Sådan tilføjer du filtre

Du kan oprette filtre for din webshop, der giver dine kunder mulighed for at afgrænse, hvilke produkter der vises på kollektionssider og i søgeresultater. Hvis du f.eks. sælger ure, kan du oprette filtre med brandnavn, pris, størrelse på urskiven og vandafvisning.

Krav

Filtre er tilgængelige for alle Online Store 2.0-temaer og tilpassede butikslayouts, der enten bruger filter-Liquid API'en eller Storefront API'en i deres webshop. Se, hvordan du viser filtre i dit Online Store 2.0-tema.

Hvis dit tema ikke understøtter filtre, kan du stadig oprette filtre fra appen Shopify Search & Discovery, men de vises ikke for kunderne.

Du kan finde ud af, om din butiks tema understøtter filtrering ved at gå til Webshop > Navigation i Shopify-administrator. Hvis dit tema ikke understøtter filtrering, vises der en besked i afsnittet Kollektions- og søgefiltre.

Filtrer typer

Du kan vælge op til 25 filtre til din butik. Alle butikker kan vise de samme standardfiltre, og shopejere kan oprette tilpassede filtre, der er unikke i deres produktkatalog.

Standardfiltre

Filtre for produkttilgængelighed, pris, forhandler, produkttype og tags er tilgængelige for alle butikker.

Tilpassede filtre

Du kan oprette tilpassede filtre ved hjælp af dine produktmuligheder, metafelter eller metaobjekter.

Filtrene for produktmuligheder baseres på dine produktvarianter. Hvis du f.eks. sælger tøj med varianter for forskellige størrelser, kan du tilføje et filter for produktmuligheden “Størrelse”.

Metafeltfiltre er nyttige, hvis du vil oprette filtre, der er unikke for dit produktkatalog. Hvis du f.eks. sælger legetøj til børn, kan du oprette et tilpasset metafeltfilter for produktet med navnet “Alder”. Få mere at vide om at tilføje tilpassede filtre med metafelter. Metaobjekter kan vise visuelle filtre, så kunderne hurtigere kan forstå dine filtre.

Tilføj et tilpasset filter med metafelter eller metaobjekter

Du kan oprette tilpassede filtre for følgende værdityper ved hjælp af metafelter eller metaobjekter:

 • Enkelt tekstlinje
 • Enkelt tekstlinje (liste)
 • AET
 • Heltal
 • Sandt eller falsk
 • Reference for metaobjekt
 • Reference for metaobjekt (liste)

Metafelterne skal have en metafeltdefinition, før de kan bruges som et filter. Se, hvordan du tilføjer en metafeltdefinition.

Når du har opsat dine metafelter, kan du vælge dem som valgmuligheder, når du redigerer dine filtre.

Rediger filtre

Du kan redigere de filtre, der bruges i din webshop, fra appen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen, og klik derefter på Tilføj filtre.
 2. Vælg et filter, du vil gøre tilgængeligt for dine kunder.
 3. Valgfrit: Omdøb den filterlabel, der skal vises til kunderne. Få mere at vide om at omdøbe filtre.
 4. Valgfrit: Rediger den adfærd, der anvendes mellem filterværdierne. Få mere at vide om filteradfærd.
 5. Valgfrit: Vælg filterværdier for at gruppere som en enkelt værdi, der vises til kunderne. Få mere at vide om gruppering af filterværdier.
 6. Klik på Gem.

Filtre kan også genbestilles fra siden Filtre. Klik og træk de enkelte filtre i den rækkefølge, som du ønsker, at kunderne skal se dem.

Omdøb filtre

Du kan ændre det kunderettede label for alle eksisterende filtre i din butik. Klik på et filter fra siden Filtre, og rediger feltet Label for filteret.

Hvis du ændrer filterlabelen, ændres oplysningerne om filterets kilde ikke. Hvis du f.eks. omdøber labelen for et filter baseret på en produktmulighed, vil dette ikke ændre navnet på denne valgmulighed, som vises på de individuelle produktsider.

Filtrer værdier

Det er kun filterværdier, der gælder for produkter i en kollektion eller et søgeresultat, der vises til kunder i dit butikslayout. Der vises højst 100 filterværdier for hvert filter. Hvis du vil reducere det samlede antal filtre, der kan vises, skal du gruppere lignende filterværdier sammen som ét filter.

Bemærk: I Search & Discovery-appen viser et filter højst 1.000 filterværdier. Filterværdier vises muligvis ikke i appen, men de vises stadig for kunderne i dit butikslayout.

Der anvendes forskellige sorteringsregler på filterværdier, og du kan bruge metafeltfiltre for at få større kontrol over sortering og viste værdier.

Gruppér filterværdier

Du kan gruppere flere filterværdier, der vises som en enkelt filterværdi, til kunderne. En produktmulighed med "Farve" kan f.eks. have værdier "onyx", "ebony" og "midnight", som kan vises for kunderne blot som "Sort".

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Filtre i appen Shopify Search & Discovery, og klik derefter på Tilføj filter, eller klik på en eksisterende filterindstilling i tabellen.
 2. Vælg et filter, du vil gøre tilgængeligt for dine kunder.
 3. I tabellen Værdier skal du vælge de værdier, som du vil gruppere som en enkelt filterværdi. Du kan bruge søgelinjen eller klikke på Vis flere for at finde filterværdier.
 4. Klik på Opret gruppe.
 5. Indtast et navn til gruppen. Dette er den enkelte filterværdi, der vises for kunderne.
 6. Klik på Udført.
 7. Klik på Gem for at ændre filterindstillingen.

Der findes et maksimumantal for filterværdier, som vises i tabellen Værdier. Dette betyder, at du muligvis ikke kan finde de værdier, du leder efter. Du kan tilføje flere filterværdier ved at klikke på ikonet rediger, derefter klikke på Tilføj en anden værdi og skrive den ønskede værdi.

Sortering af filterværdier

Filterværdier vises som standard i stigende rækkefølge, både alfabetisk og numerisk. Et filter for produktmuligheden "Skostørrelser" viser f.eks. værdier fra mindst til størst.

Filterværdier, der starter med et tal og slutter med et ord, som f.eks. "60 watt", vises ved siden af filterværdier, der slutter med det samme ord. Et filter for produktmuligheden "Aldre" med filterværdierne "2 år", "6 måneder", "3 år" og "2 måneder" sorteres for f.eks. som:

 • 2 måneder
 • 6 måneder
 • 2 år
 • 3 år

Der anvendes tilpassede sorteringsrækkefølger for filtre, der hedder "Størrelse", så almindelige størrelsesord vises i den rigtige rækkefølge. For eksempel kommer "XS" (extra small) før "S" (small).

Tilpasning af sorteringsrækkefølge

Hvis du vil angive din egen tilpassede sorteringsrækkefølge for filterværdier, skal du oprette et metafelt med enkelt tekstlinje med forudindstillede valgmuligheder. Den valgte rækkefølge i administratoren vil være sorteringsrækkefølgen for filterværdier i butiksfacaden.

I eksemplet herunder kan værdierne for et metafelt med "Færdighedsniveau" sorteres manuelt efter "Begynder", "Let øvet" og "Professionel".

Metafelteditor, der viser sorterede valgmuligheder for færdighedsniveauerne Begynder, Let øvet og Professionel

Tilpas tomme filterværdier

Hvis du vil hjælpe kunderne med at finde tilgængelige produkter, kan du håndtere tomme filterværdier ved enten at flytte dem til bunden af listen eller skjule dem helt. Dette giver kunderne mulighed for at fokusere på værdier med matchende resultater. Lad os f.eks. sige, at du sælger T-shirts i forskellige farver og størrelser, og at kun den "røde" T-shirt er tilgængelig, når en kunde vælger størrelsen "large". Hvis du flytter tomme værdier til bunden, vil "rød" blive vist først i filteret "farve". Hvis du skjuler tomme værdier, er det kun valgmuligheden "rød", der vises.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i Shopify Search & Discovery-appen
 2. Vælg én af følgende indstillinger i afsnittet Filtre:
 • Vælg Skjul for at skjule tomme filterværdier. Et filter er helt skjult, hvis alle filterværdier er tomme.
 • Hvis du vil flytte tomme filterværdier til bunden af værdilisten, skal du vælge Vis til sidst.
 • Vælg Vis i standardrækkefølge, hvis du vil have tomme filterværdier til fortsat at være sorteret efter standardsorteringslogikken.
 1. Klik på Gem.

Ekskludering af filterværdier

Hvis du har brug for mere kontrol over de værdier, der vises til kunderne, skal du bruge et metafeltfilter, der kun har værdier, som du vil vise til kunder i butiksfacaden.

Butikker kan f.eks. bruge produkttags til andre formål end butiksfacadefiltre, som f.eks. betingelser for automatiserede kollektioner eller filtrering af administratorens produktliste. En metafelttype for enkelt tekstlinje eller listetype kan bruges i stedet for filtertypen for produkttags. Brug programmet til masseredigering til hurtigt at opdatere oplysninger på tværs af alle dine produkter.

Visuelle filtre

Filterværdier kan indeholde et mindre visuelt element, der kan vise attributter som farve eller mønster. Når filteret er et metaobjekt, kan du bruge indstillingerne Visningstype til at vælge de farver og billeder, du vil vise. Du kan også vælge, at visningen kun skal indeholde tekst.

Forudsætninger for prøve

Hvis du vil anvende filterprøver, skal du fuldføre en liste over forudsætninger:

 • Et metaobjekt, der opfylder følgende kriterier:

  • Mindst ét tekstfelt. Tekstfeltet kan være af følgende typer: enkelt tekstlinje, decimal, heltal eller sand/falsk.
  • Mindst ét farvefelt eller ét filfelt med billeder. Farvefeltet kan være en liste.
 • En metaobjektreference, der knytter metaobjektet til produkter eller varianter.

 • Metaobjektet og metaobjektreferencen skal være aktiveret for adgang til butikslayoutet.

Vejledningen til metaobjekter indeholder flere oplysninger, som kan hjælpe dig med opsætning af metaobjekter.

Trin

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen
 2. Klik på Tilføj filter, eller klik på et eksisterende filter.
 3. Vælg et filter med en metaobjektreference.
 4. Vælg den type, du vil anvende på filteret, for Visningstype:
  • Angiv feltet Label for valgmuligheden Tekst for at filtrere værdier ved at vælge et metafelt.
  • Vælg et metafelt for hver af følgende for valgmuligheden Prøve:
   • Labelen for visningsteksten for filterværdier.
   • Feltet Prøve for farver eller billeder for filterværdiernes visuelle visning.
   • Feltet Tilsidesættelse af prøve anvendes i stedet for Prøve, når det er muligt.

Filtrer

Det er kun filtre, der kan gælde for produkterne på en kollektionsside eller i et søgeresultat, der vises.

Produkterne filtreres fra en side med kollektioner eller søgeresultater på følgende måde:

 • Valg af filterværdier fra samme filter er som standard et eller-udsagn, der kan øge antallet af resultater. Hvis du f.eks. vælger “Røde eller grønne produkter” i et farvefilter, får du både røde produkter og grønne produkter. Valgfrit: Du kan også tilpasse denne adfærd til et og-udsagn i Search & Discovery-appen. Hvis du f.eks. vælger “Røde og grønne produkter” får du produkter, som er røde og grønne.
 • Valg af filterværdier fra de forskellige filtre er et og-udsagn, som kan reducere antallet af resultater. Hvis du f.eks. vælger “Rød og str. 8” i farve og størrelse, vil du se produkter, som er røde og i størrelse 8.

Antallet af filtrerede produkter, der vises på skærmen, afhænger også af, om filtrene er filtre på produkt- eller variantniveau. En kunde kan f.eks. vælge flere farveværdier fra et filter for produktmuligheder, men kun se ét produkt på skærmen, fordi alle farverne tilhører dette produkts varianter.

Tilpasning af filteradfærd

Nogle filtertyper tillader tilpasning af det udsagn, der bruges mellem deres værdier. Lister over tags, metafeltlister og metaobjektreferencer kan alle ændres fra det standardiserede eller-udsagn til et og-udsagn via Search & Discovery-appen. Når du foretager denne ændring, skal du validere, at det anvendte tema opdaterer visningsantallet korrekt ud for hver filterværdi.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen, og klik derefter på Tilføj filtre.
 2. Vælg et filter, du vil gøre tilgængeligt for dine kunder.
 3. Vælg den adfærd, du vil anvende på filterværdierne, i afsnittet Logik.
 4. Klik på Gem.

Filtrer oversættelser

Filtrer labels, værdier og grupper kan oversættes til din butiks andre understøttede sprog. Du kan oversætte indhold med oversættelsesapps, som f.eks. Shopify-appen Translate & Adapt.

Når der ikke er oversat indhold til filtre, bruges butikkens standardsprog.

Filterværdierne er baseret på det oversatte indhold for dine produkter og produktvarianter.

Det er muligt at have et andet antal værdier for et filter mellem sprog. En butik på engelsk har f.eks. værdien "Brown" for et farvefilter. En oversættelsesapp kan indeholde to forskellige oversættelser for "Brown" på tværs af butikkens produkter, og nogle vil blive navngivet som "Brun" og andre som "Marron". Kunder, der ser butikken på fransk, får vist både "Brun" og "Marron" i filteret, og kunder, der køber på engelsk, får kun vist "Brown". Hvis du kun vil beholde én oversættelse for hver filterværdi, skal du redigere produktets oversatte indhold via en oversættelsesapp.

Markedssprog

Filterværdioversættelser understøtter ikke yderligere forekomster af en sprogopsætning for specifikke markeder. En webshop kan f.eks. have produktoversættelser for fransk og to yderligere franske oversættelser for markedet i Canada og Frankrig. I dette tilfælde er alle filterværdier baseret på det generelle franske sprog, selv når kunder køber på fransk til disse specifikke markeder.

Filtrer labels og filtergrupper understøtter sprogoversættelser for specifikke markeder.

Begrænsninger

Kollektioner, der indeholder mere end 5.000 produkter, viser ikke filtre. Hvis du har en kollektion med mere end 5.000 produkter, kan du vise en stor kollektion som en gruppe af mindre automatiserede kollektioner og linke til dem i rullemenuer. Du kan f.eks. få din butik til at fremvise navigationslinks til mindre underkollektioner med "Toppe", "Jeans", og "Støvler" i stedet for bare ét link til en stor modekollektion for kvinder.

Der vises ikke filtre for en søgning, der giver mere end 100.000 resultater.

Et filter kan maksimalt vise 100 filterværdier i din butiksfacade. Hvis din butik har mere end 100 mulige værdier, vises der ikke nogle værdier for kunderne. Du kan reducere antallet af mulige filterværdier ved at gruppere lignende værdier.

I Search & Discovery-appen kan et filter maksimalt vise 1.000 filterværdier. Metafeltfiltre viser muligvis færre end 1.000 værdier, fordi der er en grænse for, hvor mange metafelter i butikken, der er markeret for unikke værdier. Filterværdier, der ikke vises i appen, kan stadig vises i dit butikslayout for kunderne, hvis filteret viser færre end 100 filterværdier.

En filtergruppe har højst 50 unikke filterværdier, og en butik må højst have 1.000 filtergrupper på tværs af alle valgte filterindstillinger.

Oversættelser understøttes ikke for værdier for forhandler- og tagfiltre. Produkttagfilteret vises kun for kunder, der køber på butikkens standardsprog. Værdierne for forhandlerfilteret er altid baseret på butikkens standardsprog.

Oversættelser af filtres værdi er baseret på de langauges, der er udgivet til din webshop, og de viser ikke oversættelser for markeder, der er konfigureret med Shopify Markets.

Prisfilteret vises ikke for andre valutaer end butikkens standardvaluta.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis