Modyfikacja wyszukiwania

Wyszukiwanie w witrynie sklepu i wyszukiwanie predykcyjne można modyfikować, aby uzyskać bardziej intuicyjne wyniki dzięki rozumieniu semantycznemu i synonimom, prezentować poszczególne produkty i dostosowywać typy wyników.

Wyszukiwanie semantyczne pozwala klientom wyszukiwać produkty w sposób, który jest dla nich bardziej intuicyjny. Wyszukiwanie semantyczne – jedna z opartych na sztucznej inteligencji funkcji wyszukiwania Shopify w witrynie sklepu – wykracza poza dopasowywanie słów kluczowych i lepiej rozumie intencje klienta, zwracając bardziej trafne wyniki wyszukiwania.

Wymagania

Ta funkcja jest obecnie dostępna w wyszukiwarce dla anglojęzycznych witryn sklepowych z asortymentem poniżej 200 000 produktów. Wyszukiwanie semantyczne jest obecnie oferowane tylko w ramach planów Shopify, Advanced i Plus. Zobacz plany cenowe

Twój sklep musi używać natywnych wyników wyszukiwania Shopify. Jeśli używasz składni wyszukiwania lub aplikacji do generowania wyników wyszukiwania, nie zobaczysz wyników wyszukiwania semantycznego.

Jak to działa

Wyszukiwanie semantyczne opiera się na istniejącym wyszukiwaniu na podstawie słów kluczowych, wprowadzając semantykę ułatwiającą zapoznanie się z tym, czego szuka klient. Funkcja ta wykorzystuje zarówno dane tekstowe, jak i graficzne produktów, ułatwiające ustalenie, czy są one istotne dla wyszukiwanego przez klienta hasła.

Na przykład, jeśli klient szuka butów na przyjęcie bożonarodzeniowe, wyszukiwanie semantyczne może powiązać szukany termin z kolorami zielony lub czerwony związanymi z Bożym Narodzeniem oraz z lakierkami jako rodzajem butów świątecznych.

Funkcja nie ma zastosowania do wyszukiwania predykcyjnego.

Wyraź zgodę

 1. W aplikacji Shopify Search & Discovery kliknij Ustawienia.
 2. Przewiń do sekcji Trafność wyszukiwania.
 3. Opcjonalnie: Aby przetestować funkcję, kliknij opcję Wypróbuj. Podgląd szablonu otwiera się z aktywowanym wyszukiwaniem semantycznym.
 4. Kliknij opcję Włącz, aby aktywować wyszukiwanie semantyczne.

Dostosowywanie typu wyniku wyszukiwania

Funkcje wyszukiwania Twojego sklepu mogą zwracać różne typy wyników, takie jak produkty, strony i posty na blogu. Aby wyniki wyszukiwania były jak najbardziej trafne dla klientów, można określić typy wyników, które mają być zwracane przez wyszukiwanie w witrynie sklepu i wyszukiwanie predykcyjne. Poniższe ustawienia można dostosować w sekcji Ustawienia w aplikacji Shopify Search i Discovery, ale mogą one zostać nadpisane przez opublikowany szablon.

Wyniki wyszukiwania: Wybierz, jakie typy wyników są wymagane dla strony wyników wyszukiwania w Twoim sklepie online. Dostępne opcje to wyniki dotyczące produktów, stron i postów na blogu. Domyślnie wymagane są wszystkie typy wyników.

Wyniki wyszukiwania z podpowiedziami: Wybierz typy wyników wymagane dla składnika wyszukiwanie z podpowiedziami Twojego sklepu online. Dostępne opcje to wyniki dotyczące produktu, strony, postu na blogu, kolekcji i zapytania. Domyślnie zgłaszane jest zapytanie o wyniki zapytania, dotyczące produktu, kolekcji i strony.

Produkty wyczerpane: Wybierz sposób wyświetlania wyników dla niedostępnych produktów zarówno dla strony wyników wyszukiwania, jak i wyszukiwania z podpowiedziami. Produkty wyczerpane mogą być wyświetlane, ukryte lub umieszczone jako ostatnie w zwracanych wynikach. Ustawienie dostosowuje zachowanie zarówno w przypadku wyszukiwania, jak i wyszukiwania z podpowiedziami. Domyślnie niedostępne produkty są wyświetlane po wszystkich innych pasujących wynikach.

Wymagania

Ustawienia typu wyniku wyszukiwania mają zastosowanie, gdy szablon sklepu online nie określa parametru zapytania type w żądaniach do punktów końcowych wyszukiwania w witrynie sklepu lub wyszukiwania predykcyjnego. Jeśli Twój szablon wysyła parametr zapytania type, ustawienie typu wyniku jest nadpisywane. Skontaktuj się z twórcą swojego szablonu, jeśli zmiany ustawień wyszukiwania nie wyświetlają się w Twoim sklepie online.

Dostosowywanie podbić rankingu produktów

Możesz przypisać konkretne terminy wyszukiwania do produktów, aby ułatwić ich wyświetlanie w wynikach wyszukiwania. Gdy klient przeszukuje sklep online, używając terminów przypisanych do produktu, produkt zajmie wyższe miejsce w wynikach wyszukiwania w sklepie. Załóżmy na przykład, że sprzedajesz kawę i wprowadzasz na rynek nowy wariant kawy bezkofeinowej. Aby zwiększyć jej widoczność w sklepie, możesz przypisać termin wyszukiwania „kawa bezkofeinowa” do swojego nowego produktu, aby wyświetlał się zawsze, gdy klient użyje go, wyszukując produkty w Twoim sklepie.

Wymagania

Pozycja produktu w wynikach wyszukiwania jest podbijana tylko wtedy, gdy produkt jest dostępny do sprzedaży. Wyprzedane produkty są wymienione na końcu wyników wyszukiwania, aby klienci mogli znaleźć i kupić aktualnie dostępne produkty.

Podbicia rankingu produktów nie są stosowane, gdy zapytanie wyszukiwania zawiera składnię wyszukiwania.

Najlepsze praktyki dotyczące podbić rankingu produktów

Celem wyszukiwania w Shopify jest zwrócenie najtrafniejszych wyników wyszukiwania. Wyniki są dostosowywane na podstawie zmian produktów, kolekcji i aktywności klientów. Produkt, który jest promowany, wyświetla się nad wynikami wyszukiwania zwracanymi zwykle dla powiązanych zapytań. Możesz użyć następujących najlepszych praktyk w celu podbicia rankingu produktu i zbudowania w ten sposób dobrego doświadczenia klienta:

 • Podbij ranking jednego produktu lub małej liczby produktów dla określonych terminów wyszukiwania. Podbicie rankingu dużej liczby produktów może spowodować, że inne pasujące produkty będą wyświetlać się niżej w wynikach wyszukiwania.
 • Nie jest konieczne promowanie często występujących błędów w pisowni wyszukiwanych haseł lub zarówno pojedynczej, jak i mnogiej liczby wyszukiwanych haseł. Shopify posiada wbudowane strategie, które uwzględniają takie przypadki podczas tworzenia wyników wyszukiwania. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w witrynie sklepu online.
 • Rozważ utworzenie grupy synonimów zamiast promowania wyszukiwanych haseł, jeśli próbujesz powiązać typowe terminy wyszukiwane przez klientów ze swoimi produktami. Synonimy niekoniecznie podbiją produkty na początek wyników wyszukiwania, ale stanowią przydatną strategię poprawy pozycjonowania produktów w wynikach wyszukiwania.

Utwórz podbicie rankingu produktu

Wyszukiwane hasła mogą składać się z wielu słów. Do podbicia rankingu produktu można dodać maksymalnie 10 wyszukiwanych haseł.

Kroki:

 1. W aplikacji Shopify Search & Discovery kliknij opcję Szukaj, a następnie Podbicia rankingu produktu.
 2. Kliknij opcję Utwórz podbicie rankingu produktu.
 3. Wybierz produkty, które chcesz promować w wynikach wyszukiwania.
 4. Aby dodać termin wyszukiwania, wpisz go, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Edytuj podbicia rankingu produktu za pomocą metapól

Metapól można używać do edycji podbić rankingu produktów.

Kroki:

 1. W aplikacji Search and Discovery Shopify wybierz wiele produktów ze strony Podbicia rankingu produktów.
 2. Kliknij opcję Edycja zbiorcza, aby otworzyć Edytor zbiorczy.
 3. Wybierz podbicia rankingu produktów dla każdego produktu, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Metapola można również edytować z poziomu innych aplikacji, np. Shopify Flow.

Zmiany wprowadzone w metapolu „Wyszukaj podbicia rankingu produktu” są synchronizowane z podbiciami rankingu produktów w aplikacji Search & Discovery.

Dostosowywanie synonimów

Mimo iż nadajesz swoim produktom konkretną nazwę, niektórzy z Twoich klientów mogą szukać tego produktu, używając innego terminu. Możesz na przykład sprzedawać torby o nazwie „nosidła”, ale niektórzy klienci mogą je znać pod nazwą „torby z paskiem”. Aby pomóc tym klientom znaleźć torby, których szukają, możesz utworzyć grupę synonimów dla „toreb z paskiem” i „nosideł”. Shopify traktuje te terminy jako dokładne dopasowania, co zwiększa trafność wyniku wyszukiwania klienta.

Wymagania dotyczące synonimów

Każdy synonim może być jednym słowem lub składać się z maksymalnie 5 wyrazów. Grupa synonimów może zawierać maksymalnie 20 synonimów, a maksymalna liczba synonimów dla całego sklepu to 1000.

Każdy synonim musi być unikalny w całym sklepie. Ten sam synonim nie może występować w wielu grupach synonimów.

Najlepsze praktyki dotyczące synonimów

Możesz użyć następujących najlepszych praktyk dotyczących synonimów w celu zapewnienia dobrego doświadczenia klienta:

 • Sprawdź raport swojego sklepu na temat Najpopularniejszych wyszukiwań w sklepie online bez wyników, aby ustalić, czy możesz utworzyć odpowiednie synonimy dla dowolnego z terminów wyszukiwania, które nie zwracają wyników dla klientów.
 • Synonimy należące do tej samej grupy powinny być całkowicie wymienne. Unikaj tworzenia grup synonimów zawierających luźno powiązane terminy (przykładem może być grupa zawierająca zarówno słowo „mężczyźni”, jak i „chłopcy”), ponieważ może to spowodować, że istotne wyniki będą wyświetlane niżej na liście.
 • Nie ma potrzeby tworzenia synonimów dla wyszukiwanych haseł zawierających często popełniane błędy w pisowni. Shopify posiada wbudowane strategie, które uwzględniają takie przypadki podczas tworzenia wyników wyszukiwania. Dowiedz się więcej o tolerowaniu literówek podczas wyszukiwania w witrynie sklepu.
 • Na przykład w przypadku grupy angielskich synonimów zawierającej złożenia warto rozważyć dodanie wersji pisanych łącznie, rozłącznie lub z łącznikiem. Przykładem może być „belt bag” „beltbag” i „belt-bag”. Alternatywne sposoby zapisu złożeń nie są uwzględniane w domyślnym zachowaniu podczas wyszukiwania, ale mogą być preferowane przez Twoich klientów.

Utwórz grupę synonimów

 1. W aplikacji Shopify Search & Discovery kliknij opcję Szukaj.
 2. Kliknij Synonimy, a następnie opcję Utwórz grupę synonimów.
 3. Dla każdego słowa lub frazy wprowadź termin, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 4. Wprowadź nazwę grupy synonimów.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Tytuły grup synonimów są używane przez aplikację do wyświetlania grup synonimów. Tytuł nie ma wpływu na wyniki wyszukiwania w sklepie online.

Zachowanie w przypadku synonimów

Poniżej przedstawiono kilka zachowań związanych z synonimami, które mają wpływ na wyniki wyszukiwania.

Synonimy z wieloma słowami

Kiedy synonim ma wiele słów oddzielonych spacją, np. „belt bag”, jest on używany jako wyszukiwana fraza podczas zwracania wyników wyszukiwania synonimów.Wyszukiwanie frazy zwraca wyniki, w których słowa pojawiają się w kolejności odpowiadającej dokładnie kolejności słów w synonimie.

Na przykład, jeśli masz grupę synonimów z wyrazami sling i belt bag:

 • Podczas wyszukiwania słowa „sling” dopasowywane są produkty zawierające słowo „sling” oraz produkty zawierające frazę „belt bag”.
 • Podczas wyszukiwania frazy „belt bag” dopasowywane są produkty, które zawierają słowa „belt” i „bag” (niekoniecznie w tym samym polu lub kolejności) oraz produkty, które zawierają słowo „sling”.

Warunki, gdy synonimy nie są używane

Synonimy nie są używane do dopasowania w polach sku i barcode produktów.

Synonimy nie są używane, gdy zapytanie wyszukiwania zawiera składnię wyszukiwania.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo