ค้นหา กรอง และจัดกลุ่มตัวเลือกสินค้า

ตัวเลือกสินค้าทั้งหมดของคุณจะแสดงอยู่ในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า นอกจากนี้ ตัวแปรยังจะจัดกลุ่มเข้าด้วยกันตามตัวเลือกอีกด้วย การค้นหาและการกรองรายการตัวเลือกสินค้าจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้าเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไข ตรวจสอบ หรืออัปเดต

คุณสามารถค้นหาและกรองค่าตัวเลือกเพื่อค้นหาตัวเลือกสินค้าเฉพาะรายการ รวมทั้งกรองตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแสดงสินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง

ค้นหาและกรองตัวเลือกสินค้าตามค่าตัวเลือก

ในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า คุณสามารถค้นหาตัวเลือกสินค้าตามชื่อ และกรองรายการตัวเลือกสินค้าของคุณเพื่อแสดงชุดย่อยของตัวเลือกสินค้าที่ตรงกับค่าตัวเลือกที่กำหนด หากตัวเลือกสินค้าของคุณมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเพิ่มตัวกรองหนึ่งรายการสำหรับแต่ละตัวเลือกได้ คุณสามารถใช้ตัวกรองตัวเลือกกับการค้นหาผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากคุณเพิ่มตัวกรองมากกว่าหนึ่งตัวกรอง ระบบจะแสดงเฉพาะตัวเลือกสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขทุกประการเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น คุณขายหมวกที่มีหลายขนาดและหลายสี หมวกขนาดเล็กสีดำกำลังลดราคาเป็นส่วนหนึ่งของการลดราคา ดังนั้นคุณจึงต้องปรับราคาตัวเลือกสินค้านั้นๆ คุณสามารถเปิดการค้นหาและตัวกรองตัวเลือกสินค้าได้ และจากตัวเลือก Size ให้เลือก Small จากนั้น จากตัวเลือก Color ให้เลือก Black การดำเนินการนี้จะปรับรายการตัวเลือกสินค้าให้แสดงเฉพาะหมวกสีดำขนาดเล็กเท่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนตัวเลือกสินค้า คลิกไอคอนค้นหาและตัวกรองเพื่อเปิดแถบค้นหาและตัวกรองตัวเลือก

 4. ปรับตัวเลือกสินค้าที่แสดงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธีต่อไปนี้:

  • พิมพ์ชื่อของตัวเลือกสินค้าในแถบค้นหา
  • คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่มีอยู่แล้วเลือกค่าตัวเลือก
 5. ตัวเลือกเสริม: ลบคำค้นหาหรือตัวกรองเพื่อแสดงผลลัพธ์เพิ่มเติมโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากต้องการลบคำค้นหา ให้ลบข้อความในแถบค้นหา
  • หากต้องการลบตัวกรองตัวเลือกเดียว ให้คลิกชื่อตัวเลือกนั้น จากนั้นคลิก ล้าง
  • หากต้องการลบตัวกรองตัวเลือกทั้งหมด คลิก ล้างทั้งหมด

กรองตามตำแหน่งที่ตั้ง

ตามค่าเริ่มต้น จำนวนที่พร้อมจำหน่ายสำหรับตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมดจะแสดงในส่วนตัวเลือกสินค้า คุณสามารถกรองตามตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อแสดงจำนวนที่พร้อมจำหน่ายสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง คุณสามารถแก้ไขสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้หลังจากกรองตามตำแหน่งที่ตั้ง คลิก ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด เพื่อแสดงจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่สำหรับตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่สินค้า

 2. คลิกสินค้าที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ในส่วนตัวเลือกสินค้า ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการตรวจสอบหรืออัปเดต

จัดกลุ่มตามตัวเลือก

ตัวเลือกสินค้าจะจัดกลุ่มตามตัวเลือกของตัวเลือกสินค้า และแสดงจำนวนตัวเลือกสินค้าทั้งหมดภายในกลุ่ม หากต้องการแสดงหรือจัดการตัวเลือกสินค้าภายในกลุ่ม ให้คลิกตัวเลือกสินค้าระดับบนสุดเพื่อสลับเปิดกลุ่มและแก้ไขตัวเลือกสินค้าแต่ละรายการภายในกลุ่ม

หากคุณมีตัวเลือกของตัวเลือกสินค้ามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีจัดกลุ่มตัวเลือกสินค้าได้โดยการคลิกหนึ่งในตัวเลือกของตัวเลือกสินค้าอื่นๆ ภายใต้จัดกลุ่มตามในส่วนตัวเลือกสินค้าของหน้ารายละเอียดสินค้า ตามค่าเริ่มต้น หากมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งรายการ ตัวเลือกสินค้าจะจัดกลุ่มตามตัวเลือกแรกที่กำหนด หากต้องการเปลี่ยนกลุ่มเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงตัวเลือกของตัวเลือกสินค้าได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี