Nadpisania podatku i zwolnienia podatkowe

W Shopify podatki obliczane są automatycznie, ale możesz nadpisać stawki podatku, aby uzyskać większą kontrolę nad naliczanymi podatkami. Zastosuj nadpisania, jeśli musisz:

 • kontrolować wysokość podatku naliczanego za dany produkt
 • obsługiwać wyjątki i zwolnienia podatkowe
 • określać unikatowe stawki podatku dla miejsc docelowych wysyłki
 • określać unikatowe stawki podatku dla klientów zwolnionych z podatku.

Możesz na przykład określić nadpisania dla stanowych zwolnień podatkowych w Stanach Zjednoczonych, prowincjonalnych zwolnień podatkowych w Kanadzie lub zwolnień z podatku VAT w Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii.

Nadpisania dotyczą sprzedaży online i sprzedaży Shopify POS.

Aby skonfigurować nadpisanie podatku, utwórz ręczną kolekcję dla produktów, które są zwolnione z podatku, a następnie zastosuj nadpisanie do tej kolekcji.

Jeśli nie musisz naliczać podatku od sprzedaży, możesz utworzyć nadpisania i ustawić stawki podatku na 0%. Zawsze sprawdzaj w lokalnym urzędzie skarbowym, czy stawki podatku, które naliczasz swoim klientom są prawidłowe.

Ustaw produkt jako zwolniony z podatku od sprzedaży

Jeśli masz tylko kilka produktów, które są zwolnione z podatku, możesz indywidualnie uniemożliwić naliczanie podatków dla tych produktów.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty, a następnie kliknij nazwę produktu.

 2. W sekcji Ceny usuń zaznaczenie opcji Nalicz podatki dla tego produktu.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Utwórz ręczną kolekcję produktów, które wymagają nadpisania podatku

Jeśli masz grupę produktów, które wymagają tego samego nadpisania podatku, możesz utworzyć kolekcję zawierającą produkty, a następnie zastosować nadpisanie do kolekcji.

Możesz ukryć kolekcje z nadpisaniami podatku, aby kolekcja nie była widoczna dla Twoich klientów. Po zastosowaniu nadpisania podatku do kolekcji wszelkie produkty, które dodasz do kolekcji, będą zwolnione z podatku w każdym miejscu Twojego sklepu, niezależnie od tego, czy kolekcja jest ukryta, czy nie.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

 2. Kliknij opcję Utwórz kolekcję, a następnie wprowadź jej nazwę.

 3. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.

 4. Aby ukryć kolekcję z dowolnego aktywnego kanału sprzedaży, kliknij opcję Zarządzaj w sekcji Dostępność kolekcji w celu odznaczenia pola wyboru obok nazwy kanału sprzedaży. Dowiedz się więcej o dostępności kanału sprzedaży.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

 6. W sekcji Produkty kliknij Przeglądaj.

 7. Wybierz produkty, które chcesz dodać do kolekcji, a następnie kliknij Gotowe.

Po dodaniu wszystkich produktów, które wymagają nadpisania podatku do kolekcji, możesz zastosować nadpisanie podatku do kolekcji.

Kategorie produktów

Kategorie produktów to etykiety, które są przypisane do produktów lub do kolekcji produktów. Sprzedawcy, których klienci znajdują się w Stanach Zjednoczonych, informują ich o zobowiązaniach i zwolnieniach podatkowych, jakim podlegają przy zakupie konkretnych produktów.

Użycie kategorii produktów zwiększa dokładność obliczeń podatku w USA i zmniejsza potrzebę zastosowania nadpisań podatku. Kategorie produktów są wybierane z Taksonomii produktów Shopify, która jest wstępnie zdefiniowaną, standaryzowaną listą. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z sekcją Kategorie produktów.

Jeśli ustawisz kategorię produktu dla produktu, który ma nadpisanie, będzie ono mieć pierwszeństwo przed obliczeniami podatku dla takiej kategorii produktu. Rozważ usunięcie wszelkich nadpisań podatku od produktów, które są niezgodne z Twoimi kategoriami produktów. Jeśli jednak znasz przepisy podatkowe, zgodnie z którymi podatek nie jest obliczany na podstawie kategorii produktów, zachowaj nadpisania podatku od produktów.

Nadpisz podatki od kolekcji lub opłat za wysyłkę

Możesz określić unikatowe stawki podatku dla kolekcji produktów lub opłat za wysyłkę.

Wprowadzona wartość procentowa jest kwotą, która zostanie pobrana. Nie jest to kwota zwolniona.

Kroki:

Skonfiguruj klientów zwolnionych z podatku

Na stronie Klienci panelu administracyjnego Shopify możesz skonfigurować klienta tak, aby był w pełni zwolniony z podatku.

Dla klientów zwolnionych z podatku nie jest naliczany podatek podczas realizacji zakupu. Realizując zakup, muszą oni korzystać z tego samego adresu e-mail, który jest określony na ich koncie klienta.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Klienci.

 2. Znajdź klienta, którego chcesz zwolnić z wszystkich podatków, a następnie kliknij jego nazwę/nazwisko.

 3. W sekcji Ustawienia podatkowe kliknij opcję Zarządzaj.

 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Pobierz podatek.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Wbudowane zwolnienia podatkowe

Shopify ma wbudowane nadpisania podatku dla dwóch określonych przypadków:

 • Sprzedawcy z USA, którzy sprzedają odzież w stanie Nowy Jork, New Jersey, Massachusetts i Rhode Island
 • Kanadyjscy sprzedawcy sprzedający produkty do waporyzacji w Kolumbii Brytyjskiej i Saskatchewan

Przepisy podatkowe dotyczące odzieży w stanach USA

Zwolnienia podatkowe dla niektórych produktów odzieżowych występują w następujących stanach:

 • Nowy Jork: W niektórych jurysdykcjach, produkty odzieżowe, produkty obuwnicze i artykuły używane do naprawy produktów odzieżowych o indywidualnej cenie poniżej 110 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży. Na przykład każdy z dwóch artykułów o łącznej cenie 200 USD będzie zwolniony z podatku od sprzedaży, ale jeden artykuł o indywidualnej cenie 110 USD będzie podlegać podatkowi od sprzedaży. To zwolnienie ma zastosowanie w następujących jurysdykcjach:

  • Bronx
  • Brooklyn
  • Chautauqua
  • Chenango (z wyjątkiem miasta Norwich)
  • Columbia
  • Delaware
  • Hrabstwo Dutchess
  • Greene
  • Hamilton
  • Manhattan
  • Queens
  • Staten Island
  • Tioga
 • New Jersey: Większość produktów odzieżowych i obuwniczych jest zwolnionych ze stanowego podatku od sprzedaży. Dla tego zwolnienia nie obowiązują limity cen.

 • Massachusetts: Produkty odzieżowe o cenie poniżej 175 USD są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży, a w przypadku produktów odzieżowych o cenie powyżej 175 USD podatek będzie pobierany tylko od kwoty, o którą zostanie przekroczona cena 175 USD. Na przykład w przypadku artykułu odzieżowego o cenie 200 USD opodatkowana zostanie kwota 25 USD, ponieważ kwota 175 USD nie podlega opodatkowaniu.

 • Rhode Island: Produkty odzieżowe i obuwnicze o indywidualnej cenie 250 USD lub mniejszej są zwolnione ze stanowego podatku od sprzedaży i tylko kwota powyżej 250 USD podlega podatkowi od sprzedaży. Na przykład, jeśli garnitur kosztuje 275 USD, podatek jest naliczany tylko od 25 USD.

Aby aplikacja Shopify automatycznie obliczała prawidłowe stawki podatku, sklep musi być skonfigurowany pod kątem pobierania podatku od sprzedaży w danym stanie i musisz utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów odzieżowych o tytule tax:clothing.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

 2. Kliknij Utwórz kolekcję.

 3. W polu Tytuł wprowadź tax:clothing małymi literami.

 4. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.

 5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie.

 6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w dowolnym aktywnym kanale sprzedaży, zmień dostępność kolekcji.

 7. Zapisz swoją kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji podatek:odzież obowiązująca reguła dotycząca odzieży zostanie zastosowana automatycznie i dla produktów z tej kolekcji pobrana zostanie prawidłowa kwota podatku.

Użyj kolekcji podatek:odzież tylko dla stanów: Nowy Jork, Massachusetts i Rhode Island. Jeśli w Twojej jurysdykcji obowiązuje inne zwolnienie dotyczące odzieży, użyj innych metod nadpisania podatku lub oznacz swoje produkty jako niepodlegające opodatkowaniu w sekcji Ceny na stronie produktu.

Przepisy dotyczące podatku od produktów do waporyzacji w Kolumbii Brytyjskiej.

Kolumbia Brytyjska stosuje wyższą stawkę PST dla produktów do waporyzacji. Ponadto GST jest powiązany z PST. Aby system Shopify obliczał prawidłowe stawki podatku, musisz utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów do waporyzacji, z tytułem podatek:eliquid_vaporizers.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stawki PST dla produktów do waporyzacji, zapoznaj się z witryną Rząd Kolumbii Brytyjskiej.

Zanim zaczniesz

Aby nadpisanie było stosowane poprawnie, musisz najpierw skonfigurować konta podatkowe dla Kanady i Kolumbii Brytyjskiej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

 2. Kliknij Utwórz kolekcję.

 3. W polu Tytuł wprowadź tax:eliquid_vaporizers małymi literami.

 4. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.

 5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie.

 6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w dowolnym aktywnym kanale sprzedaży, zmień dostępność kolekcji.

 7. Zapisz swoją kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji podatek:eliquid_vaporizers, odpowiednie podatki od sprzedaży są stosowane automatycznie, a od produktów w tej kolekcji zostanie pobrana odpowiednia kwota podatku.

Zasady dotyczące podatku od produktów produktów do waporyzacji - Saskatchewan

Saskatchewan stosuje podatek od produktów do waporyzacji lub VPT od produktów do waporyzacji. Aby platforma Shopify mogła obliczać prawidłowe stawki podatku, musisz utworzyć kolekcję dla odpowiednich produktów do waporyzacji z tytułem tax:eliquid_vaporizers.

Aby uzyskać więcej informacji na temat VPT dla produktów do waporyzacji, zapoznaj się ze stroną internetową rządu Saskatchewan.

Zanim zaczniesz

Aby nadpisanie zostało zastosowane poprawnie, musisz najpierw skonfigurować konta podatkowe dla Kanady i Saskatchewan.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

 2. Kliknij Utwórz kolekcję.

 3. W polu Tytuł wprowadź tax:eliquid_vaporizers małymi literami.

 4. W sekcji Typ kolekcji kliknij opcję Ręczne.

 5. Dodaj produkty do kolekcji ręcznie.

 6. Opcjonalnie: Aby ukryć kolekcję w dowolnym aktywnym kanale sprzedaży, zmień dostępność kolekcji.

 7. Zapisz swoją kolekcję.

Po zapisaniu kolekcji tax:eliquid_vaporizers od produktów w kolekcji nie pobiera się już PST, zostaje on zastąpiony przez VST.

Ustaw stawkę podatku 0% dla większości produktów

Jeśli większość lub wszystkie Twoje produkty są zwolnione z podatku od sprzedaży i Twoja firma znajduje się w kraju, w którym obowiązują zarówno federalne, jak i regionalne podatki, możesz zastąpić wartości domyślne stawką 0% w sekcji Podstawowe podatki.

Jednakże produkty, które podlegają opodatkowaniu, należy dodać do kolekcji, a następnie utworzyć dla tej kolekcji nadpisanie podatku.

Kroki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo