Sửa đổi cơ chế tìm kiếm

Có thể sửa đổi cơ chế tìm kiếm trong cửa hàng và tìm kiếm dự đoán để nhận được kết quả hợp lý hơn nhờ hiểu biết về ngữ nghĩa và từ đồng nghĩa, làm nổi bật riêng từng sản phẩm và điều chỉnh các loại kết quả.

Tìm kiếm nghĩa giúp khách hàng có trải nghiệm tìm kiếm sản phẩm toàn diện hơn. Là một trong những tính năng tìm kiếm trong cửa hàng của Shopify do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, Tìm kiếm ngữ nghĩa không chỉ đơn thuần là so khớp từ khóa mà còn hiểu rõ hơn về ý đồ của khách hàng, trả về các kết quả tìm kiếm có liên quan hơn.

Yêu cầu

Tính năng này hiện có trong công cụ tìm kiếm của các cửa hàng bằng tiếng Anh có dưới 200.000 sản phẩm. Tính năng Tìm kiếm ngữ nghĩa chỉ dành cho các gói Shopify, Advanced và Plus tại thời điểm này. Xem gói giá

Cửa hàng phải sử dụng kết quả tìm kiếm gốc của Shopify. Nếu bạn đang sử dụng cú pháp tìm kiếm hoặc ứng dụng để tạo kết quả tìm kiếm thì bạn sẽ không nhìn thấy kết quả của tìm kiếm theo định dạng.

Cách thực hiện

Tìm kiếm ngữ nghĩa hình thành dựa trên công cụ tìm kiếm theo từ khóa hiện có bằng cách đưa ra ngữ nghĩa để hiểu rõ hơn điều khách hàng cần tìm. Tính năng này sử dụng cả dữ liệu văn bản và hình ảnh của sản phẩm để xác định rõ hơn việc sản phẩm có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của khách hàng hay không.

Ví dụ: Nếu khách hàng tìm kiếm giày đi tiệc Giáng sinh, Tìm kiếm ngữ nghĩa có thể liên kết cụm từ tìm kiếm này với màu xanh lá hoặc đỏ cho mùa Giáng sinh và giày cao gót cho giày đi tiệc.

Tính năng này không áp dụng cho tìm kiếm dự đoán.

Chọn tham gia

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Cuộn đến mục Độ liên quan tìm kiếm.
 3. Không bắt buộc: Để thử nghiệm tính năng này, nhấp vào Dùng thử. Bản xem trước chủ đề sẽ mở ra cùng tính năng Tìm kiếm ngữ nghĩa đã được kích hoạt.
 4. Nhấp vào Bật để kích hoạt Tìm kiếm ngữ nghĩa.

Điều chỉnh loại kết quả tìm kiếm

Các chức năng tìm kiếm của cửa hàng có thể trả về nhiều loại kết quả như sản phẩm, trang và bài viết blog. Để duy trì độ liên quan cao nhất có thể của kết quả tìm kiếm cho khách hàng, hãy cân nhắc chỉ định loại kết quả bạn muốn công cụ tìm kiếm của cửa hàng và cơ chế tìm kiếm dự đoán trả về. Bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau trong mục Cài đặt của ứng dụng Shopify Search and Discovery, nhưng các chủ đề đã đăng có thể ghi đè lên những cài đặt này.

Kết quả tìm kiếm: Chọn loại kết quả được yêu cầu cho trang kết quả tìm kiếm của cửa hàng trực tuyến. Các tùy chọn kết quả bạn có thể chọn là: sản phẩm, trang và bài viết blog. Theo mặc định, tất cả các loại kết quả đều được yêu cầu.

Kết quả tìm kiếm dự đoán: Chọn loại kết quả được yêu cầu cho thành phần tìm kiếm dự đoán của cửa hàng trực tuyến. Các tùy chọn kết quả bạn có thể chọn là: sản phẩm, trang, bài viết blog, bộ sưu tập và truy vấn. Theo mặc định, truy vấn, sản phẩm, bộ sưu tập và trang là các kết quả được yêu cầu.

Sản phẩm hết hàng: Chọn cách thức hiển thị kết quả cho sản phẩm hết hàng đối với cả trang kết quả tìm kiếm và tìm kiếm dự đoán. Bạn có thể hiển thị, ẩn hoặc đặt sản phẩm hết hàng ở dưới cùng trong kết quả trả về. Cài đặt này điều chỉnh hành vi đối với cả tìm kiếm và tìm kiếm dự đoán. Theo mặc định, sản phẩm hết hàng hiển thị sau tất cả các kết quả trùng khớp khác.

Yêu cầu

Cài đặt về loại kết quả tìm kiếm sẽ áp dụng khi chủ đề cửa hàng trực tuyến không chỉ định tham số truy vấn type trong yêu cầu đối với điểm cuối tìm kiếm trong cửa hàng hoặc tìm kiếm dự đoán. Nếu chủ đề gửi tham số truy vấn type, cài đặt loại kết quả sẽ bị ghi đè. Liên hệ với nhà phát triển chủ đề nếu thay đổi đối với cài đặt tìm kiếm không hiển thị trong cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh mức thúc đẩy sản phẩm

Bạn có thể chỉ định cụm từ tìm kiếm cụ thể cho sản phẩm để hiển thị các sản phẩm trong kết quả tìm kiếm. Khi khách hàng tìm kiếm trong cửa hàng bằng cụm từ tìm kiếm mà bạn đã chỉ định cho một sản phẩm, sản phẩm đó sẽ có thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến. Ví dụ: Giả sử bạn bán cà phê và phát hành một mẫu mã cà phê decaf mới. Để tăng khả năng hiển thị của sản phẩm này trong cửa hàng, bạn có thể chỉ định cụm từ tìm kiếm "cà phê decaf" cho sản phẩm mới để sản phẩm này luôn hiển thị khi có khách hàng sử dụng cụm từ tìm kiếm đó trong công cụ tìm kiếm của cửa hàng.

Yêu cầu

Vị trí của sản phẩm trong kết quả tìm kiếm chỉ được thúc đẩy nếu sản phẩm còn hàng để bán. Sản phẩm hết hàng sẽ được liệt kê ở phần cuối kết quả tìm kiếm để khách hàng có thể tìm và mua các sản phẩm còn hàng.

Mức thúc đẩy sản phẩm sẽ không áp dụng khi truy vấn tìm kiếm chứa cú pháp tìm kiếm.

Phương thức tối ưu để thúc đẩy sản phẩm

Tính năng tìm kiếm trong Shopify được thiết kế để trả về kết quả tìm kiếm có liên quan nhất. Kết quả này được điều chỉnh dựa trên các thay đổi đối với sản phẩm, bộ sưu tập và hoạt động của khách hàng. Khi bạn thúc đẩy sản phẩm, sản phẩm sẽ được liệt kê ở phần trên của kết quả tìm kiếm thường được trả về cho truy vấn liên quan. Bạn có thể sử dụng những phương thức tối ưu sau đây để thúc đẩy sản phẩm nhằm đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng hài lòng:

 • Thúc đẩy một sản phẩm duy nhất hoặc một lượng nhỏ sản phẩm đối với cụm từ tìm kiếm cụ thể. Việc thúc đẩy nhiều sản phẩm có thể khiến các sản phẩm liên quan khác hiển thị ở phần thấp hơn của kết quả tìm kiếm.
 • Bạn không cần thúc đẩy những cụm từ tìm kiếm viết sai thường gặp, hoặc thúc đẩy cả phiên bản số ít và số nhiều của cụm từ tìm kiếm. Shopify có các chiến lược tích hợp để giải quyết vấn đề này khi tạo kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của tính năng tìm kiếm cửa hàng trong cửa hàng trực tuyến.
 • Cân nhắc tạo nhóm đồng nghĩa thay vì thúc đẩy cụm từ tìm kiếm nếu bạn muốn liên kết các cụm từ tìm kiếm phổ biến của khách hàng với sản phẩm. Từ đồng nghĩa không nhất thiết sẽ thúc đẩy sản phẩm lên phần đầu của kết quả tìm kiếm, nhưng đây là chiến lược hữu ích để cải thiện vị trí của sản phẩm trong kết quả tìm kiếm.

Tạo mức thúc đẩy sản phẩm

Cụm từ tìm kiếm có thể gồm nhiều từ. Bạn có thể thêm tối đa 10 cụm từ tìm kiếm vào mức thúc đẩy sản phẩm.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhấp vào Tìm kiếm, rồi nhấp vào Thúc đẩy sản phẩm.
 2. Nhấp vào Tạo mức thúc đẩy sản phẩm.
 3. Chọn sản phẩm bạn muốn thúc đẩy trong kết quả tìm kiếm.
 4. Với mỗi cụm từ tìm kiếm bạn muốn thêm, hãy nhập cụm từ đó rồi nhấp vào Thêm.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa mức thúc đẩy sản phẩm bằng trường thông tin bổ sung

Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để chỉnh sửa mức thúc đẩy sản phẩm.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Search and Discovery của Shopify, chọn nhiều sản phẩm trên trang Thúc đẩy sản phẩm.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt để mở Trang chỉnh sửa hàng loạt.
 3. Chọn mức thúc đẩy sản phẩm cho từng sản phẩm, rồi nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa trường thông tin bổ sung trên các ứng dụng khác, ví dụ như Shopify Flow.

Những thay đổi bạn thực hiện với trường thông tin bổ sung "Thúc đẩy tìm kiếm sản phẩm" được đồng bộ với mức thúc đẩy sản phẩm trong ứng dụng Search & Discovery.

Tùy chỉnh từ đồng nghĩa

Bạn đặt một cái tên cụ thể cho sản phẩm, nhưng một số khách hàng có thể sẽ tìm kiếm sản phẩm đó bằng cái tên khác. Ví dụ: Bạn có thể bán túi tên là "túi đeo chéo", nhưng một số khách hàng gọi sản phẩm này là "túi ngang hông". Để giúp những khách hàng này tìm được sản phẩm túi mà họ cần tìm, bạn có thể tạo nhóm từ đồng nghĩa cho "túi ngang hông" và "túi đeo chéo". Shopify xem những cụm từ này là trùng khớp hoàn toàn với nhau, giúp cải thiện độ liên quan của kết quả tìm kiếm cho khách hàng.

Yêu cầu đối với từ đồng nghĩa

Mỗi từ đồng nghĩa có thể là một từ đơn hoặc bao gồm tối đa 5 từ. Mỗi nhóm từ đồng nghĩa có tối đa 20 từ đồng nghĩa và cả một cửa hàng có tối đa 1000 từ đồng nghĩa.

Mỗi từ đồng nghĩa phải là duy nhất trong toàn bộ cửa hàng, cùng một từ đồng nghĩa không được xuất hiện trong nhiều nhóm từ đồng nghĩa.

Phương thức tối ưu cho từ đồng nghĩa

Bạn có thể sử dụng những phương thức tối ưu sau đây cho từ đồng nghĩa nhằm đảm bảo cung cấp trải nghiệm làm khách hàng hài lòng:

 • Xem lại báo cáo của cửa hàng về Kết quả tìm kiếm hàng đầu không có kết quả trên cửa hàng trực tuyến để xem bạn có thể tạo từ đồng nghĩa liên quan cho bất kỳ cụm từ tìm kiếm nào không trả về kết quả cho khách hàng hay không.
 • Từ đồng nghĩa trong một nhóm phải là những từ có thể thay thế hoàn toàn từ khác. Tránh tạo nhóm từ đồng nghĩa gồm các thuật ngữ không thực sự tương đương nhau, chẳng hạn như thêm cả "đàn ông" và "bé trai" vào cùng một nhóm, vì điều này có thể khiến kết quả có liên quan hiển thị thấp hơn trong kết quả tìm kiếm.
 • Bạn không cần tạo từ đồng nghĩa cho lỗi sai chính tả thường gặp của các cụm từ tìm kiếm. Shopify có các chiến lược tích hợp để giải quyết vấn đề này khi tạo kết quả tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về tính năng chấp nhận lỗi chính tả trong tìm kiếm của cửa hàng.
 • Nếu nhóm từ đồng nghĩa có chứa từ ghép, hãy cân nhắc thêm phiên bản mở rộng, rút gọn hoặc có gạch nối của từ đó. Ví dụ: "belt bag", "beltbag" và "belt-bag". Cách viết thay thế của từ ghép không được chú trọng trong hành vi tìm kiếm mặc định của Shopify, nhưng có thể được dùng rộng rãi trong số khách hàng của bạn.

Tạo nhóm từ đồng nghĩa

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, nhấp vào Tìm kiếm.
 2. Nhấp vào Từ đồng nghĩa, sau đó nhấp vào Tạo nhóm từ đồng nghĩa.
 3. Với mỗi từ hoặc cụm từ, nhập cụm từ rồi nhấp vào Thêm.
 4. Nhập tiêu đề nhóm từ đồng nghĩa.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Ứng dụng này dùng tiêu đề của nhóm từ đồng nghĩa để giúp bạn hiển thị các nhóm từ đồng nghĩa. Tiêu đề không ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm trên cửa hàng trực tuyến.

Hành vi của từ đồng nghĩa

Dưới đây là một số hành vi của từ đồng nghĩa cần lưu ý và ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm.

Từ đồng nghĩa gồm nhiều từ

Khi một từ đồng nghĩa bao gồm nhiều từ phân tách bằng dấu cách, ví dụ như "belt bag", từ này sẽ được dùng cho tìm kiếm cụm từ khi trả về kết quả tìm kiếm đồng nghĩa. Một lượt tìm kiếm cụm từ sẽ trả về kết quả khi các từ xuất hiện đúng theo thứ tự của từ đồng nghĩa.

Ví dụ: Nếu bạn có nhóm từ đồng nghĩa gồm cả slingbelt bag:

 • Lượt tìm kiếm "sling'' sẽ khớp với sản phẩm có chứa từ "sling" và sản phẩm có chứa cụm từ "belt bag".
 • Lượt tìm kiếm "belt bag" sẽ khớp với sản phẩm có chứa từ "belt" và "bag" (không nhất thiết phải ở cùng trường hoặc cùng thứ tự) và sản phẩm có chứa từ "sling".

Điều kiện không sử dụng từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa không được sử dụng để so khớp kết quả đối với sản phẩm sku và trường barcode.

Từ đồng nghĩa sẽ không được sử dụng khi truy vấn tìm kiếm chứa cú pháp tìm kiếm.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí