Gửi hàng và International

Tìm hiểu cách vận chuyển sản phẩm đến khách hàng ở các quốc gia khác là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi thiết lập thị trường mới. Xem lại ảnh hưởng của cài đặt vận chuyển đến thị trường và phương thức tối ưu để thiết lập vận chuyển cho thị trường.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí