Đóng cửa trong kỳ nghỉ

Mặc dù Shopify không có cài đặt cho kỳ nghỉ, bạn vẫn có thể tạm đóng cửa hàng theo hai cách, tùy thuộc vào thời gian bạn muốn tạm dừng bán hàng.

Giải pháp ngắn hạn: Bảo vệ cửa hàng bằng mật khẩu

Nếu muốn khách truy cập tạm thời không truy cập được vào cửa hàng thì bạn có thể đặt mật khẩu để bảo vệ cửa hàng trực tuyến của mình. Bảo vệ bằng mật khẩu có nghĩa là nếu không có mật khẩu, khách hàng sẽ không thể:

  • Truy cập vào trang web của bạn
  • Xem sản phẩm
  • Xem trang
  • Hoàn tất đơn hàng

Khi một khách hàng truy cập vào trang web của bạn, họ sẽ thấy trang mật khẩu kèm theo thông báo giải thích lý do cửa hàng tạm đóng cửa.

Tìm hiểu cách bật và tùy chỉnh trang mật khẩu trong mục Bảo vệ bằng mật khẩu cho cửa hàng trực tuyến.

Giải pháp lâu dài: Pause and Build

Gói Pause and Build giúp khách truy cập luôn thấy cửa hàng trực tuyến và truy cập được, nhưng sẽ tắt trang thanh toán. Bạn có thể truy cập trang quản trị Shopify và chỉnh sửa sản phẩm hoặc cửa hàng trực tuyến nhưng khách hàng không thể mua hàng. Bạn có thể tạm dừng cửa hàng trên trang Gói trong mục Cài đặt của trang quản trị Shopify. Phí đăng ký sẽ giảm xuống 9 USD/tháng khi bạn tạm dừng cửa hàng.

Tìm hiểu cách tạm dừng cửa hàng trong mục Tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí