Zarządzanie zapasami

Zapasy to ilość konkretnego produktu, która jest dostępna do sprzedaży.

Funkcja śledzenia zapasów może pomóc w uniknięciu sprzedaży produktów, których zapasy się wyczerpały, lub powiadomi Cię o konieczności zamówienia lub wyprodukowania większej liczby produktu.

Możesz skonfigurować śledzenie zapasów, przeglądać dostępne zapasy i skorygować ich poziomy w obszarze Shopify Zapasy. Możesz również przeglądać historię korekt zapasów produktów i wariantów, których zapas jest śledzony przez Shopify. Możesz analizować zmiany poziomów zapasów w sekcji Raporty dotyczące zapasów w Shopify.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo