แก้ไขตัวเลือกสินค้าให้กับสินค้าที่มีอยู่

คุณสามารถแก้ไขและลบตัวเลือกสินค้าได้จากหน้ารายละเอียด สิ่งนี้จะมอบความยืดหยุ่นให้แก่คุณในการเปลี่ยนตัวเลือกสินค้าที่ขายสำหรับสินค้าได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: หากร้านค้าของคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง วิธีที่คุณแก้ไขตัวเลือกสินค้าจะแตกต่างจากร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับร้านค้าที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้ง

เปลี่ยนรายละเอียดตัวเลือกสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของตัวเลือกสินค้าเฉพาะได้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนราคาหรือเปลี่ยนรูปภาพของตัวเลือกสินค้า

วิธีการ:

การแก้ไขตัวเลือกสินค้าสำหรับร้านค้าที่มีหลายตำแหน่งที่ตั้ง

หากร้านค้าของคุณมีตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่ง วิธีที่คุณแก้ไขตัวเลือกสินค้าจะแตกต่างจากร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

แก้ไขราคา ปริมาณ SKU บาร์โค้ด หรือรหัส HS ของตัวเลือกสินค้าทั้งหมด

คุณสามารถแก้ไขราคา SKU บาร์โค้ด หรือรหัสผ่าน HS ของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าก่อน

วิธีการ:

 1. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ให้คลิก เพิ่มตัวเลือกสินค้า

 2. เลือกวิธีแก้ไขหนึ่งวิธีจากตัวเลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไข กำกหนดราคาหรือปริมาณใหม่ให้กับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด หรือระบุค่าตัวเลือกสินค้าทีละตัวเลือก

 4. คลิกบันทึก

แก้ไขตัวเลือกสินค้าทั้งหมดด้วยเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว

หากเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้ว คุณก็สามารถแก้ไขช่องของตัวเลือกสินค้าทั้งหมดได้ด้วยเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกสินค้าก่อน

วิธีการ:

 1. ในส่วน ตัวเลือกสินค้า ให้คลิก แก้ไขตัวเลือกสินค้า > เปิดเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว
 2. ในหน้าเครื่องมือแก้ไขในคราวเดียว ให้ป้อนการเปลี่ยนแปลงของคุณในช่องที่เกี่ยวข้อง
 3. คลิกบันทึก

สำหรับข้อมูลวิธีใช้งานเครื่องมือแก้ไขหลายรายการในครั้งเดียว โปรดดูที่การแก้ไขสินค้าและตัวเลือกสินค้าหลายรายการในครั้งเดียว

เปลี่ยนลำดับรายการตัวเลือกที่แสดง

เมื่อลูกค้ากำลังดูสินค้าของคุณ พวกเขาจะเห็นตัวเลือกสินค้าในลำดับเฉพาะ ทั้งนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงลำดับได้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดลำดับตัวเลือกสินค้าใหม่ ลำดับที่แสดงจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกสินค้าที่สินค้ามี หากสินค้าไม่มีตัวเลือกสินค้าตรงตามลำดับที่คุณกำหนด ระบบจะปรับลำดับของตัวเลือกสินค้าตามที่สินค้าชิ้นนั้นมี

วิธีการ:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่สินค้า > สินค้าทั้งหมด

 2. คลิกชื่อของสินค้าที่คุณต้องการจัดลำดับตัวเลือกใหม่

 3. ในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้าให้คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม> จัดเรียงตัวเลือกสินค้าใหม่

 4. ในกล่องโต้ตอบ จัดลำดับตัวเลือกสินค้าและตัวเลือกคุณสมบัติใหม่ ให้คลิกและลากชื่อตัวเลือกเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

 5. หลังจากที่ตัวเลือกเรียงตามลำดับที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงลำดับของค่าของตัวเลือกคุณสมบัติได้ โดยคลิกและลากค่าตัวเลือกคุณสมบัติเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

 6. คลิกบันทึก

แก้ไขตัวเลือกคุณสมบัติของสินค้า

คุณสามารถเพิ่ม ลบหรือแก้ไขตัวเลือกและค่าตัวเลือกได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อหรือค่าตัวเลือก ชื่อหรือค่าตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงก็จะถูกบันทึกเป็นตัวเลือกสินค้าใหม่ คุณอาจพบข้อความนี้เมื่อนำเข้าหรือส่งออกไฟล์ CSVสำหรับสินค้าของคุณ

เมื่อคุณสร้างตัวเลือกตัวเลือกสินค้าใหม่คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะค่าเริ่มต้นเท่านั้น คุณสามารถเพิ่มค่าเพิ่มเติมได้โดยการเพิ่มตัวเลือกสินค้าใหม่

วิธีการ:

ลบตัวเลือกสินค้า

เมื่อคุณลบตัวเลือกสินค้า ระบบจะนำตัวเลือกดังกล่าวออกโดยถาวร

หากคุณไม่ต้องขายสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้าอีกต่อไป คุณต้องลบตัวเลือกสินค้าทั้งหมด รวมถึงตัวเลือกเริ่มต้นด้วย ไม่เช่นนั้นลูกค้าของคุณจะยังเห็นเมนูดรอปดาวน์สำหรับเลือกตัวเลือกสินค้าอยู่ หากต้องการลบตัวเลือกต่างๆ ในคราวเดียว โปรดใช้ การดำเนินการหลายรายการในครั้งเดียว

วิธีการ:

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี