Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe

W Shopify podatki obliczane są automatycznie, ale możesz nadpisać te stawki podatku, aby uzyskać większą kontrolę nad naliczanymi podatkami. Użyj nadpisań, jeśli musisz:

 • kontrolować wysokość podatku naliczanego za dany produkt
 • obsługiwać wyjątki i zwolnienia podatkowe
 • określać unikatowe stawki podatku dla miejsc docelowych wysyłki
 • określać unikatowe stawki podatku dla klientów zwolnionych z podatku.

Możesz na przykład określić nadpisania dla stanowych zwolnień podatkowych w Stanach Zjednoczonych, prowincjonalnych zwolnień podatkowych w Kanadzie lub zwolnień z podatku VAT w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii.

Nadpisania dotyczą sprzedaży online i sprzedaży Shopify POS.

Aby skonfigurować nadpisanie podatku, utwórz ręczną kolekcję dla produktów, które są zwolnione z podatku, a następnie zastosuj nadpisanie do tej kolekcji.

Jeśli nie musisz naliczać podatku od sprzedaży, możesz utworzyć nadpisania i ustawić stawki podatku na 0%. Zawsze sprawdzaj w lokalnym urzędzie skarbowym, czy stawki podatku, które naliczasz swoim klientom są prawidłowe.

Ustaw produkt jako zwolniony z podatku od sprzedaży

Jeśli masz tylko kilka produktów, które są zwolnione z podatku, możesz indywidualnie uniemożliwić naliczanie podatków dla tych produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty, a następnie kliknij nazwę produktu.

 2. W sekcji Ceny usuń zaznaczenie opcji Nalicz podatki dla tego produktu.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz ręczną kolekcję produktów, które wymagają nadpisania podatku

Aby zastosować nadpisanie podatku, należy najpierw zgrupować produkty ze modyfikowanym podatkiem w określoną ręczną kolekcję.

Ukryte kolekcje mogą być używane do nadpisań podatku. Wszelkie produkty umieszczone w utworzonej kolekcji będą zwolnione z podatku w każdym miejscu Twojego sklepu, niezależnie od tego, czy kolekcja jest ukryta, czy nie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

 2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.

 3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.

 4. Aby ukryć kolekcję z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży, kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Dostępność kolekcji w celu odznaczenia pola wyboru obok nazwy kanału sprzedaży. Dowiedz się więcej o dostępności kanału sprzedaży.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Nadpisz podatki od kolekcji lub opłat za wysyłkę

Możesz określić unikatowe stawki podatku dla kolekcji produktów lub opłat za wysyłkę.

Wprowadzona wartość procentowa jest kwotą, która zostanie pobrana. Nie jest to kwota zwolniona.

Kroki:

 1. Kliknij nazwę kraju, dla którego chcesz dodać nadpisanie podatku.

 2. W sekcji Nadpisania podatku kliknij opcję Dodaj nadpisanie podatku.

 3. Aby dodać nadpisanie dla produktów, kliknij opcję Produkty w oknie dialogowym Dodaj nadpisanie podatku dla kraju

  1. Kliknij opcję Wybierz kolekcję i wybierz kolekcję, która wymaga nadpisania
  2. W obszarze Lokalizacja wybierz miejsce, w którym chcesz zastosować nadpisanie.
  3. W obszarze Stawka podatku wprowadź kwotę podatku, który chcesz naliczyć dla produktów w kolekcji.
  4. Kliknij opcję Dodaj nadpisanie.
 4. Aby dodać nadpisanie do opłat za wysyłkę, kliknij opcję Wysyłka w oknie dialogowym Dodaj nadpisanie podatku dla kraju.

  1. W obszarze Lokalizacja wybierz miejsce, w którym chcesz zastosować nadpisanie.
  2. W sekcji Stawka podatkuwprowadź stawkę podatku, którą chcesz zastosować do opłaty za wysyłkę.
  3. Kliknij opcję Dodaj nadpisanie.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Skonfiguruj klientów zwolnionych z podatku

Na stronie Klienci panelu administracyjnego Shopify możesz skonfigurować klienta tak, aby był w pełni zwolniony z podatku.

Dla klientów zwolnionych z podatku nie jest naliczany podatek podczas realizacji zakupu. Realizując zakup, muszą oni korzystać z tego samego adresu e-mail, który jest określony na ich koncie klienta.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Znajdź klienta, którego chcesz zwolnić z wszystkich podatków, a następnie kliknij jego nazwę/nazwisko.

 3. W sekcji Ustawienia podatkowe kliknij opcję Zarządzaj.

 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pobierz podatek.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wbudowane zwolnienia podatkowe

Shopify ma wbudowane nadpisania podatku dla dwóch określonych przypadków:

 • Sprzedawcy z USA, którzy sprzedają odzież w Nowym Jorku, Massachusetts i Rhode Island
 • Kanadyjscy sprzedawcy sprzedający produkty do waporyzacji w Kolumbii Brytyjskiej i Saskatchewan

Przepisy podatkowe dotyczące odzieży w stanach USA

Zwolnienia podatkowe dla niektórych produktów odzieżowych występują w następujących stanach:

 • Nowy Jork: W niektórych jurysdykcjach, produkty odzieżowe, produkty obuwnicze i artykuły używane do naprawy produktów odzieżowych o indywidualnej cenie poniżej 110 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży. Na przykład każdy z dwóch artykułów o łącznej cenie 200 USD będzie zwolniony z podatku od sprzedaży, ale jeden artykuł o indywidualnej cenie 110 USD będzie podlegać podatkowi od sprzedaży. To zwolnienie ma zastosowanie w następujących jurysdykcjach:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (z wyjątkiem miasta Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhatten
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga
 • Massachusetts: Produkty odzieżowe o cenie poniżej 175 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży, a w przypadku produktów odzieżowych o cenie powyżej 175 USD podatek będzie pobierany tylko od kwoty, o którą zostanie przekroczona cena 175 USD. Na przykład w przypadku artykułu odzieżowego o cenie 200 USD opodatkowana zostanie kwota 25 USD, ponieważ kwota 175 USD nie podlega opodatkowaniu.

 • Rhode Island: Produkty odzieżowe i obuwnicze o indywidualnej cenie 250 USD lub mniejszej są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży i tylko kwota powyżej 250 USD podlega podatkowi od sprzedaży. Na przykład, jeśli garnitur kosztuje 275 USD, podatek jest naliczany tylko od 25 USD.

Aby aplikacja Shopify automatycznie obliczała prawidłowe stawki podatku, sklep musi fizycznie znajdować się w danym stanie i musisz utworzyć kolekcję odpowiednich produktów odzieżowych z tytułem podatek:odzież.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  1. Kliknij Utwórz kolekcję. 3. W polu Tytuł wpisz tax:clothing małymi literami. 4. W obszarze Typ kolekcji wybierz opcję Ręczna 5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie. 6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży, zmień dostępność kolekcji. 7. Zapisz kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji podatek:odzież obowiązująca reguła dotycząca odzieży zostanie zastosowana automatycznie i dla produktów z tej kolekcji pobrana zostanie prawidłowa kwota podatku.

Użyj kolekcji podatek:odzież tylko dla stanów: Nowy Jork, Massachusetts i Rhode Island. Jeśli w Twojej jurysdykcji obowiązuje inne zwolnienie dotyczące odzieży, użyj innych metod nadpisania podatku lub oznacz swoje produkty jako niepodlegające opodatkowaniu w sekcji Ceny na stronie produktu.

Przepisy dotyczące podatku od produktów do waporyzacji w Kolumbii Brytyjskiej.

Kolumbia Brytyjska stosuje wyższą stawkę PST dla produktów do waporyzacji. Ponadto GST jest powiązany z PST. Aby system Shopify obliczał prawidłowe stawki podatku, musisz utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów do waporyzacji, z tytułem podatek:eliquid_vaporizers.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stawki PST dla produktów do waporyzacji, zapoznaj się z witryną Rząd Kolumbii Brytyjskiej.

Zanim zaczniesz

Aby nadpisanie było stosowane poprawnie, musisz najpierw skonfigurować konta podatkowe dla Kanady i Kolumbii Brytyjskiej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  1. Kliknij Utwórz kolekcję. 3. W polu Tytuł wpisz tax:eliquid_vaporizers małymi literami. 4. W obszarze Typ kolekcji wybierz opcję Ręczna 5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie. 6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży, zmień dostępność kolekcji. 7. Zapisz kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji podatek:eliquid_vaporizers, odpowiednie podatki od sprzedaży są stosowane automatycznie, a od produktów w tej kolekcji zostanie pobrana odpowiednia kwota podatku.

Zasady dotyczące podatku od produktów produktów do waporyzacji - Saskatchewan

Saskatchewan stosuje podatek od produktów do waporyzacji lub VPT od produktów do waporyzacji. Aby platforma Shopify mogła obliczać prawidłowe stawki podatku, musisz utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów do waporyzacji z tytułem tax:eliquid_vaporizers.

Aby uzyskać więcej informacji na temat VPT dla produktów do waporyzacji, zapoznaj się ze stroną internetową rządu Saskatchewan.

Zanim zaczniesz

Aby nadpisanie zostało zastosowane poprawnie, musisz najpierw skonfigurować konta podatkowe dla Kanady i Saskatchewan.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.
  1. Kliknij Utwórz kolekcję. 3. W polu Tytuł wpisz tax:eliquid_vaporizers małymi literami. 4. W obszarze Typ kolekcji wybierz opcję Ręczna 5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie. 6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży, zmień dostępność kolekcji. 7. Zapisz kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji tax:eliquid_vaporizers od produktów w kolekcji nie pobiera się już PST, zostaje on zastąpiony przez VST.

Ustaw stawkę podatku 0% dla większości produktów

Jeśli większość lub wszystkie Twoje produkty są zwolnione z podatku od sprzedaży i Twoja firma znajduje się w kraju, w którym obowiązują zarówno federalne, jak i regionalne podatki, możesz zastąpić wartości domyślne stawką 0% w sekcji Podstawowe podatki.

Jednakże produkty, które podlegają opodatkowaniu, należy dodać do kolekcji, a następnie utworzyć nadpisanie podatku dla tej kolekcji. W tym scenariuszu przejdź do opcji: Ustawienia > Podatki i kliknij nazwę kraju. W sekcji Podstawowe podatki określ, że stawka podatku regionalnego jest dodawana do podatku federalnego wynoszącego 0%. Następnie, po utworzeniu nadpisania podatku dla kolekcji możesz określić, że zastępujesz stawkę dla kraju lub regionu w oknie dialogowym Dodaj nadpisanie podatku dla kraju.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo