Bản địa hóa và dịch

Khách hàng trên toàn thế giới thích xem nội dung bằng tiếng mẹ đẻ. Việc dịch nội dung của cửa hàng có thể giúp gia tăng doanh số vì khách hàng quốc tế có thể hiểu rõ hơn về tiếp thị, thông tin chi tiết sản phẩm, vận chuyển và các chính sách trả hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về bán hàng xuyên biên giới.

Bạn có thể kích hoạt nhiều ngôn ngữ trên trang quản trị Shopify để tạo các URL riêng cho nội dung được dịch. Khi khách hàng truy cập một URL đã dịch, cửa hàng sẽ tự động hiển thị bản dịch nếu có.

Yêu cầu

Để bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn phải đáp ứng các nội dung sau:

URL và SEO

Khía cạnh chính của việc bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ là đảm bảo khách hàng và công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy phiên bản ngôn ngữ phù hợp của trang web. Khi bạn đăng một ngôn ngữ, các URL duy nhất sẽ được tạo cho mỗi trang đã dịch trong cửa hàng. Thao tác này được thực hiện bằng cách thêm mã ngôn ngữ vào URL.

Ví dụ: Giả sử miền chính của bạn là example.com. Nếu bạn đăng thêm hai ngôn ngữ bao gồm tiếng Pháp (fr) và tiếng Đức (de), URL của cửa hàng sẽ thay đổi thành example.com/frexample.com/de.

Bạn cũng có thể có nhiều ngôn ngữ trên các miền khác nhau bằng cách sử dụng tính năng miền quốc tế trong International.

Có thể dịch thủ công slug của url bằng ứng dụng Translate & Adapt của Shopify, một ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích, hoặc thông qua tác vụ xuất/nhập tệp CSV.

Cần đảm bảo công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục cho trang web của bạn bằng tất cả các ngôn ngữ được dịch. Shopify tự động thêm thẻ hreflang cũng như thêm tất cả các ngôn ngữ đã đăng vào sơ đồ trang web, giúp các công cụ tìm kiếm phát hiện các ngôn ngữ khác nhau trên cửa hàng.

Bản dịch trong ứng dụng

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba, có khả năng các ứng dụng này không hỗ trợ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ theo mặc định. Để kiểm tra xem ứng dụng có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hay không, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Hạn chế của việc bán bằng nhiều ngôn ngữ

  • Tính năng này chỉ hỗ trợ ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích.
  • Không thể dịch Thẻ (ví dụ như thẻ sản phẩm, thẻ bài viết và thẻ blog).
  • Có thể dịch slug của URL như /products/en-ca/shoes thành /products/es-mx/zapatos nhưng không thể dịch từ products
  • Không thể tùy chỉnh slug của URL cho thị trường. Chỉ có thể thêm bản dịch cho slug của URL trên mọi thị trường có hiển thị ngôn ngữ.
  • Khi dịch sang các ngôn ngữ viết từ phải sang trái như tiếng Do Thái hay tiếng Ả Rập, đảm bảo rằng chủ đề của bạn hỗ trợ các ngôn ngữ viết từ phải sang trái để luôn có bố cục chính xác.

Thay đổi ngôn ngữ mặc định của cửa hàng trực tuyến

Sau khi bạn thay đổi ngôn ngữ mặc định của cửa hàng trực tuyến, ngôn ngữ mặc định trước đó sẽ bị xóa khỏi mục Cài đặt > Ngôn ngữ. Nếu muốn đặt ngôn ngữ mặc định trước đó làm ngôn ngữ phụ, bạn cần thêm lại ngôn ngữ đó vào thị trường và mục Cài đặt > Ngôn ngữ.

Tìm hiểu thêm về quản lý ngôn ngữ.

Đa ngôn ngữ dành cho nhà phát triển

Để giúp các đối tác của Shopify mang đến trải nghiệm đa ngôn ngữ toàn diện và bản địa hóa quy trình làm việc của ứng dụng, Shopify đang cho ra mắt nhiều khả năng trên nền tảng mới để có thể bán bằng nhiều ngôn ngữ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí