Automatyczne kolekcje

Automatyczna kolekcja wykorzystuje warunki wyboru do automatycznego dołączania pasujących produktów. Można dodać maksymalnie 60 warunków wyboru oraz określić, czy produkty muszą spełniać wszystkie warunki lub którykolwiek z warunków, które należy uwzględnić w kolekcji.

Jeśli chcesz wybrać określone produkty dla kolekcji, możesz w zamian utworzyć ręczną kolekcję.

Plan Shopify Starter nie obsługuje grupowania produktów w kolekcje, aby ułatwić klientom ich wyszukiwanie według kategorii. Jeśli potrzebujesz opcji tworzenia kolekcji, musisz przejść na plan w wyższej wersji, taki jak Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify lub Shopify Plus. Dowiedz się więcej o różnych funkcjach planu.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo