Endre søk

Butikkfrontsøk og prediktivt søk kan endres for å få mer intuitive resultater med semantisk forståelse og synonymer, fremhevelse av enkeltprodukter og justering av resultattyper.

Med semantisk søk kan kundene søke etter produkter på en mer intuitiv måte. Semantisk søk, en av Shopifys søkefunksjoner i butikkfronten som er drevet av kunstig intelligens, går ut over søkeordsamsvar, forstår kundens intensjon bedre og returnerer mer intuitive søkeresultater.

Krav

Funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig i butikkfrontsøk for Plus-forhandlere med engelske butikkfronter og færre enn 200 000 produkter.

Butikken må bruke Shopifys integrerte søkeresultater. Hvis du bruker søkesyntaks eller en app for å generere søkeresultater, vil du ikke se resultater fra semantisk søk.

Slik fungerer det

Semantisk søk bygger på eksisterende søkeordbasert søk ved å introdusere semantikk for å få en bedre forståelse av hva kunden ser etter. Funksjonen bruker både tekst- og bildedata for produkter for å få en bedre forståelse av om de er relevante for kundens søk.

Hvis en kunde for eksempel søker etter julefestsko, kan semantisk søk knytte søkeordet til fargene grønn eller rød for jul, og pumps for festsko.

Funksjonen gjelder ikke for prediktivt søk.

Registrer deg

 1. Klikk på Innstillinger i Shopify Search & Discovery-appen.
 2. Bla til seksjonen Søkerelevans.
 3. Valgfritt: Klikk på Prøv det for å teste funksjonen. En temaforhåndsvisning med semantisk søk aktivert åpnes.
 4. Klikk på Aktiver for å aktivere semantisk søk.

Justerer søkeresultattype

Butikkens søkefunksjoner kan returnere ulike typer resultater, som produkter, sider og blogginnlegg. For å sørge for at søkeresultatene er så relevante som mulig for kundene, kan du spesifisere hvilken type resultater du ønsker at butikkfrontsøket og prediktivt søk skal returnere. Følgende innstillinger kan justeres i seksjonen Innstillinger i Shopify Search and Discovery-appen, men disse innstillingene kan overskrives av det publiserte temaet.

Søkeresultater: Velg hvilke resultattyper som hentes for søkeresultatsiden i nettbutikken. Alternativene du kan velge er resultater for produkter, sider og blogginnlegg. Som standard hentes alle resultattyper.

Prediktive søkeresultater: Velg hvilke resultattyper som hentes for komponenten prediktivt søk i nettbutikken. Alternativene du kan velge er resultater for produkter, sider, blogginnlegg, samlinger og spørringer. Som standard hentes resultater for spørringer, produkter, samlinger og sider.

Utsolgte produkter: Velg hvordan du vil vise resultater for utilgjengelige produkter for både søkeresultatsiden og prediktivt søk. Utsolgte produkter kan vises, skjules eller vises sist i de returnerte resultatene. Innstillingen justerer adferden for både søk og prediktivt søk. Som standard vises utilgjengelige produkter etter alle andre treff.

Krav

Innstillinger for søkeresultattype gjelder når nettbutikkens tema ikke spesifiserer spørringsparameteret type i forespørsler til endepunktene for butikkfrontsøk eller prediktivt søk. Hvis temaet sender spørringsparameteret type, vil innstillingen for resultattype bli overskrevet. Kontakt temautvikleren hvis endringer i søkeinnstillinger ikke vises i nettbutikken.

Tilpasse produktbooster

Du kan tilordne spesifikke søkeord til produktene dine for å hjelpe dem å vises i søkeresultater. Når en kunde søker i butikken med søkeordene du har tilordnet til et produkt, vil produktet rangere høyere i søkeresultatene i nettbutikken. La oss for eksempel si at du selger kaffe, og har lansert en ny variant med koffeinfri kaffe. For å bidra til å øke synligheten i butikken, kan du tilordne søkeordet «koffeinfri kaffe» til det nye produktet, slik at det alltid vises når en kunde bruker dette søkeordet i butikksøket.

Krav

Et produkts plassering i søkeresultater vil bare løftes hvis produktet er tilgjengelig for salg. Utsolgte produkter vises nederst i søkeresultatene slik at kundene finner og kan kjøpe produkter som er tilgjengelige.

Produktbooster brukes ikke når et søk inneholder søkesyntaks.

Beste praksis for produktbooster

Søk i Shopify er utviklet for å returnere de mest relevante søkeresultatene. Resultatene justeres basert på endringer i produkter, samlinger og kundeaktivitet. Når du booster et produkt vises det over søkeresultatene som vanligvis returneres for de relaterte spørringene. Du kan bruke følgende beste praksis for produktbooster for å sikre at du bygger en effektiv kundeopplevelse:

 • Boost et enkeltprodukt, eller et lite antall produkter, for bestemte søkebegreper. Dersom du booster et stort antall produkter kan det føre til at andre relevante produkter havner lavere i søkeresultatene.
 • Det er ikke nødvendig å booste vanlige feilstavelser av søkeord eller både éntalls- og flertallsversjonen av søkeord. Shopify har innebygde strategier for å ta høyde for dette når du oppretter søkeresultater. Finn ut mer om hvordan søk i nettbutikkens butikkfront fungerer.
 • Vurder å opprette en synonymgruppe i stedet for å booste søkeord hvis du forsøker å knytte sammen vanlige søkeord med produkter. Synonymer booster ikke nødvendigvis produkter til toppen av søkeresultatene, men det er en nyttig strategi for å forbedre plasseringen av produkter i søkeresultater.

Opprett produktboost

Søkebegreper kan bestå av flere ord. Maksimalt 10 søkebegreper kan legges til i en produktboost.

Trinn:

 1. Klikk på Søk i Shopify Search & Discovery-appen og klikk på Produktbooster.
 2. Klikk på Opprett produktboost.
 3. Velg produktene du vil promotere i søkeresultatene.
 4. Skriv inn ordet og klikk på Legg til for hvert nye søkeord du vil legge til.
 5. Klikk på Lagre.

Rediger produktboostinger med metafelter

Du kan bruke metafelter til å redigere produktboostinger.

Trinn:

 1. Velg flere produkter fra siden Produktboostinger i Search and Discovery-appen.
 2. Klikk på Masseredigering for å åpne Masseredigeringsprogrammet.
 3. Velg produkt-boostinger for hvert produkt, og klikk deretter på Lagre.

Du kan også redigere metafelter fra andre apper, som Shopify Flow.

Endringene du gjør i metafeltet «Produkt-boostinger i søk» synkroniseres med produkt-boostinger i Search & Discovery-appen.

Tilpasse synonymer

Selv om du gir produktene et spesifikt navn kan det hende at noen av kundene søker etter produktet ved hjelp av andre ord. Du kan for eksempel selge vesker som kalles «slyngevesker», men noen kunder tenker på dem som «beltevesker». For å hjelpe slike kunder med å finne veskene de leter etter, kan du opprette en synonymgruppe for «beltevesker» og «slyngevesker». Shopify behandler disse ordene som nøyaktige treff for hverandre, noe som forbedrer relevansen for kundens søkeresultat.

Krav til synonymer

Hvert synonym kan være et enkeltord eller inntil fem ord. Det er maksimalt 20 synonymer per synonymgruppe, og maksimalt 1000 synonymer for hele butikken.

Hvert synonym må være unikt i butikken, og det samme synonymet kan ikke ligge i flere synonymgrupper.

Beste praksis for synonymer

Du kan bruke følgende beste praksis for synonymer for å sikre at du bygger en effektiv kundeopplevelse:

 • Gå gjennom butikkens rapport for Mest populære nettbutikksøk uten resultater for å avgjøre om du kan opprette relevante synonymer for noen av søkeordene som ikke returnerer noen resultater.
 • Synonymer i en gruppe må være tydelige substitutter for hverandre. Unngå å opprette synonymgrupper med løst tilknyttede ord, som å bruke «menn» og «gutter» i samme gruppe, da det kan gjøre at relevante resultater vises lavere i søkeresultatene.
 • Det er ikke nødvendig å opprette synonymer for vanlige feilstavinger av søkeord. Shopify har innebygde strategier for å ta høyde for dette når du oppretter søkeresultater. Finn ut mer om toleranse for stavefeil i butikkfrontsøk.
 • Hvis en synonymgruppe inneholder et sammensatt ord, bør du vurdere å legge til versjoner som er sammensatt, ikke sammensatt eller med bindestrek. For eksempel: «belte pose», «beltepose» og «belte-pose». Alternative stavinger av sammensatte ord vurderes ikke i Shopifys standard søkeatferd, men kan være populære blant kundene dine.

Opprett en synonymgruppe

 1. Klikk på Søk i Shopify Search & Discovery-appen.
 2. Klikk på Synonymer, og klikk deretter på Opprett synonymgruppe.
 3. Skriv inn ordet og klikk på Legg til for hvert ord eller frase.
 4. Angi en tittel på synonymgruppen.
 5. Klikk på Lagre.

Synonymgruppetitler brukes av appen for å enklere vise synonymgruppene. Tittelen påvirker ikke søkeresultatene i nettbutikken.

Synonymatferd

Nedenfor er noen former for synonymadferd som du bør være oppmerksom på, fordi de påvirker søkeresultatene.

Synonymer med flere ord

Når et synonym har flere ord atskilt med et mellomrom, for eksempel «beltepose», brukes det som et frasesøk når det finner søkeresultater med synonymer. Et frasesøk finner resultater der ordene vises i synonymets nøyaktige rekkefølge.

Hvis du for eksempel har en synonymgruppe med både slynge og beltepose:

 • Et søk etter «slynge» vil matche med produkter som inneholder ordet «slynge» og produkter som inneholder frasen «beltepose».
 • Et søk etter «beltepose» samsvarer med produkter som inneholder ordene «belte» og «pose» (ikke nødvendigvis i samme felt eller rekkefølge) og produkter som inneholder ordet «slynge».

Betingelser når synonymer ikke brukes

Synonymer brukes ikke for treff på feltene sku og barcode.

Synonymer brukes ikke når et søk inneholder søkesyntaks.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis