Dodawanie obrazów do wariantów produktu

Możesz dodać obrazy do wariantów produktu, aby umożliwić klientom obejrzenie każdego z wariantów. Możesz dodać nowe obrazy ze swojego urządzenia lub wybrać spośród już istniejących obrazów produktu. Warianty produktu nie obsługują innych typów multimediów, takich jak modele 3D lub filmy, i możesz dodać tylko jeden obraz do każdego wariantu produktu.

Dodawanie pojedynczych obrazów do istniejących wariantów

Zbiorcze dodawanie obrazów do istniejących wariantów

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty.

  2. Kliknij nazwę produktu, który chcesz edytować.

  3. W sekcji Warianty wybierz warianty, do których chcesz dodać obrazy, za pomocą pól wyboru.

  4. Kliknij ..., a następnie opcję Dodaj obrazy.

  5. Wybierz obraz produktu z istniejących obrazów lub kliknij opcję Dodaj obraz, aby przesłać nowy obraz z urządzenia.

  6. Kliknij Gotowe.

  7. Kliknij opcję Zapisz.

Chroń swoje obrazy

Nie można zapobiec zapisywaniu Twoich obrazów z ekranu przez innych użytkowników, ale można użyć odpowiedniej aplikacji z Shopify App Store, aby dodać znak wodny.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo