Varianten toevoegen

Je voegt varianten toe aan een product dat meer dan één optie heeft, zoals maat of kleur. Elke combinatie van optiewaardes voor een product kan een variant zijn van dat product.

Wanneer je een product toevoegt, pas je de instellingen voor Prijzen, Voorraad en Verzending aan voor het product op de pagina met productgegevens. Wanneer je echter varianten aan het product toevoegt, moet je die instellingen voor elke variant aanpassen op de pagina met variantgegevens.

Overwegingen bij het toevoegen van varianten

Lees de volgende aandachtspunten voordat je varianten aan je product toevoegt:

 • Je kunt maximaal 100 varianten van een product maken.

 • Elk product kan maximaal 3 opties hebben. De opties kunnen verschillen van product tot product. Een product kan bijvoorbeeld maat, kleur en stijl gebruiken en een ander product kan gewicht, afwerking en materiaal gebruiken.

 • Als je gespecialiseerde informatie voor de varianten wilt opslaan, kun je met metavelden aangepaste velden aan de pagina's met variantgegevens toevoegen. Als je een Online Store 2.0-thema hebt, zoals Dawn, het gratis Shopify-thema, kun je via de themabewerker verwijzingen naar de metavelden voor productvarianten toevoegen.

 • Winkels met 50.000 of meer varianten zijn onderhevig aan een dagelijks API-limiet voor het uploaden van meer varianten via een app of import van een CSV-bestand. Je kunt per dag tot 1.000 nieuwe varianten toevoegen voordat je de limiet bereikt. Als je over deze limiet heen gaat, krijg je een foutmelding te zien en moet je 24 uur wachten voordat je via een app of de import van een CSV-bestand weer varianten kunt toevoegen. Voor winkels met een abonnement geldt deze limiet niet.

 • Als je een variant voor de onlinewinkel toevoegt en je selecteert Doorgaan met verkopen wanneer niet op voorraad, kun je doorgaan met het verkopen van producten wanneer je voorraad nul of lager is. Je hebt bijvoorbeeld geen voorraad maar gebruikt een productvermelding als pre-order en wil dat klanten het product kunnen kopen. Bij aankoop van het product zakt je voorraad onder nul. Als je deze optie uitschakelt omdat je een uitverkocht product niet wilt verkopen, kunnen klanten het product niet kopen.

Varianten toevoegen bij het aanmaken van een product

Als je bezig bent met het maken van een product, kun je de varianten ervan tegelijkertijd toevoegen.

Opties aan een bestaand product toevoegen

Als je al een product hebt aangemaakt, kun je er opties aan toevoegen om nieuwe varianten te genereren. Nadat je de varianten hebt opgeslagen, kun je er prijzen aan toevoegen.

Waarden aan een bestaande optie toevoegen

Als je al een product met variantopties hebt aangemaakt, kun je er nieuwe waarden aan toevoegen. Zo genereer je snel de nieuwe combinaties van varianten.

Als je bijvoorbeeld drie maten (Small, Medium en Large) en twee kleuren (Rood en Blauw) aanbiedt en je wilt er een derde kleur (Geel) aan toevoegen, kun je met deze methode in één keer de drie verschillende maten in de kleur geel tegelijk aanmaken.

Handmatig een variant toevoegen

Je kunt varianten één voor één toevoegen. Voordat je een nieuwe variant kunt opslaan, moet minstens één van de optiewaarden nieuw zijn. Je kunt geen exact duplicaat van een bestaande variant opslaan.

Een variant toevoegen door een bestaande variant te dupliceren

Je kunt een variant dupliceren om tijd te besparen bij het toevoegen van vergelijkbare varianten, in plaats van dezelfde gegevens opnieuw in te voeren. De duplicaatvariant heeft dezelfde gegevens als de oorspronkelijke variant.

Voordat je een gedupliceerde variant kunt opslaan, bewerk je eerst minstens een van de optiewaarden. Je kunt geen exact duplicaat van zichzelf of van een andere variant opslaan die al bestaat.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor een andere variant nodig is.

 3. Klik in het gedeelte Varianten op de naam van de variant die je wilt dupliceren en klik vervolgens op Dupliceren.

 4. Bewerk ten minste één optiewaarde om een unieke variant te maken. Je kunt een nieuwe optiewaarde toevoegen of er een toevoegen die al in gebruik is voor de productvarianten.

 5. Klik op Opslaan.

Meerdere varianten in een bulkactie dupliceren

Als je een nieuwe variant wilt aanmaken met dezelfde opties als een variant die je al hebt aangepast, kun je de bestaande variant in een bulkactie dupliceren en een nieuwe optie toevoegen.

Als je nieuwe varianten in een bulkactie wilt voegen, selecteer je meerdere vergelijkbare varianten en dupliceer je de bijbehorende gegevens en wijzig je ten minste één optiewaarde.

Je kunt bijvoorbeeld T-shirts verkopen met twee opties: Maat en Kleur. Je blauwe en rode T-shirts zijn ruimschoots op voorraad en kosten hetzelfde, maar al je gele T-shirts zijn limited-edition en zijn in een ander magazijn opgeslagen. Als je nu ook groen als limited-edition kleur aan je collectie wilt toevoegen, bespaar je tijd als je bij het instellen van hoeveelheden, prijzen en locaties voor de groene varianten de gele varianten dupliceert.

Als een variant al bestaat, maak je met dupliceren van een variant geen kopie ervan. Je verkoopt bijvoorbeeld gele T-shirts in de maten small, medium en large. Je voegt handmatig een groene variant van het T-shirt in de maat small toe. Als je de kleurvariant (geel) dupliceert om groene T-shirts in alle beschikbare maten aan te maken, maak je hiermee alleen groene T-shirts in de maten medium en large aan, omdat het groene T-shirt in de maat small al bestaat.

Stappen:

 1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor extra varianten nodig zijn.

 3. Klik in de sectie Varianten op een optiewaarde naast Selecteren boven aan de variantenlijst om alle varianten van één optie te dupliceren.De varianten die je selecteert moeten dezelfde optiewaarde hebben voor de optie die je toevoegt, en andere optiewaarden voor alle overige opties, zoals groene T-shirts in small, medium en large.

 4. Klik op ... en klik daarna in de sectie VARIANTEN DUPLICEREN op '...in een andere optie', afhankelijk van de varianten die je hebt geselecteerd.

 5. Voer in het dialoogvenster Dubbele varianten aanmaken de waarde in voor de nieuwe varianten die je wilt aanmaken en selecteer de gegevens die je wilt kopiëren van de bestaande varianten.

 6. Klik op Dupliceren.

Het product heeft nu nieuwe varianten met de optiewaarde die je hebt ingevoerd en de andere optiewaarden zijn gedupliceerd van de varianten die je hebt geselecteerd. Afhankelijk van wat je van het origineel hebt gekopieerd, is het misschien nodig om voor de nieuwe varianten aanvullende informatie toe te voegen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis