Føj billeder til produktvarianter

Du kan føje billeder til dine produktvarianter for at give dine kunder mulighed for at se hver enkelt produktvariant. Du kan tilføje nye billeder fra din enhed eller vælge blandt eksisterende produktbilleder. Produktvarianter understøtter ikke andre medietyper, som f.eks. 3D-modeller eller videoer, og du kan kun føje ét billede til hver produktvariant.

Føj billeder til eksisterende varianter individuelt

Føj billeder til eksisterende varianter samlet

  1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

  2. Klik på navnet på det produkt, du vil redigere.

  3. Vælg de varianter, du vil føje billeder til, ved hjælp af afkrydsningsfelterne i afsnittet Varianter.

  4. Klik på ..., og klik derefter på Tilføj billeder.

  5. Vælg et produktbillede blandt dine eksisterende billeder, eller klik på Tilføj billede for at uploade et nye billede fra din enhed.

  6. Klik på Udført.

  7. Klik på Gem.

Beskyt dine billeder

Du kan ikke forhindre andre i at gemme dine billeder, som vises på skærmen, men du kan tilføje et vandmærke med en app fra Shopify App Store.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis