Zamówienia

Zamówienie zawiera zestawienie produktów, cen i ilości dla zamówienia złożonego u dostawcy.

Zamówienia pomagają również śledzić szczegóły, takie jak liczba przychodzących zapasów, koszty zapasów, warunki płatności i szacowany czas przybycia. Śledzenie tych informacji pomaga w określeniu oczekiwań klientów dotyczących dostępności towaru i podejmowaniu decyzji dotyczących zwrotu do magazynu i przenoszeniu zapasów między lokalizacjami.

Utwórz zamówienie

Po utworzeniu zamówienia możesz zapisać je jako wersję roboczą, aby pracować później lub oznaczyć je jako Zamówione. Po oznaczeniu zamówienia zakupu jako Zamówione zapasy przychodzące są aktualizowane dla każdego z produktów w zamówieniu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij Utwórz zamówienie.
 3. Wybierz dostawcę i miejsce docelowe dla zamówienia. Jeśli musisz dodać lokalizację, zapoznaj się z sekcją Dodaj dostawcę. Jeśli musisz dodać lokalizację, zapoznaj się z sekcją Tworzenie i modyfikacja lokalizacji.
 4. Wybierz produkty, które chcesz zamówić u dostawcy, a następnie kliknij Wybierz produkty.
 5. Dla każdego produktu dodaj następujące informacje:

  • SKU dostawcy
  • ilość
  • koszt poszczególnych produktów
  • dowolne stawki procentowe podatku
 6. Opcjonalnie: Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje. Na przykład możesz dodać dowolne z następujących danych:

  • numer referencyjny
  • przewidywana data przybycia
  • informacja dla dostawcy
  • wszelkie tagi do zamówienia
 7. Zapisz zamówienie:

  • Jeśli chcesz wskazać, że zamówienie zostało zatwierdzone przez dostawcę, kliknij strzałkę obok przycisku Zapisz jako wersję roboczą, a następnie kliknij opcję Zapisz i zaznacz jako zamówione.
  • Jeśli chcesz zachować zamówienie jako wersję roboczą, kliknij Zapisz jako wersję roboczą.

Jeśli zapisałeś(-aś) zamówienie jako wersję roboczą, a teraz musisz oznaczyć je jako Zamówione, otwórz zamówienie i kliknij opcję Oznacz jako zamówione.

Dodaj dostawcę

Po dodaniu dostawcy znajduje się on w rozwijanym menu Wybierz dostawcę.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij Utwórz zamówienie.
 3. W sekcji Dostawca kliknij menu rozwijane Wybierz dostawcę.
 4. Kliknij Utwórz nowego dostawcę.
 5. Wprowadź dane dostawcy, a następnie kliknij Zapisz.

Edytuj dane dostawcy

Przy edycji szczegółów dostawcy w zamówieniu szczegóły dostawcy są aktualizowane we wszystkich istniejących zamówieniach.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij Utwórz zamówienie lub kliknij nazwę istniejącego zamówienia.
 3. W sekcji Dostawca kliknij menu rozwijane Wybierz dostawcę, a następnie wybierz dostawcę.
 4. Kliknij Wyświetl szczegóły dostawcy.
 5. Kliknij opcję Edytuj szczegóły dostawcy.
 6. Wprowadź zmiany w danych dostawcy, a następnie kliknij Zapisz.
 7. Jeśli utworzyłeś(-aś) nowe zamówienie, możesz usunąć wersję roboczą zamówienia.

Edytuj zamówienie

Możesz edytować zamówienie w dowolnym momencie, nawet po oznaczeniu go jako Zamówione. Nie możesz usunąć produktu z zamówienia, dla którego już otrzymałeś(-aś) zapasy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij nazwę zamówienia.
 3. Jeśli zamówienie zostało oznaczone jako Zamówione, kliknij Edytuj.
 4. Dokonaj zmian.
 5. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Jeśli zamówienie zostało oznaczone jako Zamówione, wybierz powód zmian i kliknij Zapisz.

Pobierz zamówienie jako plik PDF

Możesz zapisać swoje zamówienie jako plik PDF, aby przesłać je dostawcy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij nazwę zamówienia.
 3. Kliknij Eksportuj PDF.

Oznacz zapasy jako przyjęte

Po otrzymaniu produktów fizycznych możesz oznaczyć zapasy jako przyjęte w panelu administracyjnym Shopify. Powoduje to aktualizację dostępnych poziomów zapasów na podstawie tego, co zostało otrzymane. Zapasy można oznaczyć jako otrzymane tylko po oznaczeniu zamówienia jako Zamówione.

Załóżmy na przykład, że masz 10 produktów ze statusem Zapasy przychodzące. Jeśli zaznaczysz 5 jako przyjęte, staną się one dostępne jako zapasy w Twoim sklepie i nadal będzie 5 ze statusem Zapasy przychodzące.

Jeśli otrzymasz uszkodzone towary, możesz oznaczyć zamówienie jako częściowo otrzymane, odrzucając ilość uszkodzonych zapasów. Wszelkie odrzucone zapasy są usuwane z zapasów przychodzących.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij nazwę zamówienia.
 3. Kliknij opcję Przyjmij zapasy.
 4. Dla każdego produktu wprowadź przyjęte i nieprzyjęte zapasy.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Dostosuj przyjęte zapasy

Możesz skorygować przyjęte lub częściowo przyjęte zapasy w zamówieniu. Załóżmy na przykład, że otrzymałeś(-aś) zapasy, ale później odkryłeś(-aś), że nie wysłano dwóch produktów. Możesz aktualizować zapasy, wprowadzając liczbę ujemną, która dostosowuje poziomy zapasów i zmienia status zamówienia na Częściowo przyjęte.

Na przykład, jeśli otrzymałeś(-aś) 10 produktów, ale odkryłeś(-aś) brak 1 sztuki, wprowadź -1 w kolumnie Zaakceptowane dla tego produktu.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij nazwę zamówienia.
 3. Kliknij opcję Przyjmij zapasy.
 4. Obok każdego produktu wprowadź ilość zapasów, które należy skorygować w kolumnie Zaakceptowane lub Odrzucone. Jeśli musisz zmniejszyć liczbę przyjętych zapasów, wprowadź liczbę ujemną.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzanie zamówieniami

Po zakończeniu zamówienia możesz wykonać różne czynności w zależności od bieżącego statusu zamówienia:

 • Jeśli zamówienie jest oznaczone jako Zamówione, możesz zamknąć zamówienie. Zamknięcie zamówienia przed całkowitym przyjęciem zapasów powoduje usunięcie ilości nieotrzymanych produktów z przychodzących zapasów.
 • Jeśli zamówienie jest nadal wersją roboczą, możesz usunąć zamówienie.

Usuń zamówienie

Możesz usunąć zamówienie, jeśli jest ono nadal wersją roboczą. Jeśli zamówienie zakupu jest oznaczone jako Zamówione, musisz je zamknąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia
 2. Kliknij nazwę wersji roboczej zamówienia.
 3. Na dole strony kliknij Usuń.
 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Zamknij zamówienie

Możesz zamknąć każde zamówienie po oznaczeniu go jako Zamówione. Jeśli zamówienie jest nadal wersją roboczą, musisz je usunąć.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Produkty > Zamówienia.
 2. Kliknij nazwę zamówienia.
 3. Kliknij opcję Zamknij.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo