Údaje o produktu

Podrobnosti, které uvedeš u produktu, budou mít vliv na to, jak se bude produkt zákazníkům zobrazovat, usnadní ti organizaci tvých produktů a pomůžou zákazníkům produkt najít. Není nutné nastavovat všechny podrobnosti pro všechny produkty.

U produktů, které nemají žádné varianty, jsou na stránce podrobností o produktu uvedeny sekce Nacenění, Skladové zásoby a Expedice. Pokud přidáte varianty, tyto sekce se na stránce podrobností o produktu již zobrazovat nebudou. Podrobnosti k variantám produktů najdete v sekci Úprava variant pro existující produkty.

Název a popis

 • Název – Jméno produktu tak, jak chcete, aby jej viděli zákazníci.

 • Popis – Popis vašeho produktu. Tato oblast používá editor formátu RTF a dává vám možnost váš text naformátovat. Podrobně popište svůj produkt tak, aby to vaše potenciální zákazníky informovalo a přesvědčilo. Pokud jste přeprodejce, nepoužívejte přesný popis od výrobce, protože chcete, aby se vaše produkty jevily vyhledávačům unikátně.

Obrázky

Na obrázcích vaši zákazníci uvidí, jak vaše produkty vypadají. Informace o přidávání obrázků najdete v sekci Obrázky produktů.

Nacenění

 • Price - The price that you're charging for the product. You set the currency on the General settings page. If you are selling in multiple currencies, then click Available in other currencies. Manage currencies to view your currency settings. Click Charge taxes on this product if the product is taxable.

 • Původní cena – Originální cena produktu, který je ve výprodeji. Když zadáte původní cenu, u produktu se zobrazí výprodejová cena.

 • Daňový kód – U plánů Shopify Plus můžete používat daňovou službu třetí strany. Pokud použijete tuto službu, pak se zde zobrazí daňový kód produktu.

 • Náklady na položku – Kolik vás produkt nebo varianta stojí. Pokud například přeprodáte nějaký produkt, můžete zadat cenu zaplacenou výrobci s výjimkou daní, nákladů na dopravu a dalších nákladů. Pokud produkt vyrábíte sám, můžete zadat hodnotu, která vychází z ceny vaší práce a materiálu.

  Pokud nepoužijete možnost Zahrnout daně do cen, pak se u produktů se zadanými náklady zobrazí pod polem Cena na stránce podrobností o produktu předpokládaná marže. Marže se vypočítá dle vzorce ([cena - náklady] / cena) * 100). Pokud je například cena 50 USD a náklady 30 USD, má marže hodnotu 40 % (vypočítá se jako ([50 - 30] / 50) * 100)).

  Pokud máte zaplacen plán Shopify nebo vyšší, můžete přistupovat k výkazům a analyzovat náklady na produkty a marže. Najdete zde také údaj o nákladech na prodané zboží (COGS).

  Zadání nákladů na položku je volitelné. Pokud se rozhodnete zadat náklady, můžete přidat částky ke všem svým existujícím produktům zároveň pomocí hromadného editoru nebo importu CSV. Když aktualizujete všechny informace najednou, získáte ze svých výkazů o zisku největší hodnotu.

  Náklady na položku se nevztahují na produkty dárkových karet.

Skladové zásoby

 • Skl. j. (skladová jednotka) – Kód, který identifikuje produkt v rámci vašeho podnikání. Za účelem efektivního sledování a vykazování prodejů musí být jednotlivé skladové jednotky unikátní.

  Skl. j. jsou volitelné. Můžete si vytvořit svůj vlastní formát skl. j. Více informací o skl. j. najdete v sekci Formáty skl. j.

 • Čárový kód (ISBN, UPC, GTIN atd.) – Čárové kódy jsou obvykle využívány přeprodejci. Identifikátor musí být novým nebo existujícím globálním číslem obchodní položky (GTIN). U některých prodejních kanálů je nutné zadat číslo GTIN ještě před zveřejněním produktu v daném kanálu.

  Čísla GTIN jsou jednoznačným identifikátorem, který slouží k mezinárodnímu uložení a vyhledání informací o produktu. Čísla UPC, EAN a ISBN jsou příklady čísel GTIN, které se mohou lišit svou délkou podle typu produktu. Číslo GTIN najdete nad nebo pod čárovým kódem na balení svého produktu.

  Čárový kód používá Shopify POS v maloobchodě ke zveřejňování produktů pomocí aplikace Nákupy Google a při vystavování produktů v prodejním kanále Amazon.

  Pokud neznáte číslo GTIN svého produktu, můžete si jej vyžádat od výrobce. Na webu norem GS1 zjistíte, jak získat číslo GTIN pro produkt, který vyrábíte. Nevymýšlejte si falešná čísla GTIN pro své produkty.

  Více informací o tom, jak zadávat čárové kódy pomocí chytrého telefonu, najdete v sekci Skenování čárových kódů pomocí fotoaparátu zařízení.

 • Zásady pro skladové zásoby – Nastavení pro sledování skladových zásob.

 • Množství – Množství jednotek na skladě. Pokud spravuješ své skladové zásoby ve více lokalitách, zobrazí se množství pro jednotlivé lokality.

 • Příchozí – Počet příchozích jednotek. Viz Převody.

Expedice

 • Toto je fyzický produkt – Uvádí, zda je produkt nutné zasílat. Zrušte zaškrtnutí u digitálních produktů nebo služeb, případně u produktů, které nezasíláte.

 • Hmotnost – Skutečná hmotnost produktu. Toto pole se objeví pouze ve chvíli, kdy je zaškrtnuto pole Toto je fyzický produkt. Hmotnost produktu musí být uvedena přesně, protože se používá k výpočtu sazby za dopravu. Expediční váhu si můžete koupit v obchodě s hardwarem Shopify.

 • Země/oblast původu – Země, kde byl produkt vyroben nebo sestaven. Pokud je produkt tvořen materiály z různých zemí nebo regionů, pak se za zemi původu považuje ta země, kde produkt nabývá své typické podoby. Různé země nebo regiony a mezinárodní dohody používají odlišná pravidla pro určování místa původu.

 • HS kód – Pokud chcete svůj produkt zasílat mezinárodně, zadejte celní kód harmonizovaného systému (HS). Tyto kódy poskytují celníkům takové informace, aby bylo možné objednávku řádně proclít. Kód HS pro svůj produkt můžete najít tak, že budete vyhledávat klíčové slovo v poli kódu HS na stránce podrobností o produktu. Zjistěte si více o kódech HS u Světové celní organizace.

 • Služba plnění – Vyberte službu plnění ze seznamu služeb, které používáte. Pokud nepoužíváte službu plnění, vyberte Shopify.

Varianty

U produktu s variantami tato sekce zobrazuje volby pro produkt, například barvu a velikost. Více informací o variantách najdete v sekci Varianty.

Náhled seznamů vyhledávače

Náhled na to, jak se bude váš produkt zobrazovat ve výsledcích vyhledávače. Klikněte na Upravit SEO webové stránky a proveďte změny v náhledu.

Náhled je tvořen názvem produktu, jeho adresou URL ve vašem online obchodě a částí popisu. Informace o změně náhledu najdete v sekci Úprava náhledu výpisu vyhledávače.

Dostupnost produktů

Seznam aktivních prodejních kanálů, kde můžete produkt zpřístupnit. K úpravě dostupnosti prodejního kanálu klikněte na Spravovat. Více informací o produktech a prodejních kanálech najdete v sekci Zpřístupnění produktů v prodejních kanálech.

Dostupnost prodejních kanálů nelze nastavovat pro jednotlivé varianty produktů zvlášť.

Organizace

 • Typ produktů – Kategorie produktu, kterou můžete použít ke správě svých produktů. Typ produktu můžete například použít jako podmínku pro automatickou kolekci, případně k filtrování produktů ve správci Shopify. Produkt může mít pouze jeden typ produktu.

  Vybírat můžete z definovaných typů produktů nebo můžete vytvořit nový produkt. Za účelem vytvoření typu produktu jej zadejte do pole Typ produktu a poté produkt uložte. V hromadném editoru můžete také vytvořit a upravit typy produktů.

 • Dodavatel – Výrobce, velkoobchodník nebo jiný dodavatel produktu. Svůj seznam produktů můžete filtrovat podle dodavatele, což může urychlit řazení skladových zásob.

 • Kolekce – Kolekce, v níž je zahrnut produkt. Toto pole můžete použít k přidání produktu přímo do ruční kolekce. Produkt se v automatické kolekci objeví tehdy, pokud splní podmínky kolekce.

 • Štítky – Štítky jsou vyhledávatelná klíčová slova, která můžete spojit se svým produktem. Štítky pomáhají zákazníkům najít vaše produkty prostřednictvím hledání v online obchodě. Můžete je také využít k vytváření automatizovaných kolekcí. Více informací o štítcích naleznete v kapitole Formáty štítků.

Související témata

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma