Đóng cửa trong kỳ nghỉ

Mặc dù Shopify không có cài đặt cho kỳ nghỉ nhưng bạn có thể tạm đóng cửa hàng theo hai cách.

Giải pháp tạm thời: Bảo vệ cửa hàng bằng mật khẩu

Nếu muốn khách truy cập tạm thời không truy cập được vào cửa hàng, bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ cửa hàng trực tuyến của mình. Bảo vệ bằng mật khẩu có nghĩa là nếu không có mật khẩu, khách hàng sẽ không thể:

  • Truy cập vào trang web của bạn
  • Xem sản phẩm
  • Hoàn tất đơn hàng.

Khi một khách hàng truy cập vào trang web của bạn, họ sẽ thấy trang mật khẩu kèm theo thông báo giải thích lý do cửa hàng tạm đóng cửa.

Tìm hiểu cách bật và tùy chỉnh trang mật khẩu trong mục Bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến.

Giải pháp lâu dài: Tạm dừng cửa hàng

Việc tạm dừng cửa hàng sẽ tắt trang thanh toán nhưng khách truy cập vẫn thấy cửa hàng trên trực tuyến và truy cập được. Bạn có thể tạm dừng cửa hàng trên trang Plan (Gói) trong mục Cài đặt của trang quản trị Shopify. Phí đăng ký sẽ giảm khi bạn tạm dừng cửa hàng.

Tìm hiểu cách tạm dừng cửa hàng trong mục Tạm dừng hoặc đóng cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí