รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดต่างๆ ที่คุณระบุไว้กับสินค้าจะมีผลต่อวิธีการแสดงสินค้าแก่ลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถจัดการสินค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ลูกค้าค้นเจอสินค้าได้ คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลทั้งหมดสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้าใดๆ ส่วน การกำหนดราคา สินค้าคงคลัง และ การจัดส่ง จะแสดงบนหน้ารายละเอียดสินค้า หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้า ส่วนต่างๆ ดังกล่าวนี้จะไม่แสดงที่หน้ารายละเอียดสินค้าอีกต่อไป หากต้องการเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับตัวเลือกสินค้า ให้ดูที่การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับสินค้าที่มีอยู่

หากคุณต้องการบันทึกข้อมูลเฉพาะทางหรือไฟล์สำหรับสินค้าของคุณ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองไปยังหน้าสินค้าของคุณได้โดยใช้เมตาฟิลด์ หากคุณมีธีม Online Store 2.0 เช่น Dawn คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขธีมเพื่อเชื่อมเมตาฟิลด์เข้ากับธีมของคุณและปรับแต่งหน้าต่างๆ ของคุณให้เข้ากับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่แสดงไว้ได้

ชื่อและคำอธิบาย

 • ชื่อ - ชื่อสำหรับสินค้าที่คุณต้องการให้แสดงให้ลูกค้าเห็น

 • คำอธิบาย - คำอธิบายสำหรับสินค้าของคุณ พื้นที่นี้จะใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของคุณได้ อธิบายสินค้าของคุณโดยละเอียดเพื่อให้ข้อมูลและโน้มน้าวผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่าใช้คำอธิบายที่เหมือนกันทุกประการกับคำอธิบายของผู้ผลิต เนื่องจากสินค้าของคุณไม่ควรซ้ำใครเมื่อต้องค้นหาในเครื่องมือค้นหา

สื่อ

รูปภาพ โมเดล 3 มิติ และวิดีโอจะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าของคุณมีลักษณะอย่างไร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสื่อสินค้า ให้ดูที่สื่อสินค้า

การกำหนดราคา

 • ราคา - ราคาที่คุณจะเรียกเก็บสำหรับสินค้าดังกล่าว คุณสามารถกำหนดสกุลเงินได้ในหน้าการตั้งค่าทั่วไป หากคุณขายสินค้าในหลายสกุลเงิน ให้คลิกมีจำหน่ายในสกุลเงินอื่น จัดการสกุลเงินเพื่อดูการตั้งค่าสกุลเงินของคุณ คลิกที่ภาษีที่เรียกเก็บสำหรับสินค้าชิ้นนี้หากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี

 • ราคาเปรียบเทียบ - ราคาเดิมสำหรับสินค้าที่กำลังลดราคา เมื่อคุณป้อนราคาเปรียบเทียบ สินค้าดังกล่าวจะแสดงราคาช่วงลดราคา

 • รหัสภาษี - สำหรับแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้บริการด้านภาษีจากภายนอกได้ หากคุณใช้บริการดังกล่าว รหัสภาษีสำหรับสินค้าก็จะปรากฏที่นี่

 • ต้นทุนต่อสินค้าแต่ละรายการ - สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของคุณมีต้นทุนเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น หากคุณนำสินค้ามาขายต่อ คุณก็สามารถป้อนราคาที่คุณจ่ายให้แก่ผู้ผลิตได้ โดยไม่รวมภาษี การจัดส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากคุณเป็นผู้สร้างสินค้าด้วยตนเอง คุณก็สามารถป้อนค่าที่อิงจากค่าแรงและค่าใช้จ่ายด้านวัตถุของคุณได้

สินค้าคงคลัง

 • SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) - รหัสที่เป็นตัวระบุสินค้าในธุรกิจของคุณ เพื่อการติดตามและการรายงานยอดขายที่มีประสิทธิผล SKU แต่ละรายการต้องไม่ซ้ำกัน

 • บาร์โค้ด (ISBN, UPC, GTIN, ฯลฯ ) - โดยทั่วไปแล้วตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ที่ใช้บาร์โค้ด ตัวระบุต้องเป็นรหัสผลิตภัณฑ์สากล (GTIN) ใหม่หรือที่มีอยู่ ช่องทางการขายบางส่วนจะกำหนดให้มี GTIN ก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าโดยใช้ช่องทางดังกล่าวได้

 • นโยบายสินค้าคงคลัง - การตั้งค่าสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง

 • พร้อมจำหน่าย - จำนวนหน่วยที่มีในสต็อกสินค้า หากคุณกำลังจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ระบบจะแสดงจำนวนในแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

 • ขาเข้า - จํานวนหน่วยขาเข้า ไปที่การถ่ายโอน

 • จองไว้แล้ว - จำนวนหน่วยที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อแต่ยังไม่ได้รับการจัดการ ระบบจะไม่นับหน่วยสินค้าคงคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินว่าเป็นหน่วยที่จองไว้แล้วจนกว่าคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินดังกล่าวจะกลายเป็นคำสั่งซื้อ

การจัดส่ง

 • สินค้านี้เป็นสินค้าที่จับต้องได้ การตั้งค่ากรณีที่สินค้าต้องจัดส่ง ยกเลิกการทำเครื่องหมายสำหรับสินค้าดิจิทัลหรือบริการต่างๆ หรือสินค้าที่คุณไม่จัดส่ง

 • น้ำหนัก - น้ำหนักจริงของสินค้า ช่องนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเลือกช่องสินค้านี้เป็นสินค้าแบบจับต้องได้เท่านั้น โดยน้ำหนักสินค้าจะต้องถูกต้องทุกประการ เนื่องจากต้องใช้น้ำหนักสินค้าในการคำนวณอัตราค่าจัดส่ง ทั้งนี้ คุณสามารถสั่งซื้อเครื่องชั่งไปรษณีย์ได้ที่ร้านค้าฮาร์ดแวร์ของ Shopify

 • ประเทศ/ภูมิภาคต้นทาง ประเทศที่ผลิตหรือประกอบสินค้า หากสินค้านั้นประกอบด้วยวัสดุจากหลากหลายประเทศหรือภูมิภาค ให้ถือว่าประเทศหรือภูมิภาคที่ส่วนประกอบที่สำคัญของสินค้ามาจากเป็นประเทศหรือภูมิภาคต้นทาง กฎเรื่องแหล่งต้นทางสินค้าจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่แตกต่างกันและสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ

 • พิกัดศุลกากร - หากคุณต้องการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ให้ป้อนพิกัดศุลกากร (HS) โดยพิกัดเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำหรับศุลกากร เพื่อให้สามารถคิดภาษีกับคำสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถหาพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าของคุณได้โดยการค้นหาด้วยคำสำคัญในช่องพิกัดศุลกากรของหน้ารายละเอียดสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรได้จากองค์การศุลกากรโลก

 • บริการจัดการคำสั่งซื้อ - เลือกบริการจัดการคำสั่งซื้อจากรายการบริการที่คุณใช้ หากคุณไม่ได้ใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อ ให้เลือก Shopify

ตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ส่วนนี้จะแสดงตัวเลือกสำหรับสินค้าดังกล่าว อาทิ สีและขนาด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้า ให้ดูที่ตัวเลือกสินค้า

ตัวเลือกการซื้อ

คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกการซื้อให้กับสินค้าของคุณ เช่น การสมัครใช้งาน การทดลองใช้ก่อนซื้อ และการสั่งซื้อล่วงหน้า

หากมีการใช้ตัวเลือกการซื้อไว้กับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใดๆ ก็ตาม ระบบจะแสดงการตั้งค่าตัวเลือกการซื้อที่เกี่ยวข้องในส่วนตัวเลือกการซื้อของหน้าสินค้า

คุณสามารถเลือกจํากัดสินค้าให้มีเพียงตัวเลือกการซื้อ หรือจะเปิดใช้ทั้งตัวเลือกการซื้อและการซื้อแบบครั้งเดียวก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อ

ตัวอย่างผลการค้นหา

ตัวอย่างที่จะแสดงว่าสินค้าของคุณปรากฏอย่างไรในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา คลิกที่แก้ไข SEO ของเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง

ตัวอย่างจะประกอบไปด้วยชื่อสินค้า, URL ของสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคำอธิบายส่วนหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวอย่าง ให้ดูที่แก้ไขตัวอย่างรายการเครื่องมือค้นหา

ช่องทางจำหน่ายสินค้า

ความพร้อมจำหน่ายของสินค้าช่วยให้คุณสามารถควบคุมสถานะสินค้าของคุณ รวมถึงช่องทางการขายที่สินค้าจะปรากฏได้สถานะสินค้าจะบ่งชี้ว่ามีสินค้าพร้อมจำหน่ายในร้านค้าของคุณหรือไม่

สินค้าที่สร้างขึ้นใหม่จะมีสถานะเป็นใช้งานอยู่ตามค่าเริ่มต้นสินค้าที่ทำซ้ำหรือไม่ได้เก็บถาวรจะมีสถานะเป็นแบบร่างตามค่าเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดสถานะดังต่อไปนี้ได้:

 • ใช้งานอยู่: รายละเอียดสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว และสินค้าพร้อมจะปรากฏในช่องทางการขาย
 • แบบร่าง: ต้องแก้ไขรายละเอียดสินค้าให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะแสดงในช่องทางการขายได้
 • เก็บถาวรแล้ว: รายละเอียดสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่สินค้านี้ไม่มีการขายอีกต่อไป เก็บถาวรสินค้าซ่อนไว้จากส่วนผู้ดูแลระบบและช่องทางการขายของคุณ โดยคุณสามารถพบปุ่มเก็บถาวรได้ที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดสินค้า

ช่องทางการขายและแอปจะแสดงรายการช่องทางการขายที่ใช้งานอยู่ ซึ่งคุณสามารถทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายได้ หากต้องการแก้ไขความพร้อมของช่องทางการขาย ให้คลิกที่ “จัดการ” ระบบจะเลือกช่องทางทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและช่องทางการขาย ให้ดูที่ทำให้สินค้าพร้อมจำหน่ายที่ช่องทางการขายของคุณ

คุณจะไม่สามารถกำหนดความพร้อมของช่องทางการขายสำหรับตัวเลือกสินค้าแยกย่อยได้

องค์กร

 • หมวดหมู่สินค้า - ป้ายกำกับที่อธิบายกลุ่มหรือชนิดที่สินค้ารายการหนึ่งสังกัด โดยหมวดหมู่สินค้าจะถูกเลือกจากระบบการจัดหมวดหมู่สินค้าของ Shopify ซึ่งเป็นรายการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบจะใช้หมวดหมู่นี้ในการ:
  • ระบุอัตราภาษีสินค้า สินค้าของคุณอาจได้รับอัตราภาษีพิเศษหรือได้รับการยกเว้น เมื่อสินค้าได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างถูกต้อง อัตราภาษีที่ถูกต้องที่สุดจะถูกเก็บที่จุดชำระเงิน
  • ทำให้การขายสินค้าง่ายขึ้นในช่องทางอื่นที่ต้องใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน เช่น Facebook

สินค้ารายการหนึ่งจะสังกัดได้เพียงหมวดหมู่เดียวเท่านั้น และระบบจะปรับใช้หมวดหมู่ดังกล่าวกับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด หากเป็นไปได้ ระบบจะแสดงการแนะนำหมวดหมู่สินค้าเพื่อช่วยให้คุณเลือกในครั้งแรก โดยคุณสามารถยอมรับหรือแก้ไขหมวดหมู่ได้ ทั้งนี้คุณจะใช้หรือไม่ใช้หมวดหมู่สินค้าก็ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ประเภทสินค้า

 • ประเภทสินค้า - ใบจ่าหน้าที่คุณสร้างซึ่งอธิบายประเภทของสินค้า ประเภทสินค้าช่วยให้คุณสามารถใช้หมวดหมู่สินค้าอื่นนอกเหนือจากประเภทสินค้าที่พร้อมให้ใช้งานในรายการประเภทสินค้าที่กําหนดล่วงหน้าแล้ว สินค้าแต่ละชิ้นจะมีประเภทสินค้าแบบกำหนดเองได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ประเภทสินค้า

 • ผู้ขาย - ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง หรือผู้ขายรายอื่นสำหรับสินค้าดังกล่าว คุณสามารถกรองรายการสินค้าของคุณตามผู้ขาย ซึ่งจะเพิ่มความรวดเร็วให้แก่การสั่งซื้อสินค้าคงคลัง

 • คอลเลกชัน - คอลเลกชันที่มีสินค้าอยู่ คุณสามารถใช้ช่องนี้เพื่อเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองได้โดยตรง คอลเลกชันอัตโนมัติจะรวมสินค้าในกรณีที่สินค้าดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขของคอลเลกชัน

 • แท็ก - แท็กคือคำสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณซึ่งสามารถค้นหาได้ แท็กสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าของคุณผ่านการค้นหาร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคุณยังสามารถใช้แท็กเพื่อสร้างคอลเลกชันอัตโนมัติได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก ให้ดูที่รูปแบบแท็ก

การเพิ่มข้อมูลเฉพาะทางโดยใช้เมตาฟิลด์

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองไปยังหน้าสินค้าของคุณได้โดยใช้เมตาฟิลด์ เมตาฟิลด์ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะทางที่มักจะไม่ได้รวมอยู่ในหน้าสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น ผู้ขายเทียนอาจต้องการแสดงเวลาการเผาไหม้ของเทียนในหน้าสินค้าของตน ขณะที่ร้านขายของชำอาจต้องการแสดงวันหมดอายุของสินค้ากระป๋อง ตัวอย่างอื่นๆ ของข้อมูลเฉพาะทางมีดังต่อไปนี้

 • หมายเลขของส่วนต่างๆ
 • ตัวอย่างสี
 • วันเปิดตัว
 • สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลสรุปบล็อกโพสต์
 • ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

เมตาฟิลด์จะแสดงในตารางที่แก้ไขได้ในหน้าสินค้าของคุณ เมตาฟิลด์แต่ละฟิลด์จะแสดงชื่อที่คุณเลือกตอนที่สร้างคำจำกัดความเมตาฟิลด์ของคุณ คุณสามารถคลิกในแต่ละแถวของตารางเพื่อแสดงประเภทและคำอธิบายของเมตาฟิลด์ได้ จากนั้นจึงป้อนค่า

หากคุณมีธีม Online Store 2.0 เช่น Dawn คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขธีมเพื่อเชื่อมเมตาฟิลด์เข้ากับธีมของคุณและปรับแต่งหน้าต่างๆ ของคุณให้เข้ากับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่แสดงไว้ได้ หากคุณใช้ธีมวินเทจหรือต้องการเพิ่มประเภทเมตาฟิลด์ที่ธีมของคุณไม่รองรับ คุณสามารถแก้ไขโค้ดธีมของคุณหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญของ Shopify ให้ช่วยเหลือคุณได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี