รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดต่างๆ ที่คุณเขียนกำกับสินค้าจะมีผลต่อรูปแบบการแสดงสินค้าต่อลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถจัดการสินค้าได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ลูกค้าค้นเจอสินค้าได้ คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลทั้งหมดสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

สำหรับสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกสินค้าใดๆ ส่วน การกำหนดราคา สินค้าคงคลัง และการจัดส่งจะแสดงบนหน้ารายละเอียดสินค้า หากคุณเพิ่มตัวเลือกสินค้า ส่วนต่างๆ ดังกล่าวนี้จะไม่แสดงที่หน้ารายละเอียดสินค้าอีกต่อไป หากต้องการเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับตัวเลือกสินค้า ให้ดูที่การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับสินค้าที่มีอยู่

หมายเหตุ: ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสินค้าเมื่อใดก็ได้ แต่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อาจส่งผลต่อรายงานของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อลักษณะที่สินค้าจะปรากฏและจำแนกเป็นกลุ่มในรายงานของคุณ ให้ดูที่ความเปลี่ยนแปลงต่อรายละเอียดสินค้า

ชื่อและคำอธิบาย

 • ชื่อ - ชื่อสำหรับสินค้าของคุณตามที่ต้องการให้ลูกค้าเห็น

 • คำอธิบาย - คำอธิบายสำหรับสินค้าของคุณ พื้นที่นี้จะใช้เครื่องมือแก้ไข Rich Text เพื่อให้คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของคุณได้ อธิบายสินค้าของคุณโดยละเอียดเพื่อให้ข้อมูลและโน้มน้าวผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่าใช้คำอธิบายที่เหมือนกันทุกประการกับคำอธิบายของผู้ผลิต เนื่องจากสินค้าของคุณควรมีความไม่ซ้ำใครสำหรับเครื่องมือค้นหา

รูปภาพ

รูปภาพจะแสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าสินค้าดังกล่าวเป็นเช่นไร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มรูปภาพสินค้า ให้ดูที่รูปภาพสินค้า

การกำหนดราคา

 • ราคา - ราคาที่คุณจะเรียกเก็บสำหรับสินค้าดังกล่าว คุณสามารถตั้งสกุลเงินได้ที่หน้าการตั้งค่าทั่วไป ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษี ให้คลิกที่เรียกเก็บค่าภาษีสำหรับสินค้าชิ้นนี้

 • ราคาเปรียบเทียบ - ราคาเดิมสำหรับสินค้าที่กำลังลดราคา เมื่อคุณป้อนราคาเปรียบเทียบ สินค้าดังกล่าวจะแสดงราคาช่วงลดราคา

 • รหัสภาษี - สำหรับแผน Shopify Plus คุณสามารถใช้บริการด้านภาษีจากภายนอกได้ หากคุณใช้บริการดังกล่าว รหัสภาษีสำหรับสินค้าก็จะปรากฏที่นี่

 • ต้นทุนต่อสินค้าแต่ละรายการ - สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของคุณมีต้นทุนเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น หากคุณนำสินค้ามาขายต่อ คุณก็สามารถป้อนราคาที่คุณจ่ายให้แก่ผู้ผลิตได้ โดยไม่รวมภาษี การจัดส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากคุณเป็นผู้สร้างสินค้าด้วยตนเอง คุณก็สามารถป้อนค่าที่อิงจากค่าแรงและค่าใช้จ่ายด้านวัตถุของคุณได้

  สำหรับสินค้าที่มีการป้อนต้นทุนสินค้าไว้ โดยเว้นเสียแต่ว่าคุณจะรวมภาษีในราคาของคุณ ผลต่างที่ประเมินจะปรากฏด้านล่างช่องราคาบนหน้ารายละเอียดสินค้า และผลต่างจะคำนวณโดยใช้ ([ราคา - ต้นทุน] / ราคา) * 100) ยกตัวอย่างเช่น หากราคาของคุณคือ $50 และต้นทุนของคุณคือ $30 ผลต่างก็จะเป็น (คำนวณโดยใช้ ([50 - 30] / 50) * 100) 40%

  If you’re on the Shopify plan or higher, then you can access reports to analyze your product costs and margins. You can also find your cost of goods sold (COGS).

  Entering the cost per item is optional. If you choose to enter your costs, then add the amounts to all your existing products at the same time by using the bulk editor or a CSV import. By updating the information at the same time, you can get the most value out of your profit reports.

  ต้นทุนต่อสินค้าแต่ละรายการใช้ไม่ได้กับสินค้าบัตรของขวัญ

สินค้าคงคลัง

 • SKU (รหัสสินค้าคงคลัง) - รหัสที่เป็นตัวระบุสินค้าในธุรกิจของคุณ เพื่อการติดตามและการรายงานยอดขายที่มีประสิทธิผล SKU แต่ละรายการต้องไม่ซ้ำกัน

  SKU จะมีหรือไม่มีก็ได้ คุณสามารถสร้างรูปแบบ SKU ของคุณเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ SKU ให้ดูที่รูปแบบ SKU

 • บาร์โค้ด (ISBN, UPC, GTIN, ฯลฯ ) - โดยทั่วไปแล้วตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ที่ใช้บาร์โค้ด ตัวระบุต้องเป็นรหัสผลิตภัณฑ์สากล (GTIN) ใหม่หรือที่มีอยู่ ช่องทางการขายบางส่วนจะกำหนดให้มี GTIN ก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่สินค้าโดยใช้ช่องทางดังกล่าวได้

  GTIN คือรหัสเฉพาะที่ใช้ในระดับสากลเพื่อจัดเก็บและระบุข้อมูลสินค้า หมายเลข UPC, EAN และ ISBN นับเป็นตัวอย่างของ GTIN ซึ่งมีความสั้นยาวแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยคุณสามารถดู GTIN ได้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของบาร์โค้ดในบรรจุภัณฑ์สินค้าของคุณ

  Shopify POS จะใช้บาร์โค้ดในร้านค้าปลีกสำหรับการเผยแพร่สินค้าที่ใช้แอป Google Shopping และเมื่อแสดงรายการสินค้าโดยใช้ช่องทางการขาย Amazon

  หากคุณไม่มี GTIN สำหรับสินค้า คุณสามารถส่งคำขอเพื่อรับได้จากผู้ผลิต ดูวิธีรับ GTIN สำหรับสินค้าที่คุณผลิตได้ที่เว็บไซต์มาตรฐาน GS1 ห้ามปลอมแปลงข้อมูล GTIN สำหรับสินค้าของคุณ

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีป้อนบาร์โค้ดโดยใช้สมาร์ทโฟน ให้ดูที่สแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องของอุปกรณ์ของคุณ

 • นโยบายสินค้าคงคลัง - การตั้งค่าสำหรับการติดตามสินค้าคงคลัง

 • จำนวน - จำนวนหน่วยที่มีในสต็อก หากคุณกำลังจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง จำนวนจะแสดงสำหรับแต่ละตำแหน่งที่ตั้ง

 • ขาเข้า - จำนวนหน่วยขาเข้า ดูที่ข้อมูลการเติมสินค้า

การจัดส่ง

 • This is a physical product - The setting for whether a product needs to be shipped. Uncheck it for digital products or services, or for products that you never ship.

 • Weight - The product's actual weight. This field only appears when This is a physical product is checked. Product weight needs to be exact because it is used to calculate shipping rates. You can buy a shipping scale at the Shopify Hardware Store.

 • Country/Region of origin - The country where the product was manufactured or assembled. If the product consists of materials from different countries or regions, then the country or region where it takes its essential form is the country or region of origin. Different countries or regions and international treaties have different rules of origin.

 • พิกัดศุลกากร - หากคุณต้องการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ให้ป้อนพิกัดศุลกากร (HS) โดยพิกัดเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำหรับศุลกากร เพื่อให้สามารถคิดภาษีกับคำสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม คุณสามารถหาพิกัดศุลกากรสำหรับสินค้าของคุณได้โดยการค้นหาด้วยคำสำคัญในช่องพิกัดศุลกากรของหน้ารายละเอียดสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรได้จากองค์การศุลกากรโลก

 • บริการจัดการสินค้าแบบครบวงจร - เลือกบริการจัดการสินค้าแบบครบวงจรจากรายการบริการที่คุณใช้ หากคุณไม่ได้ใช้บริการจัดการสินค้าแบบครบวงจร ก็ให้เลือก Shopify

ตัวเลือกสินค้า

สำหรับสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ส่วนนี้จะแสดงตัวเลือกสำหรับสินค้าดังกล่าว อาทิ สีและขนาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้า ให้ดูที่ตัวเลือกสินค้า

ตัวอย่างผลการค้นหา

ตัวอย่างที่จะแสดงว่าสินค้าของคุณปรากฏอย่างไรในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา คลิกที่แก้ไข SEO ของเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวอย่าง

ตัวอย่างจะประกอบไปด้วยชื่อสินค้า, URL ของสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคำอธิบายส่วนหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวอย่าง ให้ดูที่แก้ไขตัวอย่างผลการค้นหา

ความพร้อมจำหน่ายของสินค้า

รายการของช่องทางการขายที่เปิดใช้งานอยู่เพื่อให้คุณจำหน่ายสินค้าได้ หากต้องการแก้ไขความพร้อมของช่องทางการขาย ให้คลิกที่จัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและช่องทางการขาย ให้ดูที่จำหน่ายสินค้าที่ช่องทางการขายของคุณ

คุณจะไม่สามารถกำหนดความพร้อมของช่องทางการขายสำหรับตัวเลือกสินค้าแยกย่อยได้

องค์กร

 • ประเภทของสินค้า - หมวดหมู่สำหรับสินค้าที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการสินค้าของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ประเภทของสินค้าเป็นเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันแบบอัตโนมัติ หรือเพื่อช่วยคุณกรองสินค้าในผู้ดูแลระบบ Shopify สินค้าชิ้นหนึ่งจะมีประเภทของสินค้าได้ประเภทเดียวเท่านั้น

  You can choose from any defined product type, or create a new one. To create a product type, enter it into the Product type field and then save the product. You can also create and edit product types in the bulk editor.

 • ผู้ขาย - ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง หรือผู้ขายรายอื่นสำหรับสินค้าดังกล่าว คุณสามารถกรองรายการสินค้าของคุณตามผู้ขาย ซึ่งจะเพิ่มความรวดเร็วให้แก่การสั่งซื้อสินค้าคงคลัง

 • คอลเลกชัน - คอลเลกชันที่มีสินค้าอยู่ คุณสามารถใช้ช่องนี้เพื่อเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันแบบดำเนินการด้วยตนเองได้โดยตรง คอลเลกชันแบบอัตโนมัติจะรวมสินค้าในกรณีที่สินค้าดังกล่าวตรงกับเงื่อนไขของคอลเลกชัน

 • แท็ก - แท็กคือคำสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณซึ่งสามารถค้นหาได้ แท็กสามารถช่วยให้ลูกค้าค้นหาสินค้าของคุณผ่านการค้นหาร้านค้าออนไลน์ของคุณ และคุณยังสามารถใช้แท็กเพื่อสร้างคอลเลกชันแบบอัตโนมัติได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก ให้ดูที่รูปแบบแท็ก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี