produktdetaljer

De uppgifter du anger för en produkt påverkar hur produkten visas för kunderna, gör det enklare för dig att organisera dina produkter och hjälpa kunderna att hitta produkten. Du behöver inte ange alla detaljer för varje produkt.

För produkter som inte har några varianter visas avsnitten Prissättning, Lager och Frakt på produktens informationssida. Om du lägger till varianter visas inte längre dessa avsnitt på produktens informationssida. För att ändra detaljer för produktvarianter, se Redigera varianter för en befintlig produkt.

Om du vill spara specialinformation eller specialfiler för dina produkter kan du lägga till anpassade fält på dina produktsidor genom att använda metafält. Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel Dawn, kan du använda temaredigeraren för att ansluta metafält till ditt tema och anpassa dina sidor till den produkt eller variant som visas.

Titel och beskrivning

 • Titel – Namnet på din produkt som du vill visa för dina kunder.

 • Beskrivning - Beskrivningen för din produkt. Detta område använder RTF-redigerare så att du kan formatera din text. Beskriv dina produkter i detalj för att informera och övertyga dina potentiella kunder. Om du är en återförsäljare ska du inte använda tillverkarens exakta beskrivning eftersom du vill att dina produkter ska se unika ut i sökmotorerna.

Media

Bilder, 3D-modeller och videoklipp visar dina kunder hur produkten ser ut. Mer information om hur du lägger till produktmedia finns i Produktmedia.

Prissättning

 • Pris – Det pris du debiterar för produkten. Du ställer in valutan på sidan Allmänna inställningar. Om du väljer att säljai flera olika valutor klickar du på Tillgängligt i andra valutor. Hantera valutor för att se dina valutainställningar. Klicka på Debitera skatt för denna produkt om produkten är skattepliktig.

 • Ordinariepris - Det ursprungliga priset för en produkt till specialerbjudande. När du anger ett ordinarie pris, visar produkten ett försäljningspris.

 • Skattekod - För Shopify Plus-planer kan du använda en tredjeparts skatteservice. Om du använder tjänsten visas skattekoden för produkten här.

 • Kostnad per vara - Hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten. Om du till exempel säljer en produkt vidare kan du ange det pris du betalade tillverkaren, exklusive skatt, fraktkostnader eller andra kostnader. Om du själv skapar produkten kan du ange ett värde som baseras på din arbets- och materialkostnad.

Lagerförteckning

 • SKU (lagerhållningsenhet) - Koden som identifierar produkten inom din verksamhet. För effektiv spårning och försäljningsrapportering måste varje SKU vara unik.

 • Streckkod (ISBN, UPC, GTIN, etc.) – Streckkoder används vanligtvis av återförsäljare. Identifieraren måste vara ett nytt eller befintligt Global Trade Item Number (GTIN). Vissa försäljningskanaler kräver ett GTIN innan en produkt kan publiceras via kanalen.

 • Inventariepolicy - Inställningen för inventeringsspårning.

 • Tillgängligt – Antalet artiklar på lager. Om du hanterar lager på flera platser visas kvantiteten för varje plats.

 • Inkommande - Antal inkommande enheter. Se Överföringar.

 • Åtagande – Antalet enheter som är en del av en order men inte har distribuerats. Lagerenheter som är en del av orderutkast räknas inte som ett åtagande förrän orderutkastet blir en order.

Frakt

 • Det här är en fysisk produkt - Inställningen för huruvida en produkt behöver skickas. Avmarkera det för digitala produkter eller tjänster, eller för produkter som du aldrig fysiskt skickar.

 • Vikt – Produktens faktiska vikt. Detta fält visas bara när Det här är en fysisk produkt är markerat. Produktens vikt måste vara exakt eftersom den används för att beräkna fraktkostnader. Du kan köpa en fraktvåg på Shopifys maskinvaruaffär.

 • Land/Ursprungsregion - Det land där produkten tillverkades eller monterades. Om produkten består av material från olika länder eller regioner, är ursprungslandet eller -regionen den plats där den tar sin väsentliga form. Olika länder eller regioner och internationella fördrag har olika ursprungsregler.

 • HS-nummer - Om du vill skicka produkten internationellt, ange sedan harmoniseringssystemet (HS) -tullkoden. Tariffkoden ger tullen information så att internationellt avtalade tariffer kan tillämpas på beställningen. Du hittar HS-koden för din produkt genom att söka med ett nyckelord i fältet HS-kod på produktdetaljsidan. Läs mer om HS-koder från Världstullorganisationen.

 • Distributionstjänst - Välj en distributionstjänst från listan över dem som du använder. Om du inte använder en distributionstjänst så väljer du Shopify.

Varianter

För en produkt med varianter visar det här avsnittet alternativen för produkten, till exempel färg och storlek. Ytterligare information om varianter finns i Varianter.

Köpalternativ

Du kan lägga till köpalternativ till dina produkter, till exempel prenumerationer, "try-before-you-buy" och förbeställningar.

Om en produkt eller någon av dess varianter har ett tillämpat köpalternativ visas relevanta inställningar för köpalternativ i avsnittet Köpalternativ på produktsidan.

Du kan välja att begränsa en produkt till att endast ha ett tillgängligt köpalternativ, eller så kan du aktivera både köpalternativet och ett enskilt köp.

Läs mer om köpalternativ.

Förhandsgranskning av sökmotorlistning

En förhandsgranskning av hur din produkt kommer visas i sökmotorresultat. Klicka på Redigera SEO för webbplats för att göra ändringar i förhandsvisningen.

Förhandsgranskningen består av produkttiteln, dess webbadress i din online-butik och en del av beskrivningen. För information om hur du ändrar förhandsgranskningen, se Redigera en förhandsgranskning av en sökmotorlistning.

Produktstatus

Produktstatus avgör om en produkt är redo för försäljning.

Produktstatus ställs som standard in som aktiv för nyskapade produkter. Produktstatus ställs som standard in som utkast för duplicerade och icke arkiverade produkter.

Du kan ställa in följande status:

 • Aktiv: produktinformationen är fullständig och produkten är redo för försäljning.
 • Utkast: produktinformationen måste slutföras innan den kan säljas.
 • Arkiverad: produktinformationen är fullständig, men produkten är inte längre till salu. Om du arkiverar en produkt döljs den från din Shopify-admin och från alla kunder.

Publicering visar en lista över dina försäljningskanaler och marknader.För Shopify Plus/handlare är det här även där dina B2B-kataloger listas.Om du vill inkludera eller exkludera produkter från en försäljningskanal eller marknad klickar du på Hantera.Alla försäljningskanaler och marknader är valda som standard.Om du vill ha mer information om publicering, se Hantera publicering.

Du kan inte inkludera eller utesluta enskilda produktvarianter.

Organisation

 • Produktkategori - En etikett som beskriver den grupp eller klass som en produkt tillhör.Produktkategorin väljs från Shopifys produkt-taxonomi, en fördefinierad, standardiserad lista.Kategorin används för att:
  • avgör den skattesats med vilken produkten är beskattad i USA (om du använder Shopify Tax). Dina produkter kan omfattas av särskilda kostnader eller undantag. Om en produkt kategoriseras korrekt kommer den mest korrekta skattesatsen att hämtas in i kassan. Att ta upp för mycket eller inte tillräckligt med omsättningsskatt kan skapa finansiell eller juridisk skyldighet för ditt företag.
  • bättre hantera dina produkter i Shopify, till exempel som ett villkor för en automatiserad produktserie eller för att hjälpa dig att filtrera din produktlista.
  • göra det lättare att sälja produkter i andra kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, såsom Facebook.

En produkt kan bara ha en kategori som gäller för alla dess varianter. När det är möjligt visas en produktkategorirekommendation som hjälper dig att välja en för första gången. Du kan acceptera den eller redigera den. Produktkategorier är valfria. Se Produkttyper för mer information.

 • Produkttyp – En märkning som du skapar som beskriver kategorin för en produkt. Produkttypen låter dig använda andra produktkategorier än de som finns tillgängliga i den fördefinierade produktkategorilistan. En produkt kan bara ha en anpassad produkttyp. Se Produkttyper för mer information.

 • Leverantör - Tillverkaren, grossisten eller annan leverantör av produkten. Du kan filtrera din produktlista efter leverantör, vilket kan påskynda beställningar av lagervaror.

 • Serier - De serier som en produkt ingår i. Du kan använda det här fältet för att lägga till produkten direkt i en manuell serie. Automatiserade serier inkluderar produkten när den matchar serievillkoren.

 • Taggar – Taggar är sökbara sökord som du kan associera med din produkt. Taggar kan hjälpa kunder att hitta din produkt via sökning i din online-butik och du kan även använda dem för att skapa automatiska serier. Mer information om taggar finns i Taggformat.

Lägga till specialinformation genom att använda metafält

Du kan lägga till anpassade fält på dina produktsidor genom att använda metafält. Metafält gör det möjligt för dig att spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp på dina produktsidor. Till exempel kanske en ljusförsäljare vill visa en bränntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa produktens utgångsdatum för konserver. Andra exempel på specialinformation är följande:

 • delnummer
 • färgprover
 • lanseringsdatum
 • relaterade produkter
 • sammanfattningar av blogginlägg
 • filer för nedladdning

Metafält visas i en redigerbar tabell på dina produktsidor. Varje metafält visar det namn du väljer när du skapar din metafältsdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa typ av metafält och dess beskrivning och sedan ange ett värde.

Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel Dawn, så kan du använda temaredigeraren för att ansluta metafält till ditt tema och anpassa dina sidor till den produkt eller variant som visas. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify-expert för att få hjälp.

Relaterade ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis