Inköpsordrar

En inköpsorder listar produkterna, priserna och kvantiteterna för en order som ett företag lägger hos en leverantör.

Inköpsordrar hjälper också till att spåra information, till exempel inkommande lagervärden, lagerkostnader, betalningsvillkor och beräknade ankomsttider. Spårning av denna information hjälper dig att ställa in kundernas förväntningar på artikeltillgänglighet och informerar om påfyllning och flyttning av lagervaror mellan platser.

Skapa en inköpsorder

När du skapar en inköpsorder kan du spara den som ett utkast som du kan arbeta vidare med senare eller markera den som Beställd. När du har markerat en inköpsorder som Beställd uppdateras dina inkommande lagernivåer för varje produkt på inköpsordern.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på Skapa inköpsorder.
 3. Välj leverantör och destination för inköpsordern. Se Lägg till leverantör om du behöver lägga till en ny leverantör. Se Skapa och ändra platser om du behöver lägga till en plats.
 4. Välj de produkter som du vill beställa från leverantören och klicka sedan på Välj produkter.
 5. Lägg till följande information för varje produkt:

  • leverantörens SKU
  • kvantitet
  • individuell produktkostnad
  • alla skatteprocentsatser
 6. Valfritt: Ange eventuell ytterligare information. Du kan till exempel lägga till någon av följande uppgifter:

  • ett referensnummer
  • beräknat ankomstdatum
  • en anteckning till leverantören
  • alla taggar till inköpsordern
 7. Spara inköpsordern:

  • Klicka på pilen bredvid Spara som utkast och klicka sedan på Spara och markera som beställd om du vill ange att inköpsordern godkändes av din leverantör.
  • Klicka på Spara som utkast om du vill behålla inköpsordern som ett utkast.

Om du har sparat en inköpsorder som ett utkast och nu behöver markera den som Beställd öppnar du inköpsordern och klickar på Markera som beställd.

Lägg till en leverantör

När du har lagt till en leverantör listas de i rullgardinsmenyn Välj leverantör.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på Skapa inköpsorder.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj leverantör i avsnittet Leverantörer.
 4. Klicka på Skapa ny leverantör.
 5. Ange leverantörsinformationen och klicka sedan på Spara.

Redigera en leverantörs kontaktuppgifter

När du redigerar uppgifterna för en leverantör i en inköpsorder uppdateras uppgifterna om leverantören i alla befintliga ordrar.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på Skapa inköpsorder eller klicka på namnet på en befintlig inköpsorder.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj leverantör i avsnittet Leverantörer och välj sedan leverantör.
 4. Klicka på Visa leverantörsdetaljer.
 5. Klicka på Redigera leverantörsuppgifter.
 6. Gör några ändringar i leverantörsinformationen och klicka sedan på Spara.
 7. Om du har skapat en ny inköpsorder kan du ta bort orderutkastet.

Redigera en inköpsorder

Du kan redigera en inköpsorder när som helst, även efter att du har markerat den som Beställd. Du kan inte ta bort en produkt från en inköpsorder som du redan har fått lagervaror för.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på inköpsorderns namn.
 3. Klicka på Redigera om du har markerat inköpsordern som Beställd.
 4. Gör dina ändringar.
 5. Klicka på Spara.
 6. Om du har markerat inköpsordern som Beställd ska du välja en orsak till dina ändringar och klicka på Spara.

Ladda ner en inköpsorder som en PDF

Du kan spara din inköpsorder som en PDF för att skicka till din leverantör.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på inköpsorderns namn.
 3. Klicka på Exportera PDF.

Markera lagervaror som mottagna

När du har fått de fysiska produkterna kan du markera lagervarorna som mottagna i Shopify admin. Då uppdateras dina tillgängliga lagernivåer baserat på vad som mottogs. Du kan markera lagervarorna som mottagna först efter att en inköpsorder har markerats som Beställd.

Anta att du exempelvis hade 10 produkter som inkommande lagervaror. Om du markerar 5 som mottagna blir de tillgängliga som lagervaror i din butik, och det finns fortfarande 5 som inkommande lagervaror.

Om du får skadade varor kan du markera att ordern är delvis mottagen genom att avvisa det antal lagervaror som var skadats. Alla avvisade lagervaror tas bort från den inkommande lagernivån.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på inköpsorderns namn.
 3. Klicka på Ta emot lagervaror.
 4. För varje produkt anger du de lagervaror som mottogs och inte mottogs.
 5. Klicka på Spara.

Justera lagervarorna som mottogs

Du kan justera de lagervaror som mottogs eller delvis mottogs för en inköpsorder. Anta att du exempelvis har fått lagervarorna men senare upptäckt att två produkter aldrig skickades. Du kan då uppdatera lagret med ett negativt tal, vilket justerar lagernivåerna och ändrar inköpsorderns status till Delvis mottagen.

Om du till exempel fick 10 produkter men upptäckte att en saknades kan du skriva in -1 i kolumnen Accepterad för den produkten.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på inköpsorderns namn.
 3. Klicka på Ta emot lagervaror.
 4. Bredvid varje produkt anger du antalet lagervaror du behöver justera i kolumnen Accepterade eller Avvisade. Om du behöver minska antalet lagervaror som du tog emot anger du ett negativt tal.
 5. Klicka på Spara.

Hantera inköpsordrar

När du är klar med en inköpsorder finns det olika åtgärder du kan vidta beroende på orderns aktuella status:

 • Om inköpsordern är markerad som Beställd kan du Stänga ordern. Om du stänger en inköpsorder innan du har tagit emot alla varorna tas antalet produkter som du inte tagit emot bort från dina inkommande lagervaror.
 • Om inköpsordern fortfarande är ett utkast kan du ta bort inköpsordern.

Ta bort en inköpsorder

Du kan ta bort en inköpsorder medan det fortfarande är ett utkast. Om en inköpsorder är markerad som Beställd måste du stänga den istället.

Steg:

 1. Gå till Produkter>Inköpsordrar i din Shopify-admin
 2. Klicka på utkastet till inköpsorderns namn.
 3. Klicka på Radera längst ner på sidan.
 4. Klicka på Radera i bekräftelsedialogrutan.

Stäng en inköpsorder

Du kan stänga en inköpsorder efter markera den som Beställd. Om en inköpsorder fortfarande är ett utkast måste du Ta bort den istället.

Steg:

 1. Gå till Produkter > Inköpsordrar i Shopify-admin.
 2. Klicka på inköpsorderns namn.
 3. Klicka på St¨äng.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis