Varianten toevoegen

U kunt maximaal 100 varianten van een product maken.

Elk product kan maximaal 3 opties hebben. De opties kunnen verschillen van product tot product. Een product kan bijvoorbeeld maat, kleur en stijl gebruiken en een ander product kan gewicht, afwerking en materiaal gebruiken.

De variant- en optiebeperkingen kunnen alleen worden verhoogd door een app van derden in de Shopify App Store te gebruiken.

Als u een product met meer dan 100 varianten of 3 opties wilt verkopen, kunt u uw themacode wellicht aanpassen om eigenschappen van orderregels te extraheren, zodat u aangepaste vereisten van uw klanten kunt ontvangen.

Varianten toevoegen terwijl u een product maakt

Als u bezig bent met het maken van een product, kunt u de varianten ervan tegelijkertijd toevoegen.

Varianten toevoegen aan een bestaand product

Als u al een product heeft gemaakt, kunt u varianten eraan toevoegen.

Een variant toevoegen door een bestaande variant te dupliceren

U kunt een variant dupliceren om tijd te besparen bij het toevoegen van vergelijkbare varianten, in plaats van dezelfde gegevens opnieuw in te voeren. De duplicaatvariant heeft dezelfde gegevens als de oorspronkelijke variant.

Voor het opslaan van een gedupliceerde variant is het bewerken van ten minste een van de optiewaarden van de variant vereist. U kunt geen exact duplicaat opslaan.

Stappen:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor een andere variant nodig is.

 3. Klik in het gedeelte Varianten op Bewerken naast een vergelijkbare variant om de gegevens te openen en klik vervolgens op Dupliceren.

 4. Bewerk ten minste één optiewaarde om een unieke variant te maken. U kunt een nieuwe optiewaarde toevoegen of er een toevoegen die al in gebruik is voor de productvarianten.

 5. Klik op Opslaan.

Verschillende varianten tegelijk toevoegen met een bulkactie

Mogelijk moet u meerdere varianten tegelijkertijd toevoegen. Hoewel u ze één voor één kunt toevoegen, is het sneller om een bulkactie te gebruiken om bestaande varianten te dupliceren met de nieuwe optiewaarde.

U kunt bijvoorbeeld een T-shirt verkopen met twee opties, zoals maat en kleur. De optie voor de maat heeft mogelijk drie optiewaarden: small, medium of large. De kleuroptie kan twee optiewaarden hebben: blauw of groen. U heeft zes mogelijke varianten met deze optiewaarden. Als u de kleur roze wilt toevoegen, kunt u een bulkactie gebruiken om de drie nieuwe varianten tegelijk toe te voegen:

Wanneer u een bulkactie gebruikt om nieuwe varianten toe te voegen, selecteert u meerdere vergelijkbare varianten en dupliceert u hun gegevens terwijl u ten minste één optiewaarde wijzigt.

Selecteer eerst de varianten die u wilt dupliceren:

 1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor extra varianten nodig zijn.

 3. Selecteer in het gedeelte Varianten de varianten die u wilt dupliceren. De varianten die u selecteert, moeten dezelfde optiewaarde hebben voor de optie die u toevoegt en verschillende optiewaarden voor alle andere opties, zoals groene T-shirts in small, medium en large:

  Varianten selecteren

Nadat u de varianten heeft geselecteerd die u wilt dupliceren, kunt u een bulkactie gebruiken om nieuwe varianten toe te voegen:

 1. Selecteer in de lijst Acties de naam van de optie voor de nieuwe variant die u wilt maken:

  De naam van een optie selecteren

 2. Voer in het dialoogvenster Variantduplicaten de nieuwe optiewaarde in:

  Een nieuwe optiewaarde invoeren

 3. Klik op Gereed.

Het product heeft nu nieuwe varianten met de optiewaarde die u heeft ingevoerd en de andere optiewaarden zijn gedupliceerd van de varianten die u heeft geselecteerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis