Søk, filtrer og grupper varianter

Alle produktvarianter er oppført i seksjonen Varianter på produktdetaljsiden. Varianter grupperes også sammen etter alternativ. Ved å søke og filtrere i variantlisten blir det enklere å finne bestemte varianter for redigering, gjennomgang eller oppdatering.

Du kan søke etter og filtrere alternativverdier for å finne bestemte varianter, samt filtrere etter lokalisasjon for å vise tilgjengelig lagerbeholdning for en bestemt lokalisasjon.

Søk og filtrer varianter etter alternativverdi

I seksjonen Varianter på produktdetaljsiden kan du søke etter varianter med tittel, og filtrere variantlisten for å vise et delsett av varianter som samsvarer med en bestemt alternativverdi. Hvis variantene dine har mer enn ett alternativ, kan du legge til et filter for hvert alternativ. Alternativfiltre kan brukes sammen med søket for å få mer spesifikke resultater. Hvis du legger til mer enn ett filter, vises bare varianter som oppfyller alle betingelsene.

Du selger for eksempel en hatt, som leveres i mange størrelser og farger. Hatter i små størrelser skal rabatteres som en del av et salg, og du har derfor behov for å justere prisen for denne varianten. Åpne variantsøk og -filtrering, og velg Small fra alternativet Size, og deretter velge Black fra alternativet Color. Dette justerer variantlisten, slik at bare sorte hatter i små størrelser vises.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Klikk på søk- og filtreringsikonet i seksjonen Varianter for å åpne søkelinjen og alternativfilteret.

 4. Juster hvilke varianter som skal vises med én eller begge følgende metoder:

  • Skriv inn navnet på varianten i søkefeltet.
  • Klikk på et av de tilgjengelige alternativene og velg en alternativverdi.
 5. Valgfritt: Fjern et søkeord eller filter for å vise flere resultater ved hjelp av en av følgende metoder:

  • Slett teksten i søkefeltet for å fjerne et søkeord.
  • Klikk på alternativnavnet og deretter Fjern for å fjerne ett enkelt alternativfilter.
  • Klikk på Fjern alle for å fjerne alle alternativfiltre.

Filtrer etter sted

Som standard vises tilgjengelig antall for alle lokalisasjoner i seksjonen Varianter. Du kan filtrere etter lokalisasjon for å vise tilgjengelige antall for en bestemt lokalisasjon. Du kan redigere tilgjengelig lagerbeholdning etter å ha filtrert etter lokalisasjon. Klikk på Alle lokalisasjoner for å vise total tilgjengelig lagerbeholdning for alle lokalisasjoner.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administratoren går du til Produkter.

 2. Klikk på produktet du vil redigere.

 3. Klikk på Alle lokalisasjoner i seksjonen Varianter.

 4. Velg lokalisasjonen du vil gå gjennom eller oppdatere.

Grupper etter alternativ

Varianter grupperes etter variantalternativ, og viser totalt antall varianter i gruppen. For å vise eller administrere varianter i gruppen, kan du klikke på toppnivåvarianten for å åpne gruppen, og deretter redigere enkeltvarianter i gruppen.

Hvis du har mer enn ett variantalternativ, kan du endre gruppering av varianter ved å klikke på et av de andre variantalternativene under Grupper etter i seksjonen Varianter på produktdetaljsiden. Hvis det er mer enn ett alternativ, grupperes varianter som standard etter det første tilordnede alternativet. Du kan endre standardgrupperingen ved å endre visningsrekkefølgen for variantalternativer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis