Føj billeder til produktvarianter

Du kan føje billeder til dine produktvarianter, så dine kunder kan se, hvordan hver enkelt variant af et produkt ser ud. Du kan enten tilføje billeder, der allerede er føjet til produktet, eller vælge et nyt billede, der er gemt på din enhed.

Føj et billede til en ny variant

  1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

  2. Klik på navnet på det produkt, du vil redigere.

  3. Klik på Tilføj variant i afsnittet Varianter.

  4. Klik på Tilføj billede på siden med variantoplysninger, når du opretter varianten.

  5. Vælg et produktbillede, eller klik på Tilføj fil for at tilføje et nyt billede.

  6. Klik på Udført.

Føj billeder til eksisterende varianter

Beskyt dine billeder

Du kan ikke forhindre andre i at gemme dine billeder, som vises på skærmen, men du kan tilføje et vandmærke med en app fra Shopify App Store.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis