Dodaj tłumaczenia za pomocą aplikacji Translate & Adapt

Za pomocą aplikacji Translate & Adapt możesz dodawać do swojego sklepu tłumaczenia produktów, kolekcji, postów na blogu, polityk i stron.

Zainstaluj aplikację

Po dodaniu nowego języka do sklepu aplikacja Translate & Adapt jest instalowana automatycznie.

Jeśli masz już w swoim sklepie opublikowane języki i chcesz zainstalować aplikację, w ustawieniach Języki sklepu kliknij opcję Zainstaluj Shopify Translate & Adapt.

Przetłumacz zawartość ręcznie

Dostęp do edytora tłumaczeń możesz uzyskać bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify z aplikacji Translate & Adapt lub z dowolnej strony zawartości, którą chcesz przetłumaczyć.

Przetłumacz zawartość ręcznie w aplikacji Translate & Adapt

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz język do tłumaczenia.
 4. Wybierz zasób, który chcesz przetłumaczyć.
 5. Wprowadź przetłumaczoną treść w odpowiednie pole.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Przetłumacz zawartość strony ręcznie

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do strony zawartości, którą chcesz przetłumaczyć. Na przykład, aby dodać tłumaczenia produktu, przejdź do strony produktu.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Lokalizuj.
 3. Opcjonalnie: Jeśli masz wiele języków, z menu rozwijanego wybierz język, dla którego dostarczasz tłumaczenia.
 4. Wprowadź tłumaczenia w odpowiednie pole.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Lokalizuj obrazy, filmy i inne pliki

Podczas tłumaczenia zasobu, który zawiera obrazy lub filmy, możesz dodać inną wersję pliku obrazu lub filmu dla różnych języków.

Kroki:

 1. Upewnij się, że przesłano nową wersję pliku w sekcji Zawartość > Pliki. Dowiedz się, jak zarządzać przesyłaniem plików.
 2. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do sklepu online.
 3. W sekcji dla bieżącego szablonu kliknij przycisk Dostosuj.
 4. W edytorze szablonów wybierz obraz lub film.
 5. Kliknij przycisk z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz opcję Lokalizuj. Spowoduje to otwarcie edytora tłumaczeń Translate & Adapt.
 6. Wybierz język, na który chcesz tłumaczyć.
 7. W wierszu, w którym wyświetlany jest plik, kliknij Zmień.
 8. Wybierz z załadowanych plików obraz lub film, który chcesz przetłumaczyć.
 9. Kliknij opcję Zamknij.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz również zlokalizować inne pliki, takie jak pliki PDF, za pomocą metapól. Po dodaniu metapola pliku do zasobu pojawi się on w edytorze tłumaczeń.

Tłumaczenie uchwytów URL

Podczas tłumaczenia zasobu możesz również dokonać lokalizacji uchwytu adresu URL dla różnych języków. Mapy witryny zostaną uaktualnione, aby uwzględnić przetłumaczone uchwyty adresów URL. Po utworzeniu przetłumaczonych uchwytów adresów URL utworzone zostaną przekierowania z adresów URL w domyślnych językach do przetłumaczonych adresów URL.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz język do tłumaczenia.
 4. Wybierz zlokalizowane treści, dla których chcesz przetłumaczyć uchwyty adresów URL.
 5. Przejdź do wiersza Uchwyt adresu URL i dodaj przetłumaczony uchwyt adresu URL.

Wyszukaj i przefiltruj

Możesz wyszukiwać i filtrować zasoby w ramach aplikacji.

Kroki:

 1. W aplikacji Translate & Adapt wybierz ikonę wyszukiwania (lupa) i wprowadź szukany termin w polu wyszukiwania.
 2. Zaznacz opcję filtra, aby wybrać określony zasób.

Wyniki wyszukiwania są pogrupowane według typu zasobu. Jeśli słowo lub grupa szukanych słów pojawia się wielokrotnie w ramach danego typu zasobu, będzie się wyświetlać jako jedna grupa. Po wybraniu konkretnego wyniku wyszukiwania opuścisz to pole. Funkcja wyszukiwania spróbuje również znaleźć słowa podobne do tego, którego szukasz. Jeśli pole, które próbujesz znaleźć, nie jest wyświetlane, spróbuj wyeksportować plik CSV z menu Ustawienia > Języki, aby ustalić, czy jest ono dostępne w API tłumaczenia. Jeśli to pole nie znajduje się w pliku CSV z tłumaczeniami, nie można go przetłumaczyć.

Przetłumacz zawartość automatycznie

Możesz użyć aplikacji Translate & Adapt, aby przetłumaczyć zawartość automatycznie. Tłumaczenia automatyczne są realizowane przez interfejs API Google Cloud Translation. Przed opublikowaniem tłumaczeń na stronie sklepu należy je przejrzeć pod kątem poprawności.

Automatycznie tłumacz zawartość na dany język

Automatyczne tłumaczenia, które zostały dodane, należy aktywować dla każdego języka, którego dotyczą. Zawartość automatycznie przetłumaczona na dany język pojawi się w witrynie sklepu w ciągu kilku minut.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz język do tłumaczenia.
 4. Kliknij opcję Przetłumacz automatycznie.
 5. Kliknij opcję Przetłumacz.

Automatyczne tłumaczenia zostaną dodane dla:

 • Treści, które nie zostały jeszcze przetłumaczone
 • Automatycznie przetłumaczone treści, które nie zostały zsynchronizowane

Automatyczne tłumaczenia nie są zsynchronizowane, gdy język źródłowy został zaktualizowany po uruchomieniu tłumaczenia automatycznego. Po kliknięciu przycisku Automatycznie tłumaczone na treści, puste i przestarzałe treści zostaną przetłumaczone. Nie spowoduje to zmiany żadnych tłumaczeń dodanych lub edytowanych ręcznie.

Nowe automatyczne tłumaczenia nie zostaną dodane, chyba że klikniesz opcję Tłumaczenie automatyczne.

Jeśli dodano nową zawartość (np. nowy produkt), musisz wrócić do aplikacji i ponownie kliknąć przycisk Przetłumacz automatycznie, aby dodać tłumaczenia do nowej zawartości w każdym języku.

Automatycznie tłumacz zawartość dla jednego zasobu

Jeśli chcesz automatycznie przetłumaczyć tylko określoną część zawartości, możesz zainicjować automatyczne tłumaczenie dla jednego zasobu. Automatyczne tłumaczenie zasobu pojawi się w witrynie sklepu w ciągu kilku minut.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do Aplikacji.
 2. Kliknij opcję Translate & Adapt.
 3. Wybierz zlokalizowaną zawartość do tłumaczenia.
 4. Kliknij opcję Przetłumacz automatycznie.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz niestandardowe treści dla rynku

Możesz tworzyć treści niestandardowe pozwalające na dostosowanie się do specyfiki regionalnej i kulturowej na każdym rynku.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów wykorzystania zawartości niestandardowej:

 • Obsługa pisowni regionalnej lub terminów preferowanych na rynku, na przykład utworzenie tytułu menu Sweaters dla rynku w Stanach Zjednoczonych oraz tytułu menu Jumpers dla rynku w Wielkiej Brytanii.
 • Wyświetlanie treści promocyjnych na podstawie rynku klienta, na przykład utworzenie niestandardowego paska ogłoszeń o święcie Dziękczynienia w październiku dla kanadyjskich klientów.
 • Użyj metapól, aby wyświetlić stałą wartość pieniężną dla danego rynku. Możesz na przykład utworzyć wskaźnik przedstawiający w dolarach kanadyjskich kwotę Twoich darowizn na cele charytatywne na kanadyjskim rynku.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do strony z treściami, które chcesz dostosować do danego rynku. Na przykład, aby dodać niestandardowe treści do strony produktu, otwórz stronę produktu.
 2. Kliknij opcję Więcej czynności > Lokalizuj.
 3. Wybierz z listy rozwijanej rynek, dla którego chcesz wyświetlać dostosowane treści.
 4. Opcjonalnie: Z listy rozwijanej wybierz język, dla którego chcesz wyświetlać dostosowane treści.
 5. Wprowadź dostosowane treści w odpowiednie pole.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Kompatybilność z aplikacjami firm zewnętrznych

Aplikacja Translate & Adapt jest kompatybilna z innymi aplikacjami tłumaczeniowymi firm zewnętrznych, które używają interfejsu API tłumaczeń. Treści utworzone za pomocą tych aplikacji będą dostępne w aplikacji Translate & Adapt i vice versa.

Ograniczenia aplikacji Translate & Adapt

Sprawdź następujące ograniczenia aplikacji Translate & Adapt:

 • Aplikacji Translate & Adapt nie można używać do tłumaczenia niektórych treści. Dowiedz się więcej na temat nieobsługiwanych typów zawartości.
 • Niektóre języki nie mogą być tłumaczone za pomocą aplikacji Translate & Adapt. Dowiedz się więcej na temat nieobsługiwanych języków.
 • Uchwyty adresów URL, np. /products/en-ca/shoes można przetłumaczyć na /products/es-mx/zapatos, ale słowo products nie może zostać przetłumaczone.
 • Uchwytów adresów URL nie można dostosowywać do rynków. Tłumaczenia można dodawać tylko dla uchwytów adresów URL na wszystkich rynkach, na których dany język jest widoczny.
 • Niektóre możliwe do tłumaczenia typy zasobów nie są obsługiwane przez funkcję wyszukiwania aplikacji Translate & Adapt. Dowiedz się więcej na temat nieobsługiwanych możliwych do tłumaczenia typów zasobów.

Typy treści niezgodne z aplikacją Translate & Adapt

Za pomocą aplikacji Translate & Adapt nie można tłumaczyć poniższych typów treści:

Języki, które nie są kompatybilne z aplikacją Translate & Adapt

Za pomocą aplikacji Translate & Adapt nie można wykonywać tłumaczeń tekstów w poniższych językach:

 • Bengalski
 • Cebuański
 • Korsykański
 • Fryzyjski
 • Haitański kreolski
 • Hawajski
 • Hmong
 • Łaciński
 • Nyanja (Chichewa)
 • Odia (Oriya)
 • Samoański
 • Gaelicki szkocki
 • Sesotho
 • Tagalski (filipiński)

Nieobsługiwane możliwe do tłumaczenia typy zasobów

Wyszukiwanie obejmuje obsługę zasobów wymienionych w filtrze typu zasobu. Dodatkowe zasoby można wyszukać w ramach eksportu CSV. Funkcja wyszukiwania nie obsługuje następujących możliwych do tłumaczenia typów zasobów:

 • DELIVERY_METHOD_DEFINITION
 • EMAIL_TEMPLATE
 • FILTER
 • METAFIELD
 • ONLINE_STORE_THEME_APP_EMBED
 • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_CATEGORY
 • ONLINE_STORE_THEME_SETTINGS_DATA_SECTIONS
 • PACKING_SLIP_TEMPLATE
 • PAYMENT_GATEWAY
 • SELLING_PLAN
 • SELLING_PLAN_GROUP
 • SHOP
 • SHOP_POLICY

Selektory języków

Możesz pozwolić klientom wybrać preferowany język, aktywując selektory języka w swoim szablonie. Darmowy szablon Shopify ma wbudowane selektory języków.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Sklep online > Szablony.
 2. Wyszukaj szablon, który chcesz edytować, a następnie kliknij opcję Dostosuj.
 3. Wyszukaj w ustawieniach szablonu opcję Włącz selektor języka. W zależności od szablonu i twórcy szablonu może ona znajdować się w ustawieniach szablonu, stopce lub nagłówku.

Jeśli nie korzystasz z darmowego szablonu od Shopify, zapoznaj się z dokumentacją pomocy technicznej dla swojego szablonu lub skontaktuj się z jego twórcą. Możesz użyć aplikacji Geolocation, aby dodać selektory języka i kraju do dowolnego szablonu. Selektory języka mogą również zostać utworzone dla danego szablonu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo