ค้นหา ID ตัวเลือกสินค้า

บางครั้ง ID ตัวเลือกสินค้าก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำการปรับแต่งรหัสธีมที่กำหนดเป้าหมายตัวเลือกสินค้าเฉพาะรายการ หากคุณจำเป็นต้องค้นหา ID ตัวเลือกสินค้าคุณสามารถดำเนินการได้จากภายในส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ สินค้า

  2. คลิกสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

  3. เลือกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับร้านค้าของคุณเพียงแห่งเดียว ในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิก "แก้ไข" ที่ด้านข้างตัวเลือกสินค้า - หากคุณมีตำแหน่งที่ตั้งสำหรับร้านค้าของคุณมากกว่าหนึ่งแห่ง ในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ให้คลิก "ตัวเลือกสินค้า"

  1. ตรวจสอบ URL ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ โดย URL ของคุณควรคล้ายกับตัวอย่าง URL ต่อไปนี้:
https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567/variants/36485954240671

หมายเลขหลังจาก /variants/ เป็นหมายเลข ID ตัวเลือกสินค้า ในตัวอย่างนี้ ID ตัวเลือกสินค้าคือ 36485954240671

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี