Podatki

Jako sprzedawca możesz być zobowiązany do naliczenia podatków od sprzedaży, a następnie ich zgłoszenia i przekazania do odpowiednich organów. Choć przepisy i regulacje podatkowe są złożone i mogą się często zmieniać, możesz skonfigurować aplikację Shopify w taki sposób, aby automatycznie obsługiwała najpowszechniejsze obliczenia podatku od sprzedaży. Możesz również skonfigurować nadpisania podatku, aby uwzględnić specyficzne przepisy podatkowe i sytuacje.

Shopify stosuje wiele domyślnych stawek podatku od sprzedaży, które są regularnie aktualizowane. Używając stawek domyślnych, należy potwierdzić ich aktualność i obowiązywanie w danych okolicznościach. W razie potrzeby możesz je nadpisać.

Shopify nie składa za Ciebie deklaracji podatkowych ani nie odprowadza podatków od sprzedaży w Twoim imieniu. Obsługa podatków może wiązać się z koniecznością zarejestrowania firmy w lokalnym lub federalnym urzędzie skarbowym. Obliczenia i raporty zapewniane przez Shopify ułatwiają terminowe składanie deklaracji podatkowych i odprowadzanie podatków.

Zawsze należy zasięgnąć porady w lokalnym urzędzie skarbowym lub u księgowego rozliczającego podatki, aby upewnić się co do prawidłowości podatków naliczanych klientom oraz rozliczanych i odprowadzanych podatków.

Powiązane linki

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo