các trường thông tin bổ sung tham chiếu tệp với chủ đề bằng trình biên tập chủ đề. Nếu đang sử dụng chủ đề cổ điển, bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề hoặc thuê Đối tác của Shopify hỗ trợ.

Hoàn nguyên nội dung chỉnh sửa đối với hình ảnh sản phẩm

Nếu muốn hoàn tác thay đổi đã thực hiện với hình ảnh hay không cần cắt xén sẵn, thay đổi kích thước hay thậm chí là chỉnh sửa bằng Shopify Magic nữa, bạn có thể hoàn nguyên tệp hình ảnh về trạng thái ban đầu bằng nút Khôi phục về bản gốc ở góc trên cùng của trình chỉnh sửa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí