produktdetaljer

De uppgifter du anger för en produkt påverkar hur produkten visas för kunderna, gör det enklare för dig att organisera dina produkter och hjälpa kunderna att hitta produkten. Du behöver inte ange alla detaljer för varje produkt.

För produkter som inte har några varianter visas avsnitten Prissättning, Lager och Frakt på produktens informationssida. Om du lägger till varianter visas inte längre dessa avsnitt på produktens informationssida. För att ändra detaljer för produktvarianter, se Redigera varianter för en befintlig produkt.

Om du vill spara specialinformation eller specialfiler för dina produkter kan du lägga till anpassade fält på dina produktsidor genom att använda metafält. Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel Dawn, kan du använda temaredigeraren för att ansluta metafält till ditt tema och anpassa dina sidor till den produkt eller variant som visas.

Titel och beskrivning

 • Titel – Namnet på din produkt som du vill visa för dina kunder.

 • Beskrivning - Beskrivningen för din produkt. Detta område använder RTF-redigerare så att du kan formatera din text. Beskriv dina produkter i detalj för att informera och övertyga dina potentiella kunder. Om du är en återförsäljare ska du inte använda tillverkarens exakta beskrivning eftersom du vill att dina produkter ska se unika ut i sökmotorerna.

Media

Bilder, 3D-modeller och videoklipp visar dina kunder hur produkten ser ut. Mer information om hur du lägger till produktmedia finns i Produktmedia.

Prissättning

 • Pris – Det pris du debiterar för produkten. Du ställer in valutan på sidan Allmänna inställningar. Om du väljer att säljai flera olika valutor klickar du på Tillgängligt i andra valutor. Hantera valutor för att se dina valutainställningar. Klicka på Debitera skatt för denna produkt om produkten är skattepliktig.

 • Ordinariepris - Det ursprungliga priset för en produkt till specialerbjudande. När du anger ett ordinarie pris, visar produkten ett försäljningspris.

 • Skattekod - För Shopify Plus-planer kan du använda en tredjeparts skatteservice. Om du använder tjänsten visas skattekoden för produkten här.

 • Kostnad per vara - Hur mycket det kostar dig för produkten eller varianten. Om du till exempel säljer en produkt vidare kan du ange det pris du betalade tillverkaren, exklusive skatt, fraktkostnader eller andra kostnader. Om du själv skapar produkten kan du ange ett värde som baseras på din arbets- och materialkostnad.

Lagerförteckning

 • SKU (lagerhållningsenhet) - Koden som identifierar produkten inom din verksamhet. För effektiv spårning och försäljningsrapportering måste varje SKU vara unik.

 • Streckkod (ISBN, UPC, GTIN, etc.) – Streckkoder används vanligtvis av återförsäljare. Identifieraren måste vara ett nytt eller befintligt Global Trade Item Number (GTIN). Vissa försäljningskanaler kräver ett GTIN innan en produkt kan publiceras via kanalen.

 • Inventariepolicy - Inställningen för inventeringsspårning.

 • Tillgängligt – Antalet artiklar på lager. Om du hanterar lager på flera platser visas kvantiteten för varje plats.

 • Inkommande - Antal inkommande enheter. Se Överföringar.

 • Åtagande – Antalet enheter som är en del av en order men inte har distribuerats. Lagerenheter som är en del av orderutkast räknas inte som ett åtagande förrän orderutkastet blir en order.

Frakt

 • Det här är en fysisk produkt - Inställningen för huruvida en produkt behöver skickas. Avmarkera det för digitala produkter eller tjänster, eller för produkter som du aldrig fysiskt skickar.

 • Vikt - Produktens faktiska vikt. Detta fält visas bara när det här är en fysisk produkt är markerad. Produktens vikt måste vara exakt eftersom den används för att beräkna fraktsatser. Du kan köpa en fraktskala på Shopify Hardware Store.

 • Land/Ursprungsregion - Det land där produkten tillverkades eller monterades. Om produkten består av material från olika länder eller regioner, är ursprungslandet eller -regionen den plats där den tar sin väsentliga form. Olika länder eller regioner och internationella fördrag har olika ursprungsregler.

 • HS-nummer - Om du vill skicka produkten internationellt, ange sedan harmoniseringssystemet (HS) -tullkoden. Tariffkoden ger tullen information så att internationellt avtalade tariffer kan tillämpas på beställningen. Du hittar HS-koden för din produkt genom att söka med ett nyckelord i fältet HS-kod på produktdetaljsidan. Läs mer om HS-koder från Världstullorganisationen.

 • Distributionstjänst - Välj en distributionstjänst från listan över dem som du använder. Om du inte använder en distributionstjänst så väljer du Shopify.

Varianter

För en produkt med varianter visar det här avsnittet alternativen för produkten, till exempel färg och storlek. Ytterligare information om varianter finns i Varianter.

Prenumerationer

Om du använder en prenumerationsapp för att erbjuda prenumerationsprodukter kan du se en produkts prenumerationsinformation på produktsidan i din Shopify-administratör.

Om en produkt eller en av dess varianter har en prenumeration tillämpad, visas dess prenumerationsinformation i avsnittet Prenumerationer på produktsidan.

Du kan begränsa dina prenumerationsprodukter till att säljas endast som en prenumeration eller så kan du aktivera både prenumeration och engångsköp.

Se prenumerationer för ytterligare information om att erbjuda prenumerationer.

Förhandsgranskning av sökmotorlistning

En förhandsgranskning av hur din produkt kommer visas i sökmotorresultat. Klicka på Redigera SEO för webbplats för att göra ändringar i förhandsvisningen.

Förhandsgranskningen består av produkttiteln, dess webbadress i din online-butik och en del av beskrivningen. För information om hur du ändrar förhandsgranskningen, se Redigera en förhandsgranskning av en sökmotorlistning.

Produkttillgänglighet

Produkttillgänglighet gör det möjligt för dig att kontrollera status för din produkt och i vilka försäljningskanaler den visas.

Produktstatus avgör om en produkt är tillgänglig i din butik. Produktstatusen för nyskapade produkter ställs som standard in som utkast.

Du kan ställa in följande status:

 • Aktiv: produktinformationen är fullständig och produkten är tillgänglig för att visas i försäljningskanalerna.
 • Utkast: produktinformationen måste slutföras innan den kan visas i försäljningskanalerna.
 • Arkiverad: produktinformationen är fullständig, men produkten är inte längre till salu. Arkivering av en produkt döljer den från din admin och dina försäljningskanaler. Du kan hitta arkiveringsknappen längst ner på sidan för produktinformation.

Försäljningskanaler och appar visar en lista över dina aktiva försäljningskanaler där du kan göra produkten tillgänglig. Klicka på Hantera för att redigera en försäljningskanals tillgänglighet. Alla kanaler är markerade som standard. Mer information om produkter och försäljningskanaler finns i Gör produkter tillgängliga på dina försäljningskanaler.

Du kan inte konfigurera en försäljningskanals tillgänglighet för enskilda produktvarianter.

Organisation

 • Standardiserad produkttyp – En märkning som beskriver kategorin för en produkt. Denna märkning väljs från Shopifys produkt-taxonomi, en fördefinierad, standardiserad lista över produkttyper. Standardiserade produkttyper kan hjälpa dig att hantera dina produkter bättre inom Shopify, till exempel som ett villkor för en automatiserad produktserie eller för att hjälpa dig att filtrera din produktlista. Dessutom gör en standardiserad produkttyp det lättare att sälja produkter via andra kanaler som kräver en standardiserad produkttyp, såsom Facebook. En produkt kan bara ha en standardiserad produkttyp. Standardiserade produkttyper är inte obligatoriska. Du kan i stället ange en anpassad märkning. Se Produkttyper för mer information.

 • Anpassad produkttyp – En märkning som du skapar som beskriver kategorin för en produkt. Den anpassade produkttypen gör det möjligt för dig att använda andra produktkategorier än de som finns tillgängliga i den fördefinierade listan över standardiserade produkttyper. Om du tidigare använde produkttypfunktionen, innan standardiserade och anpassade produkttyper introducerades, används dina produkttyper automatiskt som anpassade produkttyper. En produkt kan bara ha en anpassad produkttyp. Se Produkttyper för mer information.

 • Leverantör - Tillverkaren, grossisten eller annan leverantör av produkten. Du kan filtrera din produktlista efter leverantör, vilket kan påskynda beställningar av lagervaror.

 • Serier - De serier som en produkt ingår i. Du kan använda det här fältet för att lägga till produkten direkt i en manuell serie. Automatiserade serier inkluderar produkten när den matchar serievillkoren.

 • Taggar – Taggar är sökbara sökord som du kan associera med din produkt. Taggar kan hjälpa kunder att hitta din produkt via sökning i din online-butik och du kan även använda dem för att skapa automatiska serier. Mer information om taggar finns i Taggformat.

Lägga till specialinformation genom att använda metafält

Du kan lägga till anpassade fält på dina produktsidor genom att använda metafält. Metafält gör det möjligt för dig att spara specialinformation som vanligtvis inte tas upp på dina produktsidor. Till exempel kanske en ljusförsäljare vill visa en bränntid för ljus på sina produktsidor, medan en livsmedelsaffär kanske vill visa produktens utgångsdatum för konserver. Andra exempel på specialinformation är följande:

 • delnummer
 • färgprover
 • lanseringsdatum
 • relaterade produkter
 • sammanfattningar av blogginlägg
 • filer för nedladdning

Metafält visas i en redigerbar tabell på dina produktsidor. Varje metafält visar det namn du väljer när du skapar din metafältdefinition. Du kan klicka i varje tabellrad för att visa typ av metafält och dess beskrivning och sedan ange ett värde.

Om du har ett tema för Online Store 2.0, till exempel Dawn, så kan du använda temaredigeraren för att ansluta metafält till ditt tema och anpassa dina sidor till den produkt eller variant som visas. Om du använder ett vintagetema, eller om du vill lägga till metafältstyper som ditt tema inte stöder, kan du redigera din temakod eller anlita en Shopify Expert som hjälp.

Relaterade ämnen

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis