Varianten toevoegen

Je voegt varianten toe aan een product dat meer dan één optie heeft, zoals maat of kleur. Elke combinatie van opties voor een product is een variant van dat product.

Wanneer je een product toevoegt, pas je de instellingen voor Prijzen, Voorraad en Verzending aan voor het product op de pagina met productgegevens. Wanneer je echter varianten aan het product toevoegt, moet je die instellingen voor elke variant aanpassen op de pagina met variantgegevens.

Overwegingen bij het toevoegen van varianten

Je kunt maximaal 100 varianten van een product maken.

Elk product kan maximaal 3 opties hebben. De opties kunnen verschillen van product tot product. Een product kan bijvoorbeeld maat, kleur en stijl gebruiken en een ander product kan gewicht, afwerking en materiaal gebruiken.

De variant- en optiebeperkingen kunnen alleen worden verhoogd door een app van derden in de Shopify App Store te gebruiken.

Als je een product met meer dan 100 varianten of 3 opties wilt verkopen, kun je je themacode wellicht aanpassen om eigenschappen van orderregels te extraheren, zodat je aangepaste vereisten van je klanten kunt ontvangen.

Winkels met 50.000 of meer varianten zijn afhankelijk van een dagelijkse tarieflimiet voor het uploaden van varianten met behulp van een app- of CSV-bestandimport. Je kunt per dag maximaal 1.000 nieuwe varianten toevoegen voordat de limiet is bereikt. Als je deze limiet overschrijdt, zie je een foutmelding en moet je 24 uur wachten voordat je varianten kunt toevoegen met behulp van een app- of CSV-bestandimport. Plus-winkels zijn vrijgesteld van deze limiet.

Varianten toevoegen terwijl je een product maakt

Als je bezig bent met het maken van een product, kun je de varianten ervan tegelijkertijd toevoegen.

Varianten toevoegen aan een bestaand product

Als je al een product hebt gemaakt, kun je varianten eraan toevoegen.

Een variant toevoegen door een bestaande variant te dupliceren

Je kunt een variant dupliceren om tijd te besparen bij het toevoegen van vergelijkbare varianten, in plaats van dezelfde gegevens opnieuw in te voeren. De duplicaatvariant heeft dezelfde gegevens als de oorspronkelijke variant.

Voor het opslaan van een gedupliceerde variant is het bewerken van ten minste een van de optiewaarden van de variant vereist. Je kunt geen exact duplicaat opslaan.

Stappen:

 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor een andere variant nodig is.

 3. Klik in het gedeelte Varianten op de naam van de variant die je wilt dupliceren en klik vervolgens op Dupliceren.

 4. Bewerk ten minste één optiewaarde om een unieke variant te maken. Je kunt een nieuwe optiewaarde toevoegen of er een toevoegen die al in gebruik is voor de productvarianten.

 5. Klik op Opslaan.

Verschillende varianten tegelijk toevoegen met een bulkactie

Mogelijk moet je meerdere varianten tegelijkertijd toevoegen. Hoewel je ze één voor één kunt toevoegen, is het sneller om een bulkactie te gebruiken om bestaande varianten te dupliceren met de nieuwe optiewaarde.

Je kunt bijvoorbeeld een T-shirt verkopen met twee opties, zoals maat en kleur. De optie voor de maat heeft mogelijk drie optiewaarden: small, medium of large. De kleuroptie kan twee optiewaarden hebben: blauw of groen. Je hebt zes mogelijke varianten met deze optiewaarden. Als je de kleur roze wilt toevoegen, kun je een bulkactie gebruiken om de drie nieuwe varianten tegelijk toe te voegen:

Selecteer meerdere vergelijkbare varianten en dupliceer hun gegevens terwijl je ten minste één optiewaarde wijzigt wanneer je een bulkactie gebruikt om nieuwe varianten toe te voegen.

Selecteer eerst de varianten die je wilt dupliceren:

 1. Ga vanaf het Shopify-beheercentrum naar Producten > Alle producten.

 2. Klik op de naam van het product waarvoor extra varianten nodig zijn.

 3. Selecteer in het gedeelte Varianten de varianten die je wilt dupliceren. De varianten die je selecteert, moeten dezelfde optiewaarde hebben voor de optie die je toevoegt en verschillende optiewaarden voor alle andere opties, zoals groene T-shirts in small, medium en large:

  Varianten selecteren

Nadat je de varianten hebt geselecteerd die je wilt dupliceren, kun je een bulkactie gebruiken om nieuwe varianten toe te voegen:

 1. Selecteer in de lijst Acties de naam van de optie voor de nieuwe variant die je wilt maken:

  De naam van een optie selecteren

 2. Voer in het dialoogvenster Variantduplicaten de nieuwe optiewaarde in:

  Een nieuwe optiewaarde invoeren

 3. Klik op Gereed.

Het product heeft nu nieuwe varianten met de optiewaarde die je hebt ingevoerd en de andere optiewaarden zijn gedupliceerd van de varianten die je hebt geselecteerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis