Sådan tilføjer du filtre

Du kan bruge Shopify Search & Discovery-appen til at oprette filtre til din webshop, så dine kunder kan afgrænse, hvilke produkter der vises på kollektionssider og i søgeresultater. Hvis din butik f.eks. sælger ure, kan du oprette filtre med brandnavn, pris, størrelse på urskiven og vandafvisning.

Krav

Filtre er tilgængelige for alle Online Store 2.0-temaer og tilpassede butikslayouts, der enten bruger filter-Liquid API'en eller Storefront API'en i deres webshop. Se, hvordan du viser filtre i dit Online Store 2.0-tema.

Hvis dit tema ikke understøtter filtre, kan du stadig oprette filtre i Shopify Search & Discovery-appen, men de vises ikke for kunderne.

Du kan finde ud af, om din butiks tema understøtter filtrering ved at gå til Webshop > Navigation i Shopify-administrator. Hvis dit tema ikke understøtter filtrering, vises der en besked i afsnittet Kollektions- og søgefiltre.

Overvejelser i forbindelse med tilføjelsen af filtre

Gennemgå følgende overvejelser i forbindelse med brug af Shopify Search & Discovery-appen:

 • Der vises ikke filtre for kollektioner, der indeholder mere end 5.000 produkter. Du kan overveje at opdele store kollektioner i mindre kollektioner, hvor der kan vises filtre. I stedet for at oprette en enkelt modekollektion til Kvinder kan du f.eks. oprette mindre kollektioner baseret på beklædningstypen, som f.eks. Overdele, Jeans og Støvler.
 • Der vises ikke filtre for en søgning, der giver mere end 100.000 resultater.
 • Et filter kan maksimalt vise 100 filterværdier i din butik. Hvis dit filter har mere end 100 mulige værdier, vises der ikke nogle værdier for kunderne. Du kan reducere antallet af mulige filterværdier ved at gruppere lignende værdier. En filtergruppe kan højst have 50 unikke filterværdier, og din butik må højst have 1.000 filtergrupper på tværs af alle valgte filterindstillinger.
 • I Shopify Search & Discovery-appen viser et filter maksimalt 1.000 filterværdier. Metafeltfiltre viser muligvis færre end 1.000 værdier, fordi der er en grænse for, hvor mange metafelter i butikken, der er markeret for unikke værdier. Filterværdier, der ikke vises i appen, kan stadig vises i din butik for kunderne, hvis filteret viser færre end 100 filterværdier.
 • Oversættelser understøttes ikke for filterværdierne for Forhandler og Tags. Produkttagfilteret vises kun for kunder, der køber på din butiks standardsprog. Filterværdierne for Forhandler er altid baseret på din butiks standardsprog.
 • Oversættelser af filterværdier baseres på de sprog, der er udgivet i din webshop, og de viser ikke oversættelser for markeder, der er opsat med Shopify Markets.
 • Prisfilteret vises ikke for andre valutaer end din butiks standardvaluta.

Filtertyper

Alle butikker kan vise de samme standardfiltre, og du kan oprette tilpassede filtre, der er unikke for dit produktkatalog. Du kan have en kombination af standardfiltre og tilpassede filtre og op til 25 filtre for din butik.

Hver filterkilde kan kun bruges én gang til en butiks filtre. Hvis du f.eks. har aktiveret filteret Pris i din butik, er Pris nedtonet og kan ikke vælges som kilde til et nyt filter.

Standardfiltre

Standardfiltre for Tilgængelighed, Pris, Produkttype, Tags og Forhandler er tilgængelige til alle butikker.

Tilpassede filtre

Du kan oprette tilpassede filtre ved hjælp af dine produktmuligheder, metafelter eller metaobjekter.

Filtrene for produktmuligheder baseres på dine produktvarianter. Hvis du f.eks. sælger tøj med varianter for forskellige størrelser, kan du tilføje et filter for produktmuligheden Størrelse.

Tilpassede filtre med metafelter eller metaobjekter

Metafeltfiltre er nyttige, hvis du vil oprette filtre, der er unikke for dit produktkatalog. Hvis du f.eks. sælger legetøj til børn, kan du oprette et tilpasset metafeltfilter for produktet med navnet Alder. Metaobjekter kan vise visuelle filtre, så kunderne hurtigere kan forstå dine filtre.

Du kan oprette tilpassede filtre for følgende værdityper ved hjælp af metafelter eller metaobjekter:

 • Enkelt tekstlinje
 • Enkelt tekstlinje (liste)
 • AET
 • Heltal
 • Sandt eller falsk
 • Reference for metaobjekt
 • Reference for metaobjekt (liste)

Metafelterne skal have en metafeltdefinition, før de kan bruges som et filter. Se, hvordan du tilføjer en metafeltdefinition.

Når du har opsat dine metafelter, kan du vælge dem som valgmuligheder, når du redigerer dine filtre.

Rediger filtre

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen, og klik derefter på Tilføj filter.
 2. Klik på feltet Kilde, og vælg derefter en filterkilde, som du vil gøre tilgængelig for dine kunder.
 3. Valgfrit: Omdøb filteret.
 4. Valgfrit: Skift filteradfærd.
 5. Valgfrit: Vælg filterværdier for at gruppere dem som en enkelt værdi.
 6. Valgfrit: Sortér filterværdier.
 7. Klik på Gem.

Du kan også omarrangere filtrene fra afsnittet Filtre. Klik og træk de enkelte filtre i den rækkefølge, du ønsker at vise filtrene for kunderne.

Omdøb filtre

Du kan ændre det kunderettede navn for alle eksisterende filtre i din butik.

Hvis du ændrer filternavnet, ændres oplysningerne om filterets kilde ikke. Hvis du f.eks. omdøber filteret baseret på en produktmulighed, ændres navnet på denne valgmulighed, som vises på de individuelle produktsider, ikke.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen, og klik derefter på det filter, du vil omdøbe.
 2. Angiv din nye label i feltet Filterlabel.
 3. Klik på Gem.

Filtrer værdier

Det er kun filterværdier, der gælder for produkter i en kollektion eller et søgeresultat, der vises i din butik.

Der anvendes forskellige sorteringsregler på filterværdier, og du kan bruge metafeltfiltre for at få større kontrol over sortering og viste værdier.

Gruppér filterværdier

Du kan gruppere flere filterværdier sammen for at vise dem som en enkelt filterværdi for kunderne. Du kan f.eks. have et produkt med valgmuligheden Farve, der indeholder Onyx, Ibenholt og Midnat. Du kan gruppere disse værdier sammen under et enkelt filter med navnet Sort. En filtergruppe kan højst have 50 unikke filterværdier, og en butik kan højst have 1.000 filtergrupper.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen, og klik derefter på Tilføj filter, eller klik på navnet på et eksisterende filter.
 2. Valgfrit: Hvis du tilføjer et nyt filter, skal du klikke på feltet Kilde og derefter vælge en filterkilde, som du vil gøre tilgængelig for dine kunder.
 3. I afsnittet Værdier skal du vælge de værdier, du vil gruppere som en enkelt filterværdi. Du kan bruge søgelinjen til at finde flere filterværdier.
 4. Klik på Opret gruppe.
 5. Indtast et navn til gruppen. Dette er den enkelte filterværdi, der vises for kunderne.
 6. Klik på Udført.
 7. Klik på Gem.

Sortering af filterværdier

Du kan sortere filterværdier på den måde, der passer bedst til din butiks behov. Vi har to sorteringsrækkefølger:

Automatisk sortering

Filterværdier vises som standard i stigende rækkefølge, både alfabetisk og numerisk. Et filter for produktmuligheden Skostørrelser viser f.eks. værdier fra mindst til størst.

Filterværdier, der starter med et tal og slutter med et ord, som f.eks. 60 watt, vises ud for filterværdier, der slutter med det samme ord. Et filter for produktmuligheden Alder med filterværdierne 2 år, 6 måneder, 3 år og 2 måneder sorteres for eksempel i følgende rækkefølge:

 • 2 måneder
 • 6 måneder
 • 2 år
 • 3 år

Der anvendes tilpassede sorteringsrækkefølger for filtre, der hedder Størrelse, så almindelige størrelsesord vises i den rigtige rækkefølge. For eksempel kommer XS (extra small) før S (small).

Nye filterværdier sorteres automatisk.

Manuel sortering

Manuel sortering giver dig mulighed for at vælge den rækkefølge, som filterværdierne vises i. Når du har gemt en manuel sorteringsrækkefølge, vises alle nye filterværdier nederst på listen, indtil du opdaterer sorteringsrækkefølgen.

Trin:

 1. Åbn Search & Discovery-appen, gå til Filtre og vælg et eksisterende filter eller opret et nyt filter.
 2. Vælg Manuelt under Sortér.
 3. Træk værdier for at flytte dem. Du kan også vælge flere værdier og klikke på Flyt til toppen eller Flyt til bunden for at flytte dem sammen.
 4. Valgfrit: Klik på Omarranger for mig for at sortere med Shopify Magic
 5. Klik på Gem.

Sortér med Shopify Magic

Du kan bruge Shopify Magic til at sortere værdier i en logisk rækkefølge baseret på filternavnet og filterets værdier. Filtre, der bruger prøvefiltre tager højde for hexkoder og deres placering på farvehjulet for at afgøre sorteringsrækkefølgen.

Knappen Omarranger for mig sorterer dine værdier med Shopify Magic. Hvis den nye rækkefølge ikke opfylder dine forventninger, kan du klikke på knappen Fortryd omarrangering for at gendanne den rækkefølge, du har sorteret manuelt. Du kan også omarrangere værdierne, så de passer bedre til kravene i din butik.

Tilpas tomme filterværdier

Hvis du vil hjælpe kunderne med at finde tilgængelige produkter, kan du håndtere tomme filterværdier ved enten at flytte dem til bunden af listen eller skjule dem helt. Dette giver kunderne mulighed for at fokusere på værdier med matchende resultater. Hvis du f.eks. sælger T-shirts i forskellige farver og størrelser. Alle farver undtagen Rød er ikke på lager. Hvis du flytter tomme værdier til bunden, vises Rød først i filtret Farve. Hvis du skjuler tomme værdier, er det kun valgmuligheden Rød, der vises i filtret Farve.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i Shopify Search & Discovery-appen
 2. Vælg én af følgende indstillinger i afsnittet Filtre > Tomme værdier:

  • Vælg Skjul for at skjule tomme filterværdier. Et filter er helt skjult, hvis alle filterværdier er tomme.
  • Hvis du vil flytte tomme filterværdier til bunden af værdilisten, skal du vælge Vis til sidst.
  • Vælg Vis i standardrækkefølge, hvis du vil have tomme filterværdier til fortsat at være sorteret efter standardsorteringslogikken.
 3. Klik på Gem.

Ekskludering af filterværdier

Hvis du har brug for mere kontrol over de værdier, der vises for kunderne, kan du bruge et metafeltfilter, der kun har de værdier, som du vil have vist i din butik.

Du kan f.eks. bruge produkttags til andre formål end butikslayoutfiltre, såsom betingelser for automatiserede kollektioner eller filtrering af produktliste i administratoren. En metafelttype med en enkelt tekstlinje eller listetype kan bruges i stedet for filtertypen for produkttags.

Visuelle filtre

Filterværdier kan indeholde visuelle elementer, som f.eks. farver, mønstre og mere detaljerede billeder. Filteret Stoffarve kan f.eks. vise en lille farveprøve for hver farveværdi.

Hvis du vil oprette visuelle elementer med dine filterværdier, skal du opsætte tilpassede data for din butik med metafelter og metaobjekter. Du skal også opfylde følgende krav:

 • Et webshoptema, der understøtter visning af prøver og billeder for filterværdier.
 • Et metaobjekt, der opfylder følgende kriterier:

  • Mindst ét farvefelt eller ét filfelt med billeder. Begge felter kan kun understøtte én værdi. Lister med værdier understøttes ikke.
  • Et felt til at navngive filterværdien. Det må kun tillade én værdi. Du må ikke bruge en liste over værdier som filternavn. Feltet kan være en af de følgende typer:
  • enkelt tekstlinje
  • decimal
  • heltal
  • boolesk (sandt eller falsk)
 • En metafeltdefinition, der opfylder følgende kriterier:

  • Definitionen laves enten for et Produkt eller en Variant.
  • Metafelttypen er Metaobjekt og refererer den metaobjektdefinition, der blev oprettet i forrige trin.
  • Angiv, om metafelterne tillader én post eller en liste over poster for metaobjektet.
 • Adgang til butikslayoutet skal være aktiveret for både metaobjekt- og metafeltdefinitionerne.

Bedste fremgangsmåder for visuelle filtre

Produktvariantfiltrene linker til mere relevante varianter i søgeresultater og på kollektionssider. Der vises f.eks. kun røde produkter, når der klikkes på det røde farvefelt. Brug variantmetafelter som metaobjektreference for at anvende filtrering på variantniveau. Hvis det ikke er vigtigt, at dit filter linker til specifikke varianter, kan du bruge produktmetafelter i stedet.

En metaobjektdefinition for et farvefelt skal både et farve- og et billedfelt. Du behøver ikke at angive en værdi for begge, men dette giver dig muligheden for at bruge et af felterne i fremtiden.

Hvis dine produkter eller varianter har flere farver, du kan filtrere efter, skal du angive din metafeltdefinition, så den tillader en liste over poster. Dette giver dig mulighed for at tildele flere metaobjektposter til én enkelt vare, og hver af disse vises som en filterværdi i din butik.

Trin:

Du kan opsætte filteret for din webshop, når du har tildelt dit metafelt til produkter eller varianter i din butik:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen.
 2. Klik på Tilføj filter, eller klik på et eksisterende filter.
 3. Klik på feltet Kilde, og vælg derefter et metafeltfilter med en metaobjektreference.
 4. Klik på Visningsmuligheder.
 5. Angiv feltet Label for filterværdier ved at vælge et metafelt.
 6. Markér Inkluder visuelt element, og vælg en visuel stilart:
  • Vælg Prøve for små farveprøver eller -mønstre. Angiv indholdet i prøven ved at vælge:
   • Et farvefelt til prøvefarven.
   • Et billedfelt til prøvemønsteret.

- Vælg Billede for ikoner, logoer og andre grafiske elementer, der ikke bør beskæres. Angiv indholdet ved at vælge et billedfelt for dit Billede.

Filtrer

Det er kun filtre, der kan gælde for produkterne på en kollektionsside eller i et søgeresultat, der vises.

Valg af filterværdier fra forskellige filtre er en og-betingelse, der kan reducere det antal produkter, der vises. Hvis du f.eks. vælger Rød i filtret Farve og 8 fra filtret Størrelse, returneres produkter, som både er røde og i størrelse 8.

Som standard er valg af filterværdier fra det samme filter en eller-betingelse, der kan øge antallet af resultater. Hvis du f.eks. vælger Røde og Grønne værdier fra et farvefilter, returneres alle de produkter, som er røde eller grønne. Visse filtertyper kan i stedet bruge en og-betingelse til deres filterværdier. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser filteradfærd med Shopify Search & Discovery-appen.

Antallet af produkter, der vises, afhænger også af, om filtrene er på produkt- eller variantniveau. En kunde kan f.eks. vælge flere farveværdier fra et filter for produktmulighed, men der vises kun ét produkt. Dette skyldes, at produktmuligheder er filtre på variantniveau, og alle farverne tilhørte varianterne for det pågældende enkelte produkt.

Tilpasning af filteradfærd

For filtrene for produkttag, metafeltliste og metaobjektreferenceliste kan du vælge filterebetingelsen mellem værdier til enten at være eller-standardbetingelsen eller og-betingelsen. Med et og-filter for eksempel, hvis du vælger Nyt og Udsalg i et produkttagfilter, returneres kun produkter, der har begge disse tags.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen, og klik derefter på Tilføj filter.
 2. Klik på feltet Kilde, og vælg derefter en filterkilde, som du vil gøre tilgængelig for dine kunder.
 3. Vælg den adfærd, du vil anvende på filterværdierne, i afsnittet Logik.
 4. Klik på Gem.

Filtrer oversættelser

Filterlabels, -værdier og -grupper kan oversættes til din butiks andre understøttede sprog. Du kan oversætte indhold med oversættelsesapps, som f.eks. Shopify Translate & Adapt.

Når der ikke er oversat indhold til filtre, bruges butikkens standardsprog.

Filterværdierne er baseret på det oversatte indhold for dine produkter og produktvarianter.

Det er muligt at have et andet antal værdier for et filter for forskellige sprog. Hvis din butiks standardsprog for eksempel er engelsk, og du også tilføjer fransk som et understøttet sprog. Dine filterværdier for Farve omfatter værdien Brun. Engelsk har ét almindeligt ord for brun, og fransk har to almindelige ord. Din oversættelsesapp oversætter automatisk filterværdien Brun til enten Brun eller Marron på tværs af butikkens produkter. Dine butikslayoutfiltre viser én værdi for brun i filtret Farve på engelsk og to værdier for brun på fransk.

Hvis du kun vil beholde én oversættelse for hver filterværdi, skal du redigere produktets oversatte indhold via en oversættelsesapp.

Markedssprog

Filterværdioversættelser understøtter ikke yderligere forekomster af en sprogopsætning for specifikke markeder. En webshop kan f.eks. have produktoversættelser for fransk og to yderligere franske oversættelser for markedet i Canada og Frankrig. I dette tilfælde er alle filterværdier baseret på det generelle franske sprog, selv når kunder køber på fransk til disse specifikke markeder.

Filtrer labels og filtergrupper understøtter sprogoversættelser for specifikke markeder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis