Quốc tế

International là công cụ quản lý xuyên biên giới giúp bạn xác định, thiết lập, ra mắt, tối ưu hóa và quản lý thị trường quốc tế - tất cả đều xuất phát từ một cửa hàng duy nhất.

International tập trung các công cụ bán hàng quốc tế cho hoạt động kinh doanh của bạn để giúp bạn quản lý và gia tăng doanh số trên toàn cầu. Với International, bạn có thể tạo trải nghiệm mua sắm trực tuyến phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Bạn có thể tạo thị trường trong Shopify để nhắm mục tiêu vào các quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hoặc bạn có thể nhóm các quốc gia và khu vực với nhau để giảm bớt nỗ lực thúc đẩy doanh số.

Với các doanh nghiệp có đội ngũ rải rác toàn cầu quản lý độc lập các hoạt động tại thị trường địa phương, có thể bạn sẽ ưu tiên bán hàng xuyên biên giới bằng nhiều cửa hàng cùng với khả năng bán hàng và nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ khác nhau. Tìm hiểu thêm về cách quản lý đơn vị tiền tệ của cửa hàng và đơn vị tiền tệ quyết toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí