Administration af forhandleroplysninger

Forhandlere repræsenterer oprindelsen eller kilden til de produkter, du sælger. Hvis du selv fremstiller alle dine produkter, vil du være den eneste forhandler. Hvis du sælger produkter fra forskellige kilder, kan administration af forhandleroplysninger dog hjælpe dig med at strømline din virksomhed, spore lagerkilder og optimere din overordnede salgsstrategi.

Den forhandler, der er knyttet til dine produkter, kan enten være dig selv eller en anden shopejer. Hvis du f.eks. sælger honning og fremstiller dine egne honningprodukter, fungerer du som forhandler af alle varer. Hvis du derimod køber honning fra flere forskellige producenter, bliver hver producent, du køber honning af, en særskilt forhandler i dit system.

Du kan bruge forhandleroplysninger i din Shopify-administrator til at strømline opgaver som f.eks. organisering, sortering og filtrering af produkter samt generere rapporter baseret på forhandlere. Uanset om du eksklusivt håndterer oprettelse af produkter eller samarbejder med forskellige leverandører, giver organisering af forhandleroplysninger værdifuldt indblik i din virksomhedsdrift.

Fordele ved at administrere forhandleroplysninger

Ud over at dine produktdata i Shopify er så fuldstændige og omfattende som muligt, kan tilføjelse af forhandleroplysninger også give følgende fordele:

 • Lagersporing: Ved at knytte forhandlere til specifikke produkter kan du spore, hvilke forhandlere der leverer hver enkelt vare. Disse oplysninger er vigtige for at kunne genopfylde populære lagervarer og administrere leverandørrelationer på en effektiv måde.
 • Resultatvurdering: Hvis du knytter forhandlere til produkter, kan du analysere salgstendenser og evaluere hver enkelt forhandlers resultater. Disse data kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om kommissioner eller incitamenter baseret på produktsalg.

Brug af produktforhandlere i administratoren

I din Shopify-administrator kan du oprette forhandlere og knytte dem til produkter i afsnittet Produktorganisering på hver enkelt side med produktoplysninger. Følgende er eksempler på, hvordan du kan bruge forhandleroplysninger på den mest effektive måde:

 • Tilknytning af forhandlere: Hvert produkt kan knyttes til én forhandler. Hvis et nyt produkt ikke er knyttet til en forhandler, knyttes feltet Forhandler som standard til din butiks navn.
 • Sortering og filtrering: Du kan bruge værdien for Produktforhandler til sortering og filtrering af din produktliste samt generere tilpassede rapporter baseret på forhandlere.

Sortér produkter efter forhandler

Du kan sortere din produktliste ved hjælp af sorteringsmuligheden Forhandler, så det er nemmere for dig at organisere dine produkter i produktlisten i Shopify-administratoren i alfabetisk rækkefølge eller i omvendt alfabetisk rækkefølge. Denne sorteringsfunktion påvirker ikke visningsrækkefølgen af produkter i din webshop. Få mere at vide om, hvordan du søger efter produkter og filtrerer din produktliste.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på kolonnetitlen Forhandler.

Filtrer produkter efter forhandler

Som standard vises alle dine produkter på listen*Produkter. Du kan bruge filteret **Produktforhandler* til kun at få vist produkter, der er knyttet til en bestemt forhandler, på din produktliste. Få mere at vide om, hvordan du søger efter produkter og filtrerer din produktliste.

Trin:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ikonet Søg og filtrer.

 3. Klik på menuen Produktforhandler.

 4. Vælg de forhandlere, du vil vise på listen.

 5. Valgfrit: Du kan sortere dine forhandlere i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rækkefølge ved at klikke på kolonnetitlen Forhandler.

 6. Valgfrit: Hvis du vil gemme denne visning, skal du klikke på Gem som for at angive et navn for den gemte visning. Klik derefter på Gem visning.

Sortér og filtrer dine rapporter efter forhandler

Du kan sortere og filtrere dine rapporter efter forhandler i Shopify-administratoren. Det er ikke alle rapporttyper, der inkluderer produktforhandler som et tilgængeligt filter, fordi det ikke er alle typer af rapporter, der viser produktfokuserede data. Rapporter om erhvervelse og adfærd kan f.eks. ikke sorteres eller filtreres efter forhandlere.

Trin:

 1. Gå til Analytics > Rapporter i Shopify-administratoren.
 2. Klik på den rapport, du vil filtrere efter forhandler.
 3. Klik på ikonet Kolonner, og vælg Produktforhandler for at vise den som en kolonne i rapporten.
 4. Valgfrit: Du kan sortere dine rapportdata efter forhandler i alfabetisk eller omvendt alfabetisk rækkefølge ved at klikke på kolonnetitlen Produktforhandler.
 5. Valgfrit: Du kan filtrere dine rapportdata efter forhandler ved at klikke på filterikonet og derefter vælge filteret Produktforhandler. Juster filteret, så det inkluderer eller ekskluderer en bestemt forhandler, og klik derefter på Anvend filtre.

Masseredigering af forhandlere

På samme måde som andre produktoplysninger kan du masseredigere forhandleroplysninger for dine produkter ved hjælp af programmet til masseredigering eller en CSV-fil.

Visning af produktforhandlere i din webshop

Visning af oplysninger om produktforhandler i din webshop kan være nyttige oplysninger for dine kunder, når de vil søge efter produkter fra en bestemt forhandler eller et bestemt brand, som du sælger.

I alle temaer, som er udviklet af Shopify, kan du vise forhandleroplysninger på forskellige sideskabeloner ved hjælp af afsnit eller blokke på følgende måder:

 • Vælg Vis forhandler i afsnittet Udvalgt kollektion for at vise forhandleroplysningerne for hvert produkt i produktgitteret.
 • Tilføj en Tekst-blok i afsnittet Udvalgt produkt, og klik derefter på ikonet Tilknyt dynamisk kilde. Vælg Forhandler for at vise forhandleren af det udvalgte produkt dynamisk.

Hvis du har temaer fra tredjepart, kan du få mere at vide i supportdokumenterne til dit tema, eller du kan kontakte temaudvikleren. Få mere at vide om, hvor du kan finde hjælp til dit tema.

Forhandlere i andre Shopify-funktioner

Termen forhandler bruges i andre Shopify-funktioner og relaterer muligvis ikke nødvendigvis til feltet Forhandler i dine produktoplysninger. Nogle andre Shopify-funktioner, der henviser til forhandlere, omfatter:

 • Shopify Bill Pay: Shopejere i visse områder kan gemme fakturaer og betale forhandlere, som du køber lager eller tjenester af, direkte i Shopify-administratoren. Disse forhandlere er ikke knyttet til din produktliste i din Shopify-administrator. Få mere at vide om, hvordan du administrerer forhandlere via Shopify Bill Pay.
 • Stocky: Stocky til Shopify POS importerer automatisk produktforhandlere fra din Shopify-administrator, men du kan bruge appen til at oprette mere detaljerede forhandlerprofiler, der kaldes leverandører. Hvis du opretter leverandører i Stocky, får du større kontrol over din lagerbeholdning, fordi produkter kan tildeles flere leverandører. Få mere at vide om forhandlere og leverandører i Stocky.
 • B2B (kun Plus): Hvis du er grossist, og dine kunder er forhandlere, kan du oprette dem som firmaer og knytte unikke priskataloger til dem for dine produkter. Få mere at vide om B2B-firmaer.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis