Thêm bản dịch ngôn ngữ bằng ứng dụng Translate & Adapt

Với ứng dụng Translate & Adapt, bạn có thể thêm bản dịch vào cửa hàng cho sản phẩm, bộ sưu tập, bài viết blog, chính sách và trang.

Cài đặt ứng dụng

Khi bạn thêm ngôn ngữ mới vào cửa hàng, ứng dụng Translate & Adapt sẽ tự động được cài đặt.

Nếu bạn đã đăng ngôn ngữ lên cửa hàng và muốn cài đặt ứng dụng thì trong phần cài đặt Ngôn ngữ cửa hàng, nhấp vào Cài đặt Translate & Adapt của Shopify.

Dịch thủ công nội dung

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào trình biên tập bản dịch trong trang quản trị Shopify từ ứng dụng Translate & Adapt hoặc từ bất kỳ trang nội dung nào bạn muốn dịch.

Dịch nội dung theo cách thủ công trong ứng dụng Translate & Adapt

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Translate & Adapt.
 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch.
 4. Chọn tài liệu mà bạn muốn dịch.
 5. Nhập nội dung đã dịch vào trường phù hợp.
 6. Nhấp vào Lưu.

Dịch nội dung theo cách thủ công từ trang nội dung

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào trang nội dung mà bạn muốn dịch. Ví dụ: Để thêm bản dịch cho sản phẩm, vào trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Bản địa hóa.
 3. Không bắt buộc: Nếu bạn có nhiều ngôn ngữ thì trong menu thả xuống, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn cung cấp bản dịch.
 4. Nhập bản dịch vào trường phù hợp.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bản địa hóa hình ảnh, video và các tệp khác

Khi dịch tài liệu chứa hình ảnh hoặc video, bạn có thể thêm phiên bản khác của tệp hình ảnh hoặc video cho các ngôn ngữ khác nhau.

Bước:

 1. Đảm bảo rằng bạn đã tải lên phiên bản mới của tệp trong phần Nội dung > Tệp. Tìm hiểu về quản lý lượt tải lên tệp.
 2. Trong trang quản trị Shopify, vào Cửa hàng trực tuyến.
 3. Trong mục dành cho chủ đề hiện tại, nhấp vào Tùy chỉnh.
 4. Trong trình biên tập chủ đề, chọn hình ảnh hoặc video.
 5. Nhấp vào nút ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Bản địa hóa. Trình biên tập bản dịch Translate & Adapt sẽ mở ra.
 6. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch sang.
 7. Trong hàng hiển thị tệp, nhấp vào Thay đổi.
 8. Chọn hình ảnh hoặc video bạn muốn dịch từ các tệp đã tải lên.
 9. Nhấp vào Đóng.
 10. Nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể bản địa hóa các tệp khác, ví dụ như PDF bằng trường thông tin bổ sung. Sau khi bạn thêm trường thông tin bổ sung tệp vào tài nguyên, trường này sẽ hiển thị trong trình biên tập bản dịch.

Dịch mã điều khiển URL

Khi dịch tài liệu, bạn cũng có thể bản địa hóa mã điều khiển URL cho nhiều ngôn ngữ. Sơ đồ trang web sẽ cập nhật để bao gồm các mã điều khiển URL đã dịch. Các lần chuyển hướng sẽ được tạo từ URL ngôn ngữ mặc định sang URL đã dịch khi tạo mã điều khiển đã dịch của URL.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Translate & Adapt.
 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch.
 4. Chọn nội dung bản địa hóa bạn muốn có mã điều khiển đã dịch của URL.
 5. Chuyển đến hàng mã điều khiển URL và thêm mã điều khiển đã dịch của URL.

Tìm kiếm và Lọc

Bạn có thể tìm kiếm và lọc các tài nguyên trong phạm vi ứng dụng.

Bước:

 1. Trong Translate & Adapt, chọn biểu tượng tìm kiếm (kính lúp) và nhập cụm từ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm.
 2. Chọn tùy chọn bộ lọc để chọn một tài nguyên cụ thể.

Kết quả tìm kiếm được phân nhóm theo loại tài nguyên. Nếu từ hoặc nhóm từ bạn tìm kiếm xuất hiện nhiều lần trong một loại tài nguyên thì bạn sẽ nhìn thấy đây là một nhóm. Nếu chọn một kết quả tìm kiếm riêng lẻ, bạn sẽ chuyển đến trường đó. Tìm kiếm cũng sẽ cố gắng tìm ra các từ tương tự với cụm từ tìm kiếm của bạn. Nếu trường bạn cần tìm không hiển thị, hãy thử xuất tệp CSV trong Cài đặt > Ngôn ngữ để xác định xem trường này có trong Translation API hay không. Nếu trường này không có trong tệp CSV bản dịch thì nghĩa là không thể dịch.

Tự động dịch nội dung

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Translate & Adapt để tự động dịch nội dung. Bản dịch tự động do API dịch thuật đám mây của Google cung cấp. Trước khi đăng bản dịch lên cửa hàng, bạn nên xem lại để đảm bảo bản dịch chính xác.

Tự động dịch nội dung cho một ngôn ngữ

Nếu thêm bản dịch tự động, bạn cần kích hoạt bản dịch cho từng ngôn ngữ bạn muốn dịch. Sau khi tự động dịch một ngôn ngữ, sẽ mất vài phút để bản dịch hiển thị trên cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Translate & Adapt.
 3. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch.
 4. Nhấp vào Tự động dịch.
 5. Nhấp vào Dịch.

Bản dịch tự động sẽ được thêm vào:

 • Nội dung chưa được dịch
 • Nội dung tự động dịch không đồng bộ

Bản dịch tự động không đồng bộ khi ngôn ngữ nguồn được cập nhật sau khi chạy tính năng dịch tự động. Khi bạn nhấp vào Tự động dịch trên nội dung, nội dung trống và lỗi thời sẽ được dịch ra. Điều này sẽ không thay đổi bất kỳ bản dịch nào mà bạn đã thêm hoặc chỉnh sửa theo cách thủ công.

Bản dịch tự động mới sẽ chỉ được thêm nếu bạn nhấp vào Tự động dịch.

Nếu thêm nội dung mới (ví dụ: thêm sản phẩm mới), bạn cần quay lại ứng dụng và nhấp lại vào Tự động dịch để thêm bản dịch cho nội dung mới bằng từng ngôn ngữ.

Tự động dịch nội dung cho một tài nguyên duy nhất

Nếu chỉ muốn tự động dịch một phần nội dung cụ thể, bạn có thể bắt đầu dịch tự động cho một tài nguyên duy nhất. Sau khi tự động dịch một tài nguyên duy nhất, sẽ mất vài phút để bản dịch hiển thị trên cửa hàng của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Ứng dụng.
 2. Nhấp vào Translate & Adapt.
 3. Chọn nội dung bản địa hóa mà bạn muốn dịch.
 4. Nhấp vào Tự động dịch.
 5. Nhấp vào Lưu.

Tạo nội dung tùy chỉnh cho thị trường

Bạn có thể tạo nội dung tùy chỉnh để phù hợp với các khía cạnh về vùng miền và văn hóa của từng thị trường.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng nội dung tùy chỉnh:

 • Hỗ trợ sửa chính tả theo vùng miền hoặc các thuật ngữ ưu tiên dùng trong thị trường. Ví dụ: Tạo tiêu đề menu Sweaters cho thị trường Hoa Kỳ và tiêu đề menu Jumpers cho thị trường Vương quốc Anh.
 • Hiển thị nội dung quảng cáo dựa trên thị trường của khách hàng. Ví dụ: Tạo thanh thông báo Lễ Tạ ơn tùy chỉnh trong tháng 10 cho khách hàng ở Canada.
 • Sử dụng trường thông tin bổ sung để hiển thị giá trị tiền cố định cho một thị trường cụ thể. Ví dụ: Tạo màn hiển thị bằng đô la Canada hiển thị số tiền bạn đã đóng góp cho các tổ chức từ thiện tại thị trường Canada.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, chuyển đến trang nội dung mà bạn muốn tùy chỉnh cho thị trường. Ví dụ: Để thêm nội dung tùy chỉnh cho trang sản phẩm, mở trang sản phẩm.
 2. Nhấp vào Thao tác khác > Bản địa hóa.
 3. Chọn thị trường mà bạn muốn hiển thị nội dung tùy chỉnh trong danh sách thả xuống.
 4. Không bắt buộc: Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị nội dung tùy chỉnh trong danh sách thả xuống.
 5. Nhập nội dung tùy chỉnh vào trường phù hợp.
 6. Nhấp vào Lưu.

Khả năng tương thích của ứng dụng bên thứ ba

Ứng dụng Translate & Adapt tương thích với các ứng dụng dịch thuật bên thứ ba khác sử dụng API bản dịch. Nội dung được tạo bằng những ứng dụng này sẽ có trong ứng dụng Translate & Adapt và ngược lại.

Hạn chế của ứng dụng Translate & Adapt

Xem xét những hạn chế sau của ứng dụng Translate & Adapt:

Loại nội dung không tương thích với ứng dụng Translate & Adapt

Không thể dịch các loại nội dung sau bằng ứng dụng Translate & Adapt:

Các ngôn ngữ không tương thích với ứng dụng Translate & Adapt

Không thể dịch các ngôn ngữ sau bằng ứng dụng Translate & Adapt:

 • Bengal
 • Cebu
 • Corse
 • Frisia
 • Creole Haiti
 • Hawaii
 • Hmong
 • Tiếng Latin
 • Nyanja (Chewa)
 • Odia (Oriya)
 • Samoa
 • Gael Scotland
 • Sotho
 • Tagalog (Filipino)

Loại tài nguyên có thể dịch không được hỗ trợ

Tìm kiếm cũng hỗ trợ các tài nguyên được liệt kê trong bộ lọc loại tài nguyên. Có thể tìm kiếm tài nguyên bổ sung trong tác vụ xuất CSV. Các loại tài nguyên có thể dịch sau không được chức năng tìm kiếm hỗ trợ:

 • DELIVERY_METHOD_DEFINITION
 • EMAIL_TEMPLATE
 • FILTER
 • METAFIELD
 • ONLINE_STORE_THEME_APP_EMBED
 • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_CATEGORY
 • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_DATA_SECTIONS
 • PACKING_SLIP_TEMPLATE
 • PAYMENT_GATEWAY
 • SELLING_PLAN
 • SELLING_PLAN_GROUP
 • SHOP
 • SHOP_POLICY

Hộp chọn ngôn ngữ

Bạn có thể cho phép khách hàng chọn ngôn ngữ ưu tiên bằng cách kích hoạt hộp chọn ngôn ngữ trong chủ đề. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề miễn phí của Shopify thì hộp chọn ngôn ngữ được tích hợp sẵn.

Bước:

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
 2. Tìm chủ đề bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào Customize (Tùy chỉnh).
 3. Tìm kiếm cài đặt chủ đề để Bật hộp chọn ngôn ngữ. Cài đặt này có thể nằm trong Cài đặt chủ đề, chân trang hoặc đầu trang tùy thuộc vào chủ đề và nhà phát triển chủ đề.

Nếu bạn không sử dụng chủ đề miễn phí của Shopify, hãy xem tài liệu hỗ trợ dành về chủ đề hoặc liên hệ nhà phát triển chủ đề. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Geolocation để thêm hộp chọn ngôn ngữ và quốc gia vào chủ đề bất kỳ. Hộp chọn ngôn ngữ cũng có thể được xây dựng cho chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí