produktdetaljer

De uppgifter du anger för en produkt påverkar hur produkten visas för kunderna, gör det enklare för dig att organisera dina produkter och hjälpa kunderna att hitta produkten. Du behöver inte ange alla detaljer för varje produkt.

För produkter som inte har några varianter visas avsnitten Prissättning, Lager och Leverans på sidan med produktuppgifter. Om du lägger till varianter så visas inte dessa avsnitt på sidan med produktuppgifter längre. För att ändra detaljer för produktvarianter, se Redigera varianter för en befintlig produkt.

Om du vill spara specialinformation eller specialfiler för dina produkter kan du lägga till anpassade fält på dina produktsidor genom att använda metafält. Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel Dawn, kan du använda temaredigeraren för att ansluta metafält till ditt tema och anpassa dina sidor till den produkt eller variant som visas.

Titel och beskrivning

 • Titel – Namnet på din produkt som du vill visa för dina kunder.
 • Beskrivning – Beskrivningen för din produkt. Detta område använder RTF-redigerare så att du kan formatera din text. Beskriv dina produkter i detalj för att informera och marknadsföra till dina potentiella kunder. Om du är en återförsäljare ska du inte använda tillverkarens exakta beskrivning eftersom du vill att dina produkter ska se unika ut i sökmotorerna.

Media

De bilder, 3D-modeller och videor som ger en visuell demonstration av din produkt. Se produktmedia om du vill ha information om hur du lägger till produktmedia.

Kategori

Produktkategori är en etikett som beskriver den grupp eller klass som en produkt tillhör. Produktkategorin väljs från Shopifys standardprodukttaxonomi, en fördefinierad, standardiserad lista. Kategorin är användbar för att göra följande:

 • Låsa upp produktattribut, så kallade kategorimetafält, som hör till varje produktkategori.
 • Bättre hantera dina produkter i Shopify, till exempel som ett villkor för en automatiserad produktserie eller för att hjälpa dig att filtrera din produktlista.
 • Göra det lättare att sälja produkter i andra kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, som Facebook eller Google.
 • Bestämma produktens skattesats när du använder Shopify Tax. Dina produkter kan omfattas av särskilda avgifter eller undantag. När en produkt kategoriseras korrekt kommer den mest korrekta skattesatsen att hämtas in i kassan. Att ta upp för mycket eller inte tillräckligt med omsättningsskatt kan få finansiella eller juridiska konsekvenser för ditt företag.

En produkt kan bara ha en kategori som gäller för alla dess varianter. När det är möjligt visas en standardrekommendation för produktkategori som hjälper dig att välja första gången. Du kan godkänna den eller redigera rekommendationen. Läs mer om Shopifys standardprodukttaxonomi och produktkategorier.

Kategorimetafält är fördefinierade produktattribut och standardposter som blir upplåsta när du tilldelar en produktkategori. Om du till exempel lägger till produktkategorin Kläder och accessoarer > Kläder > Kläder toppar > Skjortor kan du lägga till kategorimetafält för storlek, halsringning, typ av ärmlängd, typ av topplängd, åldersgrupp, tyg, avsett för, detaljer för kläder och färg. Standardposter är tillgängliga för varje kategorimetafält. Till exempel har kategorimetafältet för färg standardposter för färger som rött, svart och vitt. Du kan även anpassa dina egna poster för ett kategorimetafält.

Du kan redigera standardposterna så att de matchar ditt varumärke bättre. Posten uppdateras automatiskt överallt där den används. Exempel på färgposter är rött, svart och vitt. Om du vill uppdatera svart till grafit kan du uppdatera posten, så uppdateras den automatiskt där den posten är ansluten.

Du kan även ansluta kategorimetafält till varianter för dina produkter. När du använder färgposter som variantalternativ kan du visa variantalternativ som prover för färgalternativ på produktsidorna i ditt skyltfönster.

Läs mer om kategorimetafält.

Prissättning

 • Pris – Det pris du debiterar för produkten. Du kan konfigurera butikens valuta på sidan Allmänna inställningar. Om du säljer i flera valutor måste du använda Shopify Payments och aktivera International. Hantera valutor på den relevanta marknadens Produkt- och prissättningssida. Ställ in platsbaserade skatter om produkten är beskattningsbar.
 • Ordinarie pris – Ställ in ett ordinarie pris för att visa produktens ursprungliga pris när du sänker produktpriset. Det ordinarie priset visas tillsammans med det värde du ställer in för produktpriset. Mer information om hur du ställer in reapriser.
 • Momskod – För Shopify Plus-planer kan du använda en skattetjänst från tredje part. Om du använder tjänsten visas momskoden för produkten här.
 • Enhetsprissättning – Om du säljer produkter i kvantiteter eller mått så kan du behöva visa priset per enhet för vissa produkter. När du anger ett enhetspris för en produkt så visas enhetspriset på produktsidorna, produktseriesidorna, varukorgssidan, kassasidorna och orderbekräftelseaviseringar. Mer information om hur du ställer in enhetsprissättning.
 • Kostnad per vara - Hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten. Om du till exempel säljer en produkt vidare kan du ange det pris du betalade tillverkaren, exklusive skatt, fraktkostnader eller andra kostnader. Om du själv skapar produkten kan du ange ett värde som baseras på din arbets- och materialkostnad.

När det gäller produkter som har en angiven kostnad per artikel så visas den beräknade marginalen under fältet Pris på produktinformationssidan —såvida du inte inkluderar skatt i dina priser. Marginalen beräknas som ([pris - kostnad]/pris) × 100. Om ditt pris exempelvis är 50 USD och din kostnad är 30 USD så är marginalen (beräknad som ([50 - 30]/50) × 100) 40 %.

Du kan komma åt rapporter för att analysera dina produktkostnader och marginaler. Du kan även hitta dina kostnader för sålda varor (COGS).

Det är valfritt att ange kostnaden per vara. Om du väljer att ange dina kostnader, lägg till beloppen för alla dina befintliga produkter samtidigt genom att använda bulkredigeraren eller en CSV-import. Genom att uppdatera all information samtidigt kan du få ut det mesta av dina vinstrapporter.

Kostnad per vara gäller inte presentkort.

Mer information om prissättning av produkter.

Lager

 • SKU (lagerhållningsenhet) - Koden som identifierar produkten inom din verksamhet. För effektiv spårning och försäljningsrapportering måste varje SKU vara unik.

  • SKU:er är valfria. Du kan skapa ditt eget SKU-format. Mer information om SKU:er finns i SKU-format.
 • Streckkod (ISBN, UPC, GTIN-nummer) – Streckkoder används vanligtvis av återförsäljare. Identifieraren måste vara ett nytt eller befintligt Global Trade Item Number (GTIN-nummer). Vissa försäljningskanaler kräver ett GTIN-nummer innan en produkt kan publiceras via kanalen.

GTIN är unika identifierare som används internationellt för att lagra och lokalisera produktinformation. Exempel på GTIN:er är UPC-, ERF- och ISBN-nummer, som kan variera i längd beroende på produkttyp. Du kan hitta GTIN ovanför eller under streckkoden på din produktförpackning.

Streckkoder som skannas med Shopify POS kan användas för att publicera produkter på Google & YouTube-kanalen.

Om du inte har ett GTIN för din produkt, kan du be att få det från tillverkaren. Lär dig hur du får ett GTIN för en produkt som du tillverkar på webbplatsen för GS1-standarder. Skapa inte falsk GTIN-information för dina produkter.

Information om hur du anger streckkoder genom att använda din smartphone finns i Skanna en streckkod med kameran på din enhet.

 • Tillgängligt – Antalet artiklar på lager. Om du hanterar lager på flera platser visas kvantiteten för varje plats.
 • Inkommande - Antal inkommande enheter. Se Överföringar.
 • Åtagande – Antalet enheter som är en del av en order men inte har distribuerats. Lagerenheter som är en del av orderutkast räknas inte som ett åtagande förrän orderutkastet blir en order.

Leverans

 • Denna produkt kräver leverans – Markera det här alternativet för en fysisk produkt som du skickar.
 • Vikt – Produktvikten. Det här fältet visas endast när Denna produkt kräver leverans har valts. Produktens vikt måste vara exakt eftersom den används för att beräkna fraktkostnader. Du kan köpa en fraktvåg i Shopifys maskinvaruaffär.
 • Lägg till tullinformation – Om du väljer detta kan du spara information som krävs vid leverans av produkter internationellt. Det här fältet visas endast när Denna produkt kräver leverans har valts.
  • Land/ursprungsregion – Det land där produkten tillverkades eller monterades. Om produkten består av material från olika länder eller regioner, är ursprungslandet eller -regionen den plats där produkten tar sin slutliga form. Olika länder eller regioner och internationella fördrag har olika ursprungsregler.
  • HS-nummer - Om du vill leverera produkten internationellt anger du tullkoden harmoniserat system (HS). Dessa koder ger tullen information så att rätt tariffer kan tillämpas på ordern. Du hittar HS-numret för din produkt genom att söka med ett sökord i fältet HS-nummer på produktdetaljsidan. Mer information om HS-nummer från Världstullorganisationen.

Varianter

För en produkt med varianter visar det här avsnittet alternativen för produkten, till exempel färg och storlek. Ytterligare information om varianter finns i Varianter.

Köpalternativ

Du kan lägga till köpalternativ till dina produkter, till exempel prenumerationer, "try-before-you-buy" (prova innan köp) och förbeställningar.

Om en produkt eller någon av dess varianter har ett tillämpat köpalternativ visas relevanta inställningar för köpalternativ i avsnittet Köpalternativ på produktsidan.

Du kan välja att begränsa en produkt till att endast ha ett tillgängligt köpalternativ, eller så kan du aktivera både köpalternativet och engångsköp.

Läs mer om köpalternativ.

Sökmotorlistning

Innehåller en förhandsgranskning av hur din produkt kommer att visas i sökmotorresultat, till exempel på Google. Förhandsgranskningen består av produkttiteln, dess webbadress i din webbshop och en del av beskrivningen.

Klicka på Redigera i avsnittet sökmotorlista för att göra ändringar i hur din produkt visas i sökmotorer. För mer information, se Redigera en förhandsgranskning av sökmotorlistan.

Produktstatus

Produktstatus avgör om en produkt är redo för försäljning.

Produktstatus ställs som standard in som aktiv för nyskapade produkter. Produkter som skapas genom att duplicera en produkt eller produkter som inte arkiveras ställs som standard in som Utkast.

Du kan ställa in följande status:

 • Aktiv: produktuppgifterna är fullständiga och produkten är redo för försäljning.
 • Utkast: produktuppgifterna måste kompletteras innan den kan säljas.
 • Arkiverad: produktuppgifterna är fullständiga, men produkten är inte längre till salu. Om du arkiverar en produkt döljs den från din Shopify-admin och från alla kunder. Arkivera en produkt genom att bläddra till längst ned på produktsidan och klicka på Arkivera produkt.

Publicera

Publicering visar en lista över dina försäljningskanaler och marknader. Detta är även platsen där B2B-kataloger listas för Shopify Plus-handlare. Alla försäljningskanaler och marknader är valda som standard. Se Hantera publicering för att inkludera produkter i eller exkludera produkter från en försäljningskanal eller marknad.

Produktorganisation

Produkttyp – Ett sätt att skapa en anpassad kategori för en produkt. Produkttypen gör det möjligt att definiera andra produktkategorier än de som finns tillgängliga i Shopifys standardproduktkategorier. En produkt kan bara ha en anpassad produkttyp. Se Produkttyper för mer information.

Leverantör - Tillverkaren, grossisten eller annan leverantör av produkten. Du kan filtrera din produktlista efter leverantör, vilket kan påskynda beställningar av lagervaror.

Serier - De serier som en produkt ingår i. Du kan använda det här fältet för att lägga till produkten direkt i en manuell serie. Automatiserade serier inkluderar produkten när den matchar serievillkoren.

Taggar – Taggar är sökbara sökord som du kan associera med din produkt. Taggar kan hjälpa kunder att hitta din produkt via sökning i din online-butik och du kan även använda dem för att skapa automatiska serier. Mer information om taggar finns i Taggformat.

Webbshop

Temamallsmenyn visar den aktuella produktmallen som produkten använder i webbshopen.

Som standard tilldelas produkterna mallen Default product. Om du har skapat andra produktmallar i ditt livetema visas dessa alternativ i rullgardinsmenyn som mallalternativ.

För mer information om temamallar, se Mallar.

Lägga till specialinformation genom att använda produktmetafält

Du kan lägga till anpassade fält på dina produktsidor genom att använda metafält. Metafält gör det möjligt för dig att spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp på dina produktsidor. En ljusförsäljare kanske exempelvis vill visa en brinntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa utgångsdatum för konserver. Nedan följer andra exempel på specialinformation:

 • delnummer
 • färgprover
 • lanseringsdatum
 • relaterade produkter
 • sammanfattningar av blogginlägg
 • filer för nedladdning

Metafält visas i en redigerbar tabell på dina produktsidor. Varje metafält visar det namn du väljer när du skapar din metafältsdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa typ av metafält och dess beskrivning och sedan ange ett värde.

Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel Dawn, så kan du använda temaredigeraren för att ansluta metafält till ditt tema och anpassa dina sidor till den produkt eller variant som visas. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify partner för att få hjälp.

Relaterade ämnen

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis