Legge til varianter

Du kan opprette opptil 100 varianter for et produkt.

Hvert produkt kan ha opptil 3 alternativer. Alternativene kan være ulike fra produkt til produkt. For eksempel kan et produkt bruke størrelse, farge og stil, mens et annet produkt kan bruke vekt, overflatebehandling og materiale.

Grenser for varianter og alternativer kan bare økes ved å bruke en tredjepartsapp fra Shopify App Store.

Hvis du må selge et produkt som har mer enn 100 varianter eller 3 alternativer, er det mulig at du kan tilpasse temakoden for å hente ut egenskaper med linjeelement slik at du kan få tilpassede krav fra kundene.

Legg til varianter mens du oppretter et produkt

Hvis du holder på med å opprette et produkt, kan du legge til variantene samtidig.

Legg til varianter for et eksisterende produkt

Hvis du allerede har opprettet et produkt, kan du legge til varianter av produktet.

Legg til en variant ved å duplisere en eksisterende variant

Du kan duplisere en variant for å spare tid når du legger til lignende varianter, i stedet for å måtte oppgi samme informasjonen på nytt. Duplikatvarianten har samme informasjon som originalvarianten.

Før du kan lagre en duplikatvariant må du redigere minst én av alternativverdiene. Du kan ikke lagre en eksakt kopi.

Steg:

 1. From your Shopify admin, go to Products > All products.

 2. Klikk på navnet til produktet som trenger en ny variant.

 3. I Varianter-seksjonen klikker du på Rediger ved siden av en lignende variant for å åpne informasjonen. Deretter klikker du på Dupliser.

 4. Rediger minst én alternativverdi for å opprette en unik variant. Du kan legge til en ny alternativverdi, eller legge til en som allerede brukes for produktvariantene.

 5. Klikk på Lagre.

Legg til flere varianter samtidig ved å bruke en massehandling

Kanskje du må legge til flere varianter samtidig. Selv om du kan legge dem til én etter én, går det raskere å bruke en massehandling til å duplisere eksisterende varianter med den nye alternativverdien.

La oss si at du selger en t-skjorte med to alternativer, for eksempel størrelse og farge. Størrelsesalternativet kan muligens ha tre alternativverdier: liten, medium eller stor. Fargealternativet har kanskje to alternativverdier: blå og grønn. Da vil disse alternativverdiene gi deg seks mulige varianter. Hvis du vil legge til fargen rosa, kan du bruke en massehandling for å legge til tre nye varianter samtidig:

Når du bruker en massehandling for å legge til nye varianter, velger du flere lignende varianter og dupliserer informasjonen mens du endrer minst én alternativverdi.

Først begynner du med å velge varianter som skal dupliseres:

 1. From your Shopify admin, go to Products > All products.

 2. Klikk på navnet til produktet som trenger flere varianter.

 3. I Varianter-seksjonen velger du varianter som skal dupliseres. Variantene du velger må ha samme alternativverdi for alternativet du legger til, og ulike alternativverdier for alle andre alternativer, for eksempel grønn t-skjorte i størrelse liten, medium og stor.

  Velg varianter

Etter du velger variantene som skal dupliseres, kan du bruke en massehandling for å legge til nye varianter:

 1. I Handlinger-listen velger du alternativnavn for den nye varianten som du vil opprette:

  Velg et alternativnavn

 2. I Dupliser varianter-dialogen angir du den nye alternativverdien:

  Angi en ny alternativverdi

 3. Klikk på Ferdig.

Produktet har nå nye varianter med alternativverdien som du la inn, og de andre alternativverdiene ble duplisert fra varianten du valgte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis