Dodawanie multimediów do produktów

Do produktu można dodać maksymalnie 250 obrazów, modeli 3D lub filmów.

Pierwsza pozycja mediów dla każdego produktu jest określana jako wyróżniona lub główna. Główna pozycja mediów jest wyświetlana na stronach kolekcji, koszyka, realizacji zakupu oraz na stronie głównej.

Dodaj Multimedia do swoich produktów

Zbiorcze usuwanie multimediów

Możesz usunąć jeden lub więcej plików multimedialnych z produktu za pomocą czynności zbiorczej.

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.
  2. Kliknij produkt, aby zobaczyć jego stronę danych.
  3. W obszarze multimedia zaznacz pozycje multimediów, które chcesz usunąć.
  4. Kliknij Usuń multimedia.
  5. Kliknij opcję Zapisz.

Limity udostępniania nagrań wideo i modeli 3D

Istnieje limit całkowitej liczby hostowanych przez Shopify filmów i modeli 3D, które Twój sklep może mieć w różnych produktach i na stronie Pliki. Ten limit zależy od planu Shopify, w którym znajduje się Twój sklep:

Basic Shopify Shopify Advanced Shopify Shopify Plus
250 1000 5000 Skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify Plus

Dodawanie multimediów produktu za pomocą metapól

Aby skonfigurować sposób wyświetlania multimediów produktu w Twoim sklepie online, możesz użyć metapól w celu utworzenia metapola z odniesieniem do pliku dla swoich produktów. Metapola z odniesieniami do plików umożliwiają przesyłanie obrazów przedstawiających produkty lub innych typów plików, które klienci mogą pobierać. W metapolach w sklepie online można wyświetlać obrazy w formatach JPEG, PNG i GIF. Metapole może zawierać tylko jeden plik w tym samym czasie.

Jeśli masz szablon Online Store 2.0, możesz połączyć większość metapól z odniesieniami do pliku ze swoim szablonem, używając edytora szablonów. Jeśli korzystasz z klasycznych szablonów, możesz edytować kod szablonu lub zatrudnić eksperta Shopify, który Ci pomoże.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo