ค้นหา ID ตัวเลือกสินค้า

บางครั้ง ID ตัวเลือกสินค้าก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการปรับแต่งรหัสธีมที่กำหนดเป้าหมายตัวเลือกสินค้าเฉพาะรายการ หากคุณจำเป็นต้องค้นหา ID ตัวเลือกสินค้า คุณจะสามารถดำเนินการได้จากภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

  2. คลิกสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

  3. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้คลิกตัวเลือกสินค้าที่คุณต้องการดู ID ของตัวเลือกสินค้า

  4. ตรวจสอบ URL ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ โดย URL ของคุณควรคล้ายกับตัวอย่าง URL ต่อไปนี้:

https://admin.shopify.com/store/shopname/products/1234567/variants/36485954240671

หมายเลขหลังจาก /variants/ เป็นหมายเลข ID ตัวเลือกสินค้า ในตัวอย่างนี้ ID ตัวเลือกสินค้าคือ 36485954240671

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี