Legge til filtre

Du kan opprette filtre for nettbutikken slik at kundene kan filtrere hvilke produkter som vises på samlingssider og i søkeresultater. Hvis du for eksempel selger klokker kan du opprette filtre for merkenavn, pris, urskivestørrelse og motstandsdyktighet mot vann.

Krav

Filtre er tilgjengelige for alle Online Store 2.0-temaer og tilpassede butikkfronter som bruker enten filter Liquid API eller Butikkfront-API for nettbutikken. Finn ut hvordan du viser filtre i et Online Store 2.0-tema.

Du kan fortsatt opprette filtre fra Shopify Search & Discovery-appen for butikken hvis det ikke støttes av temaet. De vil imidlertid ikke bli vist i nettbutikken med mindre temaet støtter funksjonen.

Du kan finne ut om butikktemaet ditt støtter filtrering ved å gå til Nettbutikk > Navigasjon i Shopify-administrator. Hvis temaet ikke støtter filtrering ser du en melding i seksjonen Samlings- og søkefiltre.

Filtertyper

Du kan velge opptil 25 filtre for butikken din. Alle butikker kan vise de samme standardfiltrene, og forhandlere kan opprette egendefinerte filtre som er unike for produktkatalogen.

Standard filtre

Filtre for produkttilgjengelighet, pris, leverandør, produkttype og tagger er tilgjengelig for alle butikker.

Egendefinerte filtre

Egendefinerte filtre kan opprettes med produktvariantalternativer eller med metafelter. Hvis du for eksempel selger klær med ulike størrelsesvarianter kan du legg til et filter for størrelse.

Finn ut mer om å legge til tilpassede filtre med metafelter.

Redigere filtre

Du kan redigere filtrene som brukes i nettbutikken fra appen.

Steg:

 1. Gå til Filtre i Shopify Search & Discovery-appen og klikk på Legg til filter.
 2. Velg en filterkilde du vil gjøre tilgjengelig for kundene.
 3. Valgfritt: Omdør filteret Etikett som vil vises for kundene.
 4. Klikk på Lagre.

Filtre kan også sorteres fra skjermbildet Filtre. Klikk og dra individuelle filtre i rekkefølgen du vil at de skal vises til kundene.

Gi nytt navn til filtre

Du kan endre den kunderettede etiketten på et hvilket som helst eksisterende filter i butikken. Klikk på et filter fra skjermbildet Filtre og endre feltet Etikett for filteret.

Endring av filteretiketten vil ikke endre informasjon om filterets kilde. Hvis du for eksempel gi etiketten til filteret et nytt navn basert på et produktalternativ, endres ikke navnet på dette alternativet som vises på de enkelte produktsidene.

Legge til et tilpasset filter med metafelter

Ved hjelp av metafelter kan du opprette tilpassede filtre for følgende verdityper:

 • Én tekstlinje
 • Enkel tekstlinje (liste)
 • Desimal
 • Heltall
 • Sann eller usann

Du må opprette metafeltet før du kan bruke metafelter for tilpassede filtre. Finn ut mer om metafelter for å konfigurere alternativer for tilpassede filtre.

Når metafeltene er konfigurert kan du velge dem som alternativer når du redigerer filtre.

Filtrer atferd

Filtre som ikke gjelder for produkter på en samlingsside eller i et søkeresultat vises ikke for kundene.

Produkter filtreres fra en samling eller søkeresultatside på følgende måte:

 • Hvis du velger filterverdier fra samme filter, er det et or-søk, som kan øke antall resultater. Hvis du for eksempel velger «Røde eller grønne produkter» fra et fargefilter, returneres både røde produkter og grønne produkter.
 • Hvis du velger filterverdier fra ulike filtre, er det et and-søk, som kan senke antall resultater. Hvis du for eksempel velger «Rød og størrelse 8» fra farge- og størrelsesfilteret, returneres produkter som er røde og i størrelse 8.

Antall filtrerte produkter som vises på skjermen avhenger også av hvorvidt filtrene er på produktnivå eller variantnivå. En kunde kan for eksempel velge flere fargeverdier fra et produktalternativ-filter, men bare se ett produkt på skjermen, fordi alle farger tilhører dette produktets varianter.

Filtrere verdier

Bare filterverdier som gjelder for produkter i en samling eller et søkeresultat vises for kundene. Det brukes ulike sorteringsrekkefølger for filterverdier, og du kan bruke metafeltfiltre for å få mer kontroll over sortering og de viste verdiene.

Sortering av filterverdier

Filterverdier vises i stigende rekkefølge som standard, både alfabetisk og numerisk. Produktalternativfilteret «Skostørrelser» vil for eksempel vise størrelser fra minst til størst.

Filterverdier som starter med et tall og slutter med et ord, for eksempel «60 watt», vises ved siden av filterverdier som slutter med det samme ordet. Produktalternativfilteret «Aldre» med filterverdiene «2 år», «6 måneder», «3 år» og «2 måneder» sorteres for eksempel til:

 • 2 måneder
 • 6 måneder
 • 2 år
 • 3 år

Egendefinerte sorteringsrekkefølger brukes for filterverdier i produktalternativer med navnet «Størrelse». Dette skaper riktig sorteringsrekkefølge for vanlig brukte størrelsesbegreper. «XS» (extra small) vises for eksempel før «S» (small).

Tilpasse sorteringsrekkefølgen

For å angi din egen sorteringsrekkefølge for filtreringsverdier må du opprette et metafelt med én tekstlinje med forhåndsinnstilte valg. Valgrekkefølgen i administrator vil være filtreringsverdiens sorteringsrekkefølge i butikkfronten.

I eksempelet nedenfor kan verdiene i metafeltlisten «Ferdighetsnivå» manuelt sorteres til «Nybegynner», «Middels» og «Profesjonell».

Redigeringsprogram for metafelter som viser de sorterte ferdighetsnivåalternativene nybegynner, middels og profesjonell

Gruppere filterverdier

Hvis du vil vise flere filterverdier som ett enkelt filter, kan du opprette et nytt metafelt-filter med verdiene du ønsker å vise til kundene.

Produktalternativet «Farge» kan for eksempel ha verdiene «onyks», «elfenben» og «midnatt» vises til kundene som «svart». I stedet for å bruke produktalternativfilteret, oppretter du et produktvariant-metafelt kalt «Farge», og angir verdien til «Svart» for produktvariantene. Denne tilnærmingen gjør det også mulig å kunne filtrere produkter etter farge selv om de ikke har produktalternativet Farge.

Ekskludere filterverdier

Hvis du har behov for mer kontroll over verdiene som vises for kundene, kan du bruke et metafeltfilter med bare de verdiene du ønsker å vise til kundene i butikkfronten.

Butikker kan for eksempel bruke produkttagger for andre formål enn filtre i butikkfronten, som betingelser for automatiserte samlinger eller filtrering av produktlister i administrator. Metafelttypen tekst på én linje, eller listetypen, kan brukes i stedet for filtertypen produkttagg. Bruk masseredigeringsprogrammet for rask oppdatering av informasjon på tvers av alle produkter.

Begrensninger

Samlinger som inneholder mer enn 5000 produkter viser ikke filtre. Hvis du har en samling med mer enn 5000 produkter, kan du presentere en stor samling som en gruppe mindre automatiserte samlinger og koble til dem i rullegardinmenyer. I stedet for bare én kobling til en stor motekolleksjon for kvinner, kan du for eksempel legge inn navigasjonskoblinger i butikken til de mindre underkategoriene «topper», «jeans» og «støvler».

Et søk som returnerer mer enn 1000 resultater viser ikke filtre.

Et filter kan vise maksimalt 100 filterverdier. Hvis det er mer enn 100 verdier, vil noen av dem mangle. Du kan redusere antall mulige filterverdier ved å gruppere lignende verdier med metafelter.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis