Ręczne kolekcje

Kolekcja ręczna obejmuje wybrane produkty. Zawiera ona zawsze te same produkty, chyba że je usuniesz lub dodasz nowe. Zanim zaktualizujesz kolekcję, możesz na górze strony sprawdzić, czy inny pracownik nie dokonuje zmian tej samej kolekcji.

Wymagania dotyczące planu w zakresie tworzenia ręcznych kolekcji

Plan Shopify Starter nie obsługuje grupowania produktów w kolekcje, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie według kategorii. Jeśli potrzebujesz opcji tworzenia kolekcji, musisz przejść na plan w wyższej wersji, taki jak Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus. Dowiedz się więcej o różnych funkcjach planu.

Utwórz ręczną kolekcję

Możesz utworzyć ręczną kolekcję i dodać do niej produkty. Jeśli kolekcja jest dostępna w sklepie online, możesz zmienić kolejność wyświetlania produktów na stronie kolekcji.

Do kolekcji możesz dodawać tylko całe produkty. Nie możesz dodawać konkretnych wariantów.

Jeśli nie chcesz publikować kolekcji zaraz po jej utworzeniu, możesz ustawić konkretną datę publikacji w swoim sklepie online. Dowiedz się więcej o publikacji w przyszłości.

Kroki:

Dodaj produkty do ręcznej kolekcji

Do kolekcji możesz dodawać tylko całe produkty. Nie możesz dodawać konkretnych wariantów.

Kroki:

Dodaj produkt do istniejących kolekcji na stronie z jego szczegółami

Możesz dodać produkt do jednej lub kilku istniejących ręcznych kolekcji na stronie szczegółów produktu.

Kroki:

Usuń produkty z ręcznej kolekcji

Zmień datę publikacji kolekcji

Możesz ustawić konkretną datę publikacji, aby udostępnić kolekcję w sklepie online.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Produkty > Kolekcje.

  2. Kliknij kolekcję.

  3. W sekcji Kanały sprzedaży kliknij ikonę kalendarza obok sklepu online.

  4. Ustaw datę i godzinę publikacji kolekcji.

  5. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń kolekcję

Kroki:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo