Dodawanie multimediów do produktów

Do produktu można dodać maksymalnie 250 obrazów, modeli 3D lub filmów.

Pierwsza pozycja mediów dla każdego produktu jest określana jako wyróżniona lub główna. Główna pozycja mediów jest wyświetlana na stronach kolekcji, koszyka, realizacji zakupu oraz na stronie głównej.

Dodaj Multimedia do swoich produktów

Zbiorcze usuwanie multimediów

Możesz usunąć jeden lub więcej plików multimedialnych z produktu za pomocą czynności zbiorczej.

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
  2. Kliknij produkt, aby zobaczyć jego stronę danych.
  3. W obszarze multimedia zaznacz pozycje multimediów, które chcesz usunąć.
  4. Kliknij Usuń multimedia.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Limity udostępniania nagrań wideo i modeli 3D

Obowiązuje pewien limit liczby udostępnianych przez Shopify nagrań wideo i modeli 3D, które Twój sklep może mieć na stronach wszystkich produktów. Limit zależy od planu Shopify, którym objęty jest Twój sklep:

Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
250 1000 5000 Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus

Dodawanie multimediów produktu za pomocą metapól

Możesz skonfigurować sposób wyświetlania multimediów produktu w Twoim sklepie online za pomocą metapól, tworząc metapole odniesienia do pliku dla swoich produktów. Metapola odniesień do plików obsługują ładowanie obrazów celem wyświetlania produktów lub wszystkie inne typy plików, które klienci mogą pobrać. W sklepie online możesz wyświetlać obrazy w formatach JPEG, PNG i GIF. Metapole może zawierać naraz tylko jeden plik.

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, taki jak darmowy szablon Shopify o nazwie Dawn, możesz połączyć metapola odniesień do plików ze swoim szablonem za pomocą edytora szablonów. Jeśli korzystasz z klasycznych szablonów, możesz edytować kod szablonu lub zatrudnić eksperta Shopify, który Ci pomoże.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo